Відмінності між версіями «Права та обов'язки користувачів надр»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
м (Доповнення у зв'язку зі змінами у законодавстві)
Мітка: редагування коду 2017
 
(Не показані 5 проміжних версій 3 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== '''Нормативно – правова база''' ==
== '''Нормативна база''' ==
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text Конституція України];   
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text Конституція України];   
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80#Text Кодекс України про надра;]  
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80#Text Кодекс України про надра;]  
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища]";  
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища]";  
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1039-14#Text Закон України "Про угоди про розподіл продукції"].  
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1039-14#Text Закон України "Про угоди про розподіл продукції"];
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2545-19#Text Закон України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях]


== '''Визначення термінів''' ==
== '''Визначення термінів''' ==


=== Загальні положення (Поняття про надра, користувачі надр, види користування) ===
=== Загальні положення ===
'''''<u>Надра</u>''''' - це частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння. Надра є виключною власністю Українського народу і надаються тільки у користування.
'''''<u>Надра</u>''''' - це частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння. Надра є виключною власністю Українського народу і надаються тільки у користування.


Рядок 17: Рядок 18:


=== Права: ===
=== Права: ===
Відповідно до ч. 1 ст. 24 Кодексу України про надра користувачі надр мають право:
Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80#Text ч. 1 ст. 24 Кодексу України про надра] користувачі надр мають право:
* здійснювати на наданій їм ділянці надр геологічне вивчення, комплексну розробку родовищ корисних копалин та інші роботи згідно з умовами спеціального дозволу або угоди про розподіл продукції;
* здійснювати на наданій їм ділянці надр геологічне вивчення, комплексну розробку родовищ корисних копалин та інші роботи згідно з умовами спеціального дозволу або угоди про розподіл продукції;
* розпоряджатися видобутими корисними копалинами, якщо інше не передбачено законодавством або умовами спеціального дозволу;
* розпоряджатися видобутими корисними копалинами, якщо інше не передбачено законодавством або умовами спеціального дозволу;
* здійснювати на умовах спеціального дозволу консервацію наданого в користування родовища корисних копалин або його частини;
* здійснювати на умовах спеціального дозволу консервацію наданого в користування родовища корисних копалин або його частини;
* на першочергове продовження строку тимчасового користування надрами;
* на першочергове продовження строку тимчасового користування надрами;
* здійснювати підготовку і розкриття звітів (консолідованих звітів) про платежі на користь держави та інформації про укладені договори (угоди) щодо користування надрами в обсязі та у порядку, встановлених Законом України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях";
* користуватися додатковими правами, передбаченими угодою про розподіл продукції.
* користуватися додатковими правами, передбаченими угодою про розподіл продукції.


=== Обов’язки: ===
=== Обов’язки: ===
Відповідно ч. 2 ст. 24 Кодексу України про надра користувачі надр зобов'язані:
Відповідно [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80#Text ч. 2 ст. 24 Кодексу України про надра] користувачі надр зобов'язані:
* використовувати надра відповідно до цілей, для яких їх було надано;
* використовувати надра відповідно до цілей, для яких їх було надано;
* забезпечувати повноту геологічного вивчення, раціональне, комплексне використання та охорону надр;
* забезпечувати повноту геологічного вивчення, раціональне, комплексне використання та охорону надр;
Рядок 31: Рядок 33:
* приводити земельні ділянки, порушені при користуванні надрами, в стан, придатний для подальшого їх використання у суспільному виробництві;
* приводити земельні ділянки, порушені при користуванні надрами, в стан, придатний для подальшого їх використання у суспільному виробництві;
* виконувати інші вимоги щодо користування надрами, встановлені законодавством України та угодою про розподіл продукції.
* виконувати інші вимоги щодо користування надрами, встановлені законодавством України та угодою про розподіл продукції.
Права та обов’язки користувача надр виникають з дня отримання спеціального дозволу на користування надрами, а в разі надання права користування надрами на умовах угоди про розподіл продукції - з дня набрання чинності такою угодою, якщо інше не передбачено самою угодою, та діють до завершення строку дії спеціального дозволу на користування надрами або до набрання законної сили рішенням суду про дострокове припинення права користування надрами (анулювання спеціального дозволу на користування надрами) з підстав, встановлених Кодексом.


== '''Плата за користування надрами''' ==
== '''Плата за користування надрами''' ==
Рядок 38: Рядок 42:


2) рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин.
2) рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин.
== '''Строки користування надрами''' ==
Надра надаються у постійне або тимчасове користування.
Постійним визнається користування надрами без заздалегідь встановленого строку.
Тимчасове користування надрами може бути короткостроковим (до 5 років) і довгостроковим (до 50 років). У разі необхідності строки тимчасового користування надрами може бути продовжено.
Спеціальний дозвіл на геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промисловою розробкою родовищ), надається строком на п’ять років.
Перебіг строку користування надрами починається з дня одержання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами, якщо в ньому не передбачено інше, а в разі укладення угоди про розподіл продукції - з дня, зазначеного в такій угоді.


== '''Захист прав та порядок розгляду спорів з питань користування надрами''' ==
== '''Захист прав та порядок розгляду спорів з питань користування надрами''' ==
Рядок 78: Рядок 91:


Законодавчими актами України може бути встановлено відповідальність й за інші порушення законодавства про надра.
Законодавчими актами України може бути встановлено відповідальність й за інші порушення законодавства про надра.
== Див. також ==
* [[Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами]]
* [[Спори з питань користування надрами. Відповідальність за порушення законодавства про надра]]
[[Категорія:Екологічне право]]

Поточна версія на 08:28, 3 лютого 2022

Нормативна база

Визначення термінів

Загальні положення

Надра - це частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння. Надра є виключною власністю Українського народу і надаються тільки у користування.

Користувачі надр - підприємства, установи, організації, громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи.

Позивачі - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, - звільняються від сплати державного мита у справах про стягнення коштів та відшкодування збитків, завданих державі внаслідок порушення законодавства про надра.

Права та обов’язки користувачів надр

Права:

Відповідно до ч. 1 ст. 24 Кодексу України про надра користувачі надр мають право:

 • здійснювати на наданій їм ділянці надр геологічне вивчення, комплексну розробку родовищ корисних копалин та інші роботи згідно з умовами спеціального дозволу або угоди про розподіл продукції;
 • розпоряджатися видобутими корисними копалинами, якщо інше не передбачено законодавством або умовами спеціального дозволу;
 • здійснювати на умовах спеціального дозволу консервацію наданого в користування родовища корисних копалин або його частини;
 • на першочергове продовження строку тимчасового користування надрами;
 • здійснювати підготовку і розкриття звітів (консолідованих звітів) про платежі на користь держави та інформації про укладені договори (угоди) щодо користування надрами в обсязі та у порядку, встановлених Законом України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях";
 • користуватися додатковими правами, передбаченими угодою про розподіл продукції.

Обов’язки:

Відповідно ч. 2 ст. 24 Кодексу України про надра користувачі надр зобов'язані:

 • використовувати надра відповідно до цілей, для яких їх було надано;
 • забезпечувати повноту геологічного вивчення, раціональне, комплексне використання та охорону надр;
 • забезпечувати безпеку людей, майна та навколишнього природного середовища;
 • приводити земельні ділянки, порушені при користуванні надрами, в стан, придатний для подальшого їх використання у суспільному виробництві;
 • виконувати інші вимоги щодо користування надрами, встановлені законодавством України та угодою про розподіл продукції.

Права та обов’язки користувача надр виникають з дня отримання спеціального дозволу на користування надрами, а в разі надання права користування надрами на умовах угоди про розподіл продукції - з дня набрання чинності такою угодою, якщо інше не передбачено самою угодою, та діють до завершення строку дії спеціального дозволу на користування надрами або до набрання законної сили рішенням суду про дострокове припинення права користування надрами (анулювання спеціального дозволу на користування надрами) з підстав, встановлених Кодексом.

Плата за користування надрами

Користування надрами є платним. Плата справляється за користування надрами в межах території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони. Плата за користування надрами справляється у вигляді:

1) рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин;

2) рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин.

Строки користування надрами

Надра надаються у постійне або тимчасове користування.

Постійним визнається користування надрами без заздалегідь встановленого строку.

Тимчасове користування надрами може бути короткостроковим (до 5 років) і довгостроковим (до 50 років). У разі необхідності строки тимчасового користування надрами може бути продовжено. Спеціальний дозвіл на геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промисловою розробкою родовищ), надається строком на п’ять років. Перебіг строку користування надрами починається з дня одержання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами, якщо в ньому не передбачено інше, а в разі укладення угоди про розподіл продукції - з дня, зазначеного в такій угоді.

Захист прав та порядок розгляду спорів з питань користування надрами

Права користувачів надр охороняються законом і можуть бути обмежені лише у випадках, передбачених законодавством України.

Збитки, завдані порушенням прав користувачів надр, підлягають відшкодуванню в повному обсязі відповідно до законодавчих актів України.

Спори з питань користування надрами розглядаються органом державного геологічного контролю, органом державного гірничого нагляду, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, місцевими радами або судом у порядку, встановленому законодавством України.

Місцеві ради вирішують спори з питань користування надрами, пов'язані з розробкою родовищ корисних копалин місцевого значення, торфу, прісних підземних вод.

Спори з питань користування надрами, які виникають з іншими державами, а також між іноземцями, особами без громадянства, іноземними юридичними особами та власником надр, розглядаються відповідно до законодавства України.

Спори з питань користування надрами на умовах розподілу продукції вирішуються відповідно до умов, передбачених такими угодами, що укладаються відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції".

Відповідальність за порушення законодавства про надра

Порушення законодавства про надра тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову і кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

Відповідальність за порушення законодавства про надра несуть особи, винні у:

- самовільному користуванні надрами;

- порушенні норм, правил і вимог щодо проведення робіт по геологічному вивченню надр;

- вибірковому виробленні багатих ділянок родовищ, що призводить до наднормативних втрат запасів корисних копалин;

- наднормативних втратах і погіршенні якості корисних копалин при їх видобуванні;

- пошкодженнях родовищ корисних копалин, які виключають повністю або суттєво обмежують можливість їх подальшої експлуатації;

- порушенні встановленого порядку забудови площ залягання корисних копалин;

- невиконанні правил охорони надр та вимог щодо безпеки людей, майна і навколишнього природного середовища від шкідливого впливу робіт, пов'язаних з користуванням надрами;

- знищенні або пошкодженні геологічних об'єктів, що становлять особливу наукову і культурну цінність, спостережних режимних свердловин, а також маркшейдерських і геодезичних знаків;

- незаконному знищенні маркшейдерської або геологічної документації, а також дублікатів проб корисних копалин, необхідних при подальшому геологічному вивченні надр і розробці родовищ;

- невиконанні вимог щодо приведення гірничих виробок і свердловин, які ліквідовано або законсервовано, в стан, який гарантує безпеку людей, а також вимог щодо збереження родовищ, гірничих виробок і свердловин на час консервації.

Законодавчими актами України може бути встановлено відповідальність й за інші порушення законодавства про надра.

Див. також