Порядок переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Поняття дачних, садових та жилих будинків

Дачний будинок — це житловий будинок садибного типу для використання протягом року для відпочинку, тимчасового перебування або постійного проживання (ДБН Б.2.2-12:2019).

Садовий будинок — будiвля для лiтнього (сезонного) використання, яка в частині нормування площi забудови, зовнiшнiх конструкцiй та iнженерного обладнання не вiдповiдає нормативам, установленим для житлових будинкiв (ДБН Б.2.2-12:2019).

Житлове примiщення (житлова кiмната) — опалюване примiщення, розташоване у надземному поверсi, призначене для цiлорiчного проживання i яке вiдповiдає санiтарно-епiдемiологiчним вимогам щодо мiкроклiмату i повiтряного середовища, природного освiтлення, допустимих рiвнiв нормованих параметрiв вiдносно шуму, вiбрацiї, ультразвуку та iнфразвуку, електричних та електромагнiтних полiв та iонiзуючого випромiнювання (ДБН В.2.2-15-2005).

Органи, які здійснюють переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки

Переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки здійснюється безоплатно органами місцевого самоврядування села, селища, міста, з якими відповідні дачні поселення та садівничі товариства пов’язані адміністративно або територіально.

Хто може звернутися із заявою про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок?

Для переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок громадянин, який є його власником, або уповноважена ним особа подає до виконавчого органу сільської (селищної, міської) ради, а у разі, коли в сільській раді виконавчий орган не утворено, - сільському голові заяву за формою встановленою Порядком переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки.

Перелік документів, що додаються до заяви про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок

До заяви про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок додаються:

  • копія документа про право власності на дачний чи садовий будинок, засвідчена в установленому порядку (крім випадку, коли право власності на такий будинок зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно);
  • письмова згода співвласників (за наявності) на переведення такого будинку в жилий;

Протягом якого строку приймаєься рішення про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок

За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів уповноважений орган протягом місяця з дня їх надходження приймає рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок або про відмову в такому переведенні.

Підстави для відмови в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок

Прийняття рішення про відмову в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок допускається за наявності хоча б однієї з таких підстав:

  • неподання документів, зазначених у пункті 5 цієї статті;
  • виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;

Які наслідки відмови в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок ?

У разі відмови в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок власник має право повторно подати відповідні документи, після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення.

Протягом якого строк уповноважений орган повідомляє заявника про прийняте рішення?

Місцева рада у триденний строк з дня прийняття рішення про переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки видає або надсилає власникові рекомендованим листом з описом вкладення рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок із зазначенням його адреси (рішення про відмову в переведенні разом з поданими документами).

Рішення про переведення є підставою для використання дачних і садових будинків як житло, зокрема для реєстрації місця проживання.