Відмінності між версіями «Правовий статус слідчого»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показані 10 проміжних версій 4 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:


== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінальний процесуальний кодекс України]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 Закон України «Про Національну поліцію»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17 Наказ Міністерства внутрішніх справ від 06 липня 2017 року № 570 "Про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України"]


[http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінальний процесуальний кодекс] <br />
== Загальні положення ==
[http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12 Наказ МВС України від 09.08.2012 № 686 «Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України»] <br />
[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0183-17 Наказ Міністерства юстиції України від 08.02.2017 № 313/5 «Про затвердження Інструкції з організації діяльності слідчих підрозділів органу Державної кримінально-виконавчої служби України»] <br />


Відповідно до пункту 17 частини першої статті 3 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінального процесуального кодексу України] (далі – КПК України) '''''слідчий''''' – службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, органу Державного бюро розслідувань, Головного підрозділу детективів, підрозділу детективів, відділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n389 КПК України], здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.


== Правовий статус слідчого ==
Відповідно до пункту 1 розділу VI [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#top Положення про слідчі підрозділи Національної поліції України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 № 570 "Про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України"], слідчий - службова особа органу Національної поліції України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text КПК України], здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.


Слово «статус» у перекладі з латинського «status» означає положення, стан чого-небудь чи кого-небудь. В енциклопедичній літературі поняття „статус” тлумачиться як правове положення громадянина чи юридичної особи.
Чітке законодавче визначення поняття слідчого міститься у пункті 17 частини 1 статті 3 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінального процесуального кодексу України] (надалі – КПК). Слідчий – службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом (КПК України), здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.
Особливості статусу слідчого визначаються тим, що він, з одного боку, виступає посадовою особою відповідного правоохоронного органу, де є слідчі підрозділи, а з другого - учасником кримінального провадження, тобто процесуальною фігурою. Відповідно в організаційному розумінні статус слідчого може розглядатися як сукупність прав та обов'язків, а також вимог до слідчого як державного службовця, специфіка яких визначається законами України.
Особливості статусу слідчого визначаються тим, що він, з одного боку, виступає посадовою особою відповідного правоохоронного органу, де є слідчі підрозділи, а з другого - учасником кримінального провадження, тобто процесуальною фігурою. Відповідно в організаційному розумінні статус слідчого може розглядатися як сукупність прав та обов'язків, а також вимог до слідчого як державного службовця, специфіка яких визначається законами України.


На даний час закони України «Про прокуратуру», «Про національну поліцію», «Про Службу безпеки України», «Про державну податкову службу України», «Про Державне бюро розслідувань України» не містять чітких вимог до особи слідчого, що має особливо дивний вигляд в час реформування, коли дуже як гостро постає питання підбору нових кадрів до вище зазначених служб.
== Вимоги до посади слідчого ==
 
Загальними вимогами до слідчих усіх вище зазначених відомств є:
Передбачається, що досягти мети уніфікування правового статусу слідчого вдасться з ухваленням Закону України «Про статус слідчого», в якому буде передбачено єдині вимоги до кандидатів на посаду слідчого (щодо освіти, віку, стажу роботи, необхідних ділових та моральних якостей), права і обов'язки, гарантії незалежності, матеріального та соціального забезпечення тощо. Ця тема обговорюється в законодавчому органі упродовж багатьох років проте на сьогоднішній день такого закону досі не прийнято, незважаючи на наявність багатьох законопроектів, жоден з яких не отримав підтримки законодавця з огляду на зіткнення міжвідомчих корпоративних інтересів при їх розробці.
* громадянство України;
 
* наявність необхідних ділових і моральних якостей;
Так, загальними вимогами до слідчих усіх вище зазначених відомств є громадянство України та наявність необхідних ділових і моральних якостей. Додаткові вимоги встановлюються з урахуванням специфіки роботи відповідних органів.
* вільне володіння українською мовою;
* наявність вищої юридичної освіти (на законодавчому рівні не врегульовано, але закріплено в деяких підзаконних нормативних актах);
* служба в Збройних Силах України або в ОВС;
* наявність знань основ правознавства, Конституції України, законів України [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 «Про Національну поліцію»] та [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 «Про запобігання корупції»], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінального кодексу України] та [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 КПК України] тощо.


Законодавчо не закріплена така вимога до слідчого як наявність вищої юридичної освіти. Що є вкрай дивним, так як вона фактично є вкрай необхідною слідчому з огляду на його важливий процесуальний статусу. Дана вимога закріплюється у підзаконних актах, що не можна визнати задовільним, оскільки це створює можливість для прийняття на посаду слідчого осіб без вищої юридичної освіти, що позначається на рівні фаховості та компетентності розслідування кримінальних правопорушень.
Додаткові вимоги встановлюються з урахуванням специфіки роботи відповідних органів.
 
Проте слід зазначити, що з огляду на вимоги до слідчого, які ставляться при їх наборі в останній час (наприклад набір до слідчих національної поліції в кінці 2016 на початку 2017 років) від кандидатів окрім громадянства України та вищої юридичної освіти вимагається також вільне володіння українською мовою, бажана служба в Збройних Силах України або в ОВС та готовність до служби у будь-якому місті України, у тому числі у зоні проведення Антитерористичної операції. Крім того окремо виділено наявність знань основ правознавства, Конституції України, законів України «Про національну поліцію» та «Про запобігання корупції», Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України тощо.


Крім організаційного, слідчі мають процесуальний статус, який можна визначити як сукупність прав і обов'язків слідчого як учасника кримінального провадження з боку сторони обвинувачення, що є єдиним для всіх слідчих.
Крім організаційного, слідчі мають процесуальний статус, який можна визначити як сукупність прав і обов'язків слідчого як учасника кримінального провадження з боку сторони обвинувачення, що є єдиним для всіх слідчих.
== Повноваження слідчого ==


Незалежно від відомчої належності, усі слідчі мають однакові процесуальні права та обов’язки, проводять розслідування в одному і тому самому процесуальному порядку
Незалежно від відомчої належності, усі слідчі мають однакові процесуальні права та обов’язки, проводять розслідування в одному і тому самому процесуальному порядку
== Повноваження слідчого ==


Так, слідчий уповноважений:
Так, слідчий уповноважений:


* - починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених КПК;
* починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 КПК України];
* - проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених КПК;
* проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 КПК України];
* - доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам;
* доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам;
* - звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій;
* звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій;
* - повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру;
* повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру;
* - за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження;
* за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження;
* - приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених КПК, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 КПК;
* приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n676 КПК України], у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 статтею 284 КПК України];
* - залучати захисника окрім обов'язкових підстав, в інших випадках, передбачених законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги.
* залучати захисника окрім обов'язкових підстав, в інших випадках, передбачених законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги.
* - здійснювати інші повноваження, передбачені КПК.
* здійснювати інші повноваження, передбачені [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 КПК України].


У кримінальному провадженні слідчий може також здійснювати управлінську діяльність, якщо він призначений керівником органу досудового розслідування старшим слідчої групи.
У кримінальному провадженні слідчий може також здійснювати управлінську діяльність, якщо він призначений керівником органу досудового розслідування старшим слідчої групи.


У випадках відмови прокурора у погодженні клопотання слідчого до слідчого судді про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій чи негласних слідчих (розшукових) дій слідчий має право звернутися до керівника органу досудового розслідування, який після вивчення клопотання за необхідності ініціює розгляд питань, порушених у ньому, перед прокурором вищого рівня, який протягом трьох днів погоджує відповідне клопотання або відмовляє у його погодженні.
У випадках відмови прокурора у погодженні клопотання слідчого до слідчого судді про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій чи негласних слідчих (розшукових) дій слідчий має право звернутися до керівника органу досудового розслідування, який після вивчення клопотання за необхідності ініціює розгляд питань, порушених у ньому, перед прокурором вищого рівня, який протягом трьох днів погоджує відповідне клопотання або відмовляє у його погодженні.
 
Слідчий має право в порядку, передбаченому [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n676 КПК України], доручати відповідним уповноваженим оперативним підрозділам поліції проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій. Доручення слідчого щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов’язковими для виконання.


Працівники поліції зобов’язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.


== Обов’язки слідчого ==
== Обов’язки слідчого ==
Рядок 54: Рядок 55:
Слідчий зобов’язаний:
Слідчий зобов’язаний:


* - дотримуватися вимог Конституції України, КПК та законів України під час досудового розслідування;
* дотримуватися вимог [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text Конституції України], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n676 КПК України] та законів України під час досудового розслідування;
* - забезпечувати повне, усебічне та неупереджене розслідування кримінальних правопорушень у межах установлених КПК строків;
* забезпечувати повне, усебічне та неупереджене розслідування кримінальних правопорушень у межах установлених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n676 КПК України] строків;
* - виконувати доручення та вказівки прокурора, які надаються в письмовій формі;
* виконувати доручення та вказівки прокурора, які надаються в письмовій формі;
* - забезпечувати реалізацію в повному обсязі прав і законних інтересів усіх учасників кримінального провадження;
* забезпечувати реалізацію в повному обсязі прав і законних інтересів усіх учасників кримінального провадження;
* - не розголошувати відомості, що становлять державну чи іншу охоронювану законом таємницю, інформацію про приватне (особисте і сімейне) життя особи та інші відомості, здобуті при розслідуванні кримінальних правопорушень;
* не розголошувати відомості, що становлять державну чи іншу охоронювану законом таємницю, інформацію про приватне (особисте і сімейне) життя особи та інші відомості, здобуті при розслідуванні кримінальних правопорушень;
* - не вчиняти будь-яких дій, що ганьблять звання слідчого і можуть викликати сумнів у його об’єктивності та неупередженості;
* не вчиняти будь-яких дій, що ганьблять звання слідчого і можуть викликати сумнів у його об’єктивності та неупередженості;
* - у разі наявності підстав, передбачених статтею 77 КПК, заявляти самовідвід від участі в кримінальному провадженні в порядку, визначеному статтею 80 КПК.
* у разі наявності підстав, передбачених статтею [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n665 77 КПК України], заявляти самовідвід від участі в кримінальному провадженні в порядку, визначеному статтею 80 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n665 КПК України].
* - забезпечити участь захисника у кримінальному провадженні у випадках, якщо:
* забезпечити участь захисника у кримінальному провадженні у випадках, якщо:
відповідно до вимог статті 52 цього Кодексу участь захисника є обов’язковою, а підозрюваний, обвинувачений не залучив захисника;
Відповідно до вимог [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n665 статті 52 КПК України] участь захисника є обов’язковою, а підозрюваний, обвинувачений не залучив захисника;
підозрюваний, обвинувачений заявив клопотання про залучення захисника, але за відсутністю коштів чи з інших об’єктивних причин не може його залучити самостійно;
Підозрюваний, обвинувачений заявив клопотання про залучення захисника, але за відсутністю коштів чи з інших об’єктивних причин не може його залучити самостійно;
слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд вирішить, що обставини кримінального провадження вимагають участі захисника, а підозрюваний, обвинувачений не залучив його.
Слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд вирішить, що обставини кримінального провадження вимагають участі захисника, а підозрюваний, обвинувачений не залучив його.
Слідчий зобов’язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які надаються у письмовій формі. Невиконання слідчим законних вказівок та доручень прокурора, наданих у порядку, передбаченому [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n665 КПК України], тягне за собою передбачену законом відповідальність.


== Відповідальність слідчого ==
== Відповідальність слідчого ==


Частиною 1 статті 40 КПК України визначено, що слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.
Частиною [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 першою статті 40 КПК України] визначено, що слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.


== Процесуальна незалежність слідчого ==
[[Порядок відшкодування шкоди, завданої органами оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування, прокуратурою і судом|Шкоду, завдану незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду]], відшкодовує держава за рахунок Державного бюджету України у випадках та в порядку, передбачених законом.


З метою забезпечення незалежності слідчого та всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження закон передбачає поняття «процесуальної самостійності слідчого» та гарантії її забезпечення. Так, слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог КПК, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов'язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.
Відповідно до статті '''''[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n665 130 КПК України]''''' держава, відшкодувавши шкоду''',''' завдану слідчим, прокурором, застосовує [[Право зворотної вимоги до винної особи (регрес)|право зворотної вимоги]] до цих осіб у разі встановлення в їх діях складу кримінального правопорушення за обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили, або дисциплінарного проступку незалежно від спливу строків застосування та дії дисциплінарного стягнення.


== Контроль за діяльністю слідчого ==
Тобто, для притягнення до матеріальної відповідальності слідчого, необхідно встановити:
* Факт відшкодування шкоди з боку держави;
* Наявність обвинувального вироку стосовно слідчого, прокурора або ж вчинення ним дисциплінарного проступку.


У частині 1 статті 39 КПК України законодавець визначив, що керівник органу досудового розслідування організовує досудове розслідування. Відтепер такий контроль здійснюватиметься керівником органу досудового розслідування (ст. 39 КПК України), який у межах своєї компетенції зобов'язаний: виїжджати на місця вчинення кримінальних правопорушень для організації проведення їх оглядів, узгодження дій працівників міліції, надання практичної допомоги; вивчати матеріали, що знаходяться у провадженні органу досудового розслідування, своєчасно ініціювати створення та забезпечувати роботу слідчих оперативних груп для розкриття кримінальних правопорушень.
=== Алгоритм дій, щодо ініціювання притягнення слідчого до дисциплінарної відповідальності: ===
# [[Оскарження бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування|Скарга на дії/бездіяльність слідчого до слідчого судді]];
# Рішення суду про задоволення скарги;
# Службове розслідування;
# Дисциплінарне стягнення.


Водночас, покладаючи на керівника слідчого підрозділу контрольні повноваження, кримінальне процесуальне законодавство не надає цьому суб'єкту кримінальної процесуальної діяльності реальних можливостей щодо керівництва діяльністю слідчого. На усунення неповноти чинного законодавства певною мірою спрямовані положення відомчих нормативно-правових актів МВС України [138]. Однак відомчі акти регламентують лише окремі, визначені законодавством, дії керівника органу досудового розслідування. Крім того, вони об'єктивно не можуть поширюватись на інших суб'єктів процесуальної діяльності, які беруть участь у кримінальному провадженні, зокрема спеціалістів, співробітників оперативних підрозділів тощо. Таким чином, деякі важливі правовідносини керівника органу досудового розслідування з учасниками процесу, що виникають на початковому етапі досудового провадження, не визнаються процесуальними, що не можна вважати правильним. Зовсім очевидно, що відомче врегулювання не може замінити їх законодавчої регламентації.
== Процесуальна незалежність слідчого ==


Отже, процесуальне керівництво з боку керівника органу досудового розслідування, не "зазіхаючи" на процесуальну самостійність слідчого, покликано забезпечити високу якість, всебічність, повноту й неупередженість під час досудового розслідування.
З метою забезпечення незалежності слідчого та всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження закон передбачає поняття «процесуальної самостійності слідчого» та гарантії її забезпечення. Так, слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 КПК України], є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов'язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.


Відомчий контроль за досудовим розслідуванням поділяють на два види: процесуальний та організаційний (або адміністративний). Перший заснований на кримінальному процесуальному законодавстві, а другий - ґрунтується на нормах адміністративного, трудового та іншого законодавства (наприклад, у МВС України ці питання регулюються відомчими інструкціями та пов'язані з регламентацією проходження служби слідчими, організацією їх службової діяльності, внутрішнім розпорядком по органу тощо).
== Контроль за діяльністю слідчого ==
 
Керівник органу досудового розслідування зобов'язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які даються у письмовій формі. Невиконання керівником органу досудового розслідування законних вказівок та доручень прокурора, наданих у порядку, передбаченому цим Кодексом, тягне за собою передбачену законом відповідальність.


У частині [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 першій статті 39 КПК України] законодавець визначив, що керівник органу досудового розслідування організовує досудове розслідування.


[[Категорія:Кримінальне право‎]] [[Категорія:Кримінально-процесуальне право]]
Керівник органу досудового розслідування уповноважений:
# Визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих;
# Відсторонювати слідчого від проведення досудового розслідування вмотивованою постановою за ініціативою прокурора або з власної ініціативи з наступним повідомленням прокурора та призначати іншого слідчого за наявності підстав, передбачених цим Кодексом, для його відводу або у разі неефективного досудового розслідування;
# Ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, давати слідчому письмові вказівки, які не можуть суперечити рішенням та вказівкам прокурора.
Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n665 статті 36 КПК України] прокурор має право:
# Доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках - особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n665 КПК України];
# Скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови слідчих;
# Ініціювати перед керівником органу досудового розслідування питання про відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування та призначення іншого слідчого за наявності підстав, передбачених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n665 КПК України], для його відводу, або у випадку неефективного досудового розслідування;
# Погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань слідчого до слідчого судді про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій у випадках, передбачених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n665 КПК України], чи самостійно подавати слідчому судді такі клопотання.
Отже, діяльність слідчого контролює ''керівник органу досудового розслідування уповноважений та прокурор.''
[[Категорія:Кримінальне право‎]]  
[[Категорія:Кримінально-процесуальне право]]

Поточна версія на 08:44, 22 вересня 2021

Нормативна база

Загальні положення

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 3 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) слідчий – службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, органу Державного бюро розслідувань, Головного підрозділу детективів, підрозділу детективів, відділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.

Відповідно до пункту 1 розділу VI Положення про слідчі підрозділи Національної поліції України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 № 570 "Про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України", слідчий - службова особа органу Національної поліції України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.

Особливості статусу слідчого визначаються тим, що він, з одного боку, виступає посадовою особою відповідного правоохоронного органу, де є слідчі підрозділи, а з другого - учасником кримінального провадження, тобто процесуальною фігурою. Відповідно в організаційному розумінні статус слідчого може розглядатися як сукупність прав та обов'язків, а також вимог до слідчого як державного службовця, специфіка яких визначається законами України.

Вимоги до посади слідчого

Загальними вимогами до слідчих усіх вище зазначених відомств є:

Додаткові вимоги встановлюються з урахуванням специфіки роботи відповідних органів.

Крім організаційного, слідчі мають процесуальний статус, який можна визначити як сукупність прав і обов'язків слідчого як учасника кримінального провадження з боку сторони обвинувачення, що є єдиним для всіх слідчих.

Повноваження слідчого

Незалежно від відомчої належності, усі слідчі мають однакові процесуальні права та обов’язки, проводять розслідування в одному і тому самому процесуальному порядку

Так, слідчий уповноважений:

 • починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених КПК України;
 • проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених КПК України;
 • доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам;
 • звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій;
 • повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру;
 • за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження;
 • приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених КПК України, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 КПК України;
 • залучати захисника окрім обов'язкових підстав, в інших випадках, передбачених законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги.
 • здійснювати інші повноваження, передбачені КПК України.

У кримінальному провадженні слідчий може також здійснювати управлінську діяльність, якщо він призначений керівником органу досудового розслідування старшим слідчої групи.

У випадках відмови прокурора у погодженні клопотання слідчого до слідчого судді про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій чи негласних слідчих (розшукових) дій слідчий має право звернутися до керівника органу досудового розслідування, який після вивчення клопотання за необхідності ініціює розгляд питань, порушених у ньому, перед прокурором вищого рівня, який протягом трьох днів погоджує відповідне клопотання або відмовляє у його погодженні.

Слідчий має право в порядку, передбаченому КПК України, доручати відповідним уповноваженим оперативним підрозділам поліції проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій. Доручення слідчого щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов’язковими для виконання.

Працівники поліції зобов’язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.

Обов’язки слідчого

Наведені в попередньому розділі права є одночасно й обов'язками слідчого, тобто він повинен здійснювати вказані процесуальні дії і приймати рішення за наявності відповідних підстав.

Слідчий зобов’язаний:

 • дотримуватися вимог Конституції України, КПК України та законів України під час досудового розслідування;
 • забезпечувати повне, усебічне та неупереджене розслідування кримінальних правопорушень у межах установлених КПК України строків;
 • виконувати доручення та вказівки прокурора, які надаються в письмовій формі;
 • забезпечувати реалізацію в повному обсязі прав і законних інтересів усіх учасників кримінального провадження;
 • не розголошувати відомості, що становлять державну чи іншу охоронювану законом таємницю, інформацію про приватне (особисте і сімейне) життя особи та інші відомості, здобуті при розслідуванні кримінальних правопорушень;
 • не вчиняти будь-яких дій, що ганьблять звання слідчого і можуть викликати сумнів у його об’єктивності та неупередженості;
 • у разі наявності підстав, передбачених статтею 77 КПК України, заявляти самовідвід від участі в кримінальному провадженні в порядку, визначеному статтею 80 КПК України.
 • забезпечити участь захисника у кримінальному провадженні у випадках, якщо:
 1. Відповідно до вимог статті 52 КПК України участь захисника є обов’язковою, а підозрюваний, обвинувачений не залучив захисника;
 2. Підозрюваний, обвинувачений заявив клопотання про залучення захисника, але за відсутністю коштів чи з інших об’єктивних причин не може його залучити самостійно;
 3. Слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд вирішить, що обставини кримінального провадження вимагають участі захисника, а підозрюваний, обвинувачений не залучив його.

Слідчий зобов’язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які надаються у письмовій формі. Невиконання слідчим законних вказівок та доручень прокурора, наданих у порядку, передбаченому КПК України, тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Відповідальність слідчого

Частиною першою статті 40 КПК України визначено, що слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Шкоду, завдану незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, відшкодовує держава за рахунок Державного бюджету України у випадках та в порядку, передбачених законом.

Відповідно до статті 130 КПК України держава, відшкодувавши шкоду, завдану слідчим, прокурором, застосовує право зворотної вимоги до цих осіб у разі встановлення в їх діях складу кримінального правопорушення за обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили, або дисциплінарного проступку незалежно від спливу строків застосування та дії дисциплінарного стягнення.

Тобто, для притягнення до матеріальної відповідальності слідчого, необхідно встановити:

 • Факт відшкодування шкоди з боку держави;
 • Наявність обвинувального вироку стосовно слідчого, прокурора або ж вчинення ним дисциплінарного проступку.

Алгоритм дій, щодо ініціювання притягнення слідчого до дисциплінарної відповідальності:

 1. Скарга на дії/бездіяльність слідчого до слідчого судді;
 2. Рішення суду про задоволення скарги;
 3. Службове розслідування;
 4. Дисциплінарне стягнення.

Процесуальна незалежність слідчого

З метою забезпечення незалежності слідчого та всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження закон передбачає поняття «процесуальної самостійності слідчого» та гарантії її забезпечення. Так, слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог КПК України, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов'язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.

Контроль за діяльністю слідчого

У частині першій статті 39 КПК України законодавець визначив, що керівник органу досудового розслідування організовує досудове розслідування.

Керівник органу досудового розслідування уповноважений:

 1. Визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих;
 2. Відсторонювати слідчого від проведення досудового розслідування вмотивованою постановою за ініціативою прокурора або з власної ініціативи з наступним повідомленням прокурора та призначати іншого слідчого за наявності підстав, передбачених цим Кодексом, для його відводу або у разі неефективного досудового розслідування;
 3. Ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, давати слідчому письмові вказівки, які не можуть суперечити рішенням та вказівкам прокурора.

Відповідно до статті 36 КПК України прокурор має право:

 1. Доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках - особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному КПК України;
 2. Скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови слідчих;
 3. Ініціювати перед керівником органу досудового розслідування питання про відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування та призначення іншого слідчого за наявності підстав, передбачених КПК України, для його відводу, або у випадку неефективного досудового розслідування;
 4. Погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань слідчого до слідчого судді про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій у випадках, передбачених КПК України, чи самостійно подавати слідчому судді такі клопотання.

Отже, діяльність слідчого контролює керівник органу досудового розслідування уповноважений та прокурор.