Порядок надання військовослужбовцям основної та додаткової відпусток, та відкликання з них в особливий період

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 16:47, 2 лютого 2017, створена Iryna.kovtanyuk (обговореннявнесок) (віднесення до категорії)

Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Ст. 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист службовців та членів їх сімей».

Порядок оформлення відпустки

 • службовець подає рапорт безпосередньо командиру;
 • командир передає рапорт до штабу в/ч для подання на розгляд командиру в/ч;
 • командир в/ч приймає рішення щодо надання відпустки (відмова обгрунтовується)

Відпустки, що надаються службовцям з моменту оголошення мобілізації до введення воєнного стану або оголошення демобілізації

службовці мають право на щорічну основну та додаткову відпустку.
Щорічна основна відпустка - відпустка із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги – тривалістю до 30 календарних днів (якщо термін вислуги 10 років).
Додаткова (за сімейними обставинами або у зв’язку з хворобою (пораненням)з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю до 10 календарних днів).

Згідно ст. 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист службовців та членів їх сімей" службовцям, крім службовців строкової ї служби, надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення.

Тривалість щорічної основної відпустки для службовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років - 35 календарних днів; від 15 до 20 років - 40 календарних днів; понад 20 календарних років - 45 календарних днів. Час для проїзду до місця проведення зазначеної відпустки і назад не надається. Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не враховуються.

Щорічна основна відпустка надається протягом календарного року. В особливих випадках з дозволу прямого начальника, уповноваженого Міністром оборони України, керівниками центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, керівниками правоохоронних органів та керівниками розвідувальних органів України, щорічна основна відпустка за минулий рік надається в першому кварталі наступного року, якщо раніше її не було надано.

службовцям, крім службовців строкової ї служби, тривалість щорічної основної відпустки в році початку ї служби обчислюється з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право, за кожний повний місяць служби до кінця календарного року. При цьому службовцям, які мають право на відпустку тривалістю 10 календарних днів і більше, оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Відпустка тривалістю менш як 10 календарних днів за бажанням службовця може бути надана йому одночасно із щорічною основною відпусткою в наступному році. У такому самому порядку надається щорічна основна відпустка і службовцям, які перебували у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. За бажанням службовців, крім курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети ї підготовки, кафедри ї підготовки, щорічна основна відпустка може надаватися їм частинами, не більше двох, за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 15 календарних днів.

службовцям, виконання обов'язків ї служби яких пов'язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров'я, крім службовців строкової ї служби, надається щорічна додаткова відпустка із збереженням грошового та матеріального забезпечення. Тривалість такої щорічної додаткової відпустки визначається залежно від часу проходження служби в цих умовах та не може перевищувати 15 календарних днів.

службовцям, які захворіли під час щорічної основної або щорічної додаткової відпустки, зазначена відпустка продовжується після одужання на кількість невикористаних днів цієї відпустки. За рішенням командира (начальника) ї частини службовцям, крім службовців строкової ї служби, можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин без збереження грошового забезпечення загальною тривалістю не більш як 10 календарних днів на рік.

У зв'язку з хворобою службовця йому надається відпустка для лікування із збереженням грошового та матеріального забезпечення на підставі висновку -лікарської комісії. Тривалість такої відпустки визначається характером захворювання. Загальний час безперервного перебування службовця в закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою не повинен перевищувати 4 місяців підряд (крім випадків, коли законодавством передбачено більш тривалі строки перебування на лікуванні).

Після закінчення встановленого безперервного перебування на лікуванні у закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою службовець підлягає огляду -лікарською комісією для вирішення питання про придатність його до ї служби.

Після видання наказу про звільнення службовця з ї служби відпустка для лікування у зв'язку з хворобою не надається.

службовцям строкової ї служби за весь період проходження ї служби надається відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад, але не раніш як через 3 місяці проходження ними строкової ї служби.

Дружині (чоловіку) службовця щорічна основна відпустка за її бажанням надається у зручний для неї (нього) час одночасно із щорічною основною відпусткою службовця.

службовцям, крім службовців строкової ї служби, які звільняються з ї служби, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров'я, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі та у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, щорічна основна відпустка надається з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право за кожний повний місяць служби в році звільнення. При цьому, якщо тривалість відпустки таких службовців становить більш як 10 календарних днів, їм оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад до місця служби або до обраного місця проживання в межах України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Порядок відкликання з відпусток службовців в особливий період

Відкликання службовців із щорічних основних відпусток дозволяється лише у разі оголошення мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, а в інших випадках - за рішенням Міністра оборони України, керівників центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, керівників правоохоронних органів та керівників розвідувальних органів України, їх заступників та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, а також командувачів відповідних військових формувань, які за посадою не є керівниками центральних органів виконавчої влади.

У разі відкликання службовця із щорічної основної відпустки невикористана її частина надається йому, як правило, в поточному році. Якщо невикористана частина відпустки становить 10 календарних днів і більше, службовцю оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України, але не далі пункту перебування, з якого його було відкликано.

В особливий період під час дії воєнного стану службовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів.

Зразки необхiдних документiв

ЗРАЗОК РАПОРТУ НА ЩОРІЧНУ ВІДПУСТКУ

Командиру в/ч

                          ____________________
                          ____________________
            РАПОРТ

Прошу надати мені______________________________________(звання, ПІБ), щорічну основну відпустку на ______ діб, виплатити грошову допомогу на оздоровлення та надати військовий проїзний документ.

Відпустку буду проводити за адресою:____________________ Тел._____________ _______________________________________________________ (підпис, звання, прізвище, ініціали)


ЗРАЗОК РАПОРТУ НА ВІДПУСТКУ ЗА СІМЕЙНИМИ ОБСТАВИНАМИ

Командиру підрозділу

                             ____________________
                             ____________________
               РАПОРТ

Прошу надати мені______________________________________(звання, ПІБ), щорічну основну відпустку на ______ діб за сімейними обставинами: __________________________(опис обставин).

До рапорту додаю: Довідку від _________№________(інший документ)

Відпустку буду проводити за адресою:____________________ Тел._____________ _______________________________________________________ (підпис, звання, прізвище, ініціали)