Відмінності між версіями «Порядок постачання природного газу побутовим споживачам»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показана 31 проміжна версія 5 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== '''Нормативні документи''' ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/329-19 Закон України “Про ринок природного газу”]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/329-19 Закон України “Про ринок природного газу”]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15 Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015р. № 2496. “Про затвердження Правил постачання природного газу”]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/887-19 Закон України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1386-15 Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015р. № 2500 “Про затвердження Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам”]  
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15 Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30 вересня 2015 року № 2496 “Про затвердження Правил постачання природного газу”]
* Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1386-15 Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30 вересня 2015 року № 2500 “Про затвердження Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам”]
== Підстави для постачання природного газу побутовому споживачу ==
<u>Підставами для постачання природного газу побутовому споживачу є:</u>
* наявність у побутового споживача договору розподілу природного газу, укладеного з Оператором ГРМ<sup>*</sup>, до газорозподільної системи якого підключений об’єкт споживача, та присвоєння споживачу Оператором ГРМ персонального ЕІС-коду<sup>**</sup> як суб’єкту ринку природного газу;
* наявність у побутового споживача укладеного з постачальником договору постачання природного газу побутовим споживачам та дотримання його умов;
* включення споживача до Реєстру споживачів постачальника у відповідному розрахунковому періоді (пункт 1 розділу ІІІ [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15#Text Правил постачання природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2496] (далі - Правила).
----
<small><sup>*</sup>''Оператор ГРМ) - суб'єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із розподілу природного газу газорозподільною системою, до якої підключений об’єкт споживача.''<br><sup>**</sup> ''ЕІС-код (Energy Identification Code) - персональний код ідентифікації споживача як суб’єкта ринку природного газу або його точки комерційного обліку (за необхідності).''</small>
== Порядок постачання природного газу побутовому споживачу ==
Постачання природного газу побутовому споживачу здійснюється на підставі договору, що укладається між ним та постачальником на умовах типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого Регулятором ([https://www.nerc.gov.ua/ Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг] (далі - НКРЕКП), які є однаковими для всіх побутових споживачів України.
 
За договором постачання природного газу постачальник зобов'язаний поставити побутовому споживачу природний газ у <u>необхідних для нього об’ємах</u> (обсягах), а побутовий споживач зобов'язаний <u>своєчасно оплачувати постачальнику вартість</u> природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені договором.
 
Договір постачання природного газу побутовим споживачам укладається з урахуванням статей 633, 634, 641 та 642 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільного кодексу України] шляхом <u>заявочного приєднання</u> побутового споживача до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам, за згодою постачальника відповідно до умов [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1386-15#Text Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року 2500] (далі - Типовий договір), що розміщений на офіційному веб-сайті Регулятора та постачальника і не потребує двостороннього підписання письмової форми договору.
 
На письмову вимогу побутового споживача '''постачальник зобов’язаний протягом десяти робочих днів''' з дати отримання такого письмового звернення безкоштовно надати побутовому споживачу підписану уповноваженою особою постачальника письмову форму договору постачання природного газу побутовим споживачам (пункт 2 розділу ІІІ [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15#Text Правил)].
 
Постачальники зобов’язані на власному сайті розмістити редакцію договору постачання природного газу, яка має відповідати типовому договору постачання природного газу побутовим споживачам.
 
Постачальники із спеціальними обов’язками, на яких в установленому порядку покладені обов’язки постачати природний газ побутовим споживачам (далі - постачальник із спеціальними обов’язками), додатково розміщують редакцію договору в друкованих виданнях, що публікуються в межах їх території ліцензованої діяльності (пункт 3 розділу ІІІ [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15#Text Правил)].
=== Алгоритм укладення договору про постачання природного газу ===
→ Побутовий споживач або його уповноважена особа подає посчатальнику природнього газу підписану '''заяву-приєднання''' до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам (наприклад, шляхом заповнення такої заяви на вебсторніці [https://gas.ua/uk/home/join НАК "Нафтогаз"]) та пред'явити оригінали:
# документів, якими визначено право власності чи користування на об'єкт (приміщення);
# документа, що посвідчує особу споживача (для громадян України - паспорт громадянина України, у тому числі ID-карта, або тимчасове посвідчення громадянина України; для іноземців та осіб без громадянства - національний паспорт або документ, що його замінює), а також реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, - серія та номер паспорта);
# належним чином оформлена довіреність на представника побутового споживача, уповноваженого представляти його інтереси під час процедури укладання договору на постачання природного газу (за необхідності);
# інших документів, перелік яких визначений на сайті такого постачальника із спеціальними обов'язками (пункт 5 розділу ІІІ [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15#Text Правил]).
Зазначені інформація та документи можуть подаватися побутовим споживачем у вигляді електронних документів із обов’язковою ідентифікацією та автентифікацією побутового споживача, наприклад, з використанням [[Порядок отримання кваліфікованого електронного підпису|кваліфікованого електронного підпису]]. Передача інформації та документів здійснюється за допомогою інформаційних (автоматизованих) систем постачальника та/або засобами електронної пошти на адресу постачальника, яка зазначена на його сайті.
 
'''<big>Важливо!</big>''' За однією поштовою адресою укладається <u>один</u> договір постачання природного газу. у випадку, якщо будівля за однією поштовою адресою перебуває у власності кількох осіб, договір укладається один договір з одним із співвласників (користувачів) <u>за умови письмової згоди</u> всіх інших співвласників (користувачів), про що робиться відмітка в заяві-приєднанні (пункт 14 розділу ІІІ [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15#Text Правил]).


== '''Підстави для постачання природного газу побутовому споживачу''' ==
→ Постачальник (крім постачальника, на якого було покладено спеціальні обов’язки з постачання природного газу побутовим споживачам) '''протягом двадцяти днів''' з дня, наступного за днем отримання від побутового споживача заяви-приєднання до договору постачання природного газу, розглядає можливість укладення договору постачання з таким споживачем та у разі її відсутності письмово повідомляє  його про свою відмову в укладенні договору постачання природного газу.
Підставами для постачання природного газу побутовому споживачу є:
* наявність у побутового споживача договору розподілу природного газу, укладеного з Оператором ГРМ, до газорозподільної системи якого підключений об’єкт споживача, та присвоєння споживачу Оператором ГРМ персонального ЕІС-коду як суб’єкту ринку природного газу;
* наявність у побутового споживача укладеного з постачальником договору постачання природного газу побутовим споживачам та дотримання його умов;
* відсутність простроченої заборгованості побутового споживача перед діючим постачальником за поставлений природний газ (за його наявності), що має підтверджуватися письмовою довідкою діючого постачальника або складеним з ним актом звірки розрахунків.


== '''Порядок постачання природного газу побутовому споживачу''' ==
→ У разі згоди постачальника укласти договір із побутовим споживачем початок постачання відбувається '''протягом трьох тижнів''' з дня реєстрації заяви-приєднання споживача до договору постачання природного газу.
Постачання природного газу побутовому споживачу здійснюється на підставі договору, що укладається між ним та постачальником на умовах типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого Регулятором, які є однаковими для всіх побутових споживачів України.
== Оплата послуг з газопостачання ==
Договір постачання природного газу побутовим споживачам укладається з урахуванням статей 633, 634, 641 та 642 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільного кодексу України] шляхом заявочного приєднання побутового споживача до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам, що розміщений на офіційному веб-сайті Регулятора та постачальника і не потребує двостороннього підписання письмової форми договору.
На письмову вимогу побутового споживача '''<big>постачальник зобов’язаний протягом десяти робочих днів</big>''' з дати отримання такого письмового звернення безкоштовно надати побутовому споживачу підписану уповноваженою особою постачальника письмову форму договору постачання природного газу побутовим споживачам.
Постачальники зобов’язані на власному сайті розмістити редакцію договору постачання природного газу, яка має відповідати типовому договору постачання природного газу побутовим споживачам.
Постачальники із спеціальними обов’язками, на яких в установленому порядку покладені обов’язки постачати природний газ побутовим споживачам (далі - постачальник із спеціальними обов’язками), додатково розміщують редакцію договору в друкованих виданнях, що публікуються в межах їх території ліцензованої діяльності.
За договором постачання природного газу постачальник зобов'язаний поставити побутовому споживачу природний газ у необхідних для нього об’ємах (обсягах), а побутовий споживач зобов'язаний своєчасно оплачувати постачальнику вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені договором.
'''<big>Важливо!</big>'''
''За однією поштовою адресою укладається один договір постачання природного газу.''
Постачання природного газу побутовим споживачам здійснюється за вільними цінами, крім ціни постачальника із спеціальними обов’язками, яка встановлюється відповідно до законодавства.
Постачання природного газу побутовим споживачам здійснюється за вільними цінами, крім ціни постачальника із спеціальними обов’язками, яка встановлюється відповідно до законодавства.
== '''Оплата послуг з газопостачання''' ==
 
Оплата побутовим споживачем за надані послуги з газопостачання може провадитися:
Оплата побутовим споживачем за надані послуги з газопостачання може провадитися:
* за квитанціями абонентської книжки постачальника;
* за квитанціями абонентської книжки постачальника;
* за платіжними документами, які виписуються постачальником.
* за платіжними документами, які виписуються постачальником.
Порядок оплати за поставлений газ визначається в заяві-приєднанні.
Порядок оплати за поставлений газ визначається в заяві-приєднанні.
Споживач не обмежується у праві здійснювати оплату за договором на постачання природного газу через банківську платіжну систему, он-лайн переказ, поштовий переказ, внесення готівки через касу постачальника та в інший не заборонений законодавством спосіб.
 
Розрахунковим періодом для визначення розміру оплати послуг з газопостачання побутовим споживачем є календарний місяць.
Споживач не обмежується у праві здійснювати оплату за договором на постачання природного газу через банківську платіжну систему, он-лайн переказ, поштовий переказ, внесення готівки через касу постачальника та в інший не заборонений законодавством спосіб (пункт 16 розділу ІІІ [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15#Text Правил]).
При розрахунку за квитанціями абонентської книжки постачальника споживач самостійно розраховує суму платежу та сплачує його постачальнику не пізніше 10 числа місяця, наступного за розрахунковим.
 
При розрахунку за платіжними документами (рахунками постачальника) оплата за послуги з газопостачання має бути здійснена споживачем у терміни, визначені в рахунку, який не може бути меншим п’яти робочих днів з моменту отримання споживачем цього рахунку.
Розрахунковим періодом для визначення розміру оплати послуг з газопостачання побутовим споживачем є <u>календарний місяць</u>, крім випадку зміни постачальника, коли для попереднього постачальника розрахунковий період має визначатися як сума газових діб місяця, що передували даті зміни постачальника, а для нового - як сума газових діб місяця, наступних за датою зміни постачальника.
У разі переплати сума переплати зараховується в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу.
 
У разі виникнення у споживача заборгованості за договором постачання природного газу за домовленістю сторін (постачальника та споживача) може бути укладений графік погашення заборгованості, який оформлюється додатком до договору або окремим договором про реструктуризацію заборгованості.  
При розрахунку за квитанціями абонентської книжки постачальника споживач самостійно розраховує суму платежу та сплачує його постачальнику '''не пізніше 10 числа місяця''', наступного за розрахунковим.
У разі відсутності графіка погашення заборгованості постачальник має право грошові кошти, отримані від споживача в поточному розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості споживача відповідно до черговості її виникнення.
 
Укладення сторонами та дотримання споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє споживача від виконання поточних зобов'язань за договором.
При розрахунку за платіжними документами (рахунками постачальника) оплата за послуги з газопостачання має бути здійснена споживачем у терміни, визначені в рахунку, який не може бути меншим п'яти робочих днів з моменту отримання споживачем цього рахунку. Рахунок сплачується '''не пізніше 25 числа місяця''', наступного за розрахунковим.
У разі відсутності графіка погашення заборгованості або його недотримання чи неоплати поточних платежів постачальник має право у порядку, договором постачання природного газу, припинити або обмежити постачання природного газу на об'єкт споживача до повного погашення заборгованості.
 
<big>'''Важливо!'''</big>
У разі переплати сума переплати зараховується в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу протягом п’яти робочих днів після отримання такої вимоги (пункт 18 розділу ІІІ [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15#Text Правил]).
''якщо побутовий споживач відповідно до законодавства має пільги з оплати природного газу, у заяві-приєднанні постачальника із спеціальними обов’язками має міститися відповідна інформація.''''
=== Дії постачальника та споживача у випадку виникнення в останнього заборгованості за спожитий газ ===
''У разі отримання права на пільги з оплати природного газу побутовий споживач повинен звернутися до постачальника із спеціальними обов’язками з письмовою заявою та документами, що підтверджують його право на пільги.''
У разі виникнення у споживача заборгованості за договором постачання природного газу за домовленістю сторін (постачальника та споживача) може бути укладений <u>графік погашення заборгованості</u>, який оформлюється додатком до договору або окремим договором про реструктуризацію заборгованості.  
''У разі отримання адресної субсидії або іншого виду державної соціальної допомоги побутовий споживач вносить плату за надані послуги з газопостачання в установленому порядку.''
 
Якщо побутовий споживач не здійснив оплату за спожитий природний газ протягом десяти днів після строку, визначеного договором постачання природного газу, постачальник має право здійснити заходи з припинення постачання природного газу споживачу шляхом направлення споживачу письмового повідомлення (з відміткою про вручення) з вимогою самостійно припинити споживання природного газу за рахунок перекриття запірного пристрою перед газовим приладом та допустити представника постачальника за пред’явленням службового посвідчення на об’єкт для пломбування запірних пристроїв, що має здійснюватися з дотриманням техніки безпеки. При цьому в повідомленні про припинення споживання природного газу постачальник має зазначити підстави та дату припинення газоспоживання, яка не може бути раніше ніж через три дні після дати отримання повідомлення.
У разі відсутності графіка погашення заборгованості постачальник має право грошові кошти, отримані від споживача в поточному розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості споживача відповідно до черговості її виникнення. Укладення сторонами та дотримання споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє споживача від виконання поточних зобов'язань за договором.
== '''Права та обов'язки споживача''' ==
 
У разі відсутності графіка погашення заборгованості або його недотримання чи неоплати поточних платежів постачальник має право у порядку, договором постачання природного газу, <u>припинити або обмежити</u> постачання природного газу на об'єкт споживача до повного погашення заборгованості.
{| class="wikitable"
|+
|'''Увага!''' У разі отримання [[Порядок надання населенню субсидій. Підстави для припинення надання раніше призначеної субсидії|адресної субсидії]] або іншого виду державної соціальної допомоги побутовий споживач вносить плату за спожитий природний газ в установленому законодавством порядку.
|}
Якщо побутовий споживач не здійснив оплату за спожитий природний газ протягом десяти днів після строку, визначеного договором постачання природного газу, постачальник має право здійснити заходи з припинення постачання природного газу споживачу шляхом направлення споживачу письмового повідомлення (з відміткою про вручення) з вимогою самостійно припинити споживання природного газу за рахунок перекриття запірного пристрою перед газовим приладом та допустити представника постачальника за пред’явленням службового посвідчення на об’єкт для пломбування запірних пристроїв, що має здійснюватися з дотриманням техніки безпеки. При цьому в повідомленні про припинення споживання природного газу постачальник має зазначити підстави та дату припинення газоспоживання, яка не може бути раніше ніж через три дні після дати отримання повідомлення (пункт 21 розділу ІІІ [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15#Text Правил]).
 
'''Важливо!''' З <u>01 січня 2020 року</u> споживачі природного газу повинні сплачувати послуги з розподілу природного газу окремо від вартості спожитого газу ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2080874-19#Text постанова НКРЕКП від 07 жовтня 2019 року № 2080 "Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП"]).
== Права та обов'язки споживача ==
'''Побутовий споживач має право на:'''
'''Побутовий споживач має право на:'''
* вільний вибір постачальника та безоплатну зміну постачальника;
* вільний вибір постачальника та безоплатну зміну постачальника;
Рядок 48: Рядок 73:
* зменшення розміру плати в разі погіршення наданих постачальником послуг;
* зменшення розміру плати в разі погіршення наданих постачальником послуг;
* отримання інформації про загальні умови постачання (у тому числі ціни), порядок плати за спожитий природний газ, права та обов’язки постачальника та побутового споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і побутовим споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з постачальником, дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання та іншу інформацію відповідно до договору постачання природного газу;
* отримання інформації про загальні умови постачання (у тому числі ціни), порядок плати за спожитий природний газ, права та обов’язки постачальника та побутового споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і побутовим споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з постачальником, дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання та іншу інформацію відповідно до договору постачання природного газу;
* розірвання договору та/або відшкодування збитків в установленому законодавством порядку, зокрема цими [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15 Правилами];
* розірвання договору та/або відшкодування збитків в установленому законодавством порядку, зокрема [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15 Правилами];
* проведення звіряння розрахунків з підписанням відповідного акта;
* проведення звіряння розрахунків з підписанням відповідного акта;
* безоплатне отримання інформації про обсяги та інші показання власного споживання природного газу;
* безоплатне отримання інформації про обсяги та інші показання власного споживання природного газу;
* інші права, передбачені цими [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15 Правилами] та чинним законодавством.
* вимагати від Постачальника надання письмової форми цього Договору, завіреної печаткою (за наявності) Постачальника.
*інші права, передбачені [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15 Правилами] та чинним законодавством.
'''Побутовий споживач зобов'язаний:'''
'''Побутовий споживач зобов'язаний:'''
* укласти договір постачання природного газу з постачальником, а за відсутності укладеного договору припинити відбір (споживання) природного газу з газорозподільної системи;
* укласти договір постачання природного газу з постачальником, а за відсутності укладеного договору припинити відбір (споживання) природного газу з газорозподільної системи;
Рядок 59: Рядок 85:
* безперешкодно допускати у свої житлові та підсобні приміщення, де розташовані газові прилади і пристрої, лічильник газу, представників постачальника після пред'явлення ними відповідних службових посвідчень для звіряння показань фактично використаних обсягів природного газу;
* безперешкодно допускати у свої житлові та підсобні приміщення, де розташовані газові прилади і пристрої, лічильник газу, представників постачальника після пред'явлення ними відповідних службових посвідчень для звіряння показань фактично використаних обсягів природного газу;
* проводити на вимогу постачальника звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта та пред’являти платіжні документи на вимогу постачальника для перевірки правильності оплати;
* проводити на вимогу постачальника звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта та пред’являти платіжні документи на вимогу постачальника для перевірки правильності оплати;
* виконувати інші обов’язки, передбачені цими [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15 Правилами] та чинним законодавством.
* виконувати інші обов’язки, передбачені [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15 Правилами] та чинним законодавством.
'''Побутовий споживач є відповідальним за:'''
'''Побутовий споживач є відповідальним за:'''
* несвоєчасне та/або не в повному обсязі внесення плати за надані послуги з газопостачання;
* несвоєчасне та/або не в повному обсязі внесення плати за надані послуги з газопостачання;
* відмову в доступі до об’єкта споживача представникам постачальника для виконання ними функцій, передбачених [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15 Правилами] та договором;
* відмову в доступі до об’єкта споживача представникам постачальника для виконання ними функцій, передбачених [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15 Правилами] та договором;
* порушення інших вимог цих Правил.
* порушення інших вимог цих Правил.
Про порушення, допущені побутовим споживачем під час постачання природного газу, відповідальні представники постачальника складають акт-претензію у двох примірниках, один з яких залишається в побутового споживача.
Про порушення, допущені побутовим споживачем під час постачання природного газу, відповідальні представники постачальника складають '''акт-претензію''' у двох примірниках, один з яких залишається в побутового споживача (пункт 30 розділу ІІІ [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15#Text Правил]).
== '''Права та обов'язки постачальника''' ==
== Права та обов'язки постачальника ==
'''Постачальник має право''':
'''Постачальник має право''':
* укласти договір постачання природного газу в порядку, визначеному [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15 Правилами];
* укласти договір постачання природного газу в порядку, визначеному [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15 Правилами];
Рядок 73: Рядок 99:
* безперешкодного доступу до лічильників газу, встановлених у побутового споживача, для перевірки показань фактично використаних побутовим споживачем обсягів природного газу;
* безперешкодного доступу до лічильників газу, встановлених у побутового споживача, для перевірки показань фактично використаних побутовим споживачем обсягів природного газу;
* проводити разом із побутовим споживачем звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта;
* проводити разом із побутовим споживачем звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта;
* інші права, передбачені цими [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15 Правилами] та чинним законодавством.
* інші права, передбачені [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15 Правилами] та чинним законодавством.
'''Постачальник зобов'язаний:'''
'''Постачальник зобов'язаний:'''
* забезпечити безперервне постачання газу в порядку, передбаченому договором;
* забезпечити безперервне постачання газу в порядку, передбаченому договором та забезпечити своєчасну реєстрацію споживача у власному Реєстрі споживачів;
* публікувати в засобах масової інформації та на власному сайті чинну редакцію цих [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15 Правил] та договору постачання природного газу побутовим споживачам, а також перелік послуг, що надаються побутовому споживачеві;
* публікувати в засобах масової інформації та на власному сайті чинну редакцію цих [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15 Правил] та договору постачання природного газу побутовим споживачам, а також перелік послуг, що надаються побутовому споживачеві;
* публікувати в засобах масової інформації та на власному сайті детальну інформацію про зміну цін на природний газ за п'ять днів до введення їх у дію (норма діє для постачальників із спеціальними обов’язками);
* публікувати в засобах масової інформації та на власному сайті детальну інформацію про зміну цін на природний газ за п'ять днів до введення їх у дію (норма діє для постачальників із спеціальними обов’язками);
* надавати побутовим споживачам інформацію, передбачену [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/887-19 Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії], природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», зокрема щодо ціни природного газу, порядку плати за спожитий природний газ, прав та обов’язків побутового споживача, дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання та інші відомості згідно з вимогами та умовами цих [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15 Правил], як вказано в договорі постачання природного газу побутовим споживачам. Жодні додаткові витрати за надання інформації побутовим споживачем не оплачуються;
* публікувати на власному сайті та в особистому кабінеті споживача детальну інформацію про зміну цін на природний газ (крім постачальників із спеціальними обов’язками). Зміна ціни на природний газ може здійснюватися виключно з 01 числа місяця;
* надавати побутовим споживачам інформацію, передбачену [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/887-19 Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії], природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», зокрема щодо ціни природного газу, порядку плати за спожитий природний газ, прав та обов’язків побутового споживача, дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання та інші відомості згідно з вимогами та умовами [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15 Правил], як вказано в договорі постачання природного газу побутовим споживачам. Жодні додаткові витрати за надання інформації побутовим споживачем не оплачуються;
* видавати побутовому споживачеві безоплатно платіжні документи або абонентські книжки з бланками квитанцій (якщо за умовами договору вони є способом розрахунку);
* видавати побутовому споживачеві безоплатно платіжні документи або абонентські книжки з бланками квитанцій (якщо за умовами договору вони є способом розрахунку);
* розглядати в установленому порядку претензії побутового споживача щодо нарахувань за спожитий природний газ з урахуванням вимог пункту 9 розділу VI цих [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15 Правил] і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги;
* розглядати в установленому порядку претензії побутового споживача щодо нарахувань за спожитий природний газ з урахуванням вимог пункту 9 розділу VI [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15 Правил] і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги;
* укладати з побутовим споживачем договір постачання природного газу, якщо він є постачальником із спеціальними обов’язками;
* укладати з побутовим споживачем договір постачання природного газу, якщо він є постачальником із спеціальними обов’язками;
* відкрити в уповноваженому банку поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування грошей за спожитий природний газ та зазначати його номер у договорі (норма діє для постачальників із спеціальними обов’язками);
* у разі перерахування побутовими споживачами грошей за спожитий природний газ на інші рахунки постачальника (крім поточного рахунку із спеціальним режимом використання для зарахування грошей за спожитий природний газ) повернути їх за заявою побутового споживача або з власної ініціативи в триденний строк з моменту надходження (норма діє для постачальників із спеціальними обов’язками);
* визначати ціну на природний газ з урахуванням вимог чинного законодавства;
* визначати ціну на природний газ з урахуванням вимог чинного законодавства;
* дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;
* дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;
* створити точки контакту для надання інформації побутовим споживачам. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки мають бути передбачені у заяві-приєднанні та/або договорі постачання природного газу побутовим споживачам і на веб-сайті постачальника у мережі Інтернет;
* створити точки контакту для надання інформації побутовим споживачам. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки мають бути передбаченів в особистому кабінеті споживача і на веб-сайті постачальника у мережі Інтернет;
* надати побутовому споживачеві остаточний рахунок після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу побутовим споживачам не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору;
* надати побутовому споживачеві остаточний рахунок після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу побутовим споживачам не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору;
* виконувати інші обов’язки, передбачені цими [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15 Правилами] та чинним законодавством.
* виконувати інші обов’язки, передбачені [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15 Правилами] та чинним законодавством.
'''Постачальник є відповідальним за:'''
'''Постачальник є відповідальним за:'''
* порушення вимог цих [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15 Правил];
* порушення вимог [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15 Правил];
* несвоєчасне надання інформації або надання недостовірної інформації;
* несвоєчасне надання інформації або надання недостовірної інформації;
* безпідставне припинення газопостачання.
* безпідставне припинення газопостачання.
У разі порушення постачальником [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15 Правил] та умов договору постачання природного газу побутовий споживач подає постачальнику претензію, складену в довільній формі. Постачальник повинен протягом п'яти робочих днів усунути порушення чи надати побутовому споживачеві обґрунтовану відмову.
У разі порушення постачальником [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15 Правил] та умов договору постачання природного газу побутовий споживач подає постачальнику '''претензію''', складену в довільній формі. Постачальник повинен <u>протягом п'яти робочих днів</u> усунути порушення чи надати побутовому споживачеві обґрунтовану відмову.
 
Постачальник не відповідає за ненадання або неякісне надання послуг з газопостачання, якщо це сталося з вини побутового споживача (відмова в доступі до об’єкта споживача представникам постачальника у випадках, передбачених цими [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15 Правилами]) або внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру.
Постачальник не відповідає за ненадання або неякісне надання послуг з газопостачання, якщо це сталося з вини побутового споживача (відмова в доступі до об’єкта споживача представникам постачальника у випадках, передбачених цими [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15 Правилами]) або внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру.
У разі коли між побутовим споживачем і постачальником не досягнуто згоди про надання послуг з газопостачання, розмір їх оплати, відшкодування збитків, спірні питання вирішуються в судовому порядку.
[[Файл:Заміна постачальника газу.png|міні|http://volodymyrrada.gov.ua/yak-zminyty-postachalnyka-gazu/]]
Споживач та постачальник не обмежуються в праві звернутися до Регулятора чи його територіальних підрозділів за відповідними роз’ясненнями щодо тлумачення [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15 Правил] та правовідносин на ринку природного газу.
== Порядок зміни постачальника ==
== '''Порядок зміни постачальника''' ==
Побутовий споживач, який має намір змінити діючого постачальника, повинен звернутись до нового постачальника із заявою-приєднанням до договору постачання природного газу та документами, зазначеними у розділі 3.1.
Кожен споживач (у тому числі побутовий споживач) має право на вільний вибір постачальника шляхом укладення з ним договору постачання природного газу відповідно до умов та положень, передбачених цими [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15 Правилами].
 
Зміні постачальника у відповідному розрахунковому періоді має передувати укладання договору постачання природного газу з новим постачальником та розірвання договору постачання природного газу з діючим постачальником або його призупинення в частині постачання природного газу, а також відсутність у споживача простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником.
Постачальникам '''забороняється''' стягувати плату або вимагати будь-яку іншу фінансову компенсацію у зв'язку зі зміною постачальника.
Кожен споживач, який має намір змінити постачальника у відповідному розрахунковому періоді, повинен виконати свої зобов'язання по розрахунках за природний газ перед діючим постачальником та підписати з ним угоду про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в частині постачання природного газу з дати, з якої постачання природного газу буде здійснювати новий постачальник, відповідно до пункту 5 цього розділу.
 
За умови дотримання вищезазначених умов зміна постачальника має бути завершена протягом періоду часу, який не '''<big>перевищує 21 день</big>''' з дати отримання діючим постачальником повідомлення споживача про його намір змінити постачальника.
У разі згоди постачальника укласти договір із побутовим споживачем початок постачання природного газу новим постачальником відбувається '''не пізніше двадцять першого дня''' з дня реєстрації заяви-приєднання споживача до договору постачання природного газу.
Повідомлення споживачем діючого постачальника про намір змінити постачальника є пропозицією про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в частині постачання природного газу і повинно містити дату розірвання (призупинення) чинного договору постачання природного газу, яка визначається останнім календарним днем перед датою, з якої договір постачання природного газу з новим постачальником набере чинності. З метою забезпечення безперебійного постачання природного газу діючий постачальник поставляє природний газ споживачу до останнього дня терміну дії існуючого договору постачання природного газу відповідно до умов та положень, узгоджених у ньому, а договір постачання природного газу, укладений з новим постачальником, набирає чинності наступного дня після розірвання (призупинення) договору з діючим постачальником, але за умови, що у споживача не буде простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником.
 
Фактичне постачання природного газу новим постачальником може починатись виключно з першого числа розрахункового періоду, наступного за тим, у якому з новим постачальником було укладено договір на постачання, та за умови включення споживача до підтвердженої номінації постачальника в порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи.
З метою забезпечення безперебійного постачання природного газу діючий постачальник на умовах чинного договору здійснює постачання природного газу споживачу до дня початку постачання природного газу новим постачальником (пункт 12 розділу V [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15#Text Правил]).
== '''Правила для постачальника "останньої надії"''' ==
 
Якщо в результаті ліквідації діючого постачальника, визнання його банкрутом, анулювання/зупинення його ліцензії, недостатності ресурсу природного газу для задоволення потреб споживача, відсутності пропозицій від постачальників чи в інших випадках, передбачених пунктом 3 цього розділу, споживач залишився (буде залишений) без постачальника та/або без достатніх ресурсів (підтверджених обсягів природного газу), споживач має право звернутися до постачальника "останньої надії".
'''Важливо!''' ''Відсутність індивідуального газового лічильника не є перешкодою для зміни постачальника.''
Постачальник "останньої надії" здійснює постачання природного газу всім споживачам, які звернулися до нього, на умовах договору постачання природного газу, який має відповідати типовому договору постачання природного газу постачальником "останньої надії", затвердженому Регулятором (далі - типовий договір), який є публічним, а його умови - однаковими для всіх споживачів України.
== Правила для постачальника "останньої надії" ==
Максимальна тривалість постачання природного газу постачальником "останньої надії" не може перевищувати шістдесят календарних днів на рік та в будь-якому випадку не має тривати довше ніж до кінця календарного місяця, наступного за тим місяцем, у якому почалося фактичне постачання природного газу споживачеві постачальником "останньої надії".
Постачальник '''"останньої надії"''' (визначений Кабінетом Міністрів України постачальник, який не має права відмовити в укладенні договору постачання природного газу на обмежений період часу) здійснює постачання природного газу споживачам на умовах договору постачання природного газу, який укладається з урахуванням вимог [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15/ed20201128#n13 Правил] та має відповідати [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1387-15#n13 Типовому договору постачання природного газу постачальником "останньої надії", затвердженому постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2501], який є публічним, а його умови - однаковими для всіх споживачів.
 
'''Випадки, в яких постачання природного газу споживачу може здійснюватися постачальником "останньої надії":'''
Договір постачання природного газу постачальником "останньої надії" не потребує двостороннього підписання. На письмове звернення споживача постачальник "останньої надії" зобов’язаний '''протягом 10 робочих днів''' з дня отримання такого письмового звернення надати споживачу підписаний уповноваженою особою постачальника примірник договору постачання природного газу (пункт 1 розділу VІ [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15#Text Правил]).
* у діючого постачальника відсутній або не достатній ресурс природного газу для забезпечення споживача в необхідних обсягах на відповідний період;
* між діючим постачальником та споживачем розірваний договір на постачання природного газу або призупинений у частині постачання природного газу на відповідний період, при цьому споживач не встиг оформити договірні відносини з новим постачальником чи новий постачальник не встиг оформити підтверджений обсяг природного газу споживачу;
* діючого постачальника визнано банкрутом у встановленому порядку, або він припинив свою господарську діяльність з інших причин, або його вже ліквідовано;
* діючий постачальник більше не має права на постачання природного газу у випадку, якщо його ліцензія на постачання скасована або її дія призупинена Регулятором;
* діючий постачальник своєчасно не оформив підтверджені обсяги природного газу по споживачу на відповідний період (за умови, що споживачем дотримані зобов’язання за договором на постачання природного газу) та по споживачу вже розпочаті чи здійснені заходи з припинення розподілу/транспортування природного газу Оператором ГРМ/ГТС.
Суб’єкт господарювання, який Кабінетом Міністрів України визначений постачальником "останньої надії", зобов’язаний на головній сторінці свого офіційного сайта розмістити діючу ціну вартості природного газу для споживачів та редакцію договору постачання природного газу постачальником "останньої надії", яка має відповідати типовому договору, та роз’яснення щодо його укладання.
Договір постачання природного газу з постачальником "останньої надії" укладається з урахуванням статей 633, 634, 641 та 642 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільного кодексу України] шляхом заявочного приєднання споживача до умов договору, редакція якого розміщена на офіційному сайті Регулятора та постачальника "останньої надії", і не потребує двостороннього підписання письмової форми договору.
На письмову вимогу споживача постачальник "останньої надії" зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дати отримання такого письмового звернення надати споживачу підписану уповноваженою особою постачальника письмову форму договору постачання природного газу.
Для забезпечення приєднання до умов договору постачання природного газу постачальником "останньої надії" споживач має заповнити заяву-приєднання, розміщену на сайті постачальника "останньої надії", за формою відповідного додатка до типового договору та надіслати її постачальнику "останньої надії" у спосіб, визначений на сайті постачальника "останньої надії".
Договір постачання між постачальником "останньої надії" і споживачем вважається укладеним з моменту початку фактичного постачання природного газу такому споживачу постачальником "останньої надії".
Постачальник "останньої надії" має повідомити споживача про обмежені терміни постачання природного газу, ціну вартості природного газу для споживача та поінформувати споживача про його право та необхідність вибору іншого постачальника. Така інформація має розміщуватися на сайті постачальника "останньої надії".
Постачальник "останньої надії" має право припинити постачання природного газу споживачу до закінчення вищезазначеного строку в разі невиконання цим споживачем обов'язку щодо повної та своєчасної оплати вартості природного газу, який постачається постачальником "останньої надії" відповідно до укладеного зі споживачем договору.
Споживач до закінчення періоду постачання газу постачальником "останньої надії" має право ініціювати розірвання договору з постачальником "останньої надії" або його призупинення в частині постачання природного газу.
'''<big>Важливо!</big>'''
''Ціна природного газу, за якою постачальник "останньої надії" постачає природний газ споживачу, повинна бути не вище ніж на 20 % від максимальної ціни, яка склалась на ринку природного газу за попередній місяць.
''
== '''Порядок відшкодування збитків та вирішення спорів''' ==


Максимальна тривалість постачання природного газу постачальником "останньої надії" не може перевищувати '''60 календарних днів на рік''' та в будь-якому випадку не має тривати довше ніж до кінця календарного місяця, наступного за тим місяцем, у якому почалося фактичне постачання природного газу споживачеві постачальником "останньої надії". '''Після закінчення граничного строку постачання природного газу постачальником «останньої надії», постачальник «останньої надії» зобов’язаний припинити постачання природного газу за договором зі споживачем.'''
<u>Постачальник «останньої надії» здійснює постачання природного газу споживачу за умови відсутності відключення або ініціювання діючим постачальником відключення його об’єкта в таких випадках:</u>
* банкрутство, ліквідація попереднього постачальника природного газу;
* зупинення або анулювання ліцензії на постачання природного газу попереднього постачальника;
* відсутність підтвердженої номінації та реномінації для газової доби D до 02:00 UTC (04:00 за київським часом) години для зимового періоду в газову добу (D-1) та 01:00 UTC (04:00 за київським часом) години для літнього періоду в газову добу (D-1) у діючого постачальника на точку виходу до газорозподільної системи, до якої підключений побутовий споживач, крім випадків ініціювання постачальником «останньої надії» відключення по об’єкту такого споживача (положення цього абзацу застосовується при постачанні природного газу побутовому споживачу);
* відсутність побутового споживача (точки комерційного обліку споживача) в Реєстрі споживачів будь-якого постачальника на інформаційній платформі Оператора ГТС.
Постачальник «останньої надії» має повідомити споживача про обмежений строк постачання природного газу, ціну природного газу для споживача та поінформувати споживача про його право та необхідність вибору іншого постачальника шляхом розміщення відповідної інформації на сайті постачальника «останньої надії». Для побутових споживачів така інформація додатково розміщується у платіжних документах за спожитий природний газ.
== Порядок відшкодування збитків та вирішення спорів ==
'''Відшкодування збитків побутовим споживачем постачальнику здійснюється в таких випадках:'''
'''Відшкодування збитків побутовим споживачем постачальнику здійснюється в таких випадках:'''
# у разі якщо побутовий споживач відмовив у доступі до об’єкта споживача, в результаті чого представник постачальника не здійснив звіряння фактичних обсягів споживання природного газу, що завдало постачальнику шкоди, споживач відшкодовує її за власної згоди або на підставі рішення суду;
# у разі якщо побутовий споживач або споживач, постачання якому здійснюється в рамках виконання спеціальних обов’язків, покладених Кабінетом Міністрів України на суб’єктів ринку природного газу на підставі статті 11 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19#Text Закону України «Про ринок природного газу»] відмовив у доступі до об’єкта споживача, в результаті чого представник постачальника не здійснив звіряння фактичних обсягів споживання природного газу, що завдало постачальнику шкоди, споживач відшкодовує її за власної згоди або на підставі рішення суду;
# у разі відмови в доступі до об’єкта споживача, в результаті чого постачальник не здійснив опломбування запірних пристроїв перед газовими приладами споживача-боржника, або Оператор ГРМ не здійснив припинення йому розподілу природного газу, постачальник має право вимагати від споживача-боржника відшкодування.
# у разі відмови в доступі до об’єкта споживача, в результаті чого постачальник не здійснив опломбування запірних пристроїв перед газовими приладами споживача-боржника, або Оператор ГРМ не здійснив припинення йому розподілу природного газу, постачальник має право вимагати від споживача-боржника відшкодування.
За результатами виявлених порушень представником постачальника складається акт-претензія, на підставі якого визначається розмір завданих побутовим споживачем збитків та який оформлюється з урахуванням таких вимог:
За результатами виявлених порушень представником постачальника складається '''акт-претензія''', на підставі якого визначається розмір завданих побутовим споживачем збитків та який оформлюється з урахуванням таких вимог:
 
1) форма акта-претензії є довільною;
1) форма акта-претензії є довільною;
2) у разі виявлення постачальником вищевказаних порушень, акт-претензія складається представниками постачальника після пред’явлення ними службових посвідчень у присутності побутового споживача (власника або наймача об’єкта споживача) і скріплюється їхніми підписами. У разі відмови побутового споживача від підписання акта-претензії про це зазначається в акті-претензії. Акт-претензія щодо відмови споживача в доступі до території об’єкта побутового споживача вважається дійсним, якщо його підписали представник постачальника та одна незаінтересована особа (представник житлово-експлуатаційної організації, балансоутримувач або управитель будинку, виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення або представник органу місцевого самоврядування тощо) за умови посвідчення їх осіб або три представники постачальника, що засвідчується відеозйомкою. У разі відмови побутового споживача від підписання акта-претензії про це робиться відмітка в обох примірниках акта-претензії, і другий примірник надсилається побутовому споживачеві реєстрованим поштовим відправленням.
 
'''Відшкодування збитків постачальником побутовому споживачу''' здійснюється в разі, якщо постачання газу побутовому споживачу було припинено через дії Оператора ГРМ на виконання неправомірного доручення постачальника про припинення постачання газу побутовому споживачу.
2) у разі виявлення постачальником вищевказаних порушень, акт-претензія складається представниками постачальника <u>після пред’явлення ними службових посвідчень у присутності побутового споживача (власника або наймача об’єкта споживача) і скріплюється їхніми підписами</u>. У разі відмови побутового споживача від підписання акта-претензії про це зазначається в акті-претензії. Акт-претензія щодо відмови споживача в доступі до території об’єкта побутового споживача вважається дійсним, якщо його підписали представник постачальника та одна незаінтересована особа (представник житлово-експлуатаційної організації, балансоутримувач або управитель будинку, виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення або представник органу місцевого самоврядування тощо) за умови посвідчення їх осіб або три представники постачальника, що засвідчується відеозйомкою. У разі відмови побутового споживача від підписання акта-претензії про це робиться відмітка в обох примірниках акта-претензії, і другий примірник надсилається побутовому споживачеві реєстрованим поштовим відправленням (пункт 7 розділу VІІ [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15#Text Правил]).
У такому випадку постачальник відшкодовує побутовому споживачу вартість робіт з припинення і повторного відновлення подачі газу після його безпідставного припинення. При цьому постачальник відшкодовує побутовому споживачу збитки (обсяг недовідпущеного газу), які обчислюються, виходячи з фактичного середньогодинного споживання газу за останній розрахунковий період, кількості годин перерви та цін на газ, що діяли в період відсутності газопостачання. Крім того, якщо внаслідок цього побутовому споживачу або його майну завдано матеріальної чи моральної шкоди, постачальник відшкодовує її на підставі рішення суду.
 
Для ініціювання процедури відшкодування збитків побутовий споживач складає в довільній формі акт-претензію, в якому зазначає підстави та розмір нарахованих збитків, та надсилає його постачальнику поштовим відправленням з позначкою про вручення, а постачальник зобов’язаний '''не пізніше двадцяти робочих днів''' з моменту його отримання відшкодувати завдані збитки або написати мотивовану відмову від їх повного або часткового відшкодування.
'''Відшкодування збитків постачальником побутовому споживачу''' здійснюється:
* в разі, якщо постачання газу побутовому споживачу було припинено через дії Оператора ГРМ на виконання неправомірного доручення постачальника про припинення постачання газу побутовому споживачу.
У такому випадку постачальник відшкодовує побутовому споживачу вартість робіт з припинення і повторного відновлення подачі природного газу після його безпідставного припинення. При цьому постачальник відшкодовує побутовому споживачу збитки (обсяг недовідпущеного природного газу), які обчислюються виходячи з фактичного середньогодинного споживання природного газу '''за останній розрахунковий період''', кількості годин перерви та цін на природний газ, що діяли в період відсутності газопостачання. Крім того, якщо внаслідок цього побутовому споживачу або його майну завдано матеріальної чи моральної шкоди, постачальник відшкодовує її відповідно до чинного законодавства;
*  у разі якщо постачальник не забезпечив своєчасне включення споживача до власного Реєстру споживачів у погодженому зі споживачем періоді постачання (за умови, що споживачем не порушувались зобов’язання за договором постачання природного газу), що призвело до припинення розподілу природного газу Оператором ГРМ, споживач має право вимагати від постачальника відшкодування вартості або об’єму недовідпущеного природного газу, який обчислюється виходячи з середньодобового споживання природного газу '''за останні 12 місяців''' з урахуванням періоду припинення газопостачання та вартості робіт з припинення і повторного відновлення подачі природного газу після його безпідставного припинення.
Крім того, якщо внаслідок цього споживачу або його майну завдано матеріальної чи моральної шкоди, постачальник відшкодовує її відповідно до чинного законодавства.
 
Для ініціювання процедури відшкодування збитків побутовий споживач складає в довільній формі <u>акт-претензію, в якому зазначає підстави та розмір нарахованих збитків, та надсилає його постачальнику поштовим відправленням з позначкою про вручення</u>, а постачальник зобов’язаний '''не пізніше 20 робочих днів''' з моменту його отримання відшкодувати завдані збитки або написати мотивовану відмову від їх повного або часткового відшкодування.
 
У випадку нереагування постачальником у встановлений строк на звернення або невідшкодування завданих збитків побутовий споживач має право звернутись до суду.
У випадку нереагування постачальником у встановлений строк на звернення або невідшкодування завданих збитків побутовий споживач має право звернутись до суду.
Спори між споживачем і постачальником вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Постачальник зобов'язаний розглянути всі скарги, отримані від споживачів, і '''протягом одного місяця''' повідомити про результати їх розгляду.
Спори між споживачем і постачальником вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Постачальник зобов'язаний розглянути всі скарги, отримані від споживачів, і '''протягом одного місяця''' повідомити про результати їх розгляду.
Процедура вирішення спорів постачальником і контактна інформація підрозділів постачальника, відповідальних за розв’язання спорів (телефони, е-mail, режим роботи, адреси, П.І.Б. відповідальних працівників тощо), публікуються на його сайті.
 
У разі недосягнення між споживачем та постачальником згоди спірні питання вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством, у тому числі в судовому порядку.
Спірні питання між споживачем і постачальником щодо постачання природного газу, оплати послуг постачальника , відшкодування збитків мають вирішуватися шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - у судовому порядку.
[[Категорія:Договір купівлі- продажу]]
== Корисні посилання ==
* [https://www.nerc.gov.ua/?id=18949 Укладення договорів побутовими споживачами]
* [https://gasoteka.ua-energy.org/ Газотека (порівняння постачальників газу)]
== Див. також ==
* [[Оскарження припинення газопостачання та відновлення газопостачання]]
* [[Нарахування заборгованості за спожитий газ, у разі відсутності лічильника газу]]
* [[Реструктуризація заборгованості із квартирної плати, плати за житлово – комунальні послуги, послуги за спожитий газ та електроенергію]]
* [[Порядок оформлення субсидії на понаднормову площу житла для індивідуального газового опалення]]
[[Категорія: Квартирна плата та комунальні послуги]]
[[Категорія:Захист прав споживачів]]
[[Категорія:Суди]]

Поточна версія на 07:36, 26 серпня 2022

Нормативна база

Підстави для постачання природного газу побутовому споживачу

Підставами для постачання природного газу побутовому споживачу є:


*Оператор ГРМ) - суб'єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із розподілу природного газу газорозподільною системою, до якої підключений об’єкт споживача.
** ЕІС-код (Energy Identification Code) - персональний код ідентифікації споживача як суб’єкта ринку природного газу або його точки комерційного обліку (за необхідності).

Порядок постачання природного газу побутовому споживачу

Постачання природного газу побутовому споживачу здійснюється на підставі договору, що укладається між ним та постачальником на умовах типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого Регулятором (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), які є однаковими для всіх побутових споживачів України.

За договором постачання природного газу постачальник зобов'язаний поставити побутовому споживачу природний газ у необхідних для нього об’ємах (обсягах), а побутовий споживач зобов'язаний своєчасно оплачувати постачальнику вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені договором.

Договір постачання природного газу побутовим споживачам укладається з урахуванням статей 633, 634, 641 та 642 Цивільного кодексу України шляхом заявочного приєднання побутового споживача до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам, за згодою постачальника відповідно до умов Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2500 (далі - Типовий договір), що розміщений на офіційному веб-сайті Регулятора та постачальника і не потребує двостороннього підписання письмової форми договору.

На письмову вимогу побутового споживача постачальник зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дати отримання такого письмового звернення безкоштовно надати побутовому споживачу підписану уповноваженою особою постачальника письмову форму договору постачання природного газу побутовим споживачам (пункт 2 розділу ІІІ Правил).

Постачальники зобов’язані на власному сайті розмістити редакцію договору постачання природного газу, яка має відповідати типовому договору постачання природного газу побутовим споживачам.

Постачальники із спеціальними обов’язками, на яких в установленому порядку покладені обов’язки постачати природний газ побутовим споживачам (далі - постачальник із спеціальними обов’язками), додатково розміщують редакцію договору в друкованих виданнях, що публікуються в межах їх території ліцензованої діяльності (пункт 3 розділу ІІІ Правил).

Алгоритм укладення договору про постачання природного газу

→ Побутовий споживач або його уповноважена особа подає посчатальнику природнього газу підписану заяву-приєднання до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам (наприклад, шляхом заповнення такої заяви на вебсторніці НАК "Нафтогаз") та пред'явити оригінали:

 1. документів, якими визначено право власності чи користування на об'єкт (приміщення);
 2. документа, що посвідчує особу споживача (для громадян України - паспорт громадянина України, у тому числі ID-карта, або тимчасове посвідчення громадянина України; для іноземців та осіб без громадянства - національний паспорт або документ, що його замінює), а також реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, - серія та номер паспорта);
 3. належним чином оформлена довіреність на представника побутового споживача, уповноваженого представляти його інтереси під час процедури укладання договору на постачання природного газу (за необхідності);
 4. інших документів, перелік яких визначений на сайті такого постачальника із спеціальними обов'язками (пункт 5 розділу ІІІ Правил).

Зазначені інформація та документи можуть подаватися побутовим споживачем у вигляді електронних документів із обов’язковою ідентифікацією та автентифікацією побутового споживача, наприклад, з використанням кваліфікованого електронного підпису. Передача інформації та документів здійснюється за допомогою інформаційних (автоматизованих) систем постачальника та/або засобами електронної пошти на адресу постачальника, яка зазначена на його сайті.

Важливо! За однією поштовою адресою укладається один договір постачання природного газу. у випадку, якщо будівля за однією поштовою адресою перебуває у власності кількох осіб, договір укладається один договір з одним із співвласників (користувачів) за умови письмової згоди всіх інших співвласників (користувачів), про що робиться відмітка в заяві-приєднанні (пункт 14 розділу ІІІ Правил).

→ Постачальник (крім постачальника, на якого було покладено спеціальні обов’язки з постачання природного газу побутовим споживачам) протягом двадцяти днів з дня, наступного за днем отримання від побутового споживача заяви-приєднання до договору постачання природного газу, розглядає можливість укладення договору постачання з таким споживачем та у разі її відсутності письмово повідомляє  його про свою відмову в укладенні договору постачання природного газу.

→ У разі згоди постачальника укласти договір із побутовим споживачем початок постачання відбувається протягом трьох тижнів з дня реєстрації заяви-приєднання споживача до договору постачання природного газу.

Оплата послуг з газопостачання

Постачання природного газу побутовим споживачам здійснюється за вільними цінами, крім ціни постачальника із спеціальними обов’язками, яка встановлюється відповідно до законодавства.

Оплата побутовим споживачем за надані послуги з газопостачання може провадитися:

 • за квитанціями абонентської книжки постачальника;
 • за платіжними документами, які виписуються постачальником.

Порядок оплати за поставлений газ визначається в заяві-приєднанні.

Споживач не обмежується у праві здійснювати оплату за договором на постачання природного газу через банківську платіжну систему, он-лайн переказ, поштовий переказ, внесення готівки через касу постачальника та в інший не заборонений законодавством спосіб (пункт 16 розділу ІІІ Правил).

Розрахунковим періодом для визначення розміру оплати послуг з газопостачання побутовим споживачем є календарний місяць, крім випадку зміни постачальника, коли для попереднього постачальника розрахунковий період має визначатися як сума газових діб місяця, що передували даті зміни постачальника, а для нового - як сума газових діб місяця, наступних за датою зміни постачальника.

При розрахунку за квитанціями абонентської книжки постачальника споживач самостійно розраховує суму платежу та сплачує його постачальнику не пізніше 10 числа місяця, наступного за розрахунковим.

При розрахунку за платіжними документами (рахунками постачальника) оплата за послуги з газопостачання має бути здійснена споживачем у терміни, визначені в рахунку, який не може бути меншим п'яти робочих днів з моменту отримання споживачем цього рахунку. Рахунок сплачується не пізніше 25 числа місяця, наступного за розрахунковим.

У разі переплати сума переплати зараховується в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу протягом п’яти робочих днів після отримання такої вимоги (пункт 18 розділу ІІІ Правил).

Дії постачальника та споживача у випадку виникнення в останнього заборгованості за спожитий газ

У разі виникнення у споживача заборгованості за договором постачання природного газу за домовленістю сторін (постачальника та споживача) може бути укладений графік погашення заборгованості, який оформлюється додатком до договору або окремим договором про реструктуризацію заборгованості.

У разі відсутності графіка погашення заборгованості постачальник має право грошові кошти, отримані від споживача в поточному розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості споживача відповідно до черговості її виникнення. Укладення сторонами та дотримання споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє споживача від виконання поточних зобов'язань за договором.

У разі відсутності графіка погашення заборгованості або його недотримання чи неоплати поточних платежів постачальник має право у порядку, договором постачання природного газу, припинити або обмежити постачання природного газу на об'єкт споживача до повного погашення заборгованості.

Увага! У разі отримання адресної субсидії або іншого виду державної соціальної допомоги побутовий споживач вносить плату за спожитий природний газ в установленому законодавством порядку.

Якщо побутовий споживач не здійснив оплату за спожитий природний газ протягом десяти днів після строку, визначеного договором постачання природного газу, постачальник має право здійснити заходи з припинення постачання природного газу споживачу шляхом направлення споживачу письмового повідомлення (з відміткою про вручення) з вимогою самостійно припинити споживання природного газу за рахунок перекриття запірного пристрою перед газовим приладом та допустити представника постачальника за пред’явленням службового посвідчення на об’єкт для пломбування запірних пристроїв, що має здійснюватися з дотриманням техніки безпеки. При цьому в повідомленні про припинення споживання природного газу постачальник має зазначити підстави та дату припинення газоспоживання, яка не може бути раніше ніж через три дні після дати отримання повідомлення (пункт 21 розділу ІІІ Правил).

Важливо! З 01 січня 2020 року споживачі природного газу повинні сплачувати послуги з розподілу природного газу окремо від вартості спожитого газу (постанова НКРЕКП від 07 жовтня 2019 року № 2080 "Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП").

Права та обов'язки споживача

Побутовий споживач має право на:

 • вільний вибір постачальника та безоплатну зміну постачальника;
 • безперервне отримання природного газу за умовами договору постачання природного газу;
 • зменшення розміру плати в разі погіршення наданих постачальником послуг;
 • отримання інформації про загальні умови постачання (у тому числі ціни), порядок плати за спожитий природний газ, права та обов’язки постачальника та побутового споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і побутовим споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з постачальником, дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання та іншу інформацію відповідно до договору постачання природного газу;
 • розірвання договору та/або відшкодування збитків в установленому законодавством порядку, зокрема Правилами;
 • проведення звіряння розрахунків з підписанням відповідного акта;
 • безоплатне отримання інформації про обсяги та інші показання власного споживання природного газу;
 • вимагати від Постачальника надання письмової форми цього Договору, завіреної печаткою (за наявності) Постачальника.
 • інші права, передбачені Правилами та чинним законодавством.

Побутовий споживач зобов'язаний:

 • укласти договір постачання природного газу з постачальником, а за відсутності укладеного договору припинити відбір (споживання) природного газу з газорозподільної системи;
 • забезпечувати своєчасну та повну оплату вартості природного газу згідно з умовами договору;
 • раціонально використовувати природний газ, обережно поводитися з газовими приладами і пристроями;
 • не пізніше ніж за двадцять робочих днів до звільнення приміщення або повного припинення газоспоживання письмово повідомити діючому постачальнику про розірвання договору та розрахуватися за спожитий природний газ;
 • безперешкодно допускати у свої житлові та підсобні приміщення, де розташовані газові прилади і пристрої, лічильник газу, представників постачальника після пред'явлення ними відповідних службових посвідчень для звіряння показань фактично використаних обсягів природного газу;
 • проводити на вимогу постачальника звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта та пред’являти платіжні документи на вимогу постачальника для перевірки правильності оплати;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені Правилами та чинним законодавством.

Побутовий споживач є відповідальним за:

 • несвоєчасне та/або не в повному обсязі внесення плати за надані послуги з газопостачання;
 • відмову в доступі до об’єкта споживача представникам постачальника для виконання ними функцій, передбачених Правилами та договором;
 • порушення інших вимог цих Правил.

Про порушення, допущені побутовим споживачем під час постачання природного газу, відповідальні представники постачальника складають акт-претензію у двох примірниках, один з яких залишається в побутового споживача (пункт 30 розділу ІІІ Правил).

Права та обов'язки постачальника

Постачальник має право:

 • укласти договір постачання природного газу в порядку, визначеному Правилами;
 • отримувати від побутового споживача плату за поставлений природний газ;
 • вимагати від побутового споживача відшкодування збитків у передбачених цими Правилами випадках;
 • ініціювати припинення постачання природного газу побутовому споживачеві;
 • безперешкодного доступу до лічильників газу, встановлених у побутового споживача, для перевірки показань фактично використаних побутовим споживачем обсягів природного газу;
 • проводити разом із побутовим споживачем звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта;
 • інші права, передбачені Правилами та чинним законодавством.

Постачальник зобов'язаний:

 • забезпечити безперервне постачання газу в порядку, передбаченому договором та забезпечити своєчасну реєстрацію споживача у власному Реєстрі споживачів;
 • публікувати в засобах масової інформації та на власному сайті чинну редакцію цих Правил та договору постачання природного газу побутовим споживачам, а також перелік послуг, що надаються побутовому споживачеві;
 • публікувати в засобах масової інформації та на власному сайті детальну інформацію про зміну цін на природний газ за п'ять днів до введення їх у дію (норма діє для постачальників із спеціальними обов’язками);
 • публікувати на власному сайті та в особистому кабінеті споживача детальну інформацію про зміну цін на природний газ (крім постачальників із спеціальними обов’язками). Зміна ціни на природний газ може здійснюватися виключно з 01 числа місяця;
 • надавати побутовим споживачам інформацію, передбачену Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», зокрема щодо ціни природного газу, порядку плати за спожитий природний газ, прав та обов’язків побутового споживача, дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання та інші відомості згідно з вимогами та умовами Правил, як вказано в договорі постачання природного газу побутовим споживачам. Жодні додаткові витрати за надання інформації побутовим споживачем не оплачуються;
 • видавати побутовому споживачеві безоплатно платіжні документи або абонентські книжки з бланками квитанцій (якщо за умовами договору вони є способом розрахунку);
 • розглядати в установленому порядку претензії побутового споживача щодо нарахувань за спожитий природний газ з урахуванням вимог пункту 9 розділу VI Правил і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги;
 • укладати з побутовим споживачем договір постачання природного газу, якщо він є постачальником із спеціальними обов’язками;
 • визначати ціну на природний газ з урахуванням вимог чинного законодавства;
 • дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;
 • створити точки контакту для надання інформації побутовим споживачам. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки мають бути передбаченів в особистому кабінеті споживача і на веб-сайті постачальника у мережі Інтернет;
 • надати побутовому споживачеві остаточний рахунок після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу побутовим споживачам не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені Правилами та чинним законодавством.

Постачальник є відповідальним за:

 • порушення вимог Правил;
 • несвоєчасне надання інформації або надання недостовірної інформації;
 • безпідставне припинення газопостачання.

У разі порушення постачальником Правил та умов договору постачання природного газу побутовий споживач подає постачальнику претензію, складену в довільній формі. Постачальник повинен протягом п'яти робочих днів усунути порушення чи надати побутовому споживачеві обґрунтовану відмову.

Постачальник не відповідає за ненадання або неякісне надання послуг з газопостачання, якщо це сталося з вини побутового споживача (відмова в доступі до об’єкта споживача представникам постачальника у випадках, передбачених цими Правилами) або внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру.

Порядок зміни постачальника

Побутовий споживач, який має намір змінити діючого постачальника, повинен звернутись до нового постачальника із заявою-приєднанням до договору постачання природного газу та документами, зазначеними у розділі 3.1.

Постачальникам забороняється стягувати плату або вимагати будь-яку іншу фінансову компенсацію у зв'язку зі зміною постачальника.

У разі згоди постачальника укласти договір із побутовим споживачем початок постачання природного газу новим постачальником відбувається не пізніше двадцять першого дня з дня реєстрації заяви-приєднання споживача до договору постачання природного газу.

З метою забезпечення безперебійного постачання природного газу діючий постачальник на умовах чинного договору здійснює постачання природного газу споживачу до дня початку постачання природного газу новим постачальником (пункт 12 розділу V Правил).

Важливо! Відсутність індивідуального газового лічильника не є перешкодою для зміни постачальника.

Правила для постачальника "останньої надії"

Постачальник "останньої надії" (визначений Кабінетом Міністрів України постачальник, який не має права відмовити в укладенні договору постачання природного газу на обмежений період часу) здійснює постачання природного газу споживачам на умовах договору постачання природного газу, який укладається з урахуванням вимог Правил та має відповідати Типовому договору постачання природного газу постачальником "останньої надії", затвердженому постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2501, який є публічним, а його умови - однаковими для всіх споживачів.

Договір постачання природного газу постачальником "останньої надії" не потребує двостороннього підписання. На письмове звернення споживача постачальник "останньої надії" зобов’язаний протягом 10 робочих днів з дня отримання такого письмового звернення надати споживачу підписаний уповноваженою особою постачальника примірник договору постачання природного газу (пункт 1 розділу VІ Правил).

Максимальна тривалість постачання природного газу постачальником "останньої надії" не може перевищувати 60 календарних днів на рік та в будь-якому випадку не має тривати довше ніж до кінця календарного місяця, наступного за тим місяцем, у якому почалося фактичне постачання природного газу споживачеві постачальником "останньої надії". Після закінчення граничного строку постачання природного газу постачальником «останньої надії», постачальник «останньої надії» зобов’язаний припинити постачання природного газу за договором зі споживачем.

Постачальник «останньої надії» здійснює постачання природного газу споживачу за умови відсутності відключення або ініціювання діючим постачальником відключення його об’єкта в таких випадках:

 • банкрутство, ліквідація попереднього постачальника природного газу;
 • зупинення або анулювання ліцензії на постачання природного газу попереднього постачальника;
 • відсутність підтвердженої номінації та реномінації для газової доби D до 02:00 UTC (04:00 за київським часом) години для зимового періоду в газову добу (D-1) та 01:00 UTC (04:00 за київським часом) години для літнього періоду в газову добу (D-1) у діючого постачальника на точку виходу до газорозподільної системи, до якої підключений побутовий споживач, крім випадків ініціювання постачальником «останньої надії» відключення по об’єкту такого споживача (положення цього абзацу застосовується при постачанні природного газу побутовому споживачу);
 • відсутність побутового споживача (точки комерційного обліку споживача) в Реєстрі споживачів будь-якого постачальника на інформаційній платформі Оператора ГТС.

Постачальник «останньої надії» має повідомити споживача про обмежений строк постачання природного газу, ціну природного газу для споживача та поінформувати споживача про його право та необхідність вибору іншого постачальника шляхом розміщення відповідної інформації на сайті постачальника «останньої надії». Для побутових споживачів така інформація додатково розміщується у платіжних документах за спожитий природний газ.

Порядок відшкодування збитків та вирішення спорів

Відшкодування збитків побутовим споживачем постачальнику здійснюється в таких випадках:

 1. у разі якщо побутовий споживач або споживач, постачання якому здійснюється в рамках виконання спеціальних обов’язків, покладених Кабінетом Міністрів України на суб’єктів ринку природного газу на підставі статті 11 Закону України «Про ринок природного газу» відмовив у доступі до об’єкта споживача, в результаті чого представник постачальника не здійснив звіряння фактичних обсягів споживання природного газу, що завдало постачальнику шкоди, споживач відшкодовує її за власної згоди або на підставі рішення суду;
 2. у разі відмови в доступі до об’єкта споживача, в результаті чого постачальник не здійснив опломбування запірних пристроїв перед газовими приладами споживача-боржника, або Оператор ГРМ не здійснив припинення йому розподілу природного газу, постачальник має право вимагати від споживача-боржника відшкодування.

За результатами виявлених порушень представником постачальника складається акт-претензія, на підставі якого визначається розмір завданих побутовим споживачем збитків та який оформлюється з урахуванням таких вимог:

1) форма акта-претензії є довільною;

2) у разі виявлення постачальником вищевказаних порушень, акт-претензія складається представниками постачальника після пред’явлення ними службових посвідчень у присутності побутового споживача (власника або наймача об’єкта споживача) і скріплюється їхніми підписами. У разі відмови побутового споживача від підписання акта-претензії про це зазначається в акті-претензії. Акт-претензія щодо відмови споживача в доступі до території об’єкта побутового споживача вважається дійсним, якщо його підписали представник постачальника та одна незаінтересована особа (представник житлово-експлуатаційної організації, балансоутримувач або управитель будинку, виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення або представник органу місцевого самоврядування тощо) за умови посвідчення їх осіб або три представники постачальника, що засвідчується відеозйомкою. У разі відмови побутового споживача від підписання акта-претензії про це робиться відмітка в обох примірниках акта-претензії, і другий примірник надсилається побутовому споживачеві реєстрованим поштовим відправленням (пункт 7 розділу VІІ Правил).

Відшкодування збитків постачальником побутовому споживачу здійснюється:

 • в разі, якщо постачання газу побутовому споживачу було припинено через дії Оператора ГРМ на виконання неправомірного доручення постачальника про припинення постачання газу побутовому споживачу.

У такому випадку постачальник відшкодовує побутовому споживачу вартість робіт з припинення і повторного відновлення подачі природного газу після його безпідставного припинення. При цьому постачальник відшкодовує побутовому споживачу збитки (обсяг недовідпущеного природного газу), які обчислюються виходячи з фактичного середньогодинного споживання природного газу за останній розрахунковий період, кількості годин перерви та цін на природний газ, що діяли в період відсутності газопостачання. Крім того, якщо внаслідок цього побутовому споживачу або його майну завдано матеріальної чи моральної шкоди, постачальник відшкодовує її відповідно до чинного законодавства;

 • у разі якщо постачальник не забезпечив своєчасне включення споживача до власного Реєстру споживачів у погодженому зі споживачем періоді постачання (за умови, що споживачем не порушувались зобов’язання за договором постачання природного газу), що призвело до припинення розподілу природного газу Оператором ГРМ, споживач має право вимагати від постачальника відшкодування вартості або об’єму недовідпущеного природного газу, який обчислюється виходячи з середньодобового споживання природного газу за останні 12 місяців з урахуванням періоду припинення газопостачання та вартості робіт з припинення і повторного відновлення подачі природного газу після його безпідставного припинення.

Крім того, якщо внаслідок цього споживачу або його майну завдано матеріальної чи моральної шкоди, постачальник відшкодовує її відповідно до чинного законодавства.

Для ініціювання процедури відшкодування збитків побутовий споживач складає в довільній формі акт-претензію, в якому зазначає підстави та розмір нарахованих збитків, та надсилає його постачальнику поштовим відправленням з позначкою про вручення, а постачальник зобов’язаний не пізніше 20 робочих днів з моменту його отримання відшкодувати завдані збитки або написати мотивовану відмову від їх повного або часткового відшкодування.

У випадку нереагування постачальником у встановлений строк на звернення або невідшкодування завданих збитків побутовий споживач має право звернутись до суду.

Спори між споживачем і постачальником вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Постачальник зобов'язаний розглянути всі скарги, отримані від споживачів, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду.

Спірні питання між споживачем і постачальником щодо постачання природного газу, оплати послуг постачальника , відшкодування збитків мають вирішуватися шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - у судовому порядку.

Корисні посилання

Див. також