Право на проживання у безпечних для життя та здоров'я будинках. Відселення з аварійних будинків: відмінності між версіями

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Основні аспекти законодавства, що регулює діяльність у праві особи на житло та питань порядку визнання будинку з подальшим шляхом виріше...)
 
Немає опису редагування
Рядок 64: Рядок 64:


==== Порядок оскарження ====
==== Порядок оскарження ====
Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції подається протягом 10 днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом 10 днів з дня отримання копії цього рішення.
Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції подається протягом 10 днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом 10 днів з дня отримання копії цього рішення.


[[Категорія:Забезпечення громадян жилими приміщеннями‎]]
[[Категорія:Забезпечення громадян жилими приміщеннями‎]]
[[Категорія:Користування жилими приміщеннями]]
[[Категорія:Користування жилими приміщеннями]]

Версія за 07:16, 10 вересня 2018

Нормативна база

Опис суттєвих аспектів, що впливають на один із варіантів вирішення проблеми

Конституція України визначає що кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону.
Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду (ст. 47 Конституції України). Згідно ст. 109 ЖК УРСР Виселення із займаного жилого приміщення допускається з підстав, установлених законом. Виселення проводиться добровільно або в судовому порядку.

Добровільний порядок (позасудовий)

Відповідно ч. 3 ст. 132-1 ЖК УРСР Жилі приміщення з фондів житла для тимчасового проживання також надаються особам, яких визнано біженцями чи особами, які потребують додаткового захисту, та громадянам, які вимушені залишити жиле приміщення внаслідок його аварійного стану, стихійного лиха або з інших підстав, які загрожують стану та безпеці відповідного жилого приміщення, у порядку, встановленому законом.

Куди звернутися

З метою визнання будинку аварійним відбувається обстеження стану будинку житлово-експлуатаційною організацією відповідно до Постановою Ради Міністрів Української РСР від 26 квітня 1984 р. за № 189. Тому із відповідною заявою-зверненням необхідно звернутись в житлово-експлуатаційну організацію, що здійснює утримання будинку.
Обстеження стану жилих будинків провадиться інженерно-технічними працівниками житлово-експлуатаційних організацій за участю представників громадськості. У разі необхідності до обстеження жилих будинків залучаються фахівці проектних і науково-дослідних організацій та органів і закладів санітарно-епідеміологічної служби.
Якщо під час обстеження стану жилих будинків буде виявлено невідповідність санітарним і технічним вимогам цих будинків (жилих приміщень), яку можливо і доцільно усунути шляхом проведення капітального ремонту, житлово-експлуатаційна організація вирішує в установленому порядку питання про проведення такого ремонту.
В разі неможливості або недоцільності проведення капітального ремонту житлово-експлуатаційна організація вносить до виконкому районної, міської, районної у місті Ради народних депутатів пропозицію про визнання жилого будинку (жилого приміщення) таким, що не відповідає вказаним вимогам і є непридатним для проживання.

Вартість

Безкоштовно.

Перелік необхідних документів

Згідно до Постановою Ради Міністрів Української РСР від 26 квітня 1984 р. №189 “Про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання” обстеження будинків державного і громадського житлового фонду провадиться не менше одного разу на п'ять років — тому можна запросити (усно або письмово) завірену належним чином копію акту від останнього планового огляду інженерно-технічними працівниками житлово-експлуатаційних організацій або, у разі необхідності, звернутися із заявою про проведення обстеження стану жилих будинків позапланово.

Строки розгляду питання

Розгляд заяв-звернень відбувається протягом 30 днів.

Підстави для відмови

Підставами для відмови у визнанні будинку непридатним для проживання може бути:

  • будинок відповідає санітарним і технічним вимогам;
  • невідповідність санітарним і технічним вимогам, яку можливо і доцільно усунути шляхом проведення капітального ремонту, житлово-експлуатаційна організація вирішує в установленому порядку питання про проведення такого ремонту;
  • будинок не належить до державного або громадського житлового фонду.

Порядок оскарження

Рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів може бути оскаржено до виконавчого комітету вищестоящої Ради у 15-денний строк.

Судовий порядок

Куди звернутися. Вартість

Звернутися з позовною заявою до суду відповідної юрисдикції. Для цього необхідно скласти позовну заяву у письмовій форм згідно умов цивільно - процесуального кодексу України та в обов’язковому порядку додати всі можливі докази: заяву-звернення, фото, відео матеріали, свідків, що готові підтвердити факт порушення.
Варіант №1 Оскаржувати невиконання представниками житлово-експлуатаційних організацій умов договору про надання послуг, шляхом не реагування на заяву-звернення чи відмови у задоволенні заявлених вимог, можете захистити свої інтереси у судовому порядку.
В такому випадку особа повністю звільняється від зобов’язання сплатити судовий збір за подання позову до суду, оскільки згідно із законодавством України позивач є споживачем, який звертається за захистом своїх прав на підставі ч.3 ст. 22 ЗУ “Про захист прав споживачів” в чинній редакції.
Варіант №2 Подати заяву до суду про встановлення факту відсутності житла, попередньо вставши в чергу на покращення житлових умов. В такому випадку судовий збір складає 0,2% розміру мінімальної заробітної плати (крім осіб, які мають пільги щодо сплати судового збору, згідно ст.5 ЗУ “Про судовий збір” в чинній редакції).
Розмір судового збору визначається станом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява подається до суду

Перелік необхідних документів

Заява з додатками та копіями для відповідачів та суду.

Строки розгляду питання

Два місяці, але може бути продовжений судом.

Підстави для відмови

Недостатня доказова база позовних вимог.

Порядок оскарження

Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції подається протягом 10 днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом 10 днів з дня отримання копії цього рішення.