Відмінності між версіями «Прийом дитини до дошкільного навчального закладу, в тому числі без відповідних профілактичних щеплень»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
м
 
(Не показані 18 проміжних версій 7 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/2628-14 Закон України «Про дошкільну освіту»]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/2402-14 Закон України «Про охорону дитинства»]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_021 Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_021 Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1238-14 «Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень»]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 Закон України "Про освіту"]
* [http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=2016 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 29 листопада 2002 року № 434]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/2628-14 Закон України "Про дошкільну освіту"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1645-14 Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/2402-14 Закон України "Про охорону дитинства"]
 
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1645-14 Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб"]
 
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/305-2003-%D0%BF#Text Положення про заклад дошкільної освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16#Text Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 березня 2016 року № 234]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1237-14#n8 Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, затверджене наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 вересня 2011 року № 595]
* [http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0434282-02 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 29 листопада 2002 року № 434 "Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні"]
== Дошкільна освіта ==
== Дошкільна освіта ==
'''Дошкільна освіта''' - цілісний процес, спрямований на:
'''Дошкільна освіта''' - цілісний процес, спрямований на:
* забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;
* забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;
* формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.
* формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду (частина друга статті 4 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2628-14#Text Закону України "Про дошкільну освіту"]).
== Здобуття дошкільної освіти ==
'''Громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак мають рівні права на здобуття дошкільної освіти у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, а також у сім'ї.'''


== Здобуття дошкільної освіти ==
Здобуття дошкільної освіти в дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності має забезпечити виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.
'''Громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак мають рівні права на здобуття дошкільної освіти у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, а також у сім'ї.'''<br />
 
Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають дошкільну освіту в порядку, встановленому для громадян України.


Здобуття дошкільної освіти в дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності має забезпечити виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.<br />
Відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти покладається на їхніх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклування, - на осіб, які їх замінюють, та на навчальні заклади, де вони утримуються (стаття 9 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2628-14#Text Закону України "Про дошкільну освіту"]).
== Прийом дітей до дошкільного навчального закладу ==
Зарахування дітей до державного (комунального) закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до наказу керівника такого закладу <u>протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження '''заяв''' про зарахування</u>. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або іншим законним представником дитини або з використанням [https://reg.isuo.org/preschools системи електронної реєстрації] (пункт 8 [https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/305-2003-%D0%BF#Text Положення про заклад дошкільної освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305]).


Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають дошкільну освіту в порядку, встановленому для громадян України.<br />
<u>До заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти додаються:</u>
# копія свідоцтва про народження дитини;
# медична довідка, видана відповідно до статті 15 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб"], разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;
# довідка територіального закладу охорони здоров’я чи протитуберкульозного диспансеру ''(для зарахування дитини з ранніми проявами туберкульозної інфекції, малими формами туберкульозу до державного (комунального) санаторного закладу дошкільної освіти (санаторних груп)'';
# висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини щодо виявлених особливостей розвитку (порушень слуху, зору, мовлення, поведінки, опорно-рухового апарату, інтелектуального розвитку чи затримки психічного розвитку) ''(для зарахування дитини до державного (комунального) спеціального закладу дошкільної освіти (спеціальних груп)'';
# висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини ''(для зарахування дитини з особливими освітніми потребами до державного (комунального) закладу дошкільної освіти та утворення [[Освіта дітей з особливими потребами (інклюзивне навчання)|інклюзивних]] груп)'';
# копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14#Text Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю"] ''(для зарахування дитини з інвалідністю)'';
# копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю ''(для зарахування дитини з інвалідністю);''
#довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду (форма № 086-1/0), затверджена [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0794-10#Text наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 серпня 2010 року № 682] ([https://www.pedrada.com.ua/files/ask/488/Vidpovid_MOZ_Dovidky_Pryjom_DNZ_2018_Pedrada.pdf роз'яснення Міністерства охорони здоров'я України від 20 березня 2018 року № 111-01/89]).
=== Право на першочергове зарахування до дошкільного навчального закладу ===
За умови пред’явлення оригінала документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, до дошкільного навчального закладу першочергово зараховуються діти, які:
* проживають на території обслуговування державного (комунального) закладу дошкільної освіти (в разі її встановлення його засновником (засновниками);
* є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти;
* є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти;
* належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;
* належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;
* перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;
* діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
* мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону.
== Порядок проведення щеплень особам, що не досягли п'ятнадцятирічного віку ==
Профілактичні щеплення проти <u>дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є обов'язковими</u> <u>і включаються до календаря щеплень</u>.


Відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти покладається на їхніх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклування, - на осіб, які їх замінюють, та на навчальні заклади, де вони утримуються.<br />
Станом на початок 2021 року [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1159-11#Text Календар профілактичних щеплень, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595], передбачає обов’язкову вакцинацію від 10 хвороб залежно від груп населення. У 2022 році планується запровадити вакцинацію проти <u>пневмококової інфекції</u>.


== Прийом  дітей  до  дошкільного  навчального    закладу ==
Особам, які не досягли п'ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться '''за згодою''' їх об'єктивно інформованих батьків, які мають право відмовитися від щеплень за відсутності повної об'єктивної інформації про вплив щеплень на стан здоров'я і подальші наслідки (частина шоста статті 12 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб"]).  
Прийом  дітей  до  дошкільного  навчального    закладу здійснюється  керівником  протягом  календарного  року '''на підставі заяви батьків або  осіб, які їх замінюють,  медичної довідки про стан   здоров'я   дитини  з висновком  лікаря,  що  дитина  може відвідувати  дошкільний  навчальний  заклад,  довідки  дільничного лікаря  про  епідеміологічне  оточення,  свідоцтва про народження'''. <br />
Для  прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу, а також для прийому дітей з порушеннями слуху, зору,  мови,  опорно-рухового  апарату,  інтелекту,  затримкою психічного  розвитку  в інклюзивні  групи  '''додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру,  направлення місцевого органу управління освітою та індивідуальна  програма  реабілітації  для дітей  з  інвалідністю.''' <br />


Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу, керівник  зобов'язаний  ознайомити  батьків  або  осіб, що  їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність. <br />
Дане право на відмову від щеплень закріплене і в пунктів 19 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1238-14 Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, затверджене наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 вересня 2011 року № 595]. Водночас, заповнюється [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0594-10#Text форма № 063-2 / о "Інформована згода на проведення вакцинації"] (на кожну вакцинацію окремо), із зазначенням роз’яснення наслідків відмови від вакцинації, що підписується батьками або законними представниками дитини, медичним працівником.
Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних  норм  і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.  
Засновник (власник)  може  встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми у дошкільному навчальному закладі.<br />


Порядок  прийому, відрахування  та збереження за дитиною місця у дошкільному навчальному закладі приватної форми  власності визначається засновником (власником).  
Однак, відповідно до частини другої статті 15 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб"] дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, <u>відвідування дитячих закладів не дозволяється</u>.  


== Прийом дитини до дошкільного навчального закладу без відповідних профілактичних щеплень ==
'''Виключення:''' у разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів, вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його. [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1159-11#Text Перелік медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень, затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року 595].
Відповідно до ст. 12, 15 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1645-14 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»] медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов'язані надавати об'єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень і можливі післявакцинальні ускладнення. <br />
{| class="wikitable"
'''Особам, що не досягли п'ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків, які мають право відмовитися від щеплень''' за відсутності повної об'єктивної інформації про вплив щеплень на стан здоров'я і подальші наслідки. Дане право на відмову від щеплень закріплене і в п. 18 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1238-14 «Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень»], затвердженого наказам МОЗ України від 03.02.2006 р. № 48. <br />
|+
У разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів, вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його. <br />
|'''Для врахування!''' Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-500729-14#Text листа Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 вересня 2014 року № 1/9-500/, № 04.01.16/28103 "Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення"] питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-консультативною комісією.
'''Питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько- консультативною комісією''', згідно [http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=2016 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.11.2002 434 та затвердженого цим наказом примірного «Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу»]. '''За наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка із висновком лікаря, у якому зазначено, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, керівник закладу зобов’язаний прийняти дитину до закладу.'''
|}
За інформацією Міністерства освіти і науки України згідно п. 6 “Положення про дошкільний навчальний заклад” № 305, прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.
== Судова практика ==
Варто зазначити, що питання про прийом дитини у дитсадок, школу, яка не має щеплення, вирішується лікарсько-консультативною комісією, згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2002 № 434 та затвердженого цим наказом примірного «Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу».
* [https://www.echr.com.ua/obovyazkovist-shheplennya-ditini-mozhe-rozglyadatisya-yak-neobxidna-u-demokratichnomu-suspilstvi/ Рішення Євпропейського суду з прав людини від 08 квітня 2021 року у справі "Вавржичка та інші проти Чеської Республіки"] (держави зобов’язані ставити найкращі інтереси дитини в центр усіх рішень. Що стосується імунізації, метою має бути захист кожної дитини від серйозних захворювань. У переважній більшості випадків це досягається завдяки тому, що діти отримують повний графік щеплень. Ті, кому їх неможливо призначити, опосередковано захищені від заразних хвороб, доки в суспільстві підтримується необхідний рівень охоплення вакцинацією, тобто захист завдяки колективному імунітету. Таким чином, коли політики добровільної вакцинації недостатньо для досягнення та підтримання колективного імунітету, або колективний імунітет не допомагає через природу захворювання (наприклад, правець), національні органи влади можуть обґрунтовано запровадити політику обов’язкової вакцинації з метою досягнення належного рівня захисту від серйозних захворювань).
Так, за наявності відповідних медичних довідок із висновком лікарсько-консультативної комісії, у якому зазначено, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, керівник зобов’язаний прийняти дитину до закладу освіти. Тобто, головне питання не до керівника дитячого садка, а безпосередньо до лікарської комісії, яка повинна встановити, що ваша дитина здорова на даний час!
Також існує роз’яснення від 29.09.2014 р. № 1/9-500 / № 04.01.16/28103 двох міністерств: освіти та охорони здоров’я щодо зарахування дітей, у яких відсутні щеплення, до навчальних закладів «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення» відповідно до якого питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-консультативною комісією.
Враховуючи зазначене, керівник навчального закладу зобов’язаний прийняти дитину до закладу за наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка, а для дітей у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення (незалежно від причин), додатково подається висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу, у якому зазначено, що дитина здорова і може відвідувати навчальний заклад.
За наявності медичних довідок із висновком лікаря, що дитина може відвідувати навчальний заклад (відсутність протипоказань), керівник зобов’язаний прийняти дитину до закладу. Статтею 53 Конституції України гарантовано право на освіту і нікому не може бути відмовлено в цьому праві.
Відповідно до ст. 43 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» медичне втручання щодо осіб до 14 років, проводиться за згодою із законних представників. Так само, згідно з “Положенням про проведення щеплень” проводиться медичний огляд. Має бути отримана згода одного з батьків дитини на проведення вакцинації. Проведення медичних маніпуляцій із особою до 14 років, без згоди батьків не допускається. У випадку порушення потрібно звертатися в управління охорони здоров’я зі скаргою. Після залучення медичного працівника до дисциплінарної відповідальності. Можна звертатися до суду з позовом про стягнення моральної та матеріальної (за наявності) шкоди.
Батьки можуть відмовитися від проведення вакцинації. У разі відмови заповнюється форма N 063-2 / о «Інформована згода на проведення вакцинації» (на кожну вакцинацію окремо), із зазначенням роз’яснення наслідків відмови від вакцинації. Форма N 063-2 / о підписується батьками або законними представниками дитини, медичним працівником.
У разі відмови від вакцинації про це повідомляється в Держсанепідемслужбу. Окремо форма заяви на відмову від вакцинації законодавством не передбачена.
Отримання будь-яких розписок навчальним закладом від батьків, законодавством не передбачено. Досить отримання належним чином оформленої згоди на проведення вакцинації або відмови від неї. Відмова в прийомі дитини до закладу у зв’язку з відсутністю вакцинації може бути оскаржений в суді.
Отже, дитина може піти в школу або в дитсадок без щеплення, якщо є відповідний висновок лікарської комісії, про те, що дитина є здоровою!


* [http://reyestr.court.gov.ua/Review/81652333 Постанова Верховного Суду від 17 квітня 2019 року у справі № 682/1692/17] '''('''вимога про обов’язкову вакцинацію населення проти особливо небезпечних хвороб з огляду на потребу охорони громадського здоров’я, а також здоров’я зацікавлених осіб, є виправданою. Тобто в даному питанні превалює принцип важливості суспільних інтересів над особистими).
* [https://reyestr.court.gov.ua/Review/94737849 Постанова Верховного Суду від 08.02.2021 у справі № 630/554/19] (будь-яке право об'єктивно кореспондується із обов'язками, оскільки право на дошкільну освіту законодавець пов'язує із обов'язком проходження профілактичних щеплень, які гарантують безпеку як самій дитині так і оточуючих її осіб, висновки суду про протиправність та неправомірність дій завідуючої ДНЗ є необґрунтованими, такими що суперечать закону. Дитина позивача не позбавлена права на освіту, яку може отримати у інших формах.).
== Див. також ==
* [[Нормативне врегулювання питань проведення щеплень в Україні]]
* [[Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах]]
* [[Відкриття приватного закладу дошкільної освіти]]
* [[Відвідування дитиною закладу дошкільної освіти під час перебування матері у відпустці для догляду за дитиною до шести років]]
[[Категорія: Право на освіту]]
[[Категорія: Право на освіту]]
[[Категорія:Інші питання цивільного права]]
[[Категорія:Діти]]

Поточна версія на 11:20, 1 серпня 2022

Нормативна база

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта - цілісний процес, спрямований на:

 • забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;
 • формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду (частина друга статті 4 Закону України "Про дошкільну освіту").

Здобуття дошкільної освіти

Громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак мають рівні права на здобуття дошкільної освіти у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, а також у сім'ї.

Здобуття дошкільної освіти в дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності має забезпечити виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають дошкільну освіту в порядку, встановленому для громадян України.

Відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти покладається на їхніх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклування, - на осіб, які їх замінюють, та на навчальні заклади, де вони утримуються (стаття 9 Закону України "Про дошкільну освіту").

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу

Зарахування дітей до державного (комунального) закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до наказу керівника такого закладу протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв про зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або іншим законним представником дитини або з використанням системи електронної реєстрації (пункт 8 Положення про заклад дошкільної освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305).

До заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти додаються:

 1. копія свідоцтва про народження дитини;
 2. медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;
 3. довідка територіального закладу охорони здоров’я чи протитуберкульозного диспансеру (для зарахування дитини з ранніми проявами туберкульозної інфекції, малими формами туберкульозу до державного (комунального) санаторного закладу дошкільної освіти (санаторних груп);
 4. висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини щодо виявлених особливостей розвитку (порушень слуху, зору, мовлення, поведінки, опорно-рухового апарату, інтелектуального розвитку чи затримки психічного розвитку) (для зарахування дитини до державного (комунального) спеціального закладу дошкільної освіти (спеціальних груп);
 5. висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (для зарахування дитини з особливими освітніми потребами до державного (комунального) закладу дошкільної освіти та утворення інклюзивних груп);
 6. копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" (для зарахування дитини з інвалідністю);
 7. копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (для зарахування дитини з інвалідністю);
 8. довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду (форма № 086-1/0), затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 серпня 2010 року № 682 (роз'яснення Міністерства охорони здоров'я України від 20 березня 2018 року № 111-01/89).

Право на першочергове зарахування до дошкільного навчального закладу

За умови пред’явлення оригінала документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, до дошкільного навчального закладу першочергово зараховуються діти, які:

 • проживають на території обслуговування державного (комунального) закладу дошкільної освіти (в разі її встановлення його засновником (засновниками);
 • є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти;
 • є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти;
 • належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;
 • належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;
 • перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;
 • діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
 • мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону.

Порядок проведення щеплень особам, що не досягли п'ятнадцятирічного віку

Профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є обов'язковими і включаються до календаря щеплень.

Станом на початок 2021 року Календар профілактичних щеплень, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595, передбачає обов’язкову вакцинацію від 10 хвороб залежно від груп населення. У 2022 році планується запровадити вакцинацію проти пневмококової інфекції.

Особам, які не досягли п'ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків, які мають право відмовитися від щеплень за відсутності повної об'єктивної інформації про вплив щеплень на стан здоров'я і подальші наслідки (частина шоста статті 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб").

Дане право на відмову від щеплень закріплене і в пунктів 19 Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, затверджене наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 вересня 2011 року № 595. Водночас, заповнюється форма № 063-2 / о "Інформована згода на проведення вакцинації" (на кожну вакцинацію окремо), із зазначенням роз’яснення наслідків відмови від вакцинації, що підписується батьками або законними представниками дитини, медичним працівником.

Однак, відповідно до частини другої статті 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.

Виключення: у разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів, вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його. Перелік медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень, затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595.

Для врахування! Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 вересня 2014 року № 1/9-500/, № 04.01.16/28103 "Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення" питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-консультативною комісією.

Судова практика

 • Рішення Євпропейського суду з прав людини від 08 квітня 2021 року у справі "Вавржичка та інші проти Чеської Республіки" (держави зобов’язані ставити найкращі інтереси дитини в центр усіх рішень. Що стосується імунізації, метою має бути захист кожної дитини від серйозних захворювань. У переважній більшості випадків це досягається завдяки тому, що діти отримують повний графік щеплень. Ті, кому їх неможливо призначити, опосередковано захищені від заразних хвороб, доки в суспільстві підтримується необхідний рівень охоплення вакцинацією, тобто захист завдяки колективному імунітету. Таким чином, коли політики добровільної вакцинації недостатньо для досягнення та підтримання колективного імунітету, або колективний імунітет не допомагає через природу захворювання (наприклад, правець), національні органи влади можуть обґрунтовано запровадити політику обов’язкової вакцинації з метою досягнення належного рівня захисту від серйозних захворювань).
 • Постанова Верховного Суду від 17 квітня 2019 року у справі № 682/1692/17 (вимога про обов’язкову вакцинацію населення проти особливо небезпечних хвороб з огляду на потребу охорони громадського здоров’я, а також здоров’я зацікавлених осіб, є виправданою. Тобто в даному питанні превалює принцип важливості суспільних інтересів над особистими).
 • Постанова Верховного Суду від 08.02.2021 у справі № 630/554/19 (будь-яке право об'єктивно кореспондується із обов'язками, оскільки право на дошкільну освіту законодавець пов'язує із обов'язком проходження профілактичних щеплень, які гарантують безпеку як самій дитині так і оточуючих її осіб, висновки суду про протиправність та неправомірність дій завідуючої ДНЗ є необґрунтованими, такими що суперечать закону. Дитина позивача не позбавлена права на освіту, яку може отримати у інших формах.).

Див. також