Відмінності між версіями «Порядок зміни меж населеного пункту»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(поточне редагування)
(Не показані 17 проміжних версій 3 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
= '''Нормативна база''' =
== Нормативна база ==
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text Конституція України]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text Земельний кодекс України]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text Земельний кодекс України]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text Цивільний кодекс України]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15#Text Закон України «Про землеустрій»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15#Text Закон України «Про землеустрій»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17#Text Закон України «Про державний земельний кадастр»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17#Text Закон України «Про державний земельний кадастр»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15#Text Закон України «Про оцінку земель»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15#Text Закон України «Про оцінку земель»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14#Text Закон України "Про оренду землі"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1808-15#Text Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1808-15#Text Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1618-04#Text Наказ Державного комітету  України по земельним ресурсам «Про затвердження Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1618-04#Text Наказ Державного комітету  України по земельним ресурсам «Про затвердження Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0391-10#Text Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів  «Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0391-10#Text Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів  «Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні"]


= '''Визначення поняття меж населеного пункту''' =
== Визначення поняття меж населеного пункту ==
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n1662 Статтею 173 Земельного кодексу України] встановлено, що '''межа населеного пункту''' (району, села, селища, міста, району у місті) - це умовна замкнена лінія на поверхні землі, що відокремлює територію району, села, селища, міста, району у місті від інших територій.
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n1662 Статтею 173 Земельного кодексу України] встановлено, що '''межа населеного пункту''' (району, села, селища, міста, району у місті) – '''''це умовна замкнена лінія на поверхні землі, що відокремлює територію району, села, селища, міста, району у місті від інших територій.'''''


Межі населеного пункту (адміністративно-територіальної одиниці) визначаються як по суходолу, так і по водному простору.
Межі населеного пункту (адміністративно-територіальної одиниці) визначаються як по суходолу, так і по водному простору.


Земельним кодексом передбачено, що межі населеного пункту встановлюються і змінюються за проектами землеустрою щодо встановлення або зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, які розробляються з урахуванням генеральних планів населених пунктів.
Земельним кодексом передбачено, що '''''межі населеного пункту встановлюються і змінюються за проектами землеустрою''''' щодо встановлення або зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, які розробляються з урахуванням генеральних планів населених пунктів. Проект землеустрою відносно зміни меж населеного пункту розробляється у разі наявності діючого генерального плану населеного пункту.


Тобто, безпосередньо проект землеустрою відносно зміни меж населеного пункту розробляється у разі наявності діючого генерального плану населеного пункту.
Землі та земельні ділянки державної власності, включені в межі населеного пункту(крім земель,які не можуть передаватися у комунальну власність), переходять у власність  територіальної громади. Рішення про встановлення меж населеного пункту та витяги з Державного земельного кадастру про межу відповідної адміністративно-територіальної одиниці та про відповідні земельні ділянки, право власності на які переходить до територіальної громади, є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на такі земельні ділянки.


= '''Органи, які приймають рішення про встановлення та зміну меж  населеного пункту та етапи встановлення/зміни меж населеного пункту''' =
== Органи, які приймають рішення про встановлення та зміну меж  населеного пункту та етапи встановлення/зміни меж населеного пункту ==
<u>'''1. Рішення про встановлення та зміну меж населених пунктів приймаються''':</u>


<u>'''''1. Рішення про встановлення та зміну меж населених пунктів приймаються''''':</u>
- Верховною Радою України (для районів і міст) за поданням Кабінету Міністрів України (п. 29 ч. 1 ст. 85 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text Конституції України]);
 
- верховною Радою України (для районів і міст) за поданням Кабінету Міністрів України;


- районною радою ( для сіл, селищ, які входять до складу відповідного району), за поданням цих сільських, селищних рад;
- районною радою ( для сіл, селищ, які входять до складу відповідного району), за поданням цих сільських, селищних рад;
Рядок 27: Рядок 30:
- міською радою (для  районів у містах), за поданням відповідних районних у містах рад.
- міською радою (для  районів у містах), за поданням відповідних районних у містах рад.


<u>'''''2. Етапи встановлення/зміни меж населеного пункту''''':</u>
<u>'''2. Етапи встановлення/зміни меж населеного пункту''':</u>


- прийняття рішення про розроблення проекту землеустрою щодо встановлення/зміни меж населеного пункту;
- прийняття рішення про розроблення проекту землеустрою щодо встановлення/зміни меж населеного пункту;
Рядок 41: Рядок 44:
-  облаштування межових знаків;
-  облаштування межових знаків;


- отримання витягу з  Державного земельного кадастру
- отримання витягу з  Державного земельного кадастру.
 
= '''Розробники документації із землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту''' =
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15#n226 Відповідно до ст. 26 Закону України] «Про землеустрій» розробниками документації із землеустрою є:
 
-  '''''Юридичні особи'''''


( які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою);
== Розробники документації із землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту ==
Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15#n226 ст. 26 Закону України «Про землеустрій»], розробниками документації із землеустрою є:


- '''Ф''ізичні особи – підприємці'''''
-  '''Юридичні особи''' (які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою);


(які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою).  
- '''Фізичні особи – підприємці''' (які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою).


Варто зауважити, що взаємовідносини замовників і розробників документації із землеустрою регулюються законодавством України і договором.
Варто зауважити, що взаємовідносини замовників і розробників документації із землеустрою регулюються законодавством України і договором.


Укладання договору щодо розроблення документації із землеустрою здійснюється з урахуванням Закону України «Про публічні закупівлі», Цивільного та Господарського кодексів України.
Укладання договору щодо розроблення документації із землеустрою здійснюється з урахуванням [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text Закону України «Про публічні закупівлі»], Цивільного та Господарського кодексів України.


''Перелік суб’єктів, що надають послуги з розробки документації з землеустрою у відповідному районі/місті  можна знайти на офіційних сайтах територіальних органів Держгеокадастру.''
{| class="wikitable"
|-
|''Перелік суб’єктів, що надають послуги з розробки документації з землеустрою у відповідному районі/місті  можна знайти на офіційних сайтах територіальних органів Держгеокадастру.''
|}


= '''Вимоги до проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту''' =
== Вимоги до проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту ==
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15#n375 Відповідно до ст. 46 Закону України «Про землеустрій»] проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту обов'язково повинен включати в себе:
Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15#n375 ст. 46 Закону України «Про землеустрій»], проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту обов'язково повинен включати в себе:


а) пояснювальну записку;
а) пояснювальну записку;
Рядок 83: Рядок 85:
з) матеріали виносу меж адміністративно-територіальних одиниць в натуру (на місцевість) з каталогом координат їх поворотних точок.
з) матеріали виносу меж адміністративно-територіальних одиниць в натуру (на місцевість) з каталогом координат їх поворотних точок.


'''Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту складається у паперовій та електронній (цифровій) формах.'''
{| class="wikitable"
|-
|'''Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту складається у паперовій та електронній (цифровій) формах.'''
|}


Також, зауважимо, що складовою частиною проекту землеустрою щодо встановлення і зміни меж населеного пункту є перелік земельних ділянок державної власності (із зазначенням їх кадастрових номерів, місцезнаходження, площі та цільового призначення), які переходять у власність відповідної територіальної громади.
Також зауважимо, що складовою частиною проекту землеустрою щодо встановлення і зміни меж населеного пункту є перелік земельних ділянок державної власності (із зазначенням їх кадастрових номерів, місцезнаходження, площі та цільового призначення), які переходять у власність відповідної територіальної громади.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| Обов’язково! Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту підлягає погодженню сільськими, селищними, міськими, районними радами, районними державними адміністраціями, за рахунок території яких планується здійснити розширення її меж.''
| '''Обов’язково!'''
Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту підлягає погодженню сільськими, селищними, міськими, районними радами, районними державними адміністраціями, за рахунок території яких планується здійснити розширення її меж.
|}
|}


Статтею 46 Закону України «Про землеустрій» визначено, що рішення про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальних одиниць є одночасно рішенням про затвердження проектів землеустрою щодо їх встановлення (зміни).
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15#n375 Статтею 46 Закону України «Про землеустрій»] визначено, що рішення про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальних одиниць є одночасно рішенням про затвердження проектів землеустрою щодо їх встановлення (зміни).


= '''Порядок внесення змін до Державного земельного кадастру відомостей про межі населеного пункту''' =
== Порядок внесення змін до Державного земельного кадастру відомостей про межі населеного пункту ==
Відповідно до ст. 32 Закону України «Про державний земельний кадастр» відомості про  межі населеного пункту вносяться до Державного земельного кадастру на підставі рішення відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування про встановлення/зміну меж адміністративно-територіальної одиниці, про затвердження документації із землеустрою, яка є підставою для внесення таких відомостей.
Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17#n390 ст. 32 Закону України «Про державний земельний кадастр»], відомості про  межі адміністративно-територіальних одиниць, нормативну грошову оцінку земель, розташованих у межах територій адміністративно-територіальних одиниць, економічну оцінку земель, обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, вносяться до Державного земельного кадастру на підставі рішення відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування про встановлення і зміну меж адміністративно-територіальної одиниці, про затвердження документації із землеустрою,документації з оцінки земель, яка є підставою для внесення таких відомостей.
Рішення подається Державному кадастровому реєстратору,який здійснює внесення таких відомостей до Державного земельного кадастру,за бажанням заявника в паперовій чи електронній формі разом з електронним документом, що містить відомості про результати робіт із землеустрою та оцінки земель.


Строк внесення таких змін складає 14-ть робочих днів з дня отримання відповідної документації.
Строк внесення таких змін складає 14 робочих днів з дня отримання відповідної документації.


Після спливу зазначеного строку Державний реєстратор повинен внести відповідні відомості до Державного земельного кадастру або надати мотивовану відмову у внесенні таких відомостей.
Після спливу зазначеного строку Державний реєстратор повинен внести відповідні відомості до Державного земельного кадастру або надати мотивовану відмову у внесенні таких відомостей.


На підтвердження відомостей внесених до Державного земельного кадастру щодо встановлення /зміни меж населеного пункту надається витяг.
На підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць,нормативну грошову оцінку земель,розташованих в межах територій адміністративно-територіальниходиниць,економічну оцінку земель,обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, Державним кадастровим реєстратором безоплатно видається органу, який прийняв відповідне рішення,  витяг з Державного земельного кадастру.
 
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| Важливо! Право власності на відповідні земельні ділянки переходить до територіальної громади на підставі рішення про встановлення меж населеного пункту й витягу з Державного земельного кадастру про межі відповідного населеного пункту, які є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на такі земельні ділянки.
| '''Важливо!'''
Право власності на відповідні земельні ділянки переходить до територіальної громади на підставі рішення про встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць й витягу з Державного земельного кадастру про межі адміністративно-територіальнихх одиниць, які є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на такі земельні ділянки.
|}
|}


Також, варто зауважити, що відповідний орган місцевого самоврядування отримує право розпорядження земельними ділянками, після встановлення меж території населеного пункту на місцевості, що закріплюється  межовими знаками  та внесенням відомостей про земельну ділянку  до Державного земельного кадастру.
Варто зазначити, що відповідний орган місцевого самоврядування отримує право розпорядження земельними ділянками, після встановлення меж території адміністративно-територіальних одиниць на місцевості, що закріплюється  межовими знаками  та внесенням відомостей про земельну ділянку  до Державного земельного кадастру.


= '''Судова практика''' =
== Судова практика ==
Верховний суд України (судова палата у цивільних справах) у постанові від [http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/69671228 27.09.2017 року по справі №391/1055/14-ц] висловив свою позицію щодо встановлення меж населеного пункту, а саме.:
Верховний Суд України (судова палата у цивільних справах) у [https://reyestr.court.gov.ua/Review/69671228 постанові від 27.09.2017 року у справі №391/1055/14-ц] висловив свою позицію щодо встановлення меж населеного пункту, а саме:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| ''«…Межі населеного пункту вважаються встановленими, а органи місцевого самоврядування набувають права розпоряджатися земельними ділянками, які відповідно до розроблених проектів щодо встановлення меж відповідної сільської, селищної, міської ради включаються до їх територій, після встановлення (винесення) меж території населеного пункту в натуру (на місцевість), закріплення меж території межовими знаками та внесення відомостей про земельну ділянку до державного земельного кадастру (АС ДЗК), якщо межі населеного пункті не були встановлені/змінені у іншому порядку передбаченому законодавством, яке діяло на  час утворення населеного пункту його розбудови та/ або  зміни меж..».''
| ''«…Межі населеного пункту вважаються встановленими, а органи місцевого самоврядування набувають права розпоряджатися земельними ділянками, які відповідно до розроблених проектів щодо встановлення меж відповідної сільської, селищної, міської ради включаються до їх територій, після встановлення (винесення) меж території населеного пункту в натуру (на місцевість), закріплення меж території межовими знаками та внесення відомостей про земельну ділянку до державного земельного кадастру (АС ДЗК), якщо межі населеного пункті не були встановлені/змінені у іншому порядку передбаченому законодавством, яке діяло на  час утворення населеного пункту його розбудови та/ або  зміни меж...».''
|}
|}


Тобто, органи місцевого самоврядування набувають права розпоряджатися земельними ділянками після встановлення межі населеного пункту в натурі.
Тобто, органи місцевого самоврядування набувають права розпоряджатися земельними ділянками після встановлення межі населеного пункту в натурі.
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у [https://reyestr.court.gov.ua/Review/88027671 постанові від 03 березня 2020 року у справі №367/6388/16-а] щодо оскарження затвердження детального плану території забудови кварталу міста, прийшов до наступних висновків:
{| class="wikitable"
|-
| ''- у разі якщо межі населених пунктів не встановлені у порядку, визначеному Земельним кодексом України, судам належить виходити з фактичних меж населених пунктів. Так, відсутність реалізації компетентними органами своїх повноважень щодо встановлення меж міста не свідчить про фактичну відсутність таких меж.''
''- Державний кадастровий реєстратор не наділений повноваженнями встановлювати межі населених пунктів або визначати належність певної земельної ділянки до території населеного пункту. А тому, присвоєння державним кадастровим реєстратором земельним ділянкам кадастрових номерів, у яких перші десять цифр свідчать розташування в межах міста, не є безспірним свідченням розташування цих ділянок в межах міста.'''
|}


[[Категорія:Земельне право‎]]
[[Категорія:Земельне право‎]]
[[Категорія:Місцеві державні адміністрації, інші органи державного управління в адміністративно-територіальних одиницях України‎‎]]
[[Категорія:Місцеві державні адміністрації, інші органи державного управління в адміністративно-територіальних одиницях України‎‎]]
[[Категорія:Органи місцевого самоврядування‎‎‎]]
[[Категорія:Органи місцевого самоврядування‎‎‎]]

Версія за 09:01, 14 травня 2021

Нормативна база

Визначення поняття меж населеного пункту

Статтею 173 Земельного кодексу України встановлено, що межа населеного пункту (району, села, селища, міста, району у місті) – це умовна замкнена лінія на поверхні землі, що відокремлює територію району, села, селища, міста, району у місті від інших територій.

Межі населеного пункту (адміністративно-територіальної одиниці) визначаються як по суходолу, так і по водному простору.

Земельним кодексом передбачено, що межі населеного пункту встановлюються і змінюються за проектами землеустрою щодо встановлення або зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, які розробляються з урахуванням генеральних планів населених пунктів. Проект землеустрою відносно зміни меж населеного пункту розробляється у разі наявності діючого генерального плану населеного пункту.

Землі та земельні ділянки державної власності, включені в межі населеного пункту(крім земель,які не можуть передаватися у комунальну власність), переходять у власність територіальної громади. Рішення про встановлення меж населеного пункту та витяги з Державного земельного кадастру про межу відповідної адміністративно-територіальної одиниці та про відповідні земельні ділянки, право власності на які переходить до територіальної громади, є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на такі земельні ділянки.

Органи, які приймають рішення про встановлення та зміну меж  населеного пункту та етапи встановлення/зміни меж населеного пункту

1. Рішення про встановлення та зміну меж населених пунктів приймаються:

- Верховною Радою України (для районів і міст) за поданням Кабінету Міністрів України (п. 29 ч. 1 ст. 85 Конституції України);

- районною радою ( для сіл, селищ, які входять до складу відповідного району), за поданням цих сільських, селищних рад;

- міською радою (для  районів у містах), за поданням відповідних районних у містах рад.

2. Етапи встановлення/зміни меж населеного пункту:

- прийняття рішення про розроблення проекту землеустрою щодо встановлення/зміни меж населеного пункту;

- замовлення та розробка проекту землеустрою щодо встановлення/зміни меж населеного пункту;

- розроблення та погодження проекту землеустрою щодо встановлення/зміни меж населеного пункту;

- прийняття рішення про затвердження проекту та встановлення/зміни меж населеного пункту;

- внесення змін про земельну ділянку до Державного земельного кадастру, з урахуванням встановлених меж;

-  облаштування межових знаків;

- отримання витягу з  Державного земельного кадастру.

Розробники документації із землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про землеустрій», розробниками документації із землеустрою є:

Юридичні особи (які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою);

Фізичні особи – підприємці (які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою).

Варто зауважити, що взаємовідносини замовників і розробників документації із землеустрою регулюються законодавством України і договором.

Укладання договору щодо розроблення документації із землеустрою здійснюється з урахуванням Закону України «Про публічні закупівлі», Цивільного та Господарського кодексів України.

Перелік суб’єктів, що надають послуги з розробки документації з землеустрою у відповідному районі/місті  можна знайти на офіційних сайтах територіальних органів Держгеокадастру.

Вимоги до проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту

Відповідно до ст. 46 Закону України «Про землеустрій», проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту обов'язково повинен включати в себе:

а) пояснювальну записку;

б) завдання на виконання робіт;

в) рішення про розроблення проекту землеустрою щодо встановлення або зміни меж адміністративно-територіальних одиниць;

г) посвідчені в установленому порядку копії генерального плану населеного пункту, рішень про його затвердження (у разі зміни меж населеного пункту);

ґ) викопіювання із схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальної одиниці (утворення), а у разі її відсутності - викопіювання із проекту формування територій сільських, селищних рад;

д) викопіювання із кадастрових карт (планів) з відображенням існуючих (за їх наявності) та проектних меж адміністративно-територіальної одиниці;

е) експлікація земель в існуючих (за їх наявності) та проектних межах адміністративно-територіальної одиниці;

є) опис меж адміністративно-територіальних одиниць;

ж) матеріали погодження проекту;

з) матеріали виносу меж адміністративно-територіальних одиниць в натуру (на місцевість) з каталогом координат їх поворотних точок.

Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту складається у паперовій та електронній (цифровій) формах.

Також зауважимо, що складовою частиною проекту землеустрою щодо встановлення і зміни меж населеного пункту є перелік земельних ділянок державної власності (із зазначенням їх кадастрових номерів, місцезнаходження, площі та цільового призначення), які переходять у власність відповідної територіальної громади.

Обов’язково!

Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту підлягає погодженню сільськими, селищними, міськими, районними радами, районними державними адміністраціями, за рахунок території яких планується здійснити розширення її меж.

Статтею 46 Закону України «Про землеустрій» визначено, що рішення про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальних одиниць є одночасно рішенням про затвердження проектів землеустрою щодо їх встановлення (зміни).

Порядок внесення змін до Державного земельного кадастру відомостей про межі населеного пункту

Відповідно до ст. 32 Закону України «Про державний земельний кадастр», відомості про  межі адміністративно-територіальних одиниць, нормативну грошову оцінку земель, розташованих у межах територій адміністративно-територіальних одиниць, економічну оцінку земель, обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, вносяться до Державного земельного кадастру на підставі рішення відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування про встановлення і зміну меж адміністративно-територіальної одиниці, про затвердження документації із землеустрою,документації з оцінки земель, яка є підставою для внесення таких відомостей. Рішення подається Державному кадастровому реєстратору,який здійснює внесення таких відомостей до Державного земельного кадастру,за бажанням заявника в паперовій чи електронній формі разом з електронним документом, що містить відомості про результати робіт із землеустрою та оцінки земель.

Строк внесення таких змін складає 14 робочих днів з дня отримання відповідної документації.

Після спливу зазначеного строку Державний реєстратор повинен внести відповідні відомості до Державного земельного кадастру або надати мотивовану відмову у внесенні таких відомостей.

На підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць,нормативну грошову оцінку земель,розташованих в межах територій адміністративно-територіальниходиниць,економічну оцінку земель,обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, Державним кадастровим реєстратором безоплатно видається органу, який прийняв відповідне рішення, витяг з Державного земельного кадастру.

Важливо!

Право власності на відповідні земельні ділянки переходить до територіальної громади на підставі рішення про встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць й витягу з Державного земельного кадастру про межі адміністративно-територіальнихх одиниць, які є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на такі земельні ділянки.

Варто зазначити, що відповідний орган місцевого самоврядування отримує право розпорядження земельними ділянками, після встановлення меж території адміністративно-територіальних одиниць на місцевості, що закріплюється  межовими знаками  та внесенням відомостей про земельну ділянку  до Державного земельного кадастру.

Судова практика

Верховний Суд України (судова палата у цивільних справах) у постанові від 27.09.2017 року у справі №391/1055/14-ц висловив свою позицію щодо встановлення меж населеного пункту, а саме:

«…Межі населеного пункту вважаються встановленими, а органи місцевого самоврядування набувають права розпоряджатися земельними ділянками, які відповідно до розроблених проектів щодо встановлення меж відповідної сільської, селищної, міської ради включаються до їх територій, після встановлення (винесення) меж території населеного пункту в натуру (на місцевість), закріплення меж території межовими знаками та внесення відомостей про земельну ділянку до державного земельного кадастру (АС ДЗК), якщо межі населеного пункті не були встановлені/змінені у іншому порядку передбаченому законодавством, яке діяло на  час утворення населеного пункту його розбудови та/ або  зміни меж...».

Тобто, органи місцевого самоврядування набувають права розпоряджатися земельними ділянками після встановлення межі населеного пункту в натурі.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у постанові від 03 березня 2020 року у справі №367/6388/16-а щодо оскарження затвердження детального плану території забудови кварталу міста, прийшов до наступних висновків:

- у разі якщо межі населених пунктів не встановлені у порядку, визначеному Земельним кодексом України, судам належить виходити з фактичних меж населених пунктів. Так, відсутність реалізації компетентними органами своїх повноважень щодо встановлення меж міста не свідчить про фактичну відсутність таких меж.

- Державний кадастровий реєстратор не наділений повноваженнями встановлювати межі населених пунктів або визначати належність певної земельної ділянки до території населеного пункту. А тому, присвоєння державним кадастровим реєстратором земельним ділянкам кадастрових номерів, у яких перші десять цифр свідчать розташування в межах міста, не є безспірним свідченням розташування цих ділянок в межах міста.'