Відмінності між версіями «Право на медичну допомогу не за місцем реєстрації»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
# [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
# [https://phc.org.ua/uploads/files/hartia.pdf Європейська хартія прав пацієнтів]
# [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
# [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінальний кодекс України]
# [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5081-17 Закон України "Про екстрену медичну допомогу"]
# [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров’я"]
# [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1382-15 Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"]
# [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/349/92 Указ Президента України  від 15.06.1992 № 349 "Про Клятву лікаря"]


[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]<br />
== Право на доступність медичної допомоги ==
[https://phc.org.ua/uploads/files/hartia.pdf Стаття 2 Європейської хартії прав пацієнтів 2002 року], визначає, що кожен має право на доступність медичних послуг, яких він/вона потребує за станом здоров’я. Медичні служби мають гарантувати рівний доступ для всіх без дискримінації за ознаками наявності фінансових ресурсів, місця проживання, виду захворювання або часу звернення за допомогою.<br>


[http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
Згідно [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 ст. 49 Конституції України], відповідно до якої кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування, а також [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 283 ЦКУ] - фізична особа має право на охорону її здоров’я, [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 284 ЦКУ] – фізична особа має право на надання їй медичної допомоги.


[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінальний кодекс України]
Відповідно до [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 ч. 4 ст.4 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров’я"], до основних принципів охорони здоров'я в Україні, з-поміж інших, належать рівноправність громадян, демократизм і загальнодоступність медичної допомоги та інших послуг у галузі охорони здоров’я.<br>
Відповідно до [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 статті 38 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров’я"], кожен пацієнт має право, коли це виправдано його станом, бути прийнятим в будь-якому закладі охорони здоров’я за своїм вибором, якщо цей заклад має можливість забезпечити відповідне лікування. Кожний пацієнт має право на вільний вибір лікаря, якщо останній може запропонувати свої послуги.<br>


[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII]<br />
Згідно [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/349/92 п.1, п.2 указу Президента України "Про Клятву лікаря" від 15.06.1992 року 349], лікар зобов’язується надавати медичну допомогу всім, хто її потребує, бути безкорисливим і чуйним до хворих.<br>


[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1382-15 Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-IV]<br />
Крім того, в [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15 статті 2 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"], зазначено, що реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження.
== Як отримати медичну допомогу не за місцем реєстрації ==
[[Файл:Як отримати медичну допомогу не за місцем реєстрації.jpg|200px|thumb|left|Як отримати медичну допомогу не за місцем реєстрації]]
Пацієнт має право звернутись до адміністрації лікарні '''із письмовою заявою''' на ім’я головного лікаря, в якій викласти прохання поставити її на облік, надати медичну допомогу за місцем фактичного проживання. В тексті заяви можна зробити посилання на вищезгадану [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 статтю 38 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров’я"].<br>


[http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/349/92 «Про Клятву лікаря» Указ Президента України від 15.06.1992 № 349]<br />
Окрім цього, у разі необхідності надання особі екстреної медичної допомоги у відповідності до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5081-17 Закону України "Про екстрену медичну допомогу"], кожен громадянин України та будь-яка інша особа мають право звернутися за отриманням екстреної медичної допомоги до найближчого відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги чи іншого закладу охорони здоров’я, який може забезпечити надання такої допомоги.<br>


== Забезпечення права на охорону здоров'я, суб'єкти права на охорону здоров'я ==
[http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5081-17 Частина 6 статті 3 даного закону] встановлює, що медичні працівники відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги зобов’язані надати екстрену медичну допомогу пацієнту, який її потребує, з моменту прибуття такого пацієнта до цього відділення незалежно від того, чи супроводжує його бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги або інші особи. <br>
== Відповідальність за відмову у наданні медичної допомоги==  
Якщо пацієнту відмовляють надати медичну допомогу за місцем фактичного проживання, то це може бути підставою для притягнення до кримінальної відповідальності за відмову у наданні медичної допомоги ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 ст. 139 Кримінального Кодексу України] - ненадання без поважних причин допомоги хворому медичним працівником, який зобов'язаний, згідно з установленими правилами, надати таку допомогу, якщо йому завідомо відомо, що це може мати тяжкі наслідки для хворого). <br>


Згідно ст. 49 Конституції України, відповідно до якої '''кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу''' та медичне страхування. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. Також в Цивільному кодексі України в ст. 283 зазначено, що фізична особа має право на охорону її здоров’я, в ст. 284 – що фізична особа має право на надання їй медичної допомоги.<br />
Також [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 ст. 140 Кримінального Кодексу України] передбачена відповідальність за невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого.<br />


Стаття 2 Європейської хартії прав пацієнтів 2002 року, визначає, що кожен має право на доступність медичних послуг, яких він/вона потребує за станом здоров’я. Медичні служби мають гарантувати рівний доступ для всіх без дискримінації за ознаками наявності фінансових ресурсів, місця проживання, виду захворювання або часу звернення за допомогою.<br />
Варто зазначити, що згідно [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 ст. 34 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров’я"], '''лікар має право відмовитися від подальшого ведення пацієнта''', якщо останній не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров'я, '''але лише за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров'ю населення'''.<br />
 
Відповідно до ч.4 ст.4 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», до основних принципів охорони здоров'я в Україні, з-поміж інших, належать рівноправність громадян, демократизм і загальнодоступність медичної допомоги та інших послуг у галузі охорони здоров’я.<br />
 
== Як отримати медичну допомогу не за місцем реєестрації ==
 
Згідно п.1, п.2 указу Президента України «Про Клятву лікаря» від 15.06.1992 року № 349, лікар зобов’язується надавати медичну допомогу всім, хто її потребує, бути безкорисливим і чуйним до хворих. Крім того, в статті 2 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», зазначено, що реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження. Отже даний закон не пов'язує надання медичної допомоги лікувальними закладами чи надання будь-яких інших послуг з місцем реєстрації чи проживання особи.<br />
 
Відповідно до статті 38 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», '''кожен пацієнт має право, коли це виправдано його станом, бути прийнятим в будь-якому закладі охорони здоров’я за своїм вибором''', якщо цей заклад має можливість забезпечити відповідне лікування. Кожний пацієнт має право на вільний вибір лікаря, якщо останній може запропонувати свої послуги.<br />
 
Тому, якщо особа проживає не за місцем реєстрації, це не позбавляє її права звернутись до лікувального закладу за місцем фактичного проживання та вимагати надання кваліфікованої медичної допомоги.<br />
 
Для забезпечення цього, пацієнт має право звернутись до адміністрації лікарні '''із письмовою заявою''' на ім’я головного лікаря, в якій викласти прохання поставити її на облік, надати медичну допомогу за місцем фактичного проживання. В тексті заяви можна зробити посилання на вищезгадану статтю 38 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».<br />
 
Якщо пацієнту відмовляють надати медичну допомогу за місцем фактичного проживання, то це може бути підставою для притягнення до кримінальної відповідальності за відмову у наданні медичної допомоги (ст. 139 Кримінального Кодексу України - ненадання без поважних причин допомоги хворому медичним працівником, який зобов'язаний, згідно з установленими правилами, надати таку допомогу, якщо йому завідомо відомо, що це може мати тяжкі наслідки для хворого). Також ст. 140 Кримінального Кодексу України передбачена відповідальність за невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого.<br />
 
Варто зазначити, що згідно ст. 34 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», лікар має право відмовитися від подальшого ведення пацієнта, якщо останній не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров'я, '''але лише за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров'ю населення'''.<br />


[[Категорія:Право на медичну допомогу]]
[[Категорія:Право на медичну допомогу]]
[[Категорія:Кримінальне право]]
[[Категорія:Інші питання цивільного права]]
[[Категорія:Пільги та гарантії на медичну допомогу]]

Версія за 18:18, 29 листопада 2018

Нормативна база

  1. Конституція України
  2. Європейська хартія прав пацієнтів
  3. Цивільний кодекс України
  4. Кримінальний кодекс України
  5. Закон України "Про екстрену медичну допомогу"
  6. Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров’я"
  7. Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"
  8. Указ Президента України від 15.06.1992 № 349 "Про Клятву лікаря"

Право на доступність медичної допомоги

Стаття 2 Європейської хартії прав пацієнтів 2002 року, визначає, що кожен має право на доступність медичних послуг, яких він/вона потребує за станом здоров’я. Медичні служби мають гарантувати рівний доступ для всіх без дискримінації за ознаками наявності фінансових ресурсів, місця проживання, виду захворювання або часу звернення за допомогою.

Згідно ст. 49 Конституції України, відповідно до якої кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування, а також ст. 283 ЦКУ - фізична особа має право на охорону її здоров’я, ст. 284 ЦКУ – фізична особа має право на надання їй медичної допомоги.

Відповідно до ч. 4 ст.4 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров’я", до основних принципів охорони здоров'я в Україні, з-поміж інших, належать рівноправність громадян, демократизм і загальнодоступність медичної допомоги та інших послуг у галузі охорони здоров’я.
Відповідно до статті 38 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров’я", кожен пацієнт має право, коли це виправдано його станом, бути прийнятим в будь-якому закладі охорони здоров’я за своїм вибором, якщо цей заклад має можливість забезпечити відповідне лікування. Кожний пацієнт має право на вільний вибір лікаря, якщо останній може запропонувати свої послуги.

Згідно п.1, п.2 указу Президента України "Про Клятву лікаря" від 15.06.1992 року № 349, лікар зобов’язується надавати медичну допомогу всім, хто її потребує, бути безкорисливим і чуйним до хворих.

Крім того, в статті 2 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", зазначено, що реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження.

Як отримати медичну допомогу не за місцем реєстрації

Як отримати медичну допомогу не за місцем реєстрації

Пацієнт має право звернутись до адміністрації лікарні із письмовою заявою на ім’я головного лікаря, в якій викласти прохання поставити її на облік, надати медичну допомогу за місцем фактичного проживання. В тексті заяви можна зробити посилання на вищезгадану статтю 38 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров’я".

Окрім цього, у разі необхідності надання особі екстреної медичної допомоги у відповідності до Закону України "Про екстрену медичну допомогу", кожен громадянин України та будь-яка інша особа мають право звернутися за отриманням екстреної медичної допомоги до найближчого відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги чи іншого закладу охорони здоров’я, який може забезпечити надання такої допомоги.

Частина 6 статті 3 даного закону встановлює, що медичні працівники відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги зобов’язані надати екстрену медичну допомогу пацієнту, який її потребує, з моменту прибуття такого пацієнта до цього відділення незалежно від того, чи супроводжує його бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги або інші особи.

Відповідальність за відмову у наданні медичної допомоги

Якщо пацієнту відмовляють надати медичну допомогу за місцем фактичного проживання, то це може бути підставою для притягнення до кримінальної відповідальності за відмову у наданні медичної допомоги (ст. 139 Кримінального Кодексу України - ненадання без поважних причин допомоги хворому медичним працівником, який зобов'язаний, згідно з установленими правилами, надати таку допомогу, якщо йому завідомо відомо, що це може мати тяжкі наслідки для хворого).

Також ст. 140 Кримінального Кодексу України передбачена відповідальність за невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого.

Варто зазначити, що згідно ст. 34 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров’я", лікар має право відмовитися від подальшого ведення пацієнта, якщо останній не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров'я, але лише за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров'ю населення.