Правовий статус трудового колективу: відмінності між версіями

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Немає опису редагування
 
(Не показані 17 проміжних версій 4 користувачів)
Рядок 2: Рядок 2:
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062 Європейська соціальна хартія (переглянута) від 03 травня 1996 року]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062 Європейська соціальна хартія (переглянута) від 03 травня 1996 року]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 Кодекс законів про працю України]   
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 Кодекс законів про працю України]   
== Зміст та поняття трудової правосуб’єктності трудового колективу ==
== Зміст та поняття трудової правосуб’єктності трудового колективу ==
'''<u>Трудовий колектив підприємства</u>''' утворюють усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством. <u>''Це структурно-цілісне соціально-трудове об'єднання, яке характеризується організаційною єдністю, спільними органами управління в особі власника чи уповноваженого ним органу, що діють в рамках конкретного підприємства.''</u>


Трудовий колектив підприємства утворюють усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, контракту, угоди, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством. Це структурно-цілісне соціально-трудове об'єднання, яке характеризується організаційною єдністю, спільними органами управління в особі власника чи уповноваженого ним органу, що діють в рамках конкретного підприємства.
Трудовий колектив утворюється з моменту виникнення трудових правовідносин між роботодавцем і працівниками. Зміст трудової правосуб’єктності трудового колективу – сукупність трудових прав, обов’язків та повноважень, якими наділяються трудові колективи відповідно до норм трудового законодавства та локальних правових актів.
Зміст трудової правосуб’єктності трудового колективу – сукупність трудових прав, обов’язків та повноважень, якими наділяються трудові колективи відповідно до норм трудового законодавства та локальних правових актів.


'''Трудова правосуб’єктність трудового колективу''' – це визначена нормами трудового права правова властивість належно організованого колективу працівників через уповноважені органи (представників) мати чи здійснювати (набувати, виконувати) трудові повноваження, а також пов’язані з ними трудові права й обов’язки.
'''''<u>Трудова правосуб’єктність трудового колективу</u>''''' – це визначена нормами трудового права правова властивість належно організованого колективу працівників через уповноважені органи (представників) мати чи здійснювати (набувати, виконувати) трудові повноваження, а також пов’язані з ними трудові права й обов’язки.


'''<u>Трудова правосуб'єктність трудового колективу включає в себе:</u>'''
* правоздатність, тобто обумовлену соціально-економічним і правовим становищем властивість трудового колективу, яке полягає в здатності мати права;
* дієздатність як юридичну можливість реалізовувати права і виконувати обов'язки;
* правовий статус як єдину систему прав і обов'язків, встановлених нормами права, які виражають можливість і необхідність дій трудового колективу.
Стаття 245 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 Кодексу законів про працю України] встановлює право працівників брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудових колективах, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи підприємства, установи, організації, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.
Стаття 245 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 Кодексу законів про працю України] встановлює право працівників брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудових колективах, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи підприємства, установи, організації, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.


== Ознаки трудової правосуб’єктності трудового колективу: ==
Трудова правосуб'єктність трудового колективу припиняється в разі звільнення усіх працівників або ліквідації роботодавця в порядку, передбаченому законодавством України.
== Ознаки трудової правосуб’єктності трудового колективу ==
*      Зумовлена нормами трудового права;
*      Зумовлена нормами трудового права;
* Має похідний характер від правового становища працівника;
* Має похідний характер від правового становища працівника;
* Має специфічні умови виникнення;
* Має специфічні умови виникнення;
* Керованість;
* Є передумовою участі трудового колективу в трудових правовідносинах;
* Є передумовою участі трудового колективу в трудових правовідносинах;
* Передбачає здатність мати трудові повноваження, трудові права та обов’язки;
* Передбачає здатність мати трудові повноваження, трудові права та обов’язки;
* Є умовою виникнення соціально-партнерських правовідносин за участю трудового колективу;
* Є умовою виникнення соціально-партнерських правовідносин за участю трудового колективу;
* Має допоміжно-забезпечувальний характер стосовно трудової правосуб’єктності працівників;
* Має допоміжно-забезпечувальний характер стосовно трудової правосуб’єктності працівників;
* Припиняється з ліквідацією трудового колективу або роботодавця;
* Припиняється з ліквідацією трудового колективу або роботодавця;
* Втілює оз­на­ку де­мо­кра­тиз­му.
* Втілює оз­на­ку де­мо­кра­тиз­му;
 
* Наявність чітко окресленої структури взаємодій і визначеного кола обов'язків, прав і завдань.
== Класифікація трудових колективів ==
== Класифікація трудових колективів ==
{| class="wikitable"
|+Класифікація ТК
!за формою власності
!за сферою діяльності
!за організаційно-правовою формою
!за рівнем у межах однієї організації
!за способом прийняття рішень
!за фактором часу
!за механізмом формування
!за складом
!за статусом
!за розміром
!за рівнем розвитку
!за типом організаційних зв'язків
!за об'єктом орієнтації:
!за стабільністю складу
|-
|
*''державні підприємства, установи, організації;''
*''приватні підприємства, установи, організації;''
*''акціонерні товариства.''
|
*''виробничі;''
*''невиробничі''
|
*''колективи юридичної особи-роботодавця;''
* ''колективи фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи.''
|
*''низові – бригади, відділи, ділянки;''
* ''працівники структурних підрозділів організації;''
* ''вся організація.''
|
*''самостійні;''
* ''сумісні (з адміністрацією або органом місцевого самоврядування);''
* ''дорадчого характеру (коли адміністрація приймає рішення і у визначений строк ставить до відома про це трудовий колектив).''
|
*''постійні;''
* ''тимчасові.''
|
*''стихійно сформовані;''


Класифікація колективу працівників:
* ''свідомо організовані.''
 
|
• <u>За формою власності:</u>
*''гомогенні;''
* державні підприємства, установи, організації;
* приватні підприємства, установи, організації;
* акціонерні товариства.
• <u>За сферою діяльності:</u>
* Виробничі;
* Невиробничі.
• <u>За організаційно-правовою формою:</u>
* Колективи юридичної особи-роботодавця;
* Колективи фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи.
• <u>За рівнем у межах однієї організації:</u>
* Низові – бригади, відділи, ділянки;
* Працівники структурних підрозділів організації;
* Вся організація.
• <u>За способом прийняття рішень:</u>
* самостійні;
* сумісні (з адміністрацією або органом місцевого самоврядування);
* дорадчого характеру (коли адміністрація приймає рішення і у визначений строк ставить до відома про це трудовий колектив).
- <u>За фактором часу:</u>
* постійні;
* тимчасові.
- <u>За механізмом формування:</u>
* стихійно сформовані;
 
* свідомо організовані.
- <u>За складом:</u>
* гомогенні;
 
* гетерогенні.
- <u>За статусом:</u>
* офіційні (формальні);
* неофіційні (неформальні).
- <u>За розміром:</u>
* малі;
* великі.
- <u>За рівнем розвитку:</u>
* на стадії зародження;
* на стадії зрілості;
* на стадії старіння;
* на стадії занепаду.
- <u>За типом організаційних зв'язків:</u>
* первинні;
* вторинні.
- <u>За об'єктом орієнтації:</u>
* орієнтовані на досягнення певної мети;
* на реалізацію спільного інтересу;
* на спілкування.
- <u>За стабільністю складу:</u>
* постійний;
* змішаний.


* ''гетерогенні.''
|
*''офіційні (формальні);''
* ''неофіційні (неформальні).''
|
*''малі;''
* ''великі.''
|
*''на стадії зародження;''
* ''на стадії зрілості;''
* ''на стадії старіння;''
* ''на стадії занепаду.''
|
*''первинні;''
* ''вторинні.''
|
*''орієнтовані на досягнення певної мети;''
* ''на реалізацію спільного інтересу;''
* ''на спілкування.''
|
*''постійний;''
* ''змішаний.''
|}
== Функції трудових колективів ==
== Функції трудових колективів ==
Основна функція трудового колективу - викрнання статутної мети.  
'''Основна функція трудового колективу '''- виконання статутної мети.  


Виховна функція - формування ціннісних орієнтації.
'''Виховна функція''' - формування ціннісних орієнтацій.


Об'єднуюча - спрямована на підтримку цілісності трудового колективу.
'''Об'єднуюча''' - спрямована на підтримку цілісності трудового колективу.


Виробнича і технологічна функції пов'язані з необхідністю постійного здійснення господарської діяльності підприємства.
'''Виробнича і технологічна функції''' пов'язані з необхідністю постійного здійснення господарської діяльності підприємства.


== Класифікація повноважень трудових колективів ==
'''Організаційно-управлінська функція''' припускає залучення трудящих до системи громадського самоврядування, прищеплювання навичок, досвіду та інтересу до організаційної роботи.


Класифікація повноважень трудового колективу в залежності від організаційно-правової форми підприємства:
'''Функція соціального контролю''', що реалізується через оцінку поведінки членів колективу і санкціонування.


===== -  повноваження трудового колективу незалежно від його організаційно-правової форми: =====
'''Відносини товариського співробітництва і взаємодопомоги.'''
* вирішує питання про необхідність укладання з адміністрацією колективного договору, розглядає і затверджує його проект;
* розглядає і вирішує питання самоуправління трудового колективу згідно із статутом підприємства;
* визначає перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг із фондів трудового колективу, матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці;
* визначає і регулює форми і умови діяльності на підприємстві суспільних установ;
* вирішує інші питання згідно із колективним договором.


===== -  повноваження трудового колективу державного підприємства а також підприємства, 50 %  майна якого належить державі або місцевої ради: =====
'''Функція стимулювання ефективної трудової поведінки та відповідального ставлення до професійних обов'язків'''.  
* розглядає та затверджує сумісно із засновниками зміни та доповнення до статуту підприємства;
* разом із засновниками підприємства визначає умови найму керівника;
* приймає рішення про виділення із складу підприємства одного або деяких структурних підрозділів для створення нового підприємства;
* приймають участь у вирішенні питання про зміни форми власності підприємства згідно із чинним законодавством.


===== Повноваження трудового колективу за участю власника чи уповноваженого ним органу: =====
'''Задоволення потреб працівників як у виробничій, так і позавиробничій сфері'''.
* вирішення питань соціального розвитку;
== Класифікація повноважень трудових колективів ==
* поліпшення умов праці, життя і здоров’я членів трудового колективу;
{| class="wikitable"
* гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їхніх сімей;
! colspan="2" |<big>Повноваження ТК</big>
* складання плану соціального розвитку підприємства на перспективу;
|-
* створення для всіх працівників на підприємстві безпечних і нешкідливих умов праці;
|'''незалежно від його організаційно-правової форми'''
* підготовка кваліфікованих робітників і спеціалістів;
|
* за сприянням трудового колективу надання власником пільг працівникам –випускникам ПТУ, вищих навчальних закладів та працівникам, які навчаються без відриву від виробництва;
*''вирішує питання про необхідність укладання з адміністрацією колективного договору, розглядає і затверджує його проект;''
* поліпшення умов праці жінок і підлітків;
* ''розглядає і вирішує питання самоуправління трудового колективу згідно із статутом підприємства;''
* можливе запровадження додаткових відпусток, скороченого робочого дня та системи заохочення сумлінно працюючим членам колективу.
* ''визначає перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг із фондів трудового колективу, матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці;''
 
* ''визначає і регулює форми і умови діяльності на підприємстві суспільних установ;''
На заміну терміну «трудовий колектив» вживають словосполучення «загальні збори найманих працівників» (стаття 12 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 Кодексу законів про працю України] ). 
* ''вирішує інші питання згідно із колективним договором.''
 
|-
Стаття 5 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062 Європейської соціальної хартії від 03 травня 1996 року] проголошує право всіх працівників та роботодавців на свободу об’єднання у національні або міжнародні організації для захисту своїх економічних і соціальних інтересів, та жодним чином не вказує, що працівники можуть об’єднуватися лише у профспілки. Міжнародні норми вимагають від держави забезпечити рівність прав між представниками профспілок та іншими представниками трудящих.
|'''державне підприємство, а також підприємство, 50 % майна якого належить державі або місцевій раді'''
 
|
Специфіка трудового колективу як органу самовряд­ного колективного суб'єкта трудового права в тому, що його повноваження реалізуються на широкій демокра­тичній основі.  
*''розглядає та затверджує сумісно із засновниками зміни та доповнення до статуту підприємства;''
 
* ''разом із засновниками підприємства визначає умови найму керівника;''
Правовий статус будь-якого виду трудового колективу щодо його трудової правосуб'єктності визначається законами, а також статутом чи положенням, де закріплюються його повноваження й органи, що їх здійснюють.
* ''приймає рішення про виділення із складу підприємства одного або деяких структурних підрозділів для створення нового підприємства;''
== Органи трудового колективу: ==
* ''приймають участь у вирішенні питання про зміни форми власності підприємства згідно із чинним законодавством.''
|-
|'''за участю власника чи уповноваженого ним органу'''
|
*''вирішення питань соціального розвитку;''
* ''поліпшення умов праці, життя і здоров’я членів трудового колективу;''
* ''гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їхніх сімей;''
* ''складання плану соціального розвитку підприємства на перспективу;''
* ''створення для всіх працівників на підприємстві безпечних і нешкідливих умов праці;''
* ''підготовка кваліфікованих робітників і спеціалістів;''
* ''за сприянням трудового колективу надання власником пільг працівникам –випускникам ПТУ, вищих навчальних закладів та працівникам, які навчаються без відриву від виробництва;''
* ''поліпшення умов праці жінок і підлітків;''
* ''можливе запровадження додаткових відпусток, скороченого робочого дня та системи заохочення сумлінно працюючим членам колективу.''
|}
Специфіка трудового колективу як органу самовряд­ного колективного суб'єкта трудового права в тому, що його '''<u>повноваження реалізуються на широкій демокра­тичній основі.</u>'''  


===== 1) Загальні збори (конференція) трудового колективу: =====
Правовий статус будь-якого виду трудового колективу щодо його трудової правосуб'єктності визначається <u>'''законами, а також статутом чи положенням,'''</u> де закріплюються його повноваження й органи, що їх здійснюють.
== Органи трудового колективу ==
'''Повноваження трудових колективів здійснюються безпосередньо <u><big>загальними зборами (конференцією) трудового колективу</big></u> або їх <u><big>виборними органами - радою трудового колективу та іншими відповідними органами.</big></u>'''
===== 1) Загальні збори (конференція) трудового колективу =====
* вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу – основна форма реалізації колективом його повноважень;
* вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу – основна форма реалізації колективом його повноважень;
* обирають Раду трудового колективу (РТК) і заслуховують звіти про її діяльність;
* обирають Раду трудового колективу (РТК) і заслуховують звіти про її діяльність;
Рядок 134: Рядок 160:
* приймають рішення про оголошення страйку;
* приймають рішення про оголошення страйку;
* інші питання згідно із колективним договором;
* інші питання згідно із колективним договором;
 
'''<u>Порядок діяльності загальних зборів (конференції) трудового колективу:</u>'''
Порядок діяльності загальних зборів (конференції) трудового колективу:
* загальні збори (конференція) трудового колективу скликаються РТК у разі необхідності, але не менше ніж два рази на рік;
* загальні збори (конференція) трудового колективу скликаються РТК у разі необхідності, але не менше ніж два рази на рік;
* збори (конференція) вважаються правомочними, якщо в них приймають участь більше половини від загального, числа членів колективу (не менше 2/3 делегатів);
* збори (конференція) вважаються правомочними, якщо в них приймають участь більше половини від загального, числа членів колективу (не менше 2/3 делегатів);
* на розгляд зборів виносяться питання за ініціативою РТК, адміністрації, професійної спілки та інших суспільних організацій, окремих членів колективу.
* на розгляд зборів виносяться питання за ініціативою РТК, адміністрації, професійної спілки та інших суспільних організацій, окремих членів колективу.
Загальні збори трудового колективу є основною організаційною формою здійснення трудовими колективами своїх повноважень.


Конференція трудового колективу – це форма самоуправління, за якою трудовий колектив у зв’язку з багато чисельністю представляють не всі його члени, а лише делегати (в тому числі від цехів, відділень, представництв тощо). Порядок і склад делегацій визначаються радою трудового колективу (РТК);
'''''<u>Конференція трудового колективу</u>''''' – це форма самоуправління, за якою трудовий колектив у зв’язку з багато чисельністю представляють не всі його члени, а лише делегати (в тому числі від цехів, відділень, представництв тощо). Порядок і склад делегацій визначаються радою трудового колективу (РТК).
 
===== 2) Рада трудового колективу (РТК) =====
===== 2) Рада трудового колективу (РТК): =====
'''''<u>Рада трудового колективу (РТК)</u>''''' – виборний орган трудового колективу, склад, чисельність, строк діяльності і повноваження якого визначаються загальними зборами (конференцією) трудового колективу;
Рада трудового колективу (РТК) – виборний орган трудового колективу, склад, чисельність, строк діяльності і повноваження якого визначаються загальними зборами (конференцією) трудового колективу;


Ознаки Ради трудового колективу:
'''<u>Ознаки Ради трудового колективу:</u>'''
* як правило, повноваження РТК носять організаційний і контрольний характер по відношенню рішень, які приймаються загальними зборами (конференцією) трудового колективу;
* як правило, повноваження РТК носять організаційний і контрольний характер по відношенню рішень, які приймаються загальними зборами (конференцією) трудового колективу;
* РТК здійснює повноваження трудового колективу за період між його загальними зборами (які скликаються у разі необхідності, але не менше ніж два рази на рік) і підзвітна загальним зборам;
* РТК здійснює повноваження трудового колективу за період між його загальними зборами (які скликаються у разі необхідності, але не менше ніж два рази на рік) і підзвітна загальним зборам;
Рядок 152: Рядок 176:
* рішення РТК, прийняті згідно із її повноваженнями, обов’язкові для адміністрації;
* рішення РТК, прийняті згідно із її повноваженнями, обов’язкові для адміністрації;
* РТК обирається на строк до двох років таємним голосуванням на загальних зборах;
* РТК обирається на строк до двох років таємним голосуванням на загальних зборах;
* загальні збори визначають також її чисельність. Число представників адміністрації в раді трудового колективу не повинно перевищувати ¼ від загального складу;
* загальні збори визначають також її чисельність. Число представників адміністрації в раді трудового колективу не повинно перевищувати ¼ від загального складу;
* на наступних виборах РТК оновлюється на 1/3 від свого складу.
* на наступних виборах РТК оновлюється на 1/3 від свого складу.
[[Категорія:Профспілкова діяльність. Колективний договір]]
[[Категорія:Профспілкова діяльність. Колективний договір]]

Поточна версія на 12:33, 15 червня 2023

Нормативна база

Зміст та поняття трудової правосуб’єктності трудового колективу

Трудовий колектив підприємства утворюють усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством. Це структурно-цілісне соціально-трудове об'єднання, яке характеризується організаційною єдністю, спільними органами управління в особі власника чи уповноваженого ним органу, що діють в рамках конкретного підприємства.

Трудовий колектив утворюється з моменту виникнення трудових правовідносин між роботодавцем і працівниками. Зміст трудової правосуб’єктності трудового колективу – сукупність трудових прав, обов’язків та повноважень, якими наділяються трудові колективи відповідно до норм трудового законодавства та локальних правових актів.

Трудова правосуб’єктність трудового колективу – це визначена нормами трудового права правова властивість належно організованого колективу працівників через уповноважені органи (представників) мати чи здійснювати (набувати, виконувати) трудові повноваження, а також пов’язані з ними трудові права й обов’язки.

Трудова правосуб'єктність трудового колективу включає в себе:

 • правоздатність, тобто обумовлену соціально-економічним і правовим становищем властивість трудового колективу, яке полягає в здатності мати права;
 • дієздатність як юридичну можливість реалізовувати права і виконувати обов'язки;
 • правовий статус як єдину систему прав і обов'язків, встановлених нормами права, які виражають можливість і необхідність дій трудового колективу.

Стаття 245 Кодексу законів про працю України встановлює право працівників брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудових колективах, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи підприємства, установи, організації, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Трудова правосуб'єктність трудового колективу припиняється в разі звільнення усіх працівників або ліквідації роботодавця в порядку, передбаченому законодавством України.

Ознаки трудової правосуб’єктності трудового колективу

 • Зумовлена нормами трудового права;
 • Має похідний характер від правового становища працівника;
 • Має специфічні умови виникнення;
 • Керованість;
 • Є передумовою участі трудового колективу в трудових правовідносинах;
 • Передбачає здатність мати трудові повноваження, трудові права та обов’язки;
 • Є умовою виникнення соціально-партнерських правовідносин за участю трудового колективу;
 • Має допоміжно-забезпечувальний характер стосовно трудової правосуб’єктності працівників;
 • Припиняється з ліквідацією трудового колективу або роботодавця;
 • Втілює оз­на­ку де­мо­кра­тиз­му;
 • Наявність чітко окресленої структури взаємодій і визначеного кола обов'язків, прав і завдань.

Класифікація трудових колективів

Класифікація ТК
за формою власності за сферою діяльності за організаційно-правовою формою за рівнем у межах однієї організації за способом прийняття рішень за фактором часу за механізмом формування за складом за статусом за розміром за рівнем розвитку за типом організаційних зв'язків за об'єктом орієнтації: за стабільністю складу
 • державні підприємства, установи, організації;
 • приватні підприємства, установи, організації;
 • акціонерні товариства.
 • виробничі;
 • невиробничі
 • колективи юридичної особи-роботодавця;
 • колективи фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи.
 • низові – бригади, відділи, ділянки;
 • працівники структурних підрозділів організації;
 • вся організація.
 • самостійні;
 • сумісні (з адміністрацією або органом місцевого самоврядування);
 • дорадчого характеру (коли адміністрація приймає рішення і у визначений строк ставить до відома про це трудовий колектив).
 • постійні;
 • тимчасові.
 • стихійно сформовані;
 • свідомо організовані.
 • гомогенні;
 • гетерогенні.
 • офіційні (формальні);
 • неофіційні (неформальні).
 • малі;
 • великі.
 • на стадії зародження;
 • на стадії зрілості;
 • на стадії старіння;
 • на стадії занепаду.
 • первинні;
 • вторинні.
 • орієнтовані на досягнення певної мети;
 • на реалізацію спільного інтересу;
 • на спілкування.
 • постійний;
 • змішаний.

Функції трудових колективів

Основна функція трудового колективу - виконання статутної мети.

Виховна функція - формування ціннісних орієнтацій.

Об'єднуюча - спрямована на підтримку цілісності трудового колективу.

Виробнича і технологічна функції пов'язані з необхідністю постійного здійснення господарської діяльності підприємства.

Організаційно-управлінська функція припускає залучення трудящих до системи громадського самоврядування, прищеплювання навичок, досвіду та інтересу до організаційної роботи.

Функція соціального контролю, що реалізується через оцінку поведінки членів колективу і санкціонування.

Відносини товариського співробітництва і взаємодопомоги.

Функція стимулювання ефективної трудової поведінки та відповідального ставлення до професійних обов'язків.

Задоволення потреб працівників як у виробничій, так і позавиробничій сфері.

Класифікація повноважень трудових колективів

Повноваження ТК
незалежно від його організаційно-правової форми
 • вирішує питання про необхідність укладання з адміністрацією колективного договору, розглядає і затверджує його проект;
 • розглядає і вирішує питання самоуправління трудового колективу згідно із статутом підприємства;
 • визначає перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг із фондів трудового колективу, матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці;
 • визначає і регулює форми і умови діяльності на підприємстві суспільних установ;
 • вирішує інші питання згідно із колективним договором.
державне підприємство, а також підприємство, 50 % майна якого належить державі або місцевій раді
 • розглядає та затверджує сумісно із засновниками зміни та доповнення до статуту підприємства;
 • разом із засновниками підприємства визначає умови найму керівника;
 • приймає рішення про виділення із складу підприємства одного або деяких структурних підрозділів для створення нового підприємства;
 • приймають участь у вирішенні питання про зміни форми власності підприємства згідно із чинним законодавством.
за участю власника чи уповноваженого ним органу
 • вирішення питань соціального розвитку;
 • поліпшення умов праці, життя і здоров’я членів трудового колективу;
 • гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їхніх сімей;
 • складання плану соціального розвитку підприємства на перспективу;
 • створення для всіх працівників на підприємстві безпечних і нешкідливих умов праці;
 • підготовка кваліфікованих робітників і спеціалістів;
 • за сприянням трудового колективу надання власником пільг працівникам –випускникам ПТУ, вищих навчальних закладів та працівникам, які навчаються без відриву від виробництва;
 • поліпшення умов праці жінок і підлітків;
 • можливе запровадження додаткових відпусток, скороченого робочого дня та системи заохочення сумлінно працюючим членам колективу.

Специфіка трудового колективу як органу самовряд­ного колективного суб'єкта трудового права в тому, що його повноваження реалізуються на широкій демокра­тичній основі.

Правовий статус будь-якого виду трудового колективу щодо його трудової правосуб'єктності визначається законами, а також статутом чи положенням, де закріплюються його повноваження й органи, що їх здійснюють.

Органи трудового колективу

Повноваження трудових колективів здійснюються безпосередньо загальними зборами (конференцією) трудового колективу або їх виборними органами - радою трудового колективу та іншими відповідними органами.

1) Загальні збори (конференція) трудового колективу
 • вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу – основна форма реалізації колективом його повноважень;
 • обирають Раду трудового колективу (РТК) і заслуховують звіти про її діяльність;
 • наділяють професійні спілки правом представництва трудового колективу;
 • розглядають і затверджують проект колективного договору;
 • затверджують за поданням адміністрації правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • обирають представників до ради трудового колективу, установи;
 • приймають рішення про оголошення страйку;
 • інші питання згідно із колективним договором;

Порядок діяльності загальних зборів (конференції) трудового колективу:

 • загальні збори (конференція) трудового колективу скликаються РТК у разі необхідності, але не менше ніж два рази на рік;
 • збори (конференція) вважаються правомочними, якщо в них приймають участь більше половини від загального, числа членів колективу (не менше 2/3 делегатів);
 • на розгляд зборів виносяться питання за ініціативою РТК, адміністрації, професійної спілки та інших суспільних організацій, окремих членів колективу.

Загальні збори трудового колективу є основною організаційною формою здійснення трудовими колективами своїх повноважень.

Конференція трудового колективу – це форма самоуправління, за якою трудовий колектив у зв’язку з багато чисельністю представляють не всі його члени, а лише делегати (в тому числі від цехів, відділень, представництв тощо). Порядок і склад делегацій визначаються радою трудового колективу (РТК).

2) Рада трудового колективу (РТК)

Рада трудового колективу (РТК) – виборний орган трудового колективу, склад, чисельність, строк діяльності і повноваження якого визначаються загальними зборами (конференцією) трудового колективу;

Ознаки Ради трудового колективу:

 • як правило, повноваження РТК носять організаційний і контрольний характер по відношенню рішень, які приймаються загальними зборами (конференцією) трудового колективу;
 • РТК здійснює повноваження трудового колективу за період між його загальними зборами (які скликаються у разі необхідності, але не менше ніж два рази на рік) і підзвітна загальним зборам;
 • член РТК не може бути переведений на іншу роботу, звільнений, до нього не може бути застосоване дисциплінарне стягнення за ініціативою власника або уповноваженого ним органу без згоди РТК;
 • рішення РТК, прийняті згідно із її повноваженнями, обов’язкові для адміністрації;
 • РТК обирається на строк до двох років таємним голосуванням на загальних зборах;
 • загальні збори визначають також її чисельність. Число представників адміністрації в раді трудового колективу не повинно перевищувати ¼ від загального складу;
 • на наступних виборах РТК оновлюється на 1/3 від свого складу.