Порядок отримання грошової допомоги військовослужбовцям у разі звільнення: відмінності між версіями

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Створена сторінка: == Нормативна база == [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2011-12 Закон України «Про соціальний і правовий з...)
 
Немає опису редагування
Рядок 42: Рядок 42:
[[Категорія:Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом]]
[[Категорія:Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом]]
[[Категорія:Одноразова грошова допомога]]
[[Категорія:Одноразова грошова допомога]]
[[Категорія:Законодавство у сфері соціального захисту]]

Версія за 09:49, 29 вересня 2017

Нормативна база

Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII.

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей» (Із змінами від 22.12.2016 року).

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 460 «Про порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги у разі звільнення військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією».

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 № 1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб»

Наказ Міністра оборони України від 11.06.2008 N 260 «Iнструкція про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам». (Із змінами)

Військовослужбовці, які мають право на отримання грошової допомоги

Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом і звільняються зі служби, виплачується одноразова грошова допомога у відсотках місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби:

  • за станом здоров’я – у розмірі 50 відсотків;
  • за віком, у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі, систематичним невиконанням умов контракту командуванням, у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років – у розмірі 50 відсотків за наявності вислуги 10 років і більше;
  • через сімейні обставини або з інших поважних причин – у розмірі 25 відсотків за наявності вислуги 10 років і більше.

Військовослужбовцям строкової військової служби та курсантам військових навчальних закладів, які до зарахування до військового навчального закладу не мали військових звань, звільненим з військової служби (навчання), ВИПЛАЧУЄТЬСЯ грошова допомога в розмірі 8 посадових окладів. Зазначеним особам з числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки батьків, - 12 посадових окладів.

Строк календарної служби для визначення розміру одноразової грошової допомоги

Строк календарної служби для визначення розміру одноразової грошової допомоги обчислюється згідно з пунктами 1 і 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей". До місячного грошового забезпечення, з якого нараховується одноразова грошова допомога, включаються: звільненим з посад, на які вони були призначені, - оклад за штатною посадою, оклад за військовим званням і щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород та морського грошового забезпечення); які на день звільнення з військової служби перебували в розпорядженні відповідних командирів (начальників) та тим, які до дня звільнення з військової служби були звільнені від посад (у тому числі у зв'язку зі скороченням штатних посад), - посадовий оклад, оклад за військовим званням на день звільнення з військової служби, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород та морського грошового забезпечення), що отримували військовослужбовці за останніми штатними посадами відповідно до законодавства України. Військовослужбовцям льотно-підйомного складу, які звільнені з льотної роботи на підставі постанови військово-лікарської комісії та які у зв'язку з цим звільняються з військової служби, для обчислення одноразової грошової допомоги включається надбавка за особливі умови служби.

Хто не має права на отримання грошової допомоги

Згідно Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги в разі звільнення військовослужбовцям, призваним на військову службу у зв’язку з мобілізацією, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 року № 460, військовослужбовцям у разі звільнення з військової служби за службовою невідповідністю, у зв’язку з позбавленням військового звання, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, допомога не виплачується.

Відповідно до Iнструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам від 11.06.2008 року N 260, грошова допомога не виплачується:

  • п. 38.8.1. Військовослужбовцям строкової військової служби, звільненим з військової служби у зв'язку із засудженням до позбавлення волі чи обмеження волі, у тому числі зі звільненням від відбування покарання;
  • п. 38.8.2. Курсантам, які до зарахування до військового навчального закладу не мали військових звань: відрахованим з військових навчальних закладів до досягнення призовного віку; які проходять підготовку на посади офіцерського складу, у разі дострокового припинення (розірвання) контракту через небажання продовжувати навчання, через недисциплінованість, у разі відмови від подальшого проходження військової служби на посадах офіцерського складу після закінчення навчання;
  • п.38.8.3. Вихованцям військових оркестрів, у тому числі тим, які займають перед звільненням посади музикантів.

НЕ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, звільненим з військової служби за службовою невідповідністю, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, а також тим, які станом на 16 березня 2014 року проходили службу на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і в установленому порядку не продовжили її проходження за межами тимчасово окупованої території України.

Куди звернутися

Одноразова грошова допомога призначається і виплачується Міністерством оборони України, іншими центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями та правоохоронними органами, а також органами державної влади, військовими формуваннями та правоохоронними органами, в яких передбачено проходження військової служби військовослужбовцями, навчальних (або перевірочних) та спеціальних зборів - військовозобов'язаними, проходження служби у військовому резерві – резервістами. (Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»).

Відповідно до змін до п. 1.9 Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам від 11 серпня 2016 року N 420 військовослужбовцям, які виключаються зі списків особового складу військової частини, грошове забезпечення виплачується до дня виключення включно. Виходячи з наявного фонду грошового забезпечення в кошторисі Міністерства оборони України, за рішенням Міністра оборони України грошове забезпечення за грудень може бути виплачене в грудні."