Відмінності між версіями «Порядок надання військовослужбовцям основної та додаткової відпусток, та відкликання з них в особливий період»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
м (віднесення до категорії)
Рядок 1: Рядок 1:
 
== Нормативна база ==  
 
== Нормативна база ==  
 
+
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2011-12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»].
Ст. 10-1 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2011-12 Закону України «Про соціальний і правовий захист службовців та членів їх сімей»].
+
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 Закон України "Про відпустки"]
  
 
== Порядок оформлення відпустки ==
 
== Порядок оформлення відпустки ==
 
 
*службовець подає рапорт безпосередньо командиру;
 
*службовець подає рапорт безпосередньо командиру;
 
*командир передає рапорт до штабу в/ч для подання на розгляд командиру в/ч;
 
*командир передає рапорт до штабу в/ч для подання на розгляд командиру в/ч;
 
*командир в/ч приймає рішення щодо надання відпустки (відмова обгрунтовується)
 
*командир в/ч приймає рішення щодо надання відпустки (відмова обгрунтовується)
  
== Відпустки, що надаються службовцям з моменту оголошення мобілізації до введення воєнного стану або оголошення демобілізації ==
+
== Відпустки, що надаються військовослужбовцям з моменту оголошення мобілізації до введення воєнного стану або оголошення демобілізації ==
 
+
Військовослужбовці мають право на щорічну основну та додаткову відпустку.
службовці мають право на щорічну основну та додаткову відпустку.
 
 
<br />
 
<br />
 
'''Щорічна основна відпустка''' - відпустка із збереженням  грошового, матеріального забезпечення  та наданням грошової допомоги – тривалістю до 30 календарних днів (якщо термін вислуги 10 років).
 
'''Щорічна основна відпустка''' - відпустка із збереженням  грошового, матеріального забезпечення  та наданням грошової допомоги – тривалістю до 30 календарних днів (якщо термін вислуги 10 років).
Рядок 17: Рядок 15:
 
'''Додаткова''' (за сімейними обставинами або у зв’язку з хворобою (пораненням)з інших поважних причин зі збереженням  грошового забезпечення  тривалістю до 10 календарних днів).<br />
 
'''Додаткова''' (за сімейними обставинами або у зв’язку з хворобою (пораненням)з інших поважних причин зі збереженням  грошового забезпечення  тривалістю до 10 календарних днів).<br />
  
Згідно ст. 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист службовців та членів їх сімей" службовцям, крім службовців строкової ї служби, надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення.<br />
+
Згідно з статтею 10-1 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2011-12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"] військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення.<br />
 
   
 
   
Тривалість щорічної основної відпустки для службовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років - 35 календарних днів; від 15 до 20 років - 40 календарних днів; понад 20 календарних років - 45 календарних днів. Час для проїзду до місця проведення зазначеної відпустки і назад не надається. Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не враховуються.<br />
+
Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років - 35 календарних днів; від 15 до 20 років - 40 календарних днів; понад 20 календарних років - 45 календарних днів. Час для проїзду до місця проведення зазначеної відпустки і назад не надається. Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не враховуються.<br />
  
 
Щорічна основна відпустка надається протягом календарного року. В особливих випадках з дозволу прямого начальника, уповноваженого Міністром оборони України, керівниками центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, керівниками правоохоронних органів та керівниками розвідувальних органів України, щорічна основна відпустка за минулий рік надається в першому кварталі наступного року, якщо раніше її не було надано.<br />
 
Щорічна основна відпустка надається протягом календарного року. В особливих випадках з дозволу прямого начальника, уповноваженого Міністром оборони України, керівниками центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, керівниками правоохоронних органів та керівниками розвідувальних органів України, щорічна основна відпустка за минулий рік надається в першому кварталі наступного року, якщо раніше її не було надано.<br />
  
службовцям, крім службовців строкової ї служби, тривалість щорічної основної відпустки в році початку ї служби обчислюється з розрахунку '''1/12 частини тривалості відпустки''', на яку вони мають право, за кожний повний місяць служби до кінця календарного року. При цьому службовцям, які мають право на відпустку тривалістю 10 календарних днів і більше, оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Відпустка тривалістю менш як 10 календарних днів за бажанням службовця може бути надана йому одночасно із щорічною основною відпусткою в наступному році. У такому самому порядку надається щорічна основна відпустка і службовцям, які перебували у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
+
Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, тривалість щорічної основної відпустки в році початку військової служби обчислюється з розрахунку '''1/12 частини тривалості відпустки''', на яку вони мають право, за кожний повний місяць служби до кінця календарного року. При цьому військовослужбовцям, які мають право на відпустку тривалістю 10 календарних днів і більше, оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
За бажанням службовців, крім курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети ї підготовки, кафедри ї підготовки, щорічна основна відпустка може надаватися їм '''частинами, не більше двох''', за умови, що основна безперервна її частина становитиме '''не менше 15 календарних днів'''.<br />
+
 
 +
Відпустка тривалістю менш як 10 календарних днів за бажанням військовослужбовця може бути надана йому одночасно із щорічною основною відпусткою в наступному році. У такому самому порядку надається щорічна основна відпустка і військовослужбовцям, які перебували у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
 +
 
 +
За бажанням військовослужбовців, крім курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети ї підготовки, кафедри ї підготовки, щорічна основна відпустка може надаватися їм '''частинами, не більше двох''', за умови, що основна безперервна її частина становитиме '''не менше 15 календарних днів'''.<br />
 +
 
 +
Військовослужбовцям, виконання обов'язків військової служби яких пов'язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров'я, крім військовослужбовців строкової військової служби, надається щорічна додаткова відпустка із збереженням грошового та матеріального забезпечення.
  
службовцям, виконання обов'язків ї служби яких пов'язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров'я, крім службовців строкової ї служби, надається щорічна додаткова відпустка із збереженням грошового та матеріального забезпечення. Тривалість такої щорічної додаткової відпустки визначається залежно від часу проходження служби в цих умовах та не може перевищувати '''15 календарних днів'''.<br />
+
Тривалість такої щорічної додаткової відпустки визначається залежно від часу проходження служби в цих умовах та не може перевищувати '''15 календарних днів'''.<br />
  
службовцям, які захворіли під час щорічної основної або щорічної додаткової відпустки, зазначена відпустка продовжується після одужання на кількість невикористаних днів цієї відпустки.
+
Військовослужбовцям, які захворіли під час щорічної основної або щорічної додаткової відпустки, зазначена відпустка продовжується після одужання на кількість невикористаних днів цієї відпустки.
За рішенням командира (начальника) ї частини службовцям, крім службовців строкової ї служби, можуть '''надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин''' без збереження грошового забезпечення загальною тривалістю не більш як '''10 календарних днів на рік'''.<br />
+
За рішенням командира (начальника) військової частини військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, можуть '''надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин''' без збереження грошового забезпечення загальною тривалістю не більш як '''10 календарних днів на рік'''.<br />
  
У зв'язку з хворобою службовця йому надається '''відпустка для лікування''' із збереженням грошового та матеріального забезпечення на підставі висновку -лікарської комісії. Тривалість такої відпустки визначається характером захворювання. Загальний час безперервного перебування службовця в закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою '''не повинен перевищувати 4 місяців підряд''' (крім випадків, коли законодавством передбачено більш тривалі строки перебування на лікуванні).<br />
+
У зв'язку з хворобою військовослужбовця йому надається '''відпустка для лікування''' із збереженням грошового та матеріального забезпечення на підставі висновку -лікарської комісії. Тривалість такої відпустки визначається характером захворювання. Загальний час безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою '''не повинен перевищувати 4 місяців підряд''' (крім випадків, коли законодавством передбачено більш тривалі строки перебування на лікуванні).<br />
  
Після закінчення встановленого безперервного перебування на лікуванні у закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою службовець підлягає огляду -лікарською комісією для вирішення питання про придатність його до ї служби.<br />
+
Після закінчення встановленого безперервного перебування на лікуванні у закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою військовослужбовець підлягає огляду -лікарською комісією для вирішення питання про придатність його до військової служби.<br />
  
Після видання наказу про звільнення службовця з ї служби відпустка для лікування у зв'язку з хворобою не надається.<br />
+
Після видання наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби відпустка для лікування у зв'язку з хворобою не надається.<br />
  
'''службовцям строкової ї служби''' за весь період проходження ї служби надається відпустка тривалістю '''10 календарних днів''' без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад, але не раніш як через 3 місяці проходження ними строкової ї служби.<br />
+
'''Військовослужбовцям строкової військової служби''' за весь період проходження військової служби надається відпустка тривалістю '''10 календарних днів''' без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад, але не раніш як через 3 місяці проходження ними строкової військової служби.<br />
  
Дружині (чоловіку) службовця щорічна основна відпустка за її бажанням надається у зручний для неї (нього) час одночасно із щорічною основною відпусткою службовця.<br />
+
Дружині (чоловіку) військовослужбовця щорічна основна відпустка за її бажанням надається у зручний для неї (нього) час одночасно із щорічною основною відпусткою військовослужбовця.<br />
  
службовцям, крім службовців строкової ї служби, які звільняються з ї служби, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров'я, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі та у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, щорічна основна відпустка надається з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право за кожний повний місяць служби в році звільнення. При цьому, якщо тривалість відпустки таких службовців становить більш як 10 календарних днів, їм оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад до місця служби або до обраного місця проживання в межах України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
+
Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, які звільняються з військової служби, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров'я, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі та у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, щорічна основна відпустка надається з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право за кожний повний місяць служби в році звільнення. При цьому, якщо тривалість відпустки таких військовослужбовців становить більш як 10 календарних днів, їм оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад до місця служби або до обраного місця проживання в межах України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
<br />
 
<br />
== Порядок відкликання з відпусток службовців в особливий період ==
+
== Порядок відкликання з відпусток військовослужбовців в особливий період ==
 
   
 
   
'''Відкликання службовців із щорічних основних відпусток дозволяється лише у разі''' оголошення мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, а в інших випадках - за рішенням Міністра оборони України, керівників центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, керівників правоохоронних органів та керівників розвідувальних органів України, їх заступників та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, а також командувачів відповідних військових формувань, які за посадою не є керівниками центральних органів виконавчої влади.<br />
+
'''Відкликання військовослужбовців із щорічних основних відпусток дозволяється лише у разі''' оголошення мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, а в інших випадках - за рішенням Міністра оборони України, керівників центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, керівників правоохоронних органів та керівників розвідувальних органів України, їх заступників та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, а також командувачів відповідних військових формувань, які за посадою не є керівниками центральних органів виконавчої влади.<br />
  
У разі відкликання службовця із щорічної основної відпустки невикористана її частина надається йому, як правило, в поточному році. Якщо невикористана частина відпустки становить 10 календарних днів і більше, службовцю оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України, але не далі пункту перебування, з якого його було відкликано.<br />
+
У разі відкликання військовослужбовця із щорічної основної відпустки невикористана її частина надається йому, як правило, в поточному році. Якщо невикористана частина відпустки становить 10 календарних днів і більше, військовослужбовцю оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України, але не далі пункту перебування, з якого його було відкликано.<br />
  
'''В особливий період під час дії воєнного стану''' службовцям можуть надаватися '''відпустки за сімейними обставинами''' та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю '''не більш як 10 календарних днів'''.<br />
+
'''В особливий період під час дії воєнного стану''' військовослужбовцям можуть надаватися '''відпустки за сімейними обставинами''' та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю '''не більш як 10 календарних днів'''.<br />
  
 
== Зразки необхiдних документiв ==
 
== Зразки необхiдних документiв ==
Рядок 89: Рядок 92:
 
(підпис, звання, прізвище, ініціали)
 
(підпис, звання, прізвище, ініціали)
  
[[Категорія:Законодавство у сфері соціального захисту‎]]
+
[[Категорія:‎Гарантії і компенсації]]
[[Категорія:Порядок надання службовцям основної та додаткової відпусток, та відкликання з них в особливий період‎]]
 
 
[[Категорія:Військова служба‎]]
 
[[Категорія:Військова служба‎]]

Версія за 19:00, 20 березня 2017

Нормативна база

Порядок оформлення відпустки

 • службовець подає рапорт безпосередньо командиру;
 • командир передає рапорт до штабу в/ч для подання на розгляд командиру в/ч;
 • командир в/ч приймає рішення щодо надання відпустки (відмова обгрунтовується)

Відпустки, що надаються військовослужбовцям з моменту оголошення мобілізації до введення воєнного стану або оголошення демобілізації

Військовослужбовці мають право на щорічну основну та додаткову відпустку.
Щорічна основна відпустка - відпустка із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги – тривалістю до 30 календарних днів (якщо термін вислуги 10 років).
Додаткова (за сімейними обставинами або у зв’язку з хворобою (пораненням)з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю до 10 календарних днів).

Згідно з статтею 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення.

Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років - 35 календарних днів; від 15 до 20 років - 40 календарних днів; понад 20 календарних років - 45 календарних днів. Час для проїзду до місця проведення зазначеної відпустки і назад не надається. Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не враховуються.

Щорічна основна відпустка надається протягом календарного року. В особливих випадках з дозволу прямого начальника, уповноваженого Міністром оборони України, керівниками центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, керівниками правоохоронних органів та керівниками розвідувальних органів України, щорічна основна відпустка за минулий рік надається в першому кварталі наступного року, якщо раніше її не було надано.

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, тривалість щорічної основної відпустки в році початку військової служби обчислюється з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право, за кожний повний місяць служби до кінця календарного року. При цьому військовослужбовцям, які мають право на відпустку тривалістю 10 календарних днів і більше, оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відпустка тривалістю менш як 10 календарних днів за бажанням військовослужбовця може бути надана йому одночасно із щорічною основною відпусткою в наступному році. У такому самому порядку надається щорічна основна відпустка і військовослужбовцям, які перебували у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

За бажанням військовослужбовців, крім курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети ї підготовки, кафедри ї підготовки, щорічна основна відпустка може надаватися їм частинами, не більше двох, за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 15 календарних днів.

Військовослужбовцям, виконання обов'язків військової служби яких пов'язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров'я, крім військовослужбовців строкової військової служби, надається щорічна додаткова відпустка із збереженням грошового та матеріального забезпечення.

Тривалість такої щорічної додаткової відпустки визначається залежно від часу проходження служби в цих умовах та не може перевищувати 15 календарних днів.

Військовослужбовцям, які захворіли під час щорічної основної або щорічної додаткової відпустки, зазначена відпустка продовжується після одужання на кількість невикористаних днів цієї відпустки. За рішенням командира (начальника) військової частини військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин без збереження грошового забезпечення загальною тривалістю не більш як 10 календарних днів на рік.

У зв'язку з хворобою військовослужбовця йому надається відпустка для лікування із збереженням грошового та матеріального забезпечення на підставі висновку -лікарської комісії. Тривалість такої відпустки визначається характером захворювання. Загальний час безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою не повинен перевищувати 4 місяців підряд (крім випадків, коли законодавством передбачено більш тривалі строки перебування на лікуванні).

Після закінчення встановленого безперервного перебування на лікуванні у закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою військовослужбовець підлягає огляду -лікарською комісією для вирішення питання про придатність його до військової служби.

Після видання наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби відпустка для лікування у зв'язку з хворобою не надається.

Військовослужбовцям строкової військової служби за весь період проходження військової служби надається відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад, але не раніш як через 3 місяці проходження ними строкової військової служби.

Дружині (чоловіку) військовослужбовця щорічна основна відпустка за її бажанням надається у зручний для неї (нього) час одночасно із щорічною основною відпусткою військовослужбовця.

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, які звільняються з військової служби, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров'я, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі та у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, щорічна основна відпустка надається з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право за кожний повний місяць служби в році звільнення. При цьому, якщо тривалість відпустки таких військовослужбовців становить більш як 10 календарних днів, їм оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад до місця служби або до обраного місця проживання в межах України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Порядок відкликання з відпусток військовослужбовців в особливий період

Відкликання військовослужбовців із щорічних основних відпусток дозволяється лише у разі оголошення мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, а в інших випадках - за рішенням Міністра оборони України, керівників центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, керівників правоохоронних органів та керівників розвідувальних органів України, їх заступників та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, а також командувачів відповідних військових формувань, які за посадою не є керівниками центральних органів виконавчої влади.

У разі відкликання військовослужбовця із щорічної основної відпустки невикористана її частина надається йому, як правило, в поточному році. Якщо невикористана частина відпустки становить 10 календарних днів і більше, військовослужбовцю оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України, але не далі пункту перебування, з якого його було відкликано.

В особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів.

Зразки необхiдних документiв

ЗРАЗОК РАПОРТУ НА ЩОРІЧНУ ВІДПУСТКУ

Командиру в/ч

                          ____________________
                          ____________________
            РАПОРТ

Прошу надати мені______________________________________(звання, ПІБ), щорічну основну відпустку на ______ діб, виплатити грошову допомогу на оздоровлення та надати військовий проїзний документ.

Відпустку буду проводити за адресою:____________________ Тел._____________ _______________________________________________________ (підпис, звання, прізвище, ініціали)


ЗРАЗОК РАПОРТУ НА ВІДПУСТКУ ЗА СІМЕЙНИМИ ОБСТАВИНАМИ

Командиру підрозділу

                             ____________________
                             ____________________
               РАПОРТ

Прошу надати мені______________________________________(звання, ПІБ), щорічну основну відпустку на ______ діб за сімейними обставинами: __________________________(опис обставин).

До рапорту додаю: Довідку від _________№________(інший документ)

Відпустку буду проводити за адресою:____________________ Тел._____________ _______________________________________________________ (підпис, звання, прізвище, ініціали)