Порядок приватизації державного та комунального майна

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 13:01, 22 вересня 2021, створена Tetiana.kulishova (обговорення | внесок) (Повна заміна тексту)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база:

Загальні положення

Приватизація державного або комунального майна (далі - приватизація) - платне відчуження майна, що перебуває у державній або комунальній власності, на користь фізичних та юридичних осіб, які відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» можуть бути покупцями.
До об’єктів державної і комунальної власності, що підлягають приватизації, належать усі об’єкти права державної і комунальної власності, крім тих, приватизація яких прямо заборонена Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна» та іншими законами України.
Не підлягає приватизації майно казенних підприємств:

 • об'єкти, необхідні для виконання державою її функцій щодо забезпечення обороноздатності країни;
 • об'єкти права власності народу України;
 • майно, яке становить матеріальну основу суверенітету України.

Вичерпний перелік заборонених для приватизації об'єктів наведено в статті 4 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Класифікація об’єктів приватизації

З метою раціонального та ефективного застосування способів приватизації об’єкти приватизації поділяються на об’єкти малої приватизації та об’єкти великої приватизації.
Об’єкти малої приватизації — це підприємства та майно, вартість яких не перевищує 250 млн грн. Мала приватизація відбувається через державну систему електронних торгів ProZorro.Продажі.
До об’єктів великої приватизації належать об’єкти державної або комунальної власності (єдині майнові комплекси державних підприємств та пакети акцій (часток) суб’єктів господарювання, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі), вартість активів яких згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік перевищує 250 мільйонів гривень.

Порядок продажу об’єктів малої приватизації

Порядок продажу об’єктів малої приватизації затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432.

 • Затвердження Переліку об’єктів приватизації.

Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації, затверджуються Фондом державного майна України. Перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, ухвалюється місцевою радою. Включення нових об’єктів до цього переліку здійснюється шляхом ухвалення окремого рішення щодо кожного об’єкта комунальної власності.

 • Публікація переліку об’єктів приватизації

Оприлюднення інформації про прийняття рішення про приватизацію об’єктів здійснюється протягом 5 робочих днів з дня видання державним органом приватизації або прийняття рішення місцевою радою на їхніх офіційних веб-сайтах та у системі ProZorro.Продажі (ЕТС).

 • Створення аукціонної комісії

Для продажу об’єктів малої приватизації державними органами приватизації, органом місцевого самоврядування протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта утворюється аукціонна комісія, діяльність якої регулюється положенням, що затверджується Фондом державного майна України, органом місцевого самоврядування. До складу аукціонної комісії входять не менш як п’ять осіб.

 • Затвердження умов аукціону по кожному об’єкту приватизації

Аукціонна комісія розробляє умови продажу, що затверджуються органами приватизації.

 • Оголошення інформаційного повідомлення

Після затвердження умов продажу органи приватизації не пізніш як через 10 робочих днів публікують інформаційне повідомлення про приватизацію об’єкта малої приватизації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України або на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та в електронній торговій системі.

 • Проведення аукціону через ProZorro.Продажі

Аукціони з продажу об’єктів малої приватизації проводяться не раніше ніж через 20 днів, але не пізніше 35 днів після опублікування інформаційного повідомлення.

 • Підписання договору з переможцем

Протокол про результати електронного аукціону формується та оприлюднюється електронною торговою системою автоматично в день завершення аукціону в електронній формі. У разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону або від укладення договору купівлі-продажу, що підтверджується відповідним актом, електронною торговою системою автоматично формується та оприлюднюється новий протокол аукціону. Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону або договору купівлі-продажу, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого об’єкта.

Порядок продажу об’єктів великої приватизації

Порядок та умови продажу об’єктів великої приватизації державної власності затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 386. Особливості продажу об’єктів великої приватизації, що перебувають у комунальній власності, можуть бути встановлені рішенням відповідної місцевої ради.
Підготовка до приватизації та продаж об’єктів великої приватизації здійснюються із залученням на конкурсних засадах радників. У випадках, якщо у конкурсному відборі радників не виявив бажання взяти участь жоден кандидат, підготовка до приватизації (продажу) об’єктів великої приватизації здійснюється без залучення радників.

 • Створення аукціонної комісії

Для продажу об’єктів приватизації державними органами приватизації протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта приватизації утворюється аукціонна комісія, діяльність якої регулюється положенням, що затверджується Фондом державного майна.

 • Розроблення та затвердження умов продажу об’єкта приватизації

Протягом 5 робочих днів з дня отримання рекомендацій державного органу приватизації, звіту радника (у разі залучення) аукціонна комісія проводить засідання, на якому розробляє умови продажу об’єкта приватизації. Протоколи засідань аукціонної комісії надсилаються на затвердження державному органу приватизації. На підставі протоколу аукціонної комісії державний орган приватизації готує проект рішення Кабінету Міністрів України про затвердження умов продажу об’єкта приватизації, який вноситься на розгляд Кабінету Міністрів України.

 • Оголошення інформаційного повідомлення

Після набрання чинності рішення Кабінету Міністрів України про затвердження умов продажу об’єкта приватизації аукціонна комісія проводить засідання, на якому розробляє проект інформаційного повідомлення про приватизацію об’єктів приватизації та надсилає його на затвердження державному органу приватизації.
Інформаційне повідомлення про приватизацію об’єктів приватизації та підсумки продажу об’єктів приватизації затверджується державним органом приватизації і публікується у додатку до Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію - газеті “Відомості приватизації” та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду державного майна. Інформаційне повідомлення про приватизацію об’єктів приватизації публікується не пізніше ніж через 10 робочих днів після набрання чинності рішенням Кабінету Міністрів України про затвердження умов продажу об’єкта приватизації.

 • Проведення аукціону

Аукціон з продажу об’єктів великої приватизації проводиться організатором аукціону не раніше ніж через 30 днів, але не пізніше 60 днів після опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єктів приватизації. Для участі в аукціоні потенційний покупець разом із заявою на участь в аукціоні подає до організатора аукціону інформацію та документи, визначені статтею 14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

 • Підписання договору з переможцем

У разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону або від укладення договору купівлі-продажу, що підтверджується відповідним актом, такий учасник та його кінцевий бенефіціар позбавляються права на участь у подальших аукціонах з продажу цього об’єкта. Гарантійний внесок йому не повертається та підлягає перерахуванню до державного бюджету. Покупцеві, який придбав об’єкт приватизації та підписав договір купівлі-продажу, гарантійний внесок зараховується під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації.