Відмінності між версіями «Порядок приватизації державного та комунального майна»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(порядок приватизації державного та комунального майна)
(Повна заміна тексту)
 
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база: ==
== Нормативна база: ==
* [[Закон України "Про приватизацію державного та комунального майна"]] [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-19#Text]  
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-19#Text Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна»]
 
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/432-2018-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продаж»]  
== '''Що передбачає''' ==
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2018-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 386 «Про затвердження Порядку продажу об’єктів великої приватизації державної власності»]
Визначений Законом України "Про приватизацію державного та комунального майна" порядок приватизації державного і комунального майна передбачає:
== Загальні положення ==
# формування та затвердження переліку об’єктів     комунальної власності, що підлягають приватизації;
'''Приватизація державного або комунального майна''' (далі - приватизація) - платне відчуження майна, що перебуває у державній або комунальній власності, на користь фізичних та юридичних осіб, які відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-19#Text Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»] можуть бути покупцями.<br>
# публікація даного переліку на офіційному сайті міської    ради та в електронній торговій системі(протягом 5 робочих днів);
До об’єктів державної і комунальної власності, що підлягають приватизації, належать усі об’єкти права державної і комунальної власності, крім тих, приватизація яких прямо заборонена Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна» та іншими законами України.<br>
# прийняття рішення про приватизацію об’єкта комунальної    власності;
'''Не підлягає приватизації майно казенних підприємств: '''
# проведення інвентаризації і оцінки;
* об'єкти, необхідні для виконання державою її функцій щодо забезпечення обороноздатності країни;
# прийняття рішення про завершення приватизації     (завершення відбувається з моменту продажу об’єкта нерухомого майна та     відповідно реєстрації права власності на покупця і оформлюється Наказом    відповідного органу приватизації).
* об'єкти права власності народу України;
 
* майно, яке становить матеріальну основу суверенітету України.
== Хто може ініціювати приватизацію об'єктів комунальної власності ==
Вичерпний перелік заборонених для приватизації об'єктів наведено в статті 4 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-19#Text Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».]
* органи приватизації
== Класифікація об’єктів приватизації ==
* уповноважені органи управління майном
З метою раціонального та ефективного застосування способів приватизації об’єкти приватизації поділяються на об’єкти малої приватизації та об’єкти великої приватизації.<br>
* покупці.
'''''Об’єкти малої приватизації''''' — це підприємства та майно, '''вартість яких не перевищує 250 млн грн.''' Мала приватизація відбувається через державну систему електронних торгів [https://prozorro.sale/ ProZorro.Продажі.]<br>
Перелік об’єктів, що підлягають приватизації ухвалюється міською радою. У разі необхідності включення нових об’єктів до переліку, таке включення відбувається шляхом прийняття окремих рішень по кожному об’єкту майна.
До '''''об’єктів великої приватизації''''' належать об’єкти державної або комунальної власності (єдині майнові комплекси державних підприємств та пакети акцій (часток) суб’єктів господарювання, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі), вартість активів яких згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік '''перевищує 250 мільйонів гривень.'''<br>
 
== Порядок продажу об’єктів малої приватизації ==
== Припинення приватизації ==
Порядок продажу об’єктів малої приватизації затверджений [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/432-2018-%D0%BF#Text постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432.]
Органи приватизації припиняють приватизацію об’єкта приватизації у таких випадках:
* '''''Затвердження Переліку об’єктів приватизації.'''''
* включення об’єкта приватизації до переліку об’єктів, що     не підлягають приватизації;
Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації, затверджуються [http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-privatization-objects.html Фондом державного майна України.] Перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, ухвалюється місцевою радою. Включення нових об’єктів до цього переліку здійснюється шляхом ухвалення окремого рішення щодо кожного об’єкта комунальної власності.
* виключення об’єкта великої приватизації з переліку    об’єктів, що підлягають приватизації;
* '''''Публікація переліку об’єктів приватизації'''''
* ухвалення місцевою радою рішення про скасування    попереднього рішення про приватизацію відповідного об’єкта комунальної    власності.
Оприлюднення інформації про прийняття рішення про приватизацію об’єктів здійснюється протягом '''5 робочих днів''' з дня видання державним органом приватизації або прийняття рішення місцевою радою на їхніх офіційних веб-сайтах та у системі ProZorro.Продажі (ЕТС).
 
* '''''Створення аукціонної комісії'''''
== Шляхи приватизації комунального майна ==
Для продажу об’єктів малої приватизації державними органами приватизації, органом місцевого самоврядування протягом '''10 робочих днів''' з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта утворюється аукціонна комісія, діяльність якої регулюється положенням, що затверджується Фондом державного майна України, органом місцевого самоврядування. До складу аукціонної комісії входять '''не менш як п’ять осіб.'''
Приватизація комунального майна здійснюється шляхом:
* '''''Затвердження умов аукціону по кожному об’єкту приватизації'''''
 
Аукціонна комісія розробляє умови продажу, що затверджуються органами приватизації.
1) продажу об’єктів комунальної власності на аукціоні, у тому числі:
* '''''Оголошення інформаційного повідомлення'''''
 
Після затвердження умов продажу органи приватизації не пізніш як через '''10 робочих днів''' публікують інформаційне повідомлення про приватизацію об’єкта малої приватизації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України або на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та в електронній торговій системі.
– аукціоні з умовами;
* '''''Проведення аукціону через ProZorro.Продажі'''''
 
Аукціони з продажу об’єктів малої приватизації проводяться не раніше ніж через 20 днів, але не пізніше 35 днів після опублікування інформаційного повідомлення.
– аукціоні без умов;
* '''''Підписання договору з переможцем'''''
 
Протокол про результати електронного аукціону формується та оприлюднюється електронною торговою системою автоматично в день завершення аукціону в електронній формі. У разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону або від укладення договору купівлі-продажу, що підтверджується відповідним актом, електронною торговою системою автоматично формується та оприлюднюється новий протокол аукціону. Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону або договору купівлі-продажу, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого об’єкта.
– аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій;
== Порядок продажу об’єктів великої приватизації ==
 
Порядок та умови продажу об’єктів великої приватизації державної власності затверджені [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2018-%D0%BF#Text Постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 386]. Особливості продажу об’єктів великої приватизації, що перебувають у комунальній власності, можуть бути встановлені рішенням відповідної місцевої ради.<br>
– аукціоні із зниженням стартової ціни;
Підготовка до приватизації та продаж об’єктів великої приватизації здійснюються із залученням на конкурсних засадах радників. У випадках, якщо у конкурсному відборі радників не виявив бажання взяти участь жоден кандидат, підготовка до приватизації (продажу) об’єктів великої приватизації здійснюється без залучення радників.
 
* '''''Створення аукціонної комісії'''''
– аукціоні за методом вивчення цінових пропозицій;
Для продажу об’єктів приватизації державними органами приватизації протягом '''10 робочих днів''' з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта приватизації утворюється аукціонна комісія, діяльність якої регулюється положенням, що затверджується Фондом державного майна.
 
* '''''Розроблення та затвердження умов продажу об’єкта приватизації'''''
2) викупу об’єктів приватизації.
Протягом '''5 робочих днів''' з дня отримання рекомендацій державного органу приватизації, звіту радника (у разі залучення) аукціонна комісія проводить засідання, на якому розробляє умови продажу об’єкта приватизації. Протоколи засідань аукціонної комісії надсилаються на затвердження державному органу приватизації. На підставі протоколу аукціонної комісії державний орган приватизації готує проект рішення Кабінету Міністрів України про затвердження умов продажу об’єкта приватизації, який вноситься на розгляд Кабінету Міністрів України.
 
* '''''Оголошення інформаційного повідомлення'''''
Перелік документів що додаються до заяви про приватизацію, визначений в [[Законі України "Про приватизацію державного та комунального майна"]][https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-19#Text].
Після набрання чинності рішення Кабінету Міністрів України про затвердження умов продажу об’єкта приватизації аукціонна комісія проводить засідання, на якому розробляє проект інформаційного повідомлення про приватизацію об’єктів приватизації та надсилає його на затвердження державному органу приватизації.<br>
 
Інформаційне повідомлення про приватизацію об’єктів приватизації та підсумки продажу об’єктів приватизації затверджується державним органом приватизації і публікується у додатку до Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію - газеті “[http://www.spfu.gov.ua/ua/documents/docs-list/press-publications-newspaper.html Відомості приватизації]” та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду державного майна. Інформаційне повідомлення про приватизацію об’єктів приватизації публікується не пізніше ніж через '''10 робочих днів''' після набрання чинності рішенням Кабінету Міністрів України про затвердження умов продажу об’єкта приватизації.
Приватизація об’єктів комунальної власності, переданих в оренду.
* '''''Проведення аукціону'''''
 
Аукціон з продажу об’єктів великої приватизації проводиться організатором аукціону н'''е раніше ніж через 30 днів, але не пізніше 60 днів''' після опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єктів приватизації. Для участі в аукціоні потенційний покупець разом із заявою на участь в аукціоні подає до організатора аукціону інформацію та документи, визначені [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-19#Text статтею 14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».]
Орендар одержує право на викуп орендованого майна (будівлі, споруди, нежитлового приміщення) за ціною, визначеною за результатами незалежної оцінки, якщо:
* '''''Підписання договору з переможцем'''''
 
У разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону або від укладення договору купівлі-продажу, що підтверджується відповідним актом, такий учасник та його кінцевий бенефіціар позбавляються права на участь у подальших аукціонах з продажу цього об’єкта. Гарантійний внесок йому не повертається та підлягає перерахуванню до державного бюджету. Покупцеві, який придбав об’єкт приватизації та підписав договір купівлі-продажу, гарантійний внесок зараховується під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації.
орендар здійснив поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від об’єкта без заподіяння йому шкоди, в розмірі не менш, як 25% ринкової вартості майна, визначеної суб’єктом оціночної діяльності для цілей оренди майна;
[[Категорія:Господарське право]]
 
орендар отримав письмову згоду орендодавця на здійснення невід’ємних поліпшень, які надають йому право на приватизацію майна шляхом викупу;
 
невід’ємні поліпшення здійснені в межах трирічного строку з дати визначення ринкової вартості майна для цілей укладання договору оренди або для цілей продовження договору оренди;
 
здійснення і склад невід’ємних поліпшень, у тому числі невід’ємний характер поліпшень, підтверджені висновком будівельної експертизи, а вартість невід’ємних поліпшень, підтверджених висновком будівельної експертизи, визначена суб’єктом оціночної діяльності;
 
орендар належно виконує умови договору оренди та не має заборгованості з орендної плати;
 
договір оренди є чинним на момент приватизації.
 
Порядок надання згоди орендодавця на здійснення невід’ємних поліпшень визначається місцевою радою.
 
Орендар, який виконав умови, має право на приватизацію об’єкта шляхом викупу.
 
У разі якщо органами приватизації прийнято рішення про приватизацію на аукціоні з умовами щодо компенсації орендарю невід’ємних поліпшень, вартість таких поліпшень компенсується покупцем.
 
Ціна продажу об’єкта приватизації зменшується на суму компенсації невід’ємних поліпшень.
 
Якщо покупцем об’єкта приватизації стає орендар, вартість невід’ємних поліпшень зараховується йому під час остаточного розрахунку за об’єкт приватизації.
 
Договір оренди зберігає чинність для нового власника приватизованого майна, а в разі якщо покупцем переданого в оренду об’єкта державного майна є орендар, дія відповідного договору припиняється з дня, за яким об’єкт оренди переходить у його власність.
 
Оприлюднення інформації про приватизацію
 
Закон визначає, що обов’язковому оприлюдненню підлягають  переліки об’єктів, що підлягають приватизації та інформація про об’єкти, щодо яких прийнято рішення про приватизацію.

Поточна версія на 13:01, 22 вересня 2021

Нормативна база:

Загальні положення

Приватизація державного або комунального майна (далі - приватизація) - платне відчуження майна, що перебуває у державній або комунальній власності, на користь фізичних та юридичних осіб, які відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» можуть бути покупцями.
До об’єктів державної і комунальної власності, що підлягають приватизації, належать усі об’єкти права державної і комунальної власності, крім тих, приватизація яких прямо заборонена Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна» та іншими законами України.
Не підлягає приватизації майно казенних підприємств:

 • об'єкти, необхідні для виконання державою її функцій щодо забезпечення обороноздатності країни;
 • об'єкти права власності народу України;
 • майно, яке становить матеріальну основу суверенітету України.

Вичерпний перелік заборонених для приватизації об'єктів наведено в статті 4 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Класифікація об’єктів приватизації

З метою раціонального та ефективного застосування способів приватизації об’єкти приватизації поділяються на об’єкти малої приватизації та об’єкти великої приватизації.
Об’єкти малої приватизації — це підприємства та майно, вартість яких не перевищує 250 млн грн. Мала приватизація відбувається через державну систему електронних торгів ProZorro.Продажі.
До об’єктів великої приватизації належать об’єкти державної або комунальної власності (єдині майнові комплекси державних підприємств та пакети акцій (часток) суб’єктів господарювання, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі), вартість активів яких згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік перевищує 250 мільйонів гривень.

Порядок продажу об’єктів малої приватизації

Порядок продажу об’єктів малої приватизації затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432.

 • Затвердження Переліку об’єктів приватизації.

Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації, затверджуються Фондом державного майна України. Перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, ухвалюється місцевою радою. Включення нових об’єктів до цього переліку здійснюється шляхом ухвалення окремого рішення щодо кожного об’єкта комунальної власності.

 • Публікація переліку об’єктів приватизації

Оприлюднення інформації про прийняття рішення про приватизацію об’єктів здійснюється протягом 5 робочих днів з дня видання державним органом приватизації або прийняття рішення місцевою радою на їхніх офіційних веб-сайтах та у системі ProZorro.Продажі (ЕТС).

 • Створення аукціонної комісії

Для продажу об’єктів малої приватизації державними органами приватизації, органом місцевого самоврядування протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта утворюється аукціонна комісія, діяльність якої регулюється положенням, що затверджується Фондом державного майна України, органом місцевого самоврядування. До складу аукціонної комісії входять не менш як п’ять осіб.

 • Затвердження умов аукціону по кожному об’єкту приватизації

Аукціонна комісія розробляє умови продажу, що затверджуються органами приватизації.

 • Оголошення інформаційного повідомлення

Після затвердження умов продажу органи приватизації не пізніш як через 10 робочих днів публікують інформаційне повідомлення про приватизацію об’єкта малої приватизації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України або на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та в електронній торговій системі.

 • Проведення аукціону через ProZorro.Продажі

Аукціони з продажу об’єктів малої приватизації проводяться не раніше ніж через 20 днів, але не пізніше 35 днів після опублікування інформаційного повідомлення.

 • Підписання договору з переможцем

Протокол про результати електронного аукціону формується та оприлюднюється електронною торговою системою автоматично в день завершення аукціону в електронній формі. У разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону або від укладення договору купівлі-продажу, що підтверджується відповідним актом, електронною торговою системою автоматично формується та оприлюднюється новий протокол аукціону. Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону або договору купівлі-продажу, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого об’єкта.

Порядок продажу об’єктів великої приватизації

Порядок та умови продажу об’єктів великої приватизації державної власності затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 386. Особливості продажу об’єктів великої приватизації, що перебувають у комунальній власності, можуть бути встановлені рішенням відповідної місцевої ради.
Підготовка до приватизації та продаж об’єктів великої приватизації здійснюються із залученням на конкурсних засадах радників. У випадках, якщо у конкурсному відборі радників не виявив бажання взяти участь жоден кандидат, підготовка до приватизації (продажу) об’єктів великої приватизації здійснюється без залучення радників.

 • Створення аукціонної комісії

Для продажу об’єктів приватизації державними органами приватизації протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта приватизації утворюється аукціонна комісія, діяльність якої регулюється положенням, що затверджується Фондом державного майна.

 • Розроблення та затвердження умов продажу об’єкта приватизації

Протягом 5 робочих днів з дня отримання рекомендацій державного органу приватизації, звіту радника (у разі залучення) аукціонна комісія проводить засідання, на якому розробляє умови продажу об’єкта приватизації. Протоколи засідань аукціонної комісії надсилаються на затвердження державному органу приватизації. На підставі протоколу аукціонної комісії державний орган приватизації готує проект рішення Кабінету Міністрів України про затвердження умов продажу об’єкта приватизації, який вноситься на розгляд Кабінету Міністрів України.

 • Оголошення інформаційного повідомлення

Після набрання чинності рішення Кабінету Міністрів України про затвердження умов продажу об’єкта приватизації аукціонна комісія проводить засідання, на якому розробляє проект інформаційного повідомлення про приватизацію об’єктів приватизації та надсилає його на затвердження державному органу приватизації.
Інформаційне повідомлення про приватизацію об’єктів приватизації та підсумки продажу об’єктів приватизації затверджується державним органом приватизації і публікується у додатку до Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію - газеті “Відомості приватизації” та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду державного майна. Інформаційне повідомлення про приватизацію об’єктів приватизації публікується не пізніше ніж через 10 робочих днів після набрання чинності рішенням Кабінету Міністрів України про затвердження умов продажу об’єкта приватизації.

 • Проведення аукціону

Аукціон з продажу об’єктів великої приватизації проводиться організатором аукціону не раніше ніж через 30 днів, але не пізніше 60 днів після опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єктів приватизації. Для участі в аукціоні потенційний покупець разом із заявою на участь в аукціоні подає до організатора аукціону інформацію та документи, визначені статтею 14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

 • Підписання договору з переможцем

У разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону або від укладення договору купівлі-продажу, що підтверджується відповідним актом, такий учасник та його кінцевий бенефіціар позбавляються права на участь у подальших аукціонах з продажу цього об’єкта. Гарантійний внесок йому не повертається та підлягає перерахуванню до державного бюджету. Покупцеві, який придбав об’єкт приватизації та підписав договір купівлі-продажу, гарантійний внесок зараховується під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації.