Відмінності між версіями «Правові послуги»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
(Надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації)
(Не показані 44 проміжні версії цього користувача)
Рядок 1: Рядок 1:
 
== Нормативна база ==
 
== Нормативна база ==
 
   
 
   
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text Конституція України]<br />
+
# [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р.]<br />
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17 Закон України "Про безоплатну правову допомогу"]
+
# [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17 Закон України "Про безоплатну правову допомогу" 2 червня 2011 року  № 3460-VI]
* [https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80 Закон України "Про звернення громадян"]
+
== Визначення термінів ==
 +
Згідно ч. 4 ст. 1 [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17 Закону України "Про безоплатну правову допомогу"], '''правові послуги''' -  надання  правової  інформації, консультацій і  роз'яснень  з  правових  питань;  складення  заяв, скарг,  процесуальних  та  інших  документів  правового характеру; здійснення представництва інтересів особи в судах, інших державних органах,  органах місцевого самоврядування,  перед іншими особами; забезпечення  захисту  особи  від  обвинувачення;  надання  особі допомоги  в  забезпеченні  доступу  особи до  вторинної  правової допомоги та медіації.<br />
  
== Види правових послуг ==
+
Відповідно до ст. 59 Конституції України, кожен має право на професійну '''правничу допомогу'''. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.
[[Файл:Правові послуги.jpg|міні|Види правових послуг]]
 
Конституційною гарантією прав людини є право кожного на професійну правничу допомогу (ст. 59 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр Конституції України]). Це право реалізується шляхом отримання відповідних правових послуг. У ч. 4 ст. 1 [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17 Закону України "Про безоплатну правову допомогу"] перераховується '''6 видів правових послуг''': <br>
 
* Надання правової інформації
 
* Надання консультацій і роз'яснень з правових питань
 
* Складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру
 
* Здійснення представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами
 
* Забезпечення захисту особи від обвинувачення
 
* Надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та [[Медіація|медіації]]
 
  
== Надання правової інформації ==
 
'''Правовою інформацією''' є будь-які відомості про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо. <br>
 
* '''джерела''': Конституція України, інші законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти, міжнародні договори та угоди, норми і принципи міжнародного права, а також ненормативні правові акти, повідомлення засобів масової інформації, публічні виступи, інші джерела інформації з правових питань
 
* '''мета послуги''': надання клієнту вичерпної інформації з питання, яке його цікавить
 
  
== Надання консультацій і роз'яснень з правових питань ==
 
'''Консультація, роз’яснення з правових питань''' – інформаційні матеріали,які надаються для забезпечення розуміння громадянами певного питання, порада спеціаліста.<br>
 
'''Мета послуги''':
 
* надання клієнту вичерпної інформації з питання, яке його цікавить;
 
* пропонування можливих варіантів вирішення проблеми (якщо потенційно їх кілька);
 
* допомога в обранні оптимальний способу з урахуванням всіх обставин справи;
 
* допомога в реалізації обраного способу (у разі прохання клієнта).
 
 
== Складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру ==
 
===<u>Підготовка документів непроцесуального характеру (звернень, заяв, скарг тощо)</u>===
 
Під '''зверненнями громадян''' слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.
 
 
'''Пропозиція (зауваження)''' - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.
 
 
'''Заява (клопотання)''' - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.
 
 
'''Скарга''' - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.
 
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|bgcolor=#EED8AE|Детальніше ось тут: [[Вимоги до оформлення звернень громадян та терміни їх розгляду]]
 
|}
 
Окрім того, до документів непроцесуального характеру відносять різноманітні договори (наприклад, договір купівлі-продажу, трудовий договір,  колективний договір тощо), угоди, довіреності, листи тощо.
 
 
===<u>Cкладання документів процесуального характеру</u>===
 
'''Процесуальні документи''' - це юридичні документи, які зазвичай подаються до суду:
 
* у кримінальному провадженні;
 
* у цивільній справі;
 
* в адміністративній справі;
 
* у справі про адміністративні правопорушення;
 
* у справі в господарському суді.
 
'''Види процесуальних документів''':
 
* позовна заява
 
* [[Звернення до суду: окреме провадження|заява в окремому провадженні]]
 
* зустрічний позов
 
* [[Відзив, відповідь на відзив та заперечення в цивільному процесі|відзив]]
 
* [[Відзив, відповідь на відзив та заперечення в цивільному процесі|відповідь на відзив]]
 
* [[Відзив, відповідь на відзив та заперечення в цивільному процесі|заперечення]]
 
* [[Звернення до суду: наказне провадження|заява у наказному провадженні]]
 
* клопотання (наприклад, клопотання про виклик свідка, клопотання про перенесення судового засідання тощо)
 
* заява
 
* [[Оскарження судового рішення в цивільній справі в суді апеляційної інстанції|апеляційна скарга]]
 
* [[Оскарження судового рішення в цивільній справі в суді касаційної інстанції|касаційна скарга]]
 
* заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України
 
* [[Перегляд рішення суду за нововиявленими або виключними обставинами в цивільному процесі|заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами]] тощо.
 
 
== Здійснення представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами ==
 
Громадянин чи установа (підприємство, організація) має право захищати свої інтереси самостійно або через представника.<br>
 
Представництво може здійснюватися:
 
* в судах (у цивільних, кримінальних, адміністративних, господарських справах, справах про адміністративні правопорушення);
 
* в інших державних органах;
 
* в органах місцевого самоврядування;
 
* перед іншими особами.
 
'''[[Представництво: види, підстави виникнення та припинення|Представництво]] виникає на підставі:'''
 
* договору
 
* закону
 
Законними представниками малолітніх та неповнолітніх дітей є їхні батьки. Опікун є законним представником малолітньої особи та фізичної особи, визнаної недієздатною.ст. 242 Цивільного кодексу України. У Законі України "Про безоплатну правову допомогу" законні представники - це батьки, усиновителі, батьки-вихователі, прийомні батьки, патронатні вихователі, опікуни, піклувальники, представники закладів, які виконують функції опікунів і піклувальників.
 
* акта органу юридичної особи
 
* з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.
 
Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення (ч. 3 ст. 131-2 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text Конституції України])<br>
 
Законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у:
 
* [[Спрощене провадження в цивільних справах|трудових спорах]]
 
* спорах щодо захисту соціальних прав
 
* спорах щодо виборів та референдумів
 
* [[Спрощене провадження в цивільних справах|малозначних спорах]]
 
* стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб
 
* стосовно осіб, які визнані судом [[Визнання фізичної особи недієздатною|недієздатними]] чи дієздатність яких обмежена
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|bgcolor=#EED8AE| Детальніше ось тут:
 
* [https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE:_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8,_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Представництво: види, підстави виникнення та припинення]
 
 
* [https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96 Представництво в цивільному процесі]
 
 
* [https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8,_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D1%8E%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Представник юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження]
 
|}
 
 
== Забезпечення захисту особи від обвинувачення ==
 
Підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений має право на захист, яке полягає у наданні йому можливості надати усні або письмові пояснення з приводу підозри чи обвинувачення, право збирати і подавати докази, брати особисту участь у кримінальному провадженні, користуватися правовою допомогою захисника, а також реалізовувати інші процесуальні права.
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|bgcolor=#EED8AE|Детальніше ось тут: [https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96 Порядок залучення захисника в кримінальному провадженні]
 
|}
 
 
== Надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації ==
 
'''Безоплатна вторинна правова допомога''' - вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.<br>
 
Вона включає такі види правових послуг:<br>
 
1) захист;<br>
 
2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;<br>
 
3) складення документів процесуального характеру.<br>
 
'''Медіація''' - позасудова процедура врегулювання конфлікту (спору) шляхом переговорів його сторін за допомогою одного або кількох нейтральних посередників (медіаторів)
 
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|bgcolor=#EED8AE|Детальніше ось тут:
 
* [https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0 Правова допомога]
 
* [https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Медіація]
 
|}
 
 
== Див. також ==
 
* [https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%97%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96 Зразки клопотань та заяв в судовому процесі]
 
 
 
[[Категорія:Конституційне право]]
 
 
[[Категорія:Інші питання цивільного права]]
 
[[Категорія:Інші питання цивільного права]]
[[Категорія:Законодавство у сфері адвокатської діяльності]]
 
[[Категорія:Кримінальне процесуальне право]]
 
[[Категорія:Цивільне процесуальне право]]
 
[[Категорія:Адміністративне процесуальне право]]
 
[[Категорія:Господарський процес]]
 

Версія за 17:02, 2 жовтня 2018

Нормативна база

  1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р.
  2. Закон України "Про безоплатну правову допомогу" 2 червня 2011 року № 3460-VI

Визначення термінів

Згідно ч. 4 ст. 1 Закону України "Про безоплатну правову допомогу", правові послуги - надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань; складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; здійснення представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; забезпечення захисту особи від обвинувачення; надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Відповідно до ст. 59 Конституції України, кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.