Відмінності між версіями «Порядок надання військовослужбовцям основної та додаткової відпусток, та відкликання з них в особливий період»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
м (віднесення до категорії)
 
(Не показані 15 проміжних версій 7 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
 
== Нормативна база ==  
 
== Нормативна база ==  
 +
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 Кодекс законів про працю України]
 +
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2011-12 Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»]
 +
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 Закон України "Про відпустки"]
 +
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20 Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)"]
  
Ст. 10-1 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2011-12 Закону України «Про соціальний і правовий захист службовців та членів їх сімей»].
+
== Право військовослужбовців на відпустки ==
 +
Статтею 10<sup>1</sup> Закону України [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2011-12 «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»] закріплено право військовослужбовців на відпустки та визначено порядок їх надання. У всіх питаннях, які стосуються надання відпусток та не врегульовані цим Законом, необхідно керуватися [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 КЗпП України] та Законом України "[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 Про відпустки]".
  
 
== Порядок оформлення відпустки ==
 
== Порядок оформлення відпустки ==
 +
# Службовець подає рапорт безпосередньо командиру.
 +
# Командир передає рапорт до штабу в/ч для подання на розгляд командиру в/ч.
 +
# Командир в/ч приймає рішення щодо надання відпустки (відмова обгрунтовується).
  
*службовець подає рапорт безпосередньо командиру;
+
== Види відпусток, що надаються військовослужбовцям  ==
*командир передає рапорт до штабу в/ч для подання на розгляд командиру в/ч;
 
*командир в/ч приймає рішення щодо надання відпустки (відмова обгрунтовується)
 
  
== Відпустки, що надаються службовцям з моменту оголошення мобілізації до введення воєнного стану або оголошення демобілізації ==
+
Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються [[Щорічні та додаткові відпустки|щорічні основні та додаткові відпустки]], а також [[Додаткові відпустки військовослужбовцям у зв'язку з навчанням|додаткові відпустки у зв'язку з навчанням]], творчі відпустки, [[Соціальні відпустки. Порядок надання|соціальні відпустки]], відпустки без збереження заробітної плати (грошового забезпечення) та інші види відпусток, передбачені законодавством.
  
службовці мають право на щорічну основну та додаткову відпустку.
+
{| class="wikitable"
<br />
+
|-
'''Щорічна основна відпустка''' - відпустка із збереженням  грошового, матеріального забезпечення  та наданням грошової допомоги – тривалістю до 30 календарних днів (якщо термін вислуги 10 років).
+
! Вид відпустки !! Тривалість відпустки|| Особливості
<br />
+
|-
'''Додаткова''' (за сімейними обставинами або у зв’язку з хворобою (пораненням)з інших поважних причин зі збереженням  грошового забезпечення тривалістю до 10 календарних днів).<br />
+
| Щорічна основна ||
 +
* до 10 років становить 30 календарних днів;
 +
* від 10 до 15 років - 35 календарних днів;
 +
* від 15 до 20 років - 40 календарних днів;
 +
* понад 20 календарних років - 45 календарних днів
 +
||
 +
* надається протягом календарного року
 +
* зберігається грошове і матеріальне забезпечення
 +
* надається грошова допомога
 +
* без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше 2-х діб в один кінець.  
 +
* святкові та неробочі дні при визначенні тривалості не враховуються
 +
'''Крім військовослужбовців строкової військової служби'''
 +
|-
 +
| Щорічна додаткова ||
 +
* визначається залежно від часу проходження служби в цих умовах;
 +
* не може перевищувати 15 календарних днів
 +
|| Надається військовослужбовцям, виконання обов'язків військової служби яких:
 +
* пов'язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням
 +
* здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров'я
 +
'''Крім військовослужбовців строкової військової служби'''
 +
|-
 +
| Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням || відповідно до Закону України [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 "Про відпустки"] || крім військовослужбовців строкової військової служби
 +
|-
 +
| Соціальні відпустки || відповідно до Закону України [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 "Про відпустки"] || крім військовослужбовців строкової військової служби
 +
|-
 +
| Творчі відпустки || відповідно до Закону України "[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 Про відпустки]" || крім військовослужбовців строкової військової служби
 +
|-
 +
| За сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення ||
 +
|-
 +
|  || до 10 календарних днів || у випадках укладення військовослужбовцем шлюбу
 +
|-
 +
| || до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад || у випадках тяжкого стану здоров'я або смерті дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) військовослужбовця, батька (матері) подружжя або особи, на вихованні якої перебував військовослужбовець
 +
|-
 +
|  || до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад || у випадках тяжкого стану здоров'я або смерті інших рідних
 +
|-
 +
|  || до 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад || у випадках пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім'ю військовослужбовця або рідних по крові чи шлюбу
 +
|-
 +
|  || до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад ||
 +
* в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в сім'ї необхідна
 +
* надається за рішенням командира (начальника) військової частини
 +
* надається один раз протягом календарного року
 +
|-
 +
| Інші види відпусток без збереження заробітної плати (грошового забезпечення) ||
 +
* до 15 календарних днів на рік<br>
  
Згідно ст. 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист службовців та членів їх сімей" службовцям, крім службовців строкової ї служби, надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення.<br />
+
* відповідно до Закону України [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 "Про відпустки"]
+
|| за рішенням командира (начальника) військової частини військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби<br>
Тривалість щорічної основної відпустки для службовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років - 35 календарних днів; від 15 до 20 років - 40 календарних днів; понад 20 календарних років - 45 календарних днів. Час для проїзду до місця проведення зазначеної відпустки і назад не надається. Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не враховуються.<br />
+
<br>
 +
 
 +
|-
 +
| Відпустка для лікування у зв'язку з хворобою ||
 +
* визначається характером захворювання
 +
* не більше 4 місяців підряд
 +
||
 +
* із збереженням грошового та матеріального забезпечення
 +
* на підставі висновку військово-лікарської комісії
 +
|}
 +
 
 +
== Порядок надання відпусток ==
 +
 
 +
Черговість надання військовослужбовцям щорічних основних та щорічних додаткових відпусток визначається графіками, що затверджуються командиром (начальником) військової частини, керівником органу військового управління, вищого військового навчального закладу, установи та організації і доводиться до відома всіх військовослужбовців.
 +
 
 +
Тривалість щорічної основної відпустки в році початку військової служби обчислюється з розрахунку '''1/12 частини тривалості відпустки''', на яку вони мають право, за кожний повний місяць служби до кінця календарного року.
 +
При цьому військовослужбовцям, які мають право на відпустку тривалістю 10 календарних днів і більше, оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 +
 
 +
Відпустка тривалістю менш як 10 календарних днів за бажанням військовослужбовця може бути надана йому одночасно із щорічною основною відпусткою в наступному році. У такому самому порядку надається щорічна основна відпустка і військовослужбовцям, які перебували у [[Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку|відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.]]
  
Щорічна основна відпустка надається протягом календарного року. В особливих випадках з дозволу прямого начальника, уповноваженого Міністром оборони України, керівниками центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, керівниками правоохоронних органів та керівниками розвідувальних органів України, щорічна основна відпустка за минулий рік надається в першому кварталі наступного року, якщо раніше її не було надано.<br />
+
Щорічна основна відпустка за минулий рік надається в першому кварталі наступного року, якщо раніше її не було надано і лише:
 +
# в особливих випадках;
 +
# з дозволу прямого начальника, уповноваженого Міністром оборони України, керівниками центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, керівниками правоохоронних органів та керівниками розвідувальних органів України.<br />
  
службовцям, крім службовців строкової ї служби, тривалість щорічної основної відпустки в році початку ї служби обчислюється з розрахунку '''1/12 частини тривалості відпустки''', на яку вони мають право, за кожний повний місяць служби до кінця календарного року. При цьому службовцям, які мають право на відпустку тривалістю 10 календарних днів і більше, оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Відпустка тривалістю менш як 10 календарних днів за бажанням службовця може бути надана йому одночасно із щорічною основною відпусткою в наступному році. У такому самому порядку надається щорічна основна відпустка і службовцям, які перебували у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
+
Військовослужбовцям, які перебувають у довготривалому відрядженні за межами України, крім військовослужбовців строкової військової служби, дозволяється за їх бажанням '''об'єднувати щорічні основні відпустки за два роки'''. У цьому разі загальна тривалість об'єднаної відпустки '''не може перевищувати 90 календарних днів'''.<br>
За бажанням службовців, крім курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети ї підготовки, кафедри ї підготовки, щорічна основна відпустка може надаватися їм '''частинами, не більше двох''', за умови, що основна безперервна її частина становитиме '''не менше 15 календарних днів'''.<br />
 
  
службовцям, виконання обов'язків ї служби яких пов'язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров'я, крім службовців строкової ї служби, надається щорічна додаткова відпустка із збереженням грошового та матеріального забезпечення. Тривалість такої щорічної додаткової відпустки визначається залежно від часу проходження служби в цих умовах та не може перевищувати '''15 календарних днів'''.<br />
+
За бажанням військовослужбовців, крім курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети ї підготовки, кафедри ї підготовки, щорічна основна відпустка може надаватися їм '''частинами, не більше двох''', за умови, що основна безперервна її частина становитиме '''не менше 15 календарних днів'''.<br />
  
службовцям, які захворіли під час щорічної основної або щорічної додаткової відпустки, зазначена відпустка продовжується після одужання на кількість невикористаних днів цієї відпустки.
+
Звертаємо увагу, що у рік звільнення військовослужбовців зі служби в разі невикористання ними щорічної основної або додаткової відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки, у тому числі військовослужбовцям-жінкам, які мають дітей.
За рішенням командира (начальника) ї частини службовцям, крім службовців строкової ї служби, можуть '''надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин''' без збереження грошового забезпечення загальною тривалістю не більш як '''10 календарних днів на рік'''.<br />
 
  
У зв'язку з хворобою службовця йому надається '''відпустка для лікування''' із збереженням грошового та матеріального забезпечення на підставі висновку -лікарської комісії. Тривалість такої відпустки визначається характером захворювання. Загальний час безперервного перебування службовця в закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою '''не повинен перевищувати 4 місяців підряд''' (крім випадків, коли законодавством передбачено більш тривалі строки перебування на лікуванні).<br />
+
'''<big>ВАЖЛИВО!</big>''' Військовослужбовцям, які захворіли під час щорічної основної або щорічної додаткової відпустки, зазначена відпустка продовжується після одужання на кількість невикористаних днів цієї відпустки.
  
Після закінчення встановленого безперервного перебування на лікуванні у закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою службовець підлягає огляду -лікарською комісією для вирішення питання про придатність його до ї служби.<br />
+
Для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 серед населення України 17.03.2020 Верховна Рада України ухвалила [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»].
  
Після видання наказу про звільнення службовця з ї служби відпустка для лікування у зв'язку з хворобою не надається.<br />
+
Отже, на період встановлення карантину роботодавець може надавати працівнику, зокрема державному службовцю, службовцю органу місцевого самоврядування, за його згодою, відпустку зі збереженням заробітної плати або без її збереження.
  
'''службовцям строкової ї служби''' за весь період проходження ї служби надається відпустка тривалістю '''10 календарних днів''' без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад, але не раніш як через 3 місяці проходження ними строкової ї служби.<br />
+
Термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін, визначений [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 ч.1 ст. 26 Закону України «Про відпустки»].
  
Дружині (чоловіку) службовця щорічна основна відпустка за її бажанням надається у зручний для неї (нього) час одночасно із щорічною основною відпусткою службовця.<br />
+
Це означає, що після завершення карантину працівник матиме право повторно отримати відпустку без збереження заробітної плати строком до 15 діб.
  
службовцям, крім службовців строкової ї служби, які звільняються з ї служби, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров'я, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі та у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, щорічна основна відпустка надається з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право за кожний повний місяць служби в році звільнення. При цьому, якщо тривалість відпустки таких службовців становить більш як 10 календарних днів, їм оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад до місця служби або до обраного місця проживання в межах України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
+
== Відпустка військовослужбовцям строкової військової служби ==
<br />
 
== Порядок відкликання з відпусток службовців в особливий період ==
 
 
'''Відкликання службовців із щорічних основних відпусток дозволяється лише у разі''' оголошення мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, а в інших випадках - за рішенням Міністра оборони України, керівників центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, керівників правоохоронних органів та керівників розвідувальних органів України, їх заступників та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, а також командувачів відповідних військових формувань, які за посадою не є керівниками центральних органів виконавчої влади.<br />
 
  
У разі відкликання службовця із щорічної основної відпустки невикористана її частина надається йому, як правило, в поточному році. Якщо невикористана частина відпустки становить 10 календарних днів і більше, службовцю оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України, але не далі пункту перебування, з якого його було відкликано.<br />
+
'''Військовослужбовцям строкової військової служби''' за весь період проходження військової служби надається відпустка:
 +
* тривалістю '''10 календарних днів''' без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад,  
 +
* не раніш як через 3 місяці проходження ними строкової військової служби.<br />
  
'''В особливий період під час дії воєнного стану''' службовцям можуть надаватися '''відпустки за сімейними обставинами''' та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю '''не більш як 10 календарних днів'''.<br />
+
== Порядок відкликання з відпусток військовослужбовців в особливий період ==
 +
 +
'''Відкликання військовослужбовців із щорічних основних відпусток дозволяється лише у разі''' оголошення мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, а в інших випадках - за рішенням Міністра оборони України, керівників центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, керівників правоохоронних органів та керівників розвідувальних органів України, їх заступників та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, а також командувачів відповідних військових формувань, які за посадою не є керівниками центральних органів виконавчої влади.<br />
  
== Зразки необхiдних документiв ==
+
У разі відкликання військовослужбовця із щорічної основної відпустки невикористана її частина надається йому, як правило, в поточному році. Якщо невикористана частина відпустки становить 10 календарних днів і більше, військовослужбовцю оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України, але не далі пункту перебування, з якого його було відкликано.<br />
  
'''ЗРАЗОК РАПОРТУ НА ЩОРІЧНУ ВІДПУСТКУ'''
+
''' В особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.'''.<br />
  
                                            Командиру в/ч
+
У разі ненадання військовослужбовцям щорічних основних відпусток у зв’язку з настанням періодів, передбачених пунктами 17 і 18 статті 10<sup>1</sup> [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2011-12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»], такі відпустки надаються у наступному році. У такому разі дозволяється за бажанням військовослужбовців об’єднувати щорічні основні відпустки за два роки, але при цьому загальна тривалість об’єднаної відпустки не може перевищувати 90 календарних днів.
                                                    ____________________
 
                                                    ____________________
 
                        РАПОРТ
 
  
Прошу надати мені______________________________________(звання, ПІБ),
+
Зазначені відпустки можуть бути надані декількома частинами (більше двох), без обмеження тривалості кожної з них.
щорічну основну відпустку на ______ діб, виплатити грошову допомогу
 
на оздоровлення та надати військовий проїзний документ.
 
  
Відпустку буду проводити за адресою:____________________
+
== Зразки документiв ==
Тел._____________
+
[[Файл:Зразок рапорту на відпустку за сімейними обставинами.docx|міні|Зразок рапорту на відпустку за сімейними обставинами]]<br>
_______________________________________________________
 
(підпис, звання, прізвище, ініціали)<br />
 
  
<br />
+
[[Файл:Зразок рапорту на щорічну відпустку.docx|міні|Зразок рапорту на щорічну відпустку]]
'''ЗРАЗОК РАПОРТУ НА ВІДПУСТКУ ЗА СІМЕЙНИМИ ОБСТАВИНАМИ'''
 
  
Командиру підрозділу
+
[[Файл:Зразок рапорту на відпустку за сімейними обставинами|міні|Зразок рапорту на відпустку за сімейними обставинами]]
                                                          ____________________
 
                                                          ____________________
 
                              РАПОРТ
 
  
Прошу надати мені______________________________________(звання, ПІБ),
+
== Див. також ==
щорічну основну відпустку на ______ діб за сімейними обставинами:
+
* [[Щорічні та додаткові відпустки]]
__________________________(опис обставин).
+
* [[Додаткові відпустки військовослужбовцям у зв'язку з навчанням]]
  
До рапорту додаю:
+
* [[Соціальні відпустки. Порядок надання]]
Довідку від _________№________(інший документ)
 
  
Відпустку буду проводити за адресою:____________________
+
* [[Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку]]
Тел._____________
 
_______________________________________________________
 
(підпис, звання, прізвище, ініціали)
 
  
[[Категорія:Законодавство у сфері соціального захисту‎]]
+
[[Категорія:Трудове право]]
[[Категорія:Порядок надання службовцям основної та додаткової відпусток, та відкликання з них в особливий період‎]]
+
[[Категорія:Відпустка]]
 
[[Категорія:Військова служба‎]]
 
[[Категорія:Військова служба‎]]

Поточна версія на 14:09, 21 квітня 2021

Нормативна база

Право військовослужбовців на відпустки

Статтею 101 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» закріплено право військовослужбовців на відпустки та визначено порядок їх надання. У всіх питаннях, які стосуються надання відпусток та не врегульовані цим Законом, необхідно керуватися КЗпП України та Законом України "Про відпустки".

Порядок оформлення відпустки

 1. Службовець подає рапорт безпосередньо командиру.
 2. Командир передає рапорт до штабу в/ч для подання на розгляд командиру в/ч.
 3. Командир в/ч приймає рішення щодо надання відпустки (відмова обгрунтовується).

Види відпусток, що надаються військовослужбовцям

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються щорічні основні та додаткові відпустки, а також додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, відпустки без збереження заробітної плати (грошового забезпечення) та інші види відпусток, передбачені законодавством.

Вид відпустки Тривалість відпустки Особливості
Щорічна основна
 • до 10 років становить 30 календарних днів;
 • від 10 до 15 років - 35 календарних днів;
 • від 15 до 20 років - 40 календарних днів;
 • понад 20 календарних років - 45 календарних днів
 • надається протягом календарного року
 • зберігається грошове і матеріальне забезпечення
 • надається грошова допомога
 • без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше 2-х діб в один кінець.
 • святкові та неробочі дні при визначенні тривалості не враховуються

Крім військовослужбовців строкової військової служби

Щорічна додаткова
 • визначається залежно від часу проходження служби в цих умовах;
 • не може перевищувати 15 календарних днів
Надається військовослужбовцям, виконання обов'язків військової служби яких:
 • пов'язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням
 • здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров'я

Крім військовослужбовців строкової військової служби

Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням відповідно до Закону України "Про відпустки" крім військовослужбовців строкової військової служби
Соціальні відпустки відповідно до Закону України "Про відпустки" крім військовослужбовців строкової військової служби
Творчі відпустки відповідно до Закону України "Про відпустки" крім військовослужбовців строкової військової служби
За сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення
до 10 календарних днів у випадках укладення військовослужбовцем шлюбу
до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад у випадках тяжкого стану здоров'я або смерті дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) військовослужбовця, батька (матері) подружжя або особи, на вихованні якої перебував військовослужбовець
до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад у випадках тяжкого стану здоров'я або смерті інших рідних
до 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад у випадках пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім'ю військовослужбовця або рідних по крові чи шлюбу
до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад
 • в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в сім'ї необхідна
 • надається за рішенням командира (начальника) військової частини
 • надається один раз протягом календарного року
Інші види відпусток без збереження заробітної плати (грошового забезпечення)
 • до 15 календарних днів на рік
за рішенням командира (начальника) військової частини військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби


Відпустка для лікування у зв'язку з хворобою
 • визначається характером захворювання
 • не більше 4 місяців підряд
 • із збереженням грошового та матеріального забезпечення
 • на підставі висновку військово-лікарської комісії

Порядок надання відпусток

Черговість надання військовослужбовцям щорічних основних та щорічних додаткових відпусток визначається графіками, що затверджуються командиром (начальником) військової частини, керівником органу військового управління, вищого військового навчального закладу, установи та організації і доводиться до відома всіх військовослужбовців.

Тривалість щорічної основної відпустки в році початку військової служби обчислюється з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право, за кожний повний місяць служби до кінця календарного року. При цьому військовослужбовцям, які мають право на відпустку тривалістю 10 календарних днів і більше, оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відпустка тривалістю менш як 10 календарних днів за бажанням військовослужбовця може бути надана йому одночасно із щорічною основною відпусткою в наступному році. У такому самому порядку надається щорічна основна відпустка і військовослужбовцям, які перебували у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Щорічна основна відпустка за минулий рік надається в першому кварталі наступного року, якщо раніше її не було надано і лише:

 1. в особливих випадках;
 2. з дозволу прямого начальника, уповноваженого Міністром оборони України, керівниками центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, керівниками правоохоронних органів та керівниками розвідувальних органів України.

Військовослужбовцям, які перебувають у довготривалому відрядженні за межами України, крім військовослужбовців строкової військової служби, дозволяється за їх бажанням об'єднувати щорічні основні відпустки за два роки. У цьому разі загальна тривалість об'єднаної відпустки не може перевищувати 90 календарних днів.

За бажанням військовослужбовців, крім курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети ї підготовки, кафедри ї підготовки, щорічна основна відпустка може надаватися їм частинами, не більше двох, за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 15 календарних днів.

Звертаємо увагу, що у рік звільнення військовослужбовців зі служби в разі невикористання ними щорічної основної або додаткової відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки, у тому числі військовослужбовцям-жінкам, які мають дітей.

ВАЖЛИВО! Військовослужбовцям, які захворіли під час щорічної основної або щорічної додаткової відпустки, зазначена відпустка продовжується після одужання на кількість невикористаних днів цієї відпустки.

Для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 серед населення України 17.03.2020 Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Отже, на період встановлення карантину роботодавець може надавати працівнику, зокрема державному службовцю, службовцю органу місцевого самоврядування, за його згодою, відпустку зі збереженням заробітної плати або без її збереження.

Термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін, визначений ч.1 ст. 26 Закону України «Про відпустки».

Це означає, що після завершення карантину працівник матиме право повторно отримати відпустку без збереження заробітної плати строком до 15 діб.

Відпустка військовослужбовцям строкової військової служби

Військовослужбовцям строкової військової служби за весь період проходження військової служби надається відпустка:

 • тривалістю 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад,
 • не раніш як через 3 місяці проходження ними строкової військової служби.

Порядок відкликання з відпусток військовослужбовців в особливий період

Відкликання військовослужбовців із щорічних основних відпусток дозволяється лише у разі оголошення мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, а в інших випадках - за рішенням Міністра оборони України, керівників центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, керівників правоохоронних органів та керівників розвідувальних органів України, їх заступників та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, а також командувачів відповідних військових формувань, які за посадою не є керівниками центральних органів виконавчої влади.

У разі відкликання військовослужбовця із щорічної основної відпустки невикористана її частина надається йому, як правило, в поточному році. Якщо невикористана частина відпустки становить 10 календарних днів і більше, військовослужбовцю оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України, але не далі пункту перебування, з якого його було відкликано.

В особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець..

У разі ненадання військовослужбовцям щорічних основних відпусток у зв’язку з настанням періодів, передбачених пунктами 17 і 18 статті 101 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», такі відпустки надаються у наступному році. У такому разі дозволяється за бажанням військовослужбовців об’єднувати щорічні основні відпустки за два роки, але при цьому загальна тривалість об’єднаної відпустки не може перевищувати 90 календарних днів.

Зазначені відпустки можуть бути надані декількома частинами (більше двох), без обмеження тривалості кожної з них.

Зразки документiв

Файл:Зразок рапорту на відпустку за сімейними обставинами.docx

Файл:Зразок рапорту на щорічну відпустку.docx

Файл:Зразок рапорту на відпустку за сімейними обставинами
Зразок рапорту на відпустку за сімейними обставинами

Див. також