Відмінності між версіями «Порядок та умови надання короткочасних виїздів засудженим за межі виправних і виховних колоній»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 5: Рядок 5:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Категорії осіб які мають право на короткочасний ввиїзд   !! Особливості
! Категорії осіб які мають право на короткочасний виїзд   !! Особливості
|-
|-
| Засуджена особа, яка тримається у виправній колонії мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання || Засуджені,  які  '''працюють'''  та  перебувають  у  виправних колоніях  мінімального  рівня  безпеки  з  полегшеними  умовами тримання,  <u> мають  право  на  щорічний  короткочасний виїзд за межі колонії тривалістю '''14 календарних діб'''</u>
| Засуджена особа, яка тримається у виправній колонії мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання || Засуджені,  які  '''працюють'''  та  перебувають  у  виправних колоніях  мінімального  рівня  безпеки  з  полегшеними  умовами тримання,  <u> мають  право  на  щорічний  короткочасний виїзд за межі колонії тривалістю '''14 календарних діб'''</u>
Рядок 32: Рядок 32:


== Порядок надання короткочасних виїздів засудженим за межі виправних і виховних колоній ==
== Порядок надання короткочасних виїздів засудженим за межі виправних і виховних колоній ==
* дозвіл на короткочасний виїзд дається начальником установи з  урахуванням  особи  і  поведінки засудженого під час відбування покарання;
{| class="wikitable"
* тривалість короткочасного  виїзду  встановлюється начальником установи з  урахуванням  підстав,  відповідно  до  яких  надається короткочасний  виїзд,  та  віддаленості  установи  від  населеного пункту, до якого виїжджає засуджений;
|-
* рішення про надання засудженому дозволу  на  короткочасний виїзд  приймається начальником установи (особою,  яка виконує його обов'язки) не пізніше доби з часу одержання  документів  (висновку або  довідки  закладу охорони здоров'я про тяжку хворобу близького родича,  яка загрожує  життю  хворого,  довідки  місцевого  органу виконавчої  влади або органу місцевого самоврядування про стихійне лихо,  довідки або  відповідно  оформленої  телеграми  про  смерть близького родича);
! Порядок !! Алгоритм дій !! Примітка
* про необхідність короткочасного виїзду  засуджений  подає  на ім'я  начальника  установи  письмову заяву,  до  якої  додається документ, що підтверджує наявність особистих обставин (за винятком вирішення  питань  трудового  і  побутового  влаштування  після звільнення)Такі  документи  зберігаються  в  особовій  справі засудженого;
|-
* у  разі неналежного оформлення довідки, висновку або телеграми адміністрація установи зобов'язана терміново повідомити листом відправника такого документа про необхідність відповідного оформлення та повторного направлення цього документа, зазначивши при цьому причини повернення. Копія листа долучається до особової справи засудженого;
| '''Подання заяви засудженим''' || Про необхідність короткочасного виїзду  засуджений  подає  на ім'я  начальника  установи  письмову заяву,  до  якої  додається документ, що підтверджує наявність особистих обставин:
* за результатами розгляду питання про надання засудженому короткочасного виїзду персоналом відділу по контролю за виконанням судових рішень установи  складається  висновок  про  короткочасний виїзд  засудженого  (додаток  1),  який  підписується  начальником установи (особою, яка виконує його обов'язки);
1. Смерть або тяжка хвороба близького родича, що загрожує життю хворого;<br>
* при позитивному вирішенні адміністрацією установи питання про надання засудженому короткочасного  виїзду  видається відповідний наказ. При відмові засудженому у короткочасному виїзді у висновку зазначаються причини відмови, висновок доводиться  під  підпис засудженому і долучається до його особової справи;
 
* згідно з наказом начальника установи (особи,  яка виконує його  обов'язкизасудженому,  якому  було  надано  дозвіл  на короткочасний виїзд,  видається посвідчення  встановленого  зразка (додаток 2), яке завіряється гербовою печаткою установи;
2. Стихійне лихо, що спричинило значну матеріальну шкоду засудженому або його сім'ї;<br>
* начальник установи (особа,  яка виконує його обов'язки) проводить із засудженим бесіду про правила поведінки під час  його перебування  поза  установою та попереджає про відповідальність за неповернення до установи у встановлений строк,  про  що  бере  від нього  розписку  (додаток  3),  яка долучається до особової справи засудженого.  
 
3. Одержання медичної допомоги, якщо така допомога не може бути надана установою виконання покарань, за наявності відповідного висновку лікаря.
  || У разі неналежного оформлення довідки, висновку або телеграми адміністрація установи зобов'язана терміново повідомити листом відправника такого документа про необхідність відповідного оформлення та повторного направлення цього документа, зазначивши при цьому причини повернення.
|-
| '''Розгляд питання про надання засудженому короткочасного виїзду''' || За результатами розгляду питання про надання засудженому короткочасного виїзду персоналом відділу по контролю за виконанням судових рішень установи  складається  висновок  про  короткочасний виїзд  засудженого  (додаток  1),  який  підписується начальником установи або особою, яка виконує його обов'язки. || 1.  Дозвіл на короткочасний виїзд дається начальником установи з  урахуванням  особи і  поведінки засудженого під час відбування покарання.
 
2. Тривалість короткочасного  виїзду  встановлюється начальником установи з урахуванням  підстав,  відповідно  до  яких  надається короткочасний  виїзд,  та  віддаленості  установи  від населеного пункту, до якого виїжджає засуджений.
3. Рішення про надання засудженому дозволу  на  короткочасний виїзд приймається начальником установи, або особою, яка виконує його обов'язки, не пізніше доби з часу одержання документів.
 
|-
| '''Прийняте рішення, щодо заяви засудженого про короткочасний виїзд'''  || 1. При позитивному вирішенні адміністрацією  
установи питання про надання засудженому короткочасного  виїзду  видається відповідний наказ.
 
2. При відмові засудженому у короткочасному виїзді у висновку зазначаються причини відмови.
|| Висновок доводиться  під  підпис засудженому і долучається до його особової справи.
|-
| '''Посвідчення для засудженої особи''' || Згідно з наказом начальника установи або особи,  яка виконує його  обов'язки засудженому,  якому  було  надано  дозвіл  на короткочасний виїзд,  видається посвідчення.
|| Посвідчення видається встановленого  зразка (додаток 2), яке завіряється гербовою печаткою установи.
|-
| '''Інструктаж щодо поведінки засудженого під час передування поза установою''' || Начальник установи, або особа,  яка виконує його обов'язки, проводить із засудженим бесіду про правила поведінки під час  його перебування  поза  установою та попереджає про відповідальність за неповернення до установи у встановлений строк,  про  що  бере  від нього  розписку  (додаток  3),  яка долучається до особової справи засудженого.
|| Під  час  перебування  за  межами установи  засуджені зобов'язані:
 
1. Дотримуватися правил громадського порядку;
 
2. Повертатися до установи в строк,  встановлений адміністрацією установи;
 
3. У разі  виникнення  об'єктивних обставин,  що не дають змоги повернутися до установи в установлений строк,  по можливості  самі або  через  інших  осіб  повідомити про це адміністрацію установи, зазначивши місце свого перебування.  Після  прибуття  до  установи засуджений    повинен    надати    адміністрації  документи,  що
підтверджують причину його несвоєчасного повернення.
 
4. Під  час  перебування  у короткочасному  виїзді  засудженим забороняється  залишати межі населеного пункту, до якого дозволено виїзд  (за  винятком випадків відвідування уповноваженого органу з питань  пробації  для  реєстрації  прибуття  або  вибуття, а також виїзду  до  лікувального закладу для одержання медичної допомоги), вживати  спиртні  напої  і  пиво, наркотичні  засоби, психотропні речовини або їх аналоги чи інші одурманюючі засоби.
|}
<br>
== Інші питання стосовно виїзду та повернення засудженої особи до виправної або виховної колонії, якій надано короткочасний виїзд за межі установи ==
<br>
{| class="wikitable"
|-
! Питання які можуть винукнути під час короткочасних виїздів у засудженої особи !! Відповідь !! Особливості
|-
| Облік засуджених осіб || На  час  короткочасного  виїзду  засуджений  з  обліку  в установі не знімається. || Контроль за своєчасним поверненням, засудженої особи, до кримінально-виконавчої установи  здійснює  персонал  відділу  по  контролю  за виконанням судових рішень установи.
|-
| Гроші та проїзд || При  виїзді  з  установи засудженому видається необхідна сума грошей  з  тих,  що  є  на  його  особовому рахунку.  Проїзд засудженого  здійснюється  за  кошти,  які  є  на його  особовому рахунку,  або за кошти його  родичів. || 1. Проїзні  квитки  засуджений купує сам.<br>
 
2. У разі відсутності у засудженого грошей,  необхідних  для самостійного  повернення до установи,  він зобов'язаний повідомити про це адміністрацію установи,  яка вживає заходів для  повернення засудженого.
 
|-
| Одяг || На  час  короткочасного  виїзду  засудженому  видається цивільний одяг,  який йому належить. || Якщо одяг старий або має неохайний  вигляд,  то  він за бажанням засудженого замінюється за його рахунок.
|-
| Реєстрація  прибуття  або  вибуття у уповноваженого органу з питань  пробації || '''Прибуття.''' Не  пізніше  доби  після  прибуття  до місця призначення засуджений  зобов'язаний  з'явитися  до уповноваженого  органу  з питань  пробації  і  повідомити  про  мету  свого  приїзду,  строк перебування та місце свого проживання.<br>
 
'''Вибуття.''' У день закінчення строку перебування в пункті призначення засуджений  зобов'язаний прибути до того ж уповноваженого органу з питань пробації  для  отримання  відмітки  про свій від'їзд.
|| 1. Посадова  особа  уповноваженого органу з питань пробації '''робить відмітку''' у посвідченні засудженого про час його прибуття та реєструє  даний  факт  у  '''журналі  обліку  засуджених''', яким надано короткочасні  виїзди  за  межі установ виконання покарань (додаток 4).  <u>Журнал  має  бути пронумерований, прошнурований і скріплений печаткою.</u><br>
 
2. Якщо від'їзд буде проводитися у нічний час, вихідний чи святковий день, то  відмітка  про вибуття ставиться у робочий день, що передує дню від'їзду.
 
|-
| Стаціонарне лікування під час короткочасного виїзду за межі кримінально-виконавчої установи || Якщо  засуджений під час короткочасного виїзду захворів і виникла потреба у його стаціонарному лікуванні,  то він самостійно звертається  до  найближчого  закладу  охорони  здоров'я.  Після одужання засуджений повертається до установи. || У  випадках,  коли  <u>під  час  лікування  засудженого закінчується  строк  відбування  покарання</u>,  то  адміністрація установи,  де  відбував  покарання  засуджений,  надсилає  йому повідомлення про те,  що після одужання йому необхідно прибути  до установи  для  проведення  з  ним  повного  розрахунку,  а  також отримання речей, документів та довідки про звільнення.
 
|-
| Закінчення строку відбування покарання під час короткочасного виїзду за межі кримінально-виконавчої установи || Якщо  за  час  короткочасного  виїзду  у  засудженого закінчується  строк  відбування  покарання, то з ним перед виїздом проводиться  повний  розрахунок: видаються його речі та документи, за  винятком  довідки  про  звільнення,  яка  надсилається  до
уповноваженого  органу  з питань пробації за місцем його виїзду. У цьому  разі  персонал  установи роз'яснює  засудженому,  що  йому необхідно з'явитися для отримання довідки до зазначеного органу за місцем виїзду.
|| У  випадку, коли засуджений протягом 6 місяців не з'явився до уповноваженого органу з питань пробації для отримання довідки про звільнення,  зазначений  орган  повертає  її  до  установи, в якій відбував покарання засуджений.
|}
   
   
                                       Додаток 1  
                                       Додаток 1  

Версія за 13:30, 4 листопада 2018

Нормативна база

Хто має право на короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній

Категорії осіб які мають право на короткочасний виїзд Особливості
Засуджена особа, яка тримається у виправній колонії мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання Засуджені, які працюють та перебувають у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, мають право на щорічний короткочасний виїзд за межі колонії тривалістю 14 календарних діб
Засуджена особа, яка тримається у виправній колонії мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання Особа повинна перебувати у дільниці соціальної реабілітації
Засуджена особа, яка тримається у виправній колонії середнього рівня безпеки Особа повинна перебувати у дільниці соціальної реабілітації
Засудженим жінкам, які мають дітей у будинках дитини при виправних колоніях Для влаштування дітей у родичів, опікунів або в дитячих будинках тривалістю не більше як десять діб без урахування часу перебування в дорозі (не більше як три доби)
Засуджена особа, яка тримається у виховній колонії Виїзд засудженого віком до 16 років може бути дозволений тільки за умови супроводження його у дорозі (в обидва кінці) родичами або, з дозволу начальника установи, опікунами

!!! Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до ст. 111 Кримінально-виконавчого кодексу України, короткочасні виїзди за межі колонії дозволяються на території України та на строк не більше семи діб, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб).

Важливо !!!
 1. Виправні колонії (для повнолітніх осіб);
 2. Виховні колонії (для неповнолітніх).

Умови надання короткочасних виїздів засудженим за межі виправних і виховних колоній

Під умовами надання короткочасних виїздів розуміється такі виняткові особисті обставини як:

 1. Смерть або тяжка хвороба близького родича, що загрожує життю хворого;
 2. Стихійне лихо, що спричинило значну матеріальну шкоду засудженому або його сім'ї;
 3. Одержання медичної допомоги, якщо така допомога не може бути надана установою виконання покарань, за наявності відповідного висновку лікаря.

Порядок надання короткочасних виїздів засудженим за межі виправних і виховних колоній

Порядок Алгоритм дій Примітка
Подання заяви засудженим Про необхідність короткочасного виїзду засуджений подає на ім'я начальника установи письмову заяву, до якої додається документ, що підтверджує наявність особистих обставин:

1. Смерть або тяжка хвороба близького родича, що загрожує життю хворого;

2. Стихійне лихо, що спричинило значну матеріальну шкоду засудженому або його сім'ї;

3. Одержання медичної допомоги, якщо така допомога не може бути надана установою виконання покарань, за наявності відповідного висновку лікаря.

У разі неналежного оформлення довідки, висновку або телеграми адміністрація установи зобов'язана терміново повідомити листом відправника такого документа про необхідність відповідного оформлення та повторного направлення цього документа, зазначивши при цьому причини повернення.
Розгляд питання про надання засудженому короткочасного виїзду За результатами розгляду питання про надання засудженому короткочасного виїзду персоналом відділу по контролю за виконанням судових рішень установи складається висновок про короткочасний виїзд засудженого (додаток 1), який підписується начальником установи або особою, яка виконує його обов'язки. 1. Дозвіл на короткочасний виїзд дається начальником установи з урахуванням особи і поведінки засудженого під час відбування покарання.

2. Тривалість короткочасного виїзду встановлюється начальником установи з урахуванням підстав, відповідно до яких надається короткочасний виїзд, та віддаленості установи від населеного пункту, до якого виїжджає засуджений. 3. Рішення про надання засудженому дозволу на короткочасний виїзд приймається начальником установи, або особою, яка виконує його обов'язки, не пізніше доби з часу одержання документів.

Прийняте рішення, щодо заяви засудженого про короткочасний виїзд 1. При позитивному вирішенні адміністрацією

установи питання про надання засудженому короткочасного виїзду видається відповідний наказ.

2. При відмові засудженому у короткочасному виїзді у висновку зазначаються причини відмови.

Висновок доводиться під підпис засудженому і долучається до його особової справи.
Посвідчення для засудженої особи Згідно з наказом начальника установи або особи, яка виконує його обов'язки засудженому, якому було надано дозвіл на короткочасний виїзд, видається посвідчення. Посвідчення видається встановленого зразка (додаток 2), яке завіряється гербовою печаткою установи.
Інструктаж щодо поведінки засудженого під час передування поза установою Начальник установи, або особа, яка виконує його обов'язки, проводить із засудженим бесіду про правила поведінки під час його перебування поза установою та попереджає про відповідальність за неповернення до установи у встановлений строк, про що бере від нього розписку (додаток 3), яка долучається до особової справи засудженого. Під час перебування за межами установи засуджені зобов'язані:

1. Дотримуватися правил громадського порядку;

2. Повертатися до установи в строк, встановлений адміністрацією установи;

3. У разі виникнення об'єктивних обставин, що не дають змоги повернутися до установи в установлений строк, по можливості самі або через інших осіб повідомити про це адміністрацію установи, зазначивши місце свого перебування. Після прибуття до установи засуджений повинен надати адміністрації документи, що підтверджують причину його несвоєчасного повернення.

4. Під час перебування у короткочасному виїзді засудженим забороняється залишати межі населеного пункту, до якого дозволено виїзд (за винятком випадків відвідування уповноваженого органу з питань пробації для реєстрації прибуття або вибуття, а також виїзду до лікувального закладу для одержання медичної допомоги), вживати спиртні напої і пиво, наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги чи інші одурманюючі засоби.


Інші питання стосовно виїзду та повернення засудженої особи до виправної або виховної колонії, якій надано короткочасний виїзд за межі установи


Питання які можуть винукнути під час короткочасних виїздів у засудженої особи Відповідь Особливості
Облік засуджених осіб На час короткочасного виїзду засуджений з обліку в установі не знімається. Контроль за своєчасним поверненням, засудженої особи, до кримінально-виконавчої установи здійснює персонал відділу по контролю за виконанням судових рішень установи.
Гроші та проїзд При виїзді з установи засудженому видається необхідна сума грошей з тих, що є на його особовому рахунку. Проїзд засудженого здійснюється за кошти, які є на його особовому рахунку, або за кошти його родичів. 1. Проїзні квитки засуджений купує сам.

2. У разі відсутності у засудженого грошей, необхідних для самостійного повернення до установи, він зобов'язаний повідомити про це адміністрацію установи, яка вживає заходів для повернення засудженого.

Одяг На час короткочасного виїзду засудженому видається цивільний одяг, який йому належить. Якщо одяг старий або має неохайний вигляд, то він за бажанням засудженого замінюється за його рахунок.
Реєстрація прибуття або вибуття у уповноваженого органу з питань пробації Прибуття. Не пізніше доби після прибуття до місця призначення засуджений зобов'язаний з'явитися до уповноваженого органу з питань пробації і повідомити про мету свого приїзду, строк перебування та місце свого проживання.

Вибуття. У день закінчення строку перебування в пункті призначення засуджений зобов'язаний прибути до того ж уповноваженого органу з питань пробації для отримання відмітки про свій від'їзд.

1. Посадова особа уповноваженого органу з питань пробації робить відмітку у посвідченні засудженого про час його прибуття та реєструє даний факт у журналі обліку засуджених, яким надано короткочасні виїзди за межі установ виконання покарань (додаток 4). Журнал має бути пронумерований, прошнурований і скріплений печаткою.

2. Якщо від'їзд буде проводитися у нічний час, вихідний чи святковий день, то відмітка про вибуття ставиться у робочий день, що передує дню від'їзду.

Стаціонарне лікування під час короткочасного виїзду за межі кримінально-виконавчої установи Якщо засуджений під час короткочасного виїзду захворів і виникла потреба у його стаціонарному лікуванні, то він самостійно звертається до найближчого закладу охорони здоров'я. Після одужання засуджений повертається до установи. У випадках, коли під час лікування засудженого закінчується строк відбування покарання, то адміністрація установи, де відбував покарання засуджений, надсилає йому повідомлення про те, що після одужання йому необхідно прибути до установи для проведення з ним повного розрахунку, а також отримання речей, документів та довідки про звільнення.
Закінчення строку відбування покарання під час короткочасного виїзду за межі кримінально-виконавчої установи Якщо за час короткочасного виїзду у засудженого закінчується строк відбування покарання, то з ним перед виїздом проводиться повний розрахунок: видаються його речі та документи, за винятком довідки про звільнення, яка надсилається до

уповноваженого органу з питань пробації за місцем його виїзду. У цьому разі персонал установи роз'яснює засудженому, що йому необхідно з'явитися для отримання довідки до зазначеного органу за місцем виїзду.

У випадку, коли засуджений протягом 6 місяців не з'явився до уповноваженого органу з питань пробації для отримання довідки про звільнення, зазначений орган повертає її до установи, в якій відбував покарання засуджений.
                   Додаток 1 
                   до Інструкції про порядок 
                   надання засудженим 
                   короткочасних виїздів 
                   за межі установ виконання 
                   покарань 
               ВИСНОВОК 
      про короткочасний виїзд засудженого (ої) 
   "___" _______ 20___ року       _____________________ 
                      (населений пункт) 
  Я, начальник ________________________________________________
________________________________________________________________, 
    (найменування установи, звання, прізвище та ініціали) 
розглянувши заяву засудженого (ої) ______________________________
_________________________________________________________________ 
   (прізвище та ініціали, анкетні та характеризуючі дані) 
_________________________________________________________________ 
з проханням дозволити йому (їй) короткостроковий виїзд у зв'язку 
з ______________________________________________________________, 
          (зазначається причина виїзду) 
встановив:
_________________________________________________________________ 
    (викладається зміст особистих обставин із посиланням 
_________________________________________________________________ 
      на підтверджуючі ці обставини документи) 
  Враховуючи викладене, _______________________________________ 
               (зазначаються результати розгляду 
                   звернення, прізвище 
_________________________________________________________________ 
   та ініціали засудженого, пункт призначення, кількість діб 
          короткострокового виїзду, 
_________________________________________________________________ 
   у т.ч. кількість діб на дорогу до місця призначення і у 
         зворотному напрямку, у разі 
_________________________________________________________________ 
     відмови засудженому у виїзді вказуються причини) 
  Начальник установи ________________    __________________ 
              (підпис)         (П.І.Б.) 
  З висновком ознайомлений _____________   __________________ 
                (підпис)       (П.І.Б.) 


                   Додаток 2 
                   до Інструкції про порядок 
                   надання засудженим 
                   короткочасних виїздів 
                   за межі установ виконання 
                   покарань 

             ПОСВІДЧЕННЯ N 

  Видано ______________________________________, _________ року 
        (прізвище, ім'я та по батькові) 
народження, уродженцю (і) ______________________________________, 
                 (вказати місце народження) 
засудженому (ій) за ст. _____________________________ КК України. 
  Початок строку  "___" _______ 20___ року, кінець строку 
"____" ______ 20__ року 
  У зв'язку з особистими обставинами (причинами) йому (їй) 
дозволено   короткочасний   виїзд   з   установи   до
________________________________ на _____ діб, 
   (пункт призначення) 
з яких ________ доби на дорогу. 
  "___" _______  20___  року  він  (вона)  зобов'язаний(а) 
повернутися   до   місця   відбування   покарання   -
____________________________________________________________, яка 
          (найменування установи) 
знаходиться _____________________________________________________ 
               (місцезнаходження) 
         Начальник установи ____________________________ 
                   (підпис, прізвище, ініціали) 
Місце для              "___" ___________ 20___ року 
фотокартки               (число, місяць, рік) 
 Гербова 
 печатка      Відмітка уповноваженого органу 
 установи      з питань пробації про прибуття 
          (вибуття) засудженого(ої) 
          Прибув(ла) ____________ ____________________ 
                 (дата)      (П.І.Б.) 
                   М.П. 
          Вибув(ла) _____________ ____________________ 
                 (дата)       (П.І.Б.) 
                   М.П. 
_________________________________________________________________ 
                 Корінець посвідчення N ________ 
  На підставі наказу начальника установи від "___" _______ 
20___ року 
засудженому(ній)____________ у зв'язку з особистими обставинами 
(причинами) дозволено короткочасний виїзд до ____________________ 
                       (пункт призначення) 
протягом ______ діб, з яких ___________ доби на дорогу. 
            Начальник відділу по контролю 
            за виконанням судових рішень _____________ 
                            (підпис) 
            Вибув (ла) "___" _______ 20___ року 
            Прибув (ла) "___" _______ 20___ року 
            Посвідчення отримав(ла) _________________ 
                           (підпис 
                        засудженого (ої))                    Додаток 3 
                   до Інструкції про порядок 
                   надання засудженим 
                   короткочасних виїздів 
                   за межі установ виконання 
                   покарань 

              РОЗПИСКА 

  Я, засуджений(а) ___________________________________________, 
              (прізвище, ім'я, по батькові) 
даю цю розписку в тому, що я ознайомлений(а) з  правилами 
поведінки під час короткочасного виїзду, мене попереджено про 
відповідальність за їх порушення та кримінальну відповідальність 
за неповернення до місця відбування покарання після закінчення 
строку виїзду. 
  "___" _________ 20__ року ___________________________________ 
                   (підпис засудженого) 
  Розписку прийняв ____________________________________________ 
            (посада, звання, прізвище, ініціали) 
  "___" __________ 20__ року __________________________________ 
                      (підпис)