Відмінності між версіями «Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база: ==
== '''Нормативно-правова база''' ==
[http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейний кодекс України]


[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/189-2006-%D0%BF Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. N 189]  
[http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейний кодекс України]<br>


== Підстави призначення допомоги ==
[http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/189-2006-%D0%BF Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 189] <br>
* Рішення суду  про  стягнення  аліментів з одного з батьків не виконується  у  зв'язку  з  ухиленням  від сплати аліментів або відсутністю  у  боржника коштів та іншого майна, на які за законом може  бути звернено стягнення;
* Стосовно    одного  з  батьків  здійснюється  кримінальне провадження  або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення  волі,  якого  визнано  в  установленому порядку
* недієздатним,  а  також  перебуває на строковій військовій службі;
* Місце проживання   (перебування)  одного  з  батьків    не встановлено.
* Якщо розмір аліментів, визначений судом у  твердій  грошовій сумі, менший від мінімального розміру аліментів на одну дитину, що передбачений частиною другою статті 182 Сімейного кодексу  України


== Куди звернутися? ==
Тимчасова допомога призначається та виплачується органами  соціального захисту населення за місцем проживання (перебування)  одного  з  батьків, який утримує дитину.


== Перелiк  необхiдних документів: ==
* заява  за формою, затвердженою Мінсоцполітики (за посиланням http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0475-15); 
* копія свідоцтва про народження дитини
* довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини;
* довідка  про  реєстрацію  місця  проживання  (перебування) одержувача; 
* декларацію про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за 
* призначенням  усіх  видів  соціальної  допомоги  (заповнюється  на 
* підставі  довідок  про  доходи  кожного  члена  сім’ї).


== Залежно від підстав,   на   яких   призначається   тимчасова допомога, додатково подаються такі документи: ==
== '''Підстави призначення допомоги''' ==
* рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення;
 
* довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому   порядку   недієздатним, а також перебування на строковій   військовій службі;  
'''Тимчасова допомога призначається у разі, коли:'''<br>
* повідомлення органу   внутрішніх   справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.
* рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв’язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення; <br>
* довідка про розмір аліментів. ( у разі неможливості одержання довідки про наявність і розмір аліментів від органів державної виконавчої служби, розташованих на тимчасово окупованій території України та в районі проведення антитерористичної операції, тимчасова допомога призначається на підставі   письмової   заяви   одного   з батьків про одержання (неодержання) аліментів. Відповідальність за достовірність наданої органу соціального захисту населення інформації щодо неодержання аліментів або щодо їх розміру покладається на одного з батьків.  
* стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі; <br>
* місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено.<br><br>
Тимчасова допомога призначається дитині віком до 18 років.<br><br>
Тимчасова допомога не призначається на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням або на повному державному утриманні.<br><br>
Якщо дитина, яка перебуває у відповідній установі (закладі) на повному державному утриманні, під час літніх канікул перебуває вдома, зазначена допомога призначається за повні місяці такого перебування на підставі довідки установи (закладу) про те, що дитина в цей час не перебувала на повному державному утриманні.<br>
 
 
 
== '''Куди звернутися?''' ==
 
Тимчасова допомога призначається та виплачується за місцем проживання (перебування) одного з батьків, який утримує дитину, органами соціального захисту населення. <br><br>
Допомога за місцем фактичного проживання призначається за умови неотримання зазначеної допомоги за зареєстрованим місцем проживання заявника. Перевірка відомостей щодо неотримання допомоги здійснюється органами соціального захисту населення з використанням інформаційних систем. <br><br>
У разі зміни місця проживання (перебування) одержувача виплата тимчасової допомоги продовжується органом соціального захисту населення за новим місцем проживання (перебування) з місяця звернення одержувача.<br><br>
У разі утворення об’єднаної територіальної громади заяви з необхідними документами для призначення тимчасової допомоги приймаються уповноваженими особами, що визначені виконавчими органами ради об’єднаної територіальної громади, та передаються відповідним органам соціального захисту населення.<br>
 
 
 
== '''Перелiк  необхiдних документів''' ==
 
'''Для призначення тимчасової допомоги одержувач подає органу соціального захисту населення за місцем проживання (перебування):'''<br>
* заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики (за посиланням http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0475-15);<br> 
* копію свідоцтва про народження дитини; <br>
* декларацію про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї). <br><br>
Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги. <br><br>
'''Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи:'''<br>
* рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення; <br>
* довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі; <br>
* повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.<br><br>
У разі неможливості одержання довідки про наявність і розмір аліментів від органів державної виконавчої служби, розташованих на тимчасово окупованій території України та в районі проведення антитерористичної операції, тимчасова допомога призначається на підставі письмової заяви одного з батьків про одержання (неодержання) аліментів. <br><br>
Відповідальність за достовірність наданої органу соціального захисту населення інформації щодо неодержання аліментів або щодо їх розміру покладається на одного з батьків. <br><br>
У разі поновлення виплати аліментів один з батьків зобов’язаний в '''триденний строк''' письмово повідомити про це органу соціального захисту населення для припинення виплати (перерахунку) раніше призначеної тимчасової допомоги.<br>
 
 
      
      
== Строк призначення допомоги? ==
== '''Строк призначення допомоги''' ==
Тимчасова  допомога  призначається  кожні  шість  місяців починаючи  з  місяця,  в  якому  подано  заяву з усіма необхідними документами.  У  разі  коли  до  заяви  не  додані  всі  необхідні документи,  орган  соціального  захисту  населення  повідомляє одержувачу  про  те,  які  документи  повинні бути подані протягом місяця.
Строки розгляду питання. Рішення  про призначення або відмову в призначенні тимчасової допомоги  приймається  органом  соціального  захисту  населення протягом  10  календарних  днів  після надходження усіх необхідних документів.


Тимчасова допомога призначається '''кожні шість місяців''' починаючи з місяця, в якому подано заяву з усіма необхідними документами. У разі коли до заяви не додані всі необхідні документи, орган соціального захисту населення повідомляє одержувачу про те, які документи повинні бути подані протягом місяця.<br><br>
Рішення про призначення або відмову в призначенні тимчасової допомоги приймається органом соціального захисту населення протягом '''10 календарних днів''' після надходження усіх необхідних документів.<br><br>
Органи соціального захисту населення мають право робити запити та у строк до 15 календарних днів з дня надходження відповідного запиту безоплатно отримувати від територіальних органів ДФС, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для перевірки достовірності даних, отриманих від осіб, які звертаються за призначенням тимчасової допомоги.<br>


== Розмір допомоги ==
Тимчасова  допомога  надається  на  дітей  у  розмірі, що дорівнює  різниці  між  50  відсотками  прожиткового  мінімуму для дитини  відповідного  віку  та середньомісячним  сукупним доходом сім’ї  в  розрахунку  на  одну  особу  за попередні шість місяців. Якщо розмір аліментів,  визначений судом у  твердій  грошовій сумі, менший від мінімального розміру аліментів на одну дитину, що передбачений частиною другою статті 182 Сімейного кодексу  України,  тимчасова  допомога призначається в розмірі різниці між визначеним  розміром  аліментів  і  сумою,  що  становить 30 відсотків  прожиткового  мінімуму,  встановленого  законом  для дитини відповідного віку.  Розрахунок середньомісячного сукупного доходу сім’ї для призначення тимчасової допомоги провадиться відповідно до Методики обчислення  сукупного  доходу  сім’ї  для  всіх  видів  соціальної допомоги.  До  складу  сім’ї  особи,  що  звертається  за  призначенням зазначеної  допомоги,  включаються  чоловік  (дружина);  рідні, усиновлені та підопічні діти віком до 18 років, а також діти віком до  23  років, які навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних  та  вищих  навчальних  закладах  I-IV  рівня
акредитації  і  не  мають  власних  сімей  незалежно  від  місця проживання  або  місця реєстрації; неодружені повнолітні діти, які визнані  інвалідами  з  дитинства  I та II групи або інвалідами I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та  дружини,  які  проживають  разом  з  ними  і перебувають на їх
утриманні  у  зв’язку  з  відсутністю  власних  доходів;  жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають  спільних  дітей.  До складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.


== Відмова у призначенні тимчасової допомоги ==
Відсутність підстав або середньомісячний  сукупний дохід сім’ї  в  розрахунку  на  одну  особу  складає більше 50  відсотками  прожиткового  мінімуму для дитини  відповідного  віку 


== Припинення виплата тимчасової допомоги ==  
== '''Розмір допомоги''' ==


* встановлення місця  проживання  (перебування)  особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти за рішенням суду; 
Тимчасова допомога надається на дітей у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. <br><br>
* виявлення  обставин,  що свідчать про можливість одного з батьків утримувати свою дитину; 
Розрахунок середньомісячного сукупного доходу сім’ї для призначення тимчасової допомоги провадиться відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги.<br><br>
* досягнення дитиною 18-річного віку
До складу сім’ї особи, що звертається за призначенням зазначеної допомоги, включаються чоловік (дружина); рідні, усиновлені та підопічні діти віком до 18 років, а також діти віком до 23 років, які навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації і не мають власних сімей незалежно від місця проживання або місця реєстрації; неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей. <br><br>
* виконання в повному обсязі зобов'язань  одного  з  батьків щодо  сплати  аліментів у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон; 
До складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні. <br><br>
* влаштування дитини до відповідної  установи  (закладу) на повне державне утримання;
Для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожен місяць враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, чинного на відповідний місяць; для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, – трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб; для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, – чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. <br><br>
* скасування або визнання усиновлення недійсним;
Перерахування розміру тимчасової допомоги проводиться органом соціального захисту населення з дня досягнення дитиною відповідного віку без звернення одержувача.<br><br>
* усиновлення дитини (чоловіком матері або дружиною батька);
У разі встановлення нового розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку розмір тимчасової допомоги перераховується без звернення одержувача з місяця, в якому набрав чинності закон, що встановлює новий розмір прожиткового мінімуму.<br>
* відмови від стягнення аліментів;
* добровільного виконання рішення суду особою, зобов'язаною сплачувати аліменти; 
* скасування в установленому законодавством порядку рішення суду щодо стягнення аліментів;
* смерті дитини, якій була призначена тимчасова допомога;  
* смерті  одного  з  батьків, зобов'язаного  сплачувати аліменти, або  визнання  його  в  установленому  порядку  безвісти відсутнім чи оголошення померлим; 
* позбавлення  в  установленому  порядку  одного з батьків, який утримує дитину, батьківських прав; 
* відібрання дитини від  одного  з батьків, який  утримує дитину, без позбавлення батьківських прав; 
* встановлення над дитиною опіки чи піклування.  


== Стягнення суми сплаченої тимчасової допомоги ==
Якщо виникла можливість стягнення аліментів  з  одного  з батьків,  виявлено,  що  один з батьків може утримувати дитину або місце проживання (перебування) одного  з  батьків  встановлено,  у зв'язку з чим  можливе  стягнення  з  нього  коштів  на  утримання дитини, орган соціального захисту населення звертається до суду із
заявою про стягнення суми сплаченої тимчасової допомоги. Стягнуті кошти зараховуються до державного бюджету.


== '''Відмова у призначенні тимчасової допомоги''' ==
Відсутність підстав або середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу складає більше 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.<br> 
== '''Припинення виплати тимчасової допомоги''' ==
'''Виплата тимчасової допомоги припиняється у разі:'''<br>
# встановлення місця проживання (перебування) особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду;<br>
# виявлення обставин, що свідчать про можливість одного з батьків утримувати свою дитину;
# досягнення дитиною 18-річного віку;<br>
# виконання в повному обсязі зобов’язань одного з батьків щодо сплати аліментів у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон;<br>
# влаштування дитини до відповідної установи (закладу) на повне державне утримання;
# скасування або визнання усиновлення недійсним;<br>
# усиновлення дитини (чоловіком матері або дружиною батька);<br>
# відмови від стягнення аліментів;<br>
# добровільного виконання рішення суду особою, зобов’язаною сплачувати аліменти;<br>
# скасування в установленому законодавством порядку рішення суду щодо стягнення аліментів;<br>
# смерті дитини, якій була призначена тимчасова допомога;<br>
# смерті одного з батьків, зобов’язаного сплачувати аліменти, або визнання його в установленому порядку безвісти відсутнім чи оголошення померлим;<br>
# позбавлення в установленому порядку одного з батьків, який утримує дитину, батьківських прав;<br>
# відібрання дитини від одного з батьків, який утримує дитину, без позбавлення батьківських прав;<br>
# встановлення над дитиною опіки чи піклування.<br><br>
Про виникнення зазначених у цьому пункті обставин одержувач зобов’язаний повідомити у '''десятиденний строк''' орган соціального захисту населення.<br><br>
Виплата тимчасової допомоги припиняється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому виникла одна із зазначених обставин.<br>
== '''Стягнення суми сплаченої тимчасової допомоги''' ==
Якщо виникла можливість стягнення аліментів з одного з батьків, виявлено, що один з батьків може утримувати дитину або місце проживання (перебування) одного з батьків встановлено, у зв’язку з чим можливе стягнення з нього коштів на утримання дитини, орган соціального захисту населення звертається до суду із заявою про стягнення суми сплаченої тимчасової допомоги.<br><br>
Стягнуті кошти зараховуються до державного бюджету.<br>
[[Категорія: Законодавство у сфері соціального захисту]]
[[Категорія: Сімейне право]]
[[Категорія: Сімейне право]]
[[Категорія: Законодавство у сфері соціального захисту]]

Версія за 08:56, 6 листопада 2018

Нормативно-правова база

Сімейний кодекс України

Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 189


Підстави призначення допомоги

Тимчасова допомога призначається у разі, коли:

 • рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв’язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення;
 • стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі;
 • місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено.

Тимчасова допомога призначається дитині віком до 18 років.

Тимчасова допомога не призначається на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням або на повному державному утриманні.

Якщо дитина, яка перебуває у відповідній установі (закладі) на повному державному утриманні, під час літніх канікул перебуває вдома, зазначена допомога призначається за повні місяці такого перебування на підставі довідки установи (закладу) про те, що дитина в цей час не перебувала на повному державному утриманні.


Куди звернутися?

Тимчасова допомога призначається та виплачується за місцем проживання (перебування) одного з батьків, який утримує дитину, органами соціального захисту населення.

Допомога за місцем фактичного проживання призначається за умови неотримання зазначеної допомоги за зареєстрованим місцем проживання заявника. Перевірка відомостей щодо неотримання допомоги здійснюється органами соціального захисту населення з використанням інформаційних систем.

У разі зміни місця проживання (перебування) одержувача виплата тимчасової допомоги продовжується органом соціального захисту населення за новим місцем проживання (перебування) з місяця звернення одержувача.

У разі утворення об’єднаної територіальної громади заяви з необхідними документами для призначення тимчасової допомоги приймаються уповноваженими особами, що визначені виконавчими органами ради об’єднаної територіальної громади, та передаються відповідним органам соціального захисту населення.


Перелiк необхiдних документів

Для призначення тимчасової допомоги одержувач подає органу соціального захисту населення за місцем проживання (перебування):

 • заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики (за посиланням http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0475-15);
 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • декларацію про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї).

Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи:

 • рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення;
 • довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі;
 • повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.

У разі неможливості одержання довідки про наявність і розмір аліментів від органів державної виконавчої служби, розташованих на тимчасово окупованій території України та в районі проведення антитерористичної операції, тимчасова допомога призначається на підставі письмової заяви одного з батьків про одержання (неодержання) аліментів.

Відповідальність за достовірність наданої органу соціального захисту населення інформації щодо неодержання аліментів або щодо їх розміру покладається на одного з батьків.

У разі поновлення виплати аліментів один з батьків зобов’язаний в триденний строк письмово повідомити про це органу соціального захисту населення для припинення виплати (перерахунку) раніше призначеної тимчасової допомоги.


Строк призначення допомоги

Тимчасова допомога призначається кожні шість місяців починаючи з місяця, в якому подано заяву з усіма необхідними документами. У разі коли до заяви не додані всі необхідні документи, орган соціального захисту населення повідомляє одержувачу про те, які документи повинні бути подані протягом місяця.

Рішення про призначення або відмову в призначенні тимчасової допомоги приймається органом соціального захисту населення протягом 10 календарних днів після надходження усіх необхідних документів.

Органи соціального захисту населення мають право робити запити та у строк до 15 календарних днів з дня надходження відповідного запиту безоплатно отримувати від територіальних органів ДФС, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для перевірки достовірності даних, отриманих від осіб, які звертаються за призначенням тимчасової допомоги.


Розмір допомоги

Тимчасова допомога надається на дітей у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Розрахунок середньомісячного сукупного доходу сім’ї для призначення тимчасової допомоги провадиться відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги.

До складу сім’ї особи, що звертається за призначенням зазначеної допомоги, включаються чоловік (дружина); рідні, усиновлені та підопічні діти віком до 18 років, а також діти віком до 23 років, які навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації і не мають власних сімей незалежно від місця проживання або місця реєстрації; неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

До складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.

Для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожен місяць враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, чинного на відповідний місяць; для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, – трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб; для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, – чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Перерахування розміру тимчасової допомоги проводиться органом соціального захисту населення з дня досягнення дитиною відповідного віку без звернення одержувача.

У разі встановлення нового розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку розмір тимчасової допомоги перераховується без звернення одержувача з місяця, в якому набрав чинності закон, що встановлює новий розмір прожиткового мінімуму.


Відмова у призначенні тимчасової допомоги

Відсутність підстав або середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу складає більше 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.


Припинення виплати тимчасової допомоги

Виплата тимчасової допомоги припиняється у разі:

 1. встановлення місця проживання (перебування) особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду;
 2. виявлення обставин, що свідчать про можливість одного з батьків утримувати свою дитину;
 3. досягнення дитиною 18-річного віку;
 4. виконання в повному обсязі зобов’язань одного з батьків щодо сплати аліментів у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон;
 5. влаштування дитини до відповідної установи (закладу) на повне державне утримання;
 6. скасування або визнання усиновлення недійсним;
 7. усиновлення дитини (чоловіком матері або дружиною батька);
 8. відмови від стягнення аліментів;
 9. добровільного виконання рішення суду особою, зобов’язаною сплачувати аліменти;
 10. скасування в установленому законодавством порядку рішення суду щодо стягнення аліментів;
 11. смерті дитини, якій була призначена тимчасова допомога;
 12. смерті одного з батьків, зобов’язаного сплачувати аліменти, або визнання його в установленому порядку безвісти відсутнім чи оголошення померлим;
 13. позбавлення в установленому порядку одного з батьків, який утримує дитину, батьківських прав;
 14. відібрання дитини від одного з батьків, який утримує дитину, без позбавлення батьківських прав;
 15. встановлення над дитиною опіки чи піклування.

Про виникнення зазначених у цьому пункті обставин одержувач зобов’язаний повідомити у десятиденний строк орган соціального захисту населення.

Виплата тимчасової допомоги припиняється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому виникла одна із зазначених обставин.


Стягнення суми сплаченої тимчасової допомоги

Якщо виникла можливість стягнення аліментів з одного з батьків, виявлено, що один з батьків може утримувати дитину або місце проживання (перебування) одного з батьків встановлено, у зв’язку з чим можливе стягнення з нього коштів на утримання дитини, орган соціального захисту населення звертається до суду із заявою про стягнення суми сплаченої тимчасової допомоги.

Стягнуті кошти зараховуються до державного бюджету.