Порядок переказування пенсій громадянам, які виїхали за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 14:09, 27 квітня 2022, створена Anna-mariia.strembii (обговорення | внесок)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Опис порядку переказування пенсій громадянам, які виїхали за кордон

Стаття 46 Конституції України гарантує, що громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду України або за рішенням суду припиняється на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України (пункт 2 частини першої статті 49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

У разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон пенсія, призначена в Україні, за заявою пенсіонера може бути виплачена йому за шість місяців наперед перед від'їздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання. Під час перебування за кордоном пенсія виплачується в тому разі, якщо це передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України (стаття 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування).

Звертаємо увагу, що положення пункту 2 частини першої статті 49 та другого речення статті 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визнано неконституційними (Рішення Конституційного Суду України від 07.10.2009 № 25-рп/2009).

Таким чином, на сьогоднішній день вищевказані положення чинного законодавства України фактично втратили чинність (частина друга статті 152 Конституції України).

У зв’язку з чим пенсія має виплачуватись абсолютно всім громадянам України, які виїхали за кордон, незалежно від наявності / відсутності міжнародних договорів України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Куди звернутися

Громадянам, які планують виїхати за кордон, необхідно звернутись до територіального управління Пенсійного фонду України за місцем свого постійного проживання (місцем реєстрації місця проживання), який здійснював виплату пенсії, з відповідною заявою про зняття з обліку.

У подальшому, громадянин має право на отримання пенсії за шість місяців наперед перед від'їздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання, шляхом подання заяви.

Надалі громадянин України у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон та після реєстрації свого проживання має звернутись до уповноваженого державного органу країни свого проживання, до повноважень якого входить виплата пенсій, із зверненням про виплату пенсії.

Надалі після отримання відповідного звернення з країни постійного проживання громадянина України головне управління Пенсійного фонду України в області до структурного підрозділу з питань міжнародного співробітництва Пенсійного фонду України на його запит надсилає пенсійну справу з розпорядженнями про перерахунки пенсії станом на дату надсилання пенсійної справи, довідку-атестат про дату припинення виплати пенсії та документи, які підтверджують зняття з реєстраційного обліку за місцем постійного проживання в Україні у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання за кордон, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Після отримання вказаних документів структурний підрозділ з питань міжнародного співробітництва Пенсійного фонду України готує розпорядження про переказування пенсії за кордон та подає його керівництву Пенсійного фонду України для затвердження.

На підставі затвердженого розпорядження про переказування пенсії за кордон структурний підрозділ з питань міжнародного співробітництва Пенсійного фонду України відкриває особовий рахунок одержувача пенсії, про що робиться позначка в розпорядженні.

Переведення пенсій до інших країн здійснюється через публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» та провадиться щоквартально у валюті тієї країни, де проживає пенсіонер, або в доларах США за курсом Національного банку України.

Пенсії громадянам, які виїхали на постійне місце проживання з України до іноземних держав до 01.01.1992, переказуються в іноземній валюті в попередніх розмірах на підставі рішень, зазначених у пенсійних справах, в тому числі прийнятих від Пенсійного фонду Союзу РСР.

Кошти на виплату пенсій переказуються платіжним дорученням в іноземній валюті.

Після надходження до структурного підрозділу з питань міжнародного співробітництва звіту іноземної установи про виплату пенсій (строк його подання передбачено відповідними угодами) в особових рахунках пенсіонерів робляться відповідні позначки.

У разі переказу пенсії на особистий рахунок пенсіонера в банку в особовому рахунку, робиться відповідна позначка про її виплату (на підставі платіжного доручення).

Якщо переказування пенсії припиняється та пенсійна справа разом з особовим рахунком передається для зберігання в архів у таких випадках:

 • смерть пенсіонера;
 • закінчення строку виплати пенсії по інвалідності (передається в архів через п'ять років після припинення перерахування пенсії);
 • закінчення строку навчання одержувача пенсії у зв'язку з втратою годувальника (передається в архів через три роки після припинення перерахування пенсії);
 • після досягнення одержувачем пенсії у зв'язку з втратою годувальника 23 років;
 • в інших випадках, передбачених законодавством.

Про припинення виплати пенсії та її переказування готується відповідне розпорядження та робиться відповідний запис в особовому рахунку пенсіонера.

У разі зміни пенсіонером місця проживання виплата йому пенсії призупиняється до повідомлення ним нового місця проживання.

Пенсіонерам, яким пенсія переказується за кордон, структурний підрозділ з питань міжнародного співробітництва в другому місяці четвертого кварталу поточного року розсилає для заповнення бланки заяв щодо посвідчення факту перебування особи в живих, якщо інше не передбачено міжнародним договором. У разі неповернення заповненої заяви пенсіонером, переказування пенсії з першого кварталу наступного року призупиняється, про що робиться помітка в особовому рахунку. У разі якщо інформація не надійшла від пенсіонера протягом двох років, пенсійна справа з розпорядженням про припинення виплати пенсії разом з особовим рахунком передається для зберігання в архів.

У разі смерті пенсіонера, переказ пенсії якому здійснювався за кордон, виплата допомоги на поховання та недоотриманої ним пенсії здійснюється структурним підрозділом з питань міжнародного співробітництва відповідно до законодавства.

Вартість

Плата за оформлення переказування пенсій громадянам, які виїхали за кордон, НЕ встановлена.

Опис порядку виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні

Виплата пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні, проводиться на підставі відомостей, що надходять у порядку, передбаченому міжнародними договорами.

Так, Україна уклала відповідні міжнародні договори, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, з такими країнами:

 • Болгарія;
 • Естонська Республіка;
 • Португальська Республіка;
 • держави-учасники Співдружності Незалежних Держав (Республіка Білорусь, Російська Федерація, Республіка Казахстан, Азербайджанська Республіка, Республіка Вірменія, Киргизька Республіка, Республіка Молдова, Республіка Таджикістан, Туркменістан, Республіка Узбекистан);
 • Чеська Республіка;
 • Республіка Польща;
 • Королівство Іспанія;
 • Литовська Республіка;
 • Латвійська Республіка;
 • Словацька Республіка.

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на отримання пенсійних виплат і соціальних послуг із системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування нарівні з громадянами України на умовах та в порядку, передбачених цим Законом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України (частина четверта статті 8 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Виплата пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні, проводиться на підставі відомостей, що надходять у порядку, передбаченому міжнародними договорами.

На підставі отриманих відомостей, структурний підрозділ Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України відкриває особові рахунки на кожного пенсіонера, зазначеного у відомостях, які реєструються в книзі-реєстрі особових рахунків.

Протягом п’яти робочих днів після надходження відомостей та коштів від установ іноземних держав, що здійснюють переказування пенсій, структурний підрозділ Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України складає в чотирьох примірниках відомість на виплату пенсій із зазначенням курсу та дати продажу іноземної валюти за гривні, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Два примірники відомостей на виплату пенсій надсилаються до відповідного головного управління Пенсійного фонду України за місцем проживання пенсіонера. Третій примірник відомості на виплату пенсій передається структурному підрозділу Пенсійного фонду України, відповідальному за фінансування виплати пенсій, для переказу в триденний строк коштів на відповідні рахунки головного управління Пенсійного фонду України. Четвертий контрольний примірник відомості на виплату пенсій залишається в структурному підрозділі Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України.

Після продажу через уповноважений банк іноземної валюти за гривні, що надійшла з-за кордону для виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором, кошти акумулюються на окремому поточному рахунку Пенсійного фонду України з подальшим перерахуванням протягом трьох робочих днів на рахунки головних управлінь Пенсійного фонду України відповідно до складених структурним підрозділом Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України відомостей на виплату пенсій.

Головні управління Пенсійного фонду України в триденний строк після одержання коштів і відомостей на виплату пенсій повідомляють пенсіонерам, яким виплата пенсій буде здійснюватися вперше, про надходження коштів та необхідність відкриття ними поточного рахунку в уповноваженому банку.

Після надходження заяви від пенсіонера про відкриття рахунку головне управління Пенсійного фонду України в триденний строк перераховує кошти на поточний рахунок пенсіонера у відповідному банку. Управління Пенсійного фонду України ведуть облік пенсіонерів, яким виплачується пенсія за рахунок коштів іноземної держави, та організовують роботу з виявлення обставин (смерть, зміна місця проживання), які є підставою для припинення виплати пенсій.

Не пізніше першого числа третього місяця кварталу, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, управління Пенсійного фонду України надсилають до головних управлінь Пенсійного фонду України підтвердження про факт проживання на території району (міста) пенсіонера, якому проводиться виплата пенсії за рахунок коштів установи іноземної держави.

Після перерахування сум пенсій з поточних рахунків головних управлінь Пенсійного фонду України на поточні рахунки пенсіонерів банки надають головним управлінням Пенсійного фонду України підтвердження про перерахування коштів на поточні рахунки пенсіонерів.

Головні управління Пенсійного фонду України в триденний строк після отримання підтверджень або відомостей з підтвердженням про проведену виплату пенсії повертають структурному підрозділу Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України відомість на виплату пенсій іноземним пенсіонерам з відміткою про виплату.

Відповідальність за правильне і своєчасне здійснення виплати пенсій покладається на головні управління Пенсійного фонду України.

Структурний підрозділ Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України здійснює контроль за виплатою пенсій і в триденний строк після отримання відомостей про виплату пенсій від головних управлінь Пенсійного фонду України надсилає звіт про проведену виплату відповідній установі іноземної держави.

Куди звернутися

Громадянам Республіки Болгарія, які постійно проживають на території України, необхідно звернутись із відповідною заявою на двомовному формулярі встановленої форми до Пенсійного фонду України.

Після розгляду вказаної заяви Національний інститут страхування Республіки Болгарія для виплати пенсій своїм громадянам, які проживають на території України, здійснює грошові виплати у євро через Пенсійний фонд України щоквартально.

Національний інститут страхування Республіки Болгарія складає на кожний квартал відомість виплат для Пенсійного фонду України згідно із договірним зразком, яка підписується посадовими особами Національного інституту страхування Республіки Болгарія і засвідчується печаткою.

У випадку, якщо громадянин Естонської Республіки переїхав на постійне проживання до України, переказ його пенсії здійснюється Департаментом соціального страхування Естонської Республіки на підставі підтвердження проживання пенсіонера на території України.

Відповідно до статей 6 та 16 Угоди між Україною та Естонською Республікою у сфері соціального забезпечення суми, необхідні для фінансування пенсій, переказуються Пенсійному Фонду України на підставі платіжних відомостей один раз на квартал протягом другого місяця поточного кварталу.

Громадянам Естонської Республіки рекомендується повідомити Пенсійний фонд України та Департамент соціального страхування Естонської Республіки та підтвердити факт свого проживання на території України з метою отримання пенсії на території України.

Для розгляду питання про призначення пенсії у разі переїзду з Португальської Республіки до України необхідно звернутися із заявою до територіального органу Пенсійного фонду України за місцем проживання, надавши інформацію про номер соціального страхування в Португальській Республіці та наявні документи, що підтверджують роботу на території Португальської Республіки, які приймаються без легалізації та перекладу. Разом із заповненим формуляром зв’язку щодо заяви про призначення пенсії UA/PT – 8 вони надсилаються до Пенсійного фонду України для порушення клопотання перед португальською стороною про розгляд та прийняття відповідного рішення.

Питання про пенсійне забезпечення громадян, які переїжджають в Україну на постійне місце проживання з держав-учасників Співдружності Незалежних Держав (Республіка Білорусь, Російська Федерація, Республіка Казахстан, Азербайджанська Республіка, Республіка Вірменія, Киргизька Республіка, Республіка Молдова, Республіка Таджикістан, Туркменістан, Республіка Узбекистан), врегульовано Угодою про гарантії прав громадян держав-учасниць СНД у сфері пенсійного забезпечення.

Відповідно до статті 1 цієї Угоди пенсійне забезпечення громадян держав-учасниць Угоди і членів їхніх сімей здійснюється за законодавством держави, на території якої вони живуть. За нормами статті 7 Угоди в разі переселення пенсіонерів держав-учасниць Угоди виплата пенсії за попереднім місцем проживання припиняється, якщо пенсію того самого виду передбачено законодавством за новим місцем проживання пенсіонера, тобто в Україні. Розмір пенсії громадян держав СНД переглядається відповідно до законодавства України за новим місцем проживання пенсіонера.

Щодо документів, потрібних для призначення пенсії в Україні, то основним документом є пенсійна справа, в якій зібрано всі документи і яка підтверджує, що в країні свого громадянства пенсіонер до переїзду в Україну одержував пенсію. Вказані документи, а також довідку про припинення виплати пенсії в країні громадянства пенсіонеру потрібно подати до органу Пенсійного фонду України за місцем свого постійного проживання. Порядок призначення та виплати пенсій відповідно до чинного законодавства України можна переглянути тут

(Призначення та виплата пенсій»).

Громадяни Чеської Республіки, які проживають на території України, заяву про призначення пенсії мають подавати до територіального органу Пенсійного фонду України за місцем свого постійного проживання.

Польські громадяни з питань призначення та виплати їм пенсій, у разі їх постійного проживання на території України, мають звертатись з відповідною заявою до Пенсійного фонду України.

До Пенсійного фонду України також мають звертатись піддані Королівства Іспанії, які постійно проживають на території України та мають намір отримувати пенсію за віком, по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника. Пенсійний фонд України приймаючи заяву та документи для відкриття справи, заповнює титульний формуляр і без затримок надсилає 2 його примірники з наданими пенсіонером документами до Національного Інституту Соціального Забезпечення Королівства Іспанії.

Громадяни Словацької, Литовської та Латвійської Республік для отримання пенсії, у разі їх постійного проживання на території України, мають звертатись до Пенсійного фонду України.

Звертаємо увагу, що пенсіонери, які є громадянами іноземних держав, мають можливість отримувати пенсії виключно у випадку їх легального находження на території України за наявності документа, що посвідчує їх особу відповідно до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

Вартість

Громадяни іноземних держав, які проживають на території України та отримують пенсію, НЕ несуть жодних витрат, пов’язаних з їх виплатою та доставкою.