Право інтелектуальної власності на кваліфіковане зазначення походження товару

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативно-правова база

1. Цивільний кодекс України
2. Господарський кодекс України
3. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»
4. Закон України «Про захист прав споживачів»
5. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції»
6. Наказ Міністерства науки і освіти України від 17.08.2001 р. № 598 «Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару»
7. Наказ Міністерства науки і освіти України від 13.12.2001 р. № 798 «Про затвердження Положення про Державний реєстр України назв місць походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів»

2.Поняття та мета кваліфікованого зазначення походження товару

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» кваліфіковане зазначення походження товару - термін, що охоплює (об'єднує) такі терміни, як:
1) назва місця походження товару
2) географічне зазначення походження товару;
Назва місця походження товару – назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із зазначеного географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов з характерним для даного географічного місця людським фактором;
Географічне зазначення походження товару - будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару, який має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора;

Використання кваліфікованого зазначення походження товару має на меті позначити зв’язок та обумовленість унікальних властивостей товару від географічного середовища його походження, виробництва та переробки.