Відмінності між версіями «Пред'явлення вимог кредитором до суб'єкта господарювання, відносно якого відкрито провадження у справі про банкрутство»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
м (Natalia.zaitseva перейменував сторінку з [[Пред’явлення кредиторських вимог до суб’єкта господарювання відносно якого відкрито справу про бан...)
 
(Не показані 9 проміжних версій 3 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
   
   
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#n152 Кодекс України з процедур банкрутства (далі - Кодекс)]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 Господарський кодекс України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 Господарський кодекс України]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 Господарський процесуальний кодекс України]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 Господарський процесуальний кодекс України]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2343-12 Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-19 Закон України "Про фінансову реструктуризацію"]


== Поняття вимоги кредитора ==
== Загальна інформація ==
'''Вимога кредитора (в процедурі банкрутства)''' - це заявлений кредитором та підтверджений господарським судом у передбаченому законом порядку правоутворювальний та формалізований акт правореалізації, спрямований уповноваженою особою до зобов’язаної особи-суб’єкта господарювання, змістом якого є належне виконання грошових зобов’язань, що виникли із цивільних, господарських, податкових, трудових та інших відносин.
'''Кредитор''' - юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 Податкового кодексу України] здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов’язань до боржника.


== Сутність кредиторських вимог ==
<u>Види кредиторів:</u>
[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2343-12 Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»] (далі – Закон про банкрутство) не надає визначення поняттю «вимоги кредиторів». Його сьогоднішня редакція, як і редакція 1999 р., поряд із «вимогами кредиторів» використовує поняття «грошова вимога», не надаючи визначення жодному з них. Згідно з [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2343-12?nreg=2343-12&find=1&text=%F1%F2%E0%F2%F2%FF+10&x=0&y=0#w110 абз. 2 ч. 3 ст. 10 Закону про банкрутство] безспірні вимоги кредиторів – це не що інше, як грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів із рахунків боржника, а [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2343-12/page2?text=%F1%F2%E0%F2%F2%FF+10#w111 ст. 23] встановлює строк на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника після офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження в справі про банкрутство. Підтверджує грошовий характер вимог кредиторів і аналіз положень [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2343-12/page4?text=%F1%F2%E0%F2%F2%FF+10#w14 ст. 45 Закону про банкрутство], який встановлює черговість їх задоволення.
<br />
Тобто законодавець у [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2343-12 Законі про банкрутство] ототожнює «вимоги кредиторів» із «грошовими вимогами», що є справедливим для визначення форми вимог конкурсних кредиторів, які використовуються в якості підстави для відкриття провадження в справі про банкрутство, й тих, що в подальшому включаються до реєстру вимог кредиторів на стадії розпорядження майном чи ліквідації боржника. Саме ці вимоги стають об’єктом правового регулювання в рамках процедури банкрутства. Змінюється їхній склад, порядок обрахування та умови задоволення на різних стадіях провадження, проте зберігається єдина спрямованість на їх виявлення, упорядкування та погашення.
<br />
Поняття вимоги згадується в [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page9?text=%F1%F2%E0%F2%F2%FF+530#w174 ст. 530 ЦК України], коли йдеться про пред’явлення вимоги до боржника про виконання обов’язку, якщо строк (термін) його виконання не встановлений або визначений моментом пред’явлення вимоги. Таке звернення до боржника здійснюється в спрощеному порядку, оскільки факт пред’явлення вимоги вважається більшою мірою регулятивним заходом, аніж охоронним (юрисдикційним), як, наприклад, пред’явлення претензії. Проте пред’явлення вимоги в рамках банкрутства відрізняється ускладненим процедурним порядком ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2343-12 Закон про банкрутство] вимагає подання заяви встановленої форми з додатками-доказами у визначений строк) та негативними наслідками його недотримання (пропуск строку або взагалі незаявлення вимог створює ризик визнання вимог погашеними без їх реального задоволення). У цьому аспекті пред’явлення вимог у рамках банкрутства набуває більш охоронного значення, аніж звичайного регулятивного.


♦ забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи <u>забезпечені заставою майна боржника</u>;


== Класифікація кредиторських вимог ==
♦ конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли <u>до відкриття провадження</u> у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника;


=== ''Законодавчо закріплені : '' ===
♦ поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли <u>після відкриття провадження</u> у справі про банкрутство.


Згідно з положеннями [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2343-12?nreg=2343-12&find=1&text=%EA%F0%E5%E4%E8%F2%EE%F0&x=0&y=0#w16 абз. 11 ч. 1 ст. 1 Закону про банкрутство] в рамках погашених вимог слід розрізняти:<br />
== Звернення з вимогами ==
Конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов’язані подати до господарського суду '''письмові заяви з вимогами до боржника''', а також документи, що їх підтверджують, <u>протягом 30 днів</u> з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.


* ''задоволені вимоги кредиторів (вимоги, які отримали належне виконання) ;''
Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.
* ''припинені вимоги кредиторів (не виконані належним чином, але припинені в спосіб, передбачений [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-1 ЦК] та [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 ГК] України);'' 
* ''вимоги, які вважаються погашеними, у свою чергу, аналіз положень [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2343-12 Закону про банкрутство]  до останніх дає підстави віднести:''
# <small>''вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі (у випадку недостатності коштів для їх погашення в шосту чергу в ліквідаційній процедурі) [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2343-12/page3?nreg=2343-12&find=3&text=%E7%EE%E1%EE%E2%92%FF%E7%E0%ED%FC+&x=10&y=9#w216 (абз. 9 ч. 1 ст. 38)'']</small>;
# <small>''усі вимоги, не задоволені за недостатністю майна [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2343-12/page4?text=%E7%EE%E1%EE%E2+%FF%E7%E0%ED%FC#w112 (ч. 6 ст. 45)''];</small>
# <small>''вимоги кредиторів, за якими зроблено розрахунки згідно з умовами мирової угоди (в разі недійсності мирової угоди або її розірвання) ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2343-12/page5?nreg=2343-12&find=5&text=%C7%E0%F2%E2%E5%F0%E4%E6%E5%ED%ED%FF&x=5&y=7#w18 ч. 4 ст. 82])''</small>;
# <small>''вимоги, відхилені господарським судом [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2343-12/page5?nreg=2343-12&find=5&text=%EF%E5%F0%E5%E4+%EA%F0%E5%E4%E8%F2%EE%F0%E0%EC%E8&x=3&y=9#w129 (ч. 4 ст. 83)] ''.</small>


=== '' Відповідно до факту і строку заявлення вимог кредиторів'' ===
Склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в <u>національній валюті України</u> (якщо зобов’язання боржника визначені в іноземній валюті, то склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті за курсом, встановленим [https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates?date=15.05.2020&period=daily Національним банком України] на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника.
* ''вимоги, заявлені у встановлений термін (строк);'' 
* ''вимоги, заявлені після закінчення встановленого терміну (строку);'' 
* ''незаявлені вимоги.''


=== ''За моментом виникнення вимог у кредитора до боржника відносно рішення господарського суду про порушення провадження в справі про банкрутство'' ===
Забезпечені кредитори зобов’язані подати заяву з грошовими вимогами до боржника під час провадження у справі про банкрутство в частині вимог, що є <u>незабезпеченими, або за умови відмови від забезпечення</u>.
* ''конкурсні вимоги - не забезпечені заставою майна боржника вимоги кредитора, які виникли до порушення провадження в справі, а якщо після – поточними;''
{| class="wikitable"
* ''поточні вимоги.''
|+
Практичну цінність такого поділу важко переоцінити – він впливає на обсяг повноважень кредиторів щодо участі в зборах кредиторів, контролю за діяльністю арбітражного керуючого та управління конкурсною масою.  
|'''Увага!''' Кредитори за вимогами щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також за вимогами щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю громадян, сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування мають право протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують.
В залежності від наявності забезпечення слід є необхідною передумовою для оцінки можливостей їх погашення та ступеня виконання перед певними кредиторами.
|}


=== '' За правовою природою '' ===
== Перелік необхідних документів ==
* '' стягнення основного боргу ; ''
<u>Заява кредитора має містити:</u>
* '' вимоги щодо відшкодування збитків, стягнення неустойки (штрафу, пені) та інших фінансових санкцій.''
# найменування господарського суду, до якого подається заява;
# найменування боржника, його місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
# ім’я або найменування кредитора, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
# розмір вимог кредитора до боржника з окремим зазначенням суми неустойки (штрафу, пені);
# виклад обставин, що підтверджують вимоги до боржника, та їх обґрунтування;
# відомості про наявність заставного майна боржника, яке є забезпеченням вимог;
# перелік документів, що додаються до заяви.
До заяви в обов’язковому порядку додаються докази сплати [[Порядок сплати судового збору|судового збору]], докази надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна, а також документи, що підтверджують грошові вимоги до боржника.


=== '' За економічною природою зобов’язань :'' ===
Господарський суд зобов’язаний прийняти заяву кредитора, подану з дотриманням вимог [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#n458 Кодексу] та [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 Господарського процесуального кодексу України], про що '''постановляється ухвала''', в якій зазначається дата попереднього засідання суду.
* '' вимоги щодо виконання соціальних зобов’язань;''
* '' виплати обов’язкових платежів;''
* '' власне грошових зобов’язань. ''


=== ''  В залежності від наявності забезпечення : '' ===
=== Вимоги кредиторів, заявлені з порушенням встановленого строку ===
* '' забезпечені вимоги;  ''
Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, [[Процедура банкрутства юридичної особи|задовольняються в порядку черговості]], встановленої [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#n458 Кодексом].
* '' незабезпечені вимоги кредиторів.''


=== '' В залежності від черговості  : '' ===
Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.
* '' привілейовані (вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати та інші грошові компенсації працівникам банкрута); ''
 
* '' прості вимоги : ''
Якщо кредитор заявив вимоги після здійснення розрахунків з іншими кредиторами, то сплачені таким кредиторам кошти '''поверненню не підлягають'''.
# ''<small>витрати, пов’язані з провадженням у справі про банкрутство та роботою ліквідаційної комісії, в тому числі виплати грошової винагороди арбітражному керуючому</small>;'' 
 
# ''<small>вимоги із зобов’язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян</small>;'' 
== Розгляд вимог кредиторів ==
# ''<small>вимоги із зобов’язань зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування;</small>'' 
Розпорядник майна '''не пізніше ніж на 10 день''' з дня закінчення встановленого строку з урахуванням результатів розгляду вимог кредиторів боржником <u>повністю або частково визнає їх або відхиляє з обґрунтуванням підстав</u> визнання чи відхилення, про що письмово повідомляє заявників і господарський суд, а також подає до суду '''письмовий звіт''' про надіслані всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами разом з копіями повідомлень про вручення поштового відправлення та описів вкладення у поштове відправлення або інших документів, що підтверджують надсилання повідомлення кредиторам.
# ''<small>вимоги щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);</small>'' 
 
# ''<small>вимоги інших кредиторів, не забезпечені заставою, в частині сплати основного боргу та відсотків;</small>'' 
== Розгляд вимог судом ==
# ''<small>вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;</small>''
Заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, подані в межах встановленого строку розглядаються господарським судом <u>у попередньому засіданні суду</u>.
# ''<small>вимоги кредиторів щодо відшкодування збитків, стягненню неустойок (штрафів, пені) та інших фінансових санкцій;</small>''
 
# ''<small>вимоги кредиторів, заявлені після встановленого строку або не заявлені взагалі та інші.</small>''
Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, розглядаються господарським судом <u>у порядку черговості</u> їх отримання у судовому засіданні, яке проводиться після попереднього засідання господарського суду.
== Процедура реєстрації та пред’явлення вимог кредиторів ==
 
=== ''Формування реєстру вимог кредиторa'' ===
За результатами розгляду зазначених заяв господарський суд '''постановляє ухвалу''' про визнання чи відхилення (повністю або частково) вимог таких кредиторів.
Формування реєстру вимог кредиторів боржника починається після публікації оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство в офіційному друкованому органі. Конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов’язані ''подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника'', а також документи, що їх підтверджують, протягом '''тридцяти днів ''' від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.
 
=== ''Порядок пред’явлення вимог'' ===
Ухвала господарського суду є підставою для внесення відомостей про таких кредиторів до реєстру вимог кредиторів.
* '''Кредитори за вимогами щодо''' виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також за вимогами щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю громадян, сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування мають право протягом''' 30 днів '''від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство '' подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника'', а також документи, що їх підтверджують. Копії відповідних заяв та доданих до них документів кредитори надсилають боржнику та розпоряднику майна.
 
* '''Господарський суд''' зобов’язаний прийняти заяву кредитора, подану з дотриманням вимог цього Закону та Господарського процесуального кодексу України, про що виноситься ухвала, в якій зазначається дата розгляду заяви.
== Корисні посилання ==
* '''Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку''', встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі. Однак відповідне правило не поширюється на ''вимоги кредиторів щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також на вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю громадян, сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування.''
* [https://buh-ua.com.ua/uk/doc/55858/top-kljuchevyh-algoritmov-kodeksa-bankrotstva Топ ключових алгоритмів Кодексу банкрутства]
* '''Розпорядник майна''' боржника не пізніше ніж на ''' 10 день ''' з дня, наступного після закінчення встановленого строку, з урахуванням результатів розгляду вимог кредиторів боржником повністю або частково визнає їх або відхиляє з обґрунтуванням підстав визнання чи відхилення, п''ро що письмово повідомляє заявників і господарський суд, а також подає до суду письмовий звіт про надіслані всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами разом з копіями повідомлень про вручення поштового відправлення та описів вкладення в поштове відправлення або інших документів, що підтверджують надсилання повідомлення кредиторами.''
 
* '''Заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів''', у тому числі щодо яких є заперечення боржника чи інших кредиторів, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду. За наслідками розгляду зазначених заяв господарський суд ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів.
== Див. також ==
* '''Вимоги конкурсних кредиторів, визнані боржником або господарським судом''', вносяться розпорядником майна до ''реєстру вимог кредиторів.'' Розпорядник майна зобов’язаний окремо внести до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їхніми заявами, а за їх відсутності - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав. Розпорядник майна зобов’язаний окремо внести до реєстру відомості про вимоги щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також про вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю громадян, згідно із заявами таких кредиторів та/або даними обліку боржника. Поточні кредитори з вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство, можуть пред’явити такі вимоги після прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури. До визнання боржника банкрутом спори боржника з кредиторами, які мають поточні вимоги до боржника, вирішуються шляхом їх розгляду у позовному провадженні господарським судом, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство.
* [[Процедура банкрутства юридичної особи]]
* '''У попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів''', у тому числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження.
* [[Процедура банкрутства фізичних осіб]]
* '''У реєстрі вимог кредиторів''' повинні міститися відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов’язаннями, черговість задоволення кожної вимоги. Неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов’язань у шосту чергу та може бути предметом мирової угоди. Погашення неустойки (штрафу, пені) у справі про банкрутство можливе лише в ліквідаційній процедурі при спрощеному порядку розгляду справи про банкрутство. Внесення змін до затвердженого господарським судом реєстру вимог кредиторів здійснюється виключно за наслідками перегляду ухвали господарського суду в апеляційному та касаційному порядку або за нововиявленими обставинами, а також у разі правонаступництва.
* [[Стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати з підприємства банкрута]]
[[Категорія: Господарське право]]
[[Категорія: Господарський процес]]

Поточна версія на 12:28, 15 травня 2020

Нормативна база

Загальна інформація

Кредитор - юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов’язань до боржника.

Види кредиторів:

♦ забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою майна боржника;

♦ конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника;

♦ поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство.

Звернення з вимогами

Конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов’язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті України (якщо зобов’язання боржника визначені в іноземній валюті, то склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника.

Забезпечені кредитори зобов’язані подати заяву з грошовими вимогами до боржника під час провадження у справі про банкрутство в частині вимог, що є незабезпеченими, або за умови відмови від забезпечення.

Увага! Кредитори за вимогами щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також за вимогами щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю громадян, сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування мають право протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують.

Перелік необхідних документів

Заява кредитора має містити:

  1. найменування господарського суду, до якого подається заява;
  2. найменування боржника, його місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
  3. ім’я або найменування кредитора, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
  4. розмір вимог кредитора до боржника з окремим зазначенням суми неустойки (штрафу, пені);
  5. виклад обставин, що підтверджують вимоги до боржника, та їх обґрунтування;
  6. відомості про наявність заставного майна боржника, яке є забезпеченням вимог;
  7. перелік документів, що додаються до заяви.

До заяви в обов’язковому порядку додаються докази сплати судового збору, докази надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна, а також документи, що підтверджують грошові вимоги до боржника.

Господарський суд зобов’язаний прийняти заяву кредитора, подану з дотриманням вимог Кодексу та Господарського процесуального кодексу України, про що постановляється ухвала, в якій зазначається дата попереднього засідання суду.

Вимоги кредиторів, заявлені з порушенням встановленого строку

Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої Кодексом.

Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

Якщо кредитор заявив вимоги після здійснення розрахунків з іншими кредиторами, то сплачені таким кредиторам кошти поверненню не підлягають.

Розгляд вимог кредиторів

Розпорядник майна не пізніше ніж на 10 день з дня закінчення встановленого строку з урахуванням результатів розгляду вимог кредиторів боржником повністю або частково визнає їх або відхиляє з обґрунтуванням підстав визнання чи відхилення, про що письмово повідомляє заявників і господарський суд, а також подає до суду письмовий звіт про надіслані всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами разом з копіями повідомлень про вручення поштового відправлення та описів вкладення у поштове відправлення або інших документів, що підтверджують надсилання повідомлення кредиторам.

Розгляд вимог судом

Заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, подані в межах встановленого строку розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду.

Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, розглядаються господарським судом у порядку черговості їх отримання у судовому засіданні, яке проводиться після попереднього засідання господарського суду.

За результатами розгляду зазначених заяв господарський суд постановляє ухвалу про визнання чи відхилення (повністю або частково) вимог таких кредиторів.

Ухвала господарського суду є підставою для внесення відомостей про таких кредиторів до реєстру вимог кредиторів.

Корисні посилання

Див. також