Порядок переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Версія від 12:26, 4 липня 2017, створена Olha.severin (обговореннявнесок) (Створена сторінка: == '''1. Нормативна база.''' == * ● [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/321-2015-%D0%BF Постанова Кабінету Міністр...)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук


1. Нормативна база.

2. Поняття дачних, садових та жилих будинків.

Дачний будинок - будинок, який використовується протягом року з метою позаміського відпочинку, та прибудова до нього.

Садовий будинок - будинок для літнього використання та прибудова до нього.

Індивідуальний житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, установлених законом, іншими нормативно-правовими актами, поверховість якої не повинна перевищувати чотирьох поверхів, призначена для постійного в ній проживання, яка складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень, і прибудова до неї.

2.1. Державні будівельні норми для жилих будинків. Житлові будинки після реконструкції або капітального ремонту повинні відповідати призначенню і основним вимогам до них.

Основними вимогами, яким повинні відповідати такі будинки протягом усього періоду експлуатації, є забезпечення:

- міцності, стійкості і надійності будинку з урахуванням впливу різних факторів, характерних для конкретних районів і регіонів;

- необхідного рівня комфортності проживання, благоустрою і санітарного стану будинку і прибудинкових територій;

- нормативних показників теплозахисту і енергозбереження;

3. Порядок переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки.

З метою легалізації садових будинків і дач як місць постійного проживання, Кабінет Міністрів України постановою від 29 квітня 2015 р. № 321 (далі – постанова) визначив порядок переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки.

Чим відрізняється дачний (садовий) будинок від жилого? Відмінність полягає в цільовому використанні. Жилий будинок використовується круглорічно, як постійне місце проживання всієї сім`ї, дача – впродовж короткого сезону з весни до початку осені. В будинку мають бути необхідні для життя комунікації (світло, вода, газ, каналізація, опалення), для дачі вони не обов’язкові. Для жилого будинку важливими є і його планування та наявність фундаменту.

3.1. Перелік необхідних документів та уповноваженні органи для переведення дачного будинку в житловий.

Щоб змінити статус садового будинку або дачі власнику чи уповноваженій ним особі потрібно подати до виконавчого органу сільської (селищної, міської) ради, а у разі, коли в сільській раді виконавчий орган не утворено, — сільському голові заяву за встановленою формою до якої додати: - копію документа про право власності на дачний чи садовий будинок, засвідчену в установленому порядку;

- письмову згоду співвласників (за наявності) на переведення такого будинку в жилий;

- звіт про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку з висновком про його відповідність державним будівельним нормам.
За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів уповноважений орган протягом місяця з дня їх надходження безоплатно приймає рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок або про відмову в такому переведенні.

3.2. Підстави для відмови органу місцевого самоврядування в переведені дачного будинку в житловий.

Прийняття рішення про відмову в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок допускається лише за наявності хоча б однієї з таких підстав:

- неподання зазначених вище документів;

- виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;

- встановлення невідповідності дачного чи садового будинку вимогам державних будівельних норм.

3.3. Переваги, які отримуються громадянином при переведенні.

Закономірним є запитання – навіщо переводити будинок в жилий, коли люди призвичаїлися до не завжди комфортного «заміського» життя і не мають бажання втягуватися в процедуру переведення. По-перше, людина отримує повноцінний жилий будинок;

по-друге, закріплюється право власності саме на жилий будинок, що дає право на реєстрацію в межах певного населеного пункту;

по-третє, таке переведення дозволить більш вигідно продати об’єкт, оскільки оцінюватися буде не тільки земельна ділянка, як у випадку із садовим будинком чи дачею, але й сам будинок.

4. Системний аналіз нормативних актів, що регулюють питання переведення дачних будинків в житлові.

Системний аналіз нормативних актів, що регулюють питання переведення будинків в житлові, приводить до логічних висновків:

1) місцева рада не може вимагати від заявника інші документи, ніж ті, що передбачені постановою;

2) у випадку, якщо при переведенні будинку потрібна додаткова інформація, місцева рада, враховуючи що їй передані повноваження по веденню держаних реєстрів прав та здійсненню архбудконтролю, в змозі (або навіть зобов’язана) самостійно отримати необхідні довідки;

3) місцева рада не вправі змінити встановлений Кабміном порядок переведення дачних (садових) будинків в житлові, в тому числі шляхом обтяження громадян обов’язком збирати та подавати документи, які не передбачені постановою. Зрештою, постанова не уповноважує органи місцевого самоврядування розробляти власні (регіональні) правила зміни статусу дачних (садових) будинків.

4.1. Складності, які можуть виникнути під час переведення дачного будинку в житловий.

Спробуємо розібратися з тими важливими аспектами процесу переведення, про які Кабмін навіть не згадав. Як видно з назви постанови Кабміну, основною підставою для позитивного рішення уповноваженого органу місцевого самоврядування є відповідність садового (дачного) будинку державним будівельним нормам (ДБН), а саме: 'ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ'.

Технічний огляд дачного чи садового будинку, згідно вказаної вище постанови, проводиться без застосування обладнання для визначення характеристик конструкцій та виконання вишукувальних робіт. Тобто, лише шляхом візуального огляду фахівець повинен зробити висновок про відповідність чи невідповідність будинку державним будівельним нормам. Для висновку про відповідність будинку державним будівельним нормам виконавець, який пройшов у встановленому порядку відповідну професійну атестацію, повинен встановити та зафіксувати у Звіті:
– належність будинку до 1 – 6 класів відповідно до Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання;
– відповідність висоти житлових приміщень вимогам ДБН ;
– відсутність деформацій, що можуть призвести до втрати несучої здатності конструкцій та руйнування будинку, за оцінкою механічного опору та стійкості несучих конструкцій з використанням спрощених методів для конструкцій категорії;
– наявність системи опалення для експлуатації будинку протягом року;
– виконання протипожежних вимог в частині дотримання протипожежних розривів та наявності блискавко захисту.

Навряд чи всі місцеві ради матимуть у штаті відповідних фахівців для підготовки Звітів. Швидше за все людям доведеться звертатися до спеціалізованих суб’єктів господарюванням за такою послугою, які є в місті чи районі, але вже за гроші.

Припустимо, що місцева рада прийняла рішення про переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки. У цьому разі вона в триденний строк від дати прийняття рішення видає або надсилає власникові рекомендованим листом з описом вкладення рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок із зазначенням його адреси. Добре якщо дачний кооператив чи садове товариство мають вилиці і номера ділянок, а як бути коли назв вулиць немає або коли дача чи садовий будинок знаходяться поза межами населеного пункту і не входять до кооперативу чи товариства.

Місцеві ради, як правило, мають затверджені ними ж документи, які визначають порядок присвоєння адресного номера, але є й такі, що не розробили таких рішень (положень, порядків). Виходить, що ради повинні негайно розробити та затвердити такі документи, поки люди масово не звертаються із заявами про переведення дач і садових будинків у жилі. Навіть в тому випадку, коли орган місцевого самоврядування врегулював питання присвоєння адресних номерів, виникнуть непорозуміння та конфлікти між заявником (особою, що хоче змінити статус дачі чи садового будинку) та відповідним виконавчим органом ради. З тексту постанови випливає, що в рішенні про переведення дачного (садового) будинку в жилий, яке місцева рада видає чи надсилає заявнику, вже має бути зазначена адреса такого будинку.

При цьому, в постанові не йдеться про те, що для присвоєння адресного номера, заявник повинен подати додаткові документи. Тобто, місцева рада має автоматично присвоювати адресний номер лише на підставі документів, зазначених попередньо. Навряд чи на це погодяться місцеві чиновники, адже документальні підстави для отримання зацікавленою особою адресного номера виписані в окремому спеціальному документі, що регулює цю процедуру. Перелік документів для отримання адресного номера інший, ніж перелік документів для переведення дачного (садового) будинку в жилий.

5. Додатки.

5.1. Додаток 1. (зразок заяви на переведення дачного будинку в житловий).Додаток 1

_______________________________________________

                (найменування органу, якому

_______________________________________________

        надсилається заява, прізвище, ім'я та по батькові

_______________________________________________

                         його керівника)

_______________________________________________

  (прізвище, ім'я та по батькові громадянина - власника будинку,

_______________________________________________

                   серія і номер паспорта,

_______________________________________________

                     ким, коли виданий,

_______________________________________________

                     місце проживання)

ЗАЯВА про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок

Прошу перевести дачний або садовий будинок (необхідне підкреслити) N _______, розміщений _____________________________________________________________________________________

                       (найменування та адреса дачного поселення чи садівничого товариства)

____________________________________________________________________________________, що належить мені на праві власності відповідно до _________________________________________ ____________________________________________________________________________________

                           (документ, що засвідчує право власності, його номер та дата видачі)

у жилий будинок. З метою оформлення документації про переведення зазначеного будинку у жилий будинок відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, ____________________________________________________________________________________,

                                 (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних. Додаток: 1. Копія документа про право власності на будинок, засвідчена в установленому порядку. 2. Письмова згода співвласників (за наявності) на переведення будинку у жилий. 3. Звіт про проведення технічного огляду будинку.


___ ___________ 20__р.

___________________ (підпис)

____________________ (ініціали та прізвище)

5.2. Додаток 2. (зразок звіту про проведення технічного огляду будинку).


Додаток 2

ЗВІТ про проведення технічного огляду дачного (садового) будинку

_______________________

     (місце складення звіту)	

___ ____________ 20__ р.

Об'єкт: _______________________________________________________________________________

                                                (назва, місцезнаходження)

_____________________________________________________________________________________ Власник: _____________________________________________________________________________

                                              (прізвище, ім'я та по батькові,

_____________________________________________________________________________________

                                                  місце проживання)

Роботи з технічного огляду проводяться з метою визначення відповідності фактичного стану об'єкта державним будівельним нормам та надання в разі потреби рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків. Загальна характеристика об'єкта Код об'єкта згідно з державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000 _________________. Об'єкт побудований у період з ____________ по ____________ роки (із слів власника та/або згідно з документами, що підтверджують строки будівництва об'єкта). Площа забудови земельної ділянки ___________ кв. метрів. Кількість поверхів ___________________. Загальна площа об'єкта ___________ кв. метрів. Житлова площа - __________ кв. метрів. Фундаменти __________________________________________________________________________

                                              (стовпчасті, стрічкові, із паль тощо)

____________________________________________________________________________________. Стіни: _______________________________________________________________________________

                           (дерев'яні збірно-щитові, дерев'яні каркасні, дерев'яні рублені з колод бруса,

_____________________________________________________________________________________

              каркасні та брущаті, зовні облицьовані цеглою, цегляні, цегляні з облицюванням керамічними

_____________________________________________________________________________________

                       блоками або плитками, з дрібних блоків штучних і природних каменів,

_____________________________________________________________________________________

                            з великорозмірних блоків, з одношарових несучих панелей,

____________________________________________________________________________________,

                                   з шаруватих залізобетонних панелей тощо)

завтовшки _________ метрів. зовнішнє опоряджувальне покриття _____________________________________________________,

                                                          (фарбування водяними сумішами,

_____________________________________________________________________________________

                          фарбування олійне, облицювання керамічними плитками, штукатурка,

____________________________________________________________________________________,

                                       чисте обшивання рублених стін тощо)

внутрішнє опоряджувальне покриття ____________________________________________________,

                                                     (штукатурення, фарбування, обклеювання тощо)

утеплювач __________________________________________________________________________.

                                      (мінераловатний, пінополістирольний тощо)

Перекриття __________________________________________________________________________

                               (дерев'яні не обштукатурені, дерев'яні обштукатурені, з цегляних склепінь

_____________________________________________________________________________________

                    на сталевих балках, із збірного залізобетонного настилу, із збірних та монолітних

_____________________________________________________________________________________

                   суцільних плит, монолітні та збірні залізобетонні балки покриття і перекриття тощо)

завширшки __________ метрів. Підлога ______________________________________________________________________________

                               (цементно-піщана, бетонна, мозаїчна, з керамічних плиток, паркетна,

_____________________________________________________________________________________

                            дощата, з деревинностружкових (деревинноволокнистих) плит,

____________________________________________________________________________________.

                                 з рулонних матеріалів, із синтетичних плиток тощо)

Перегородки _________________________________________________________________________

                              (несучі панельного типу, цегляні, дерев'яні не обштукатурені, дерев'яні

____________________________________________________________________________________,

                             обштукатурені, гіпсобетонні та шлакобетонні, фібролітові тощо)

завтовшки _________ метрів. Сходи ______________________________________________________________________________

                                       (дерев'яні, залізобетонні, на сталевих балках тощо)

завширшки _________ метрів. Лоджії, балкони, козирки _______________________________________________________________

                                                  (залізобетонні, дерев'яні, металеві тощо)

завширшки __________ метрів, завдовжки __________ метрів. Дах _________________________________________________________________________________

                             (дерев'яний, залізобетонний збірний (горищний), суміщений із збірних

____________________________________________________________________________________.

                                    залізобетонних шаруватих панелей тощо)

Покрівля ____________________________________________________________________________.

                        (рулонна, мастична, з азбоцементних листів, черепична, металева, дерев'яна тощо)

Вікна _______________________________________________________________________________.

                                              (віконні блоки дерев'яні, металеві тощо)

Вхідні двері __________________________________________________________________________.

                                           (дверні блоки дерев'яні, металеві тощо)

Тип опалення ________________________________________________________________________,

                                 (централізоване, автономне, наявність опалювальних печей,

_____________________________________________________________________________________

                                              кухонних вогнищ тощо)

нагрівальні прилади ___________________________________________________________________

                                                 (радіатори чавунні, сталеві, трубопроводи тощо)

опалювальне обладнання ______________________________________________________________

                                                        (котли, насоси, вентилятори тощо)

Внутрішні системи інженерного обладнання ______________________________________________

                                                                (система гарячого водопостачання,

_____________________________________________________________________________________

                      холодного водопостачання, каналізації і водовідведення, вентиляції тощо)


Результати технічного огляду Основні вимоги до жилого будинку Інформація про відповідність об'єкта державним будівельним нормам (відповідає / не відповідає) Рекомендації щодо усунення недоліків у разі невідповідності об'єкта державним будівельним нормам Розділ I (обов'язковий)* Належність будинку до 1 - 6 класів відповідно до Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання

Відповідність висоти житлових приміщень вимогам ДБН В.2.2-15 "Житлові будинки. Основні положення"

Відсутність деформацій, що можуть призвести до втрати несучої здатності конструкцій та руйнування будинку, за оцінкою механічного опору та стійкості несучих конструкцій з використанням спрощених методів для конструкцій категорії В відповідно до ДБН В.1.2-6 "Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість" Наявність системи опалення для експлуатації будинку протягом року відповідно до ДБН В.2.5-67 "Опалення, вентиляція та кондиціонування" Виконання протипожежних вимог в частині дотримання протипожежних розривів, визначених ДБН 360-92 "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень", та наявності блискавкозахисту згідно з ДСТУ Б В.2.5-38 "Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд" Розділ II (довідковий)** Відповідність вимогам ДБН В.2.2-15:2015 "Житлові будинки. Основні положення" (крім зазначених у розділі I)


5.3. Додаток 3. (зразок висновку про відповідність об’єкта до ДБН).

Висновок про відповідність об'єкта державним будівельним нормам Об'єкт _______________________________________________________________________________

                                             (назва, місцезнаходження об'єкта)

_____________________________________________________________________________________ вимогам державних будівельних норм ____________________________________________________.

                                                                (відповідає / не відповідає)

Роботи з технічного огляду проведено відповідно до кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури, за напрямом експертиза та обстеження у будівництві __________________________________________________.

                                                      (серія і номер кваліфікаційного сертифіката)

Цей звіт складено у трьох примірниках.

Відповідальний виконавець: _____________________________

               (посада)	_________________

(підпис) М. П. __________________ (ініціали, прізвище) ____________

 • Враховується під час підготовки висновку про відповідність об'єкта державним будівельним нормам.
  • Під час підготовки висновку про відповідність об'єкта державним будівельним нормам не враховується.