Порядок дострокового виходу на пенсію військовослужбовця

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативно-правова база

Пенсійне забезпечення

Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", які мають право на пенсійне забезпечення, пенсії призначаються і виплачуються після звільнення їх зі служби.
Військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, а також ті, що стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті чи виконанням інтернаціонального обов'язку, дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов'язків) чи після звільнення із служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов'язку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок.

Зарахування періодів військової служби до страхового стажу осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом Збройних Сил України, начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб інших військових формувань, що утворюються відповідно до законів України, провадиться шляхом надання державних дотацій з відповідних бюджетів Пенсійному фонду.

Статтею 2 Закону Украни "Про військовий обов'язок і військову службу" передбачено, що військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, пов'язаній із захистом Вітчизни. Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. Частиною 4 вказаної статті Закону передбачено види військової служби, до яких, зокрема, віднесено й військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період.

Для обчислення пенсії враховуються всі види грошового забезпечення, що отримували військовослужбовці перед звільненням зі служби та складається з нарахувань залежно від посади, звання, вислуги років. Страховий стаж обчислюється на підставі довідки про проходження військової служби та про сплачені суми страхових внесків, а заробітна плата (дохід) обчислюється на підставі довідки про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески.

Куди звертатися

Задля оформлення дострокового виходу на пенсію необхідно звернутись із заявою до відповідних структурних підрозділів Пенсійного фонду України. При собі необхідно мати наступний мінімальний перелік основних документів:

  • посвідчення учасника бойових дій;
  • довідка військового комісаріату про період ( періоди) участі у бойових діях.

Види пенсій

встановлюються відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" та бувають:

за вислугу років:

а) кадровим військовослужбовцям та військовослужбовцям за контрактом, які мають вислугу 20 років і більше встановлюється пенсія у розмірі 50% сум грошового забезпечення; військовослужбовцям, звільненим у відставку за віком або станом здоров'я - 55% відповідних сум грошового забезпечення за кожний рік вислуги понад 20 років - 3 проценти відповідних сум грошового забезпечення;

б) військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, які мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба, служба в органах внутрішніх справ, поліції, Службі судової охорони, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України встановлюється пенсія у розмірі 50% сум грошового забезпечення за страховий стаж 25 років та додатково 1 процент за кожен рік страхового стажу понад 25 років.

в) військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, які звільняються з військової служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України відповідно до законодавства, встановл.ється пенсія у розмірі 50 процентів сум грошового забезпеченняза 20 років вислуги та додатково 3 проценти за кожний повний рік вислуги понад 20 років, але не більше ніж 65 процентів відповідних сум грошового забезпечення.

по інвалідності :

  • призначається якщо інвалідність настала в період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;
  • інвалідність настала пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва, тощо), яке виникло в період проходження військової служби чи під час перебування в полоні або заручником.

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям призначаються в таких розмірах:

а) особам з інвалідністю внаслідок війни I групи - 100 процентів, II групи - 80 процентів, III групи - 60 процентів відповідних сум грошового забезпечення (заробітку);

б) іншим особам з інвалідністю I групи - 70 процентів, II групи - 60 процентів, III групи - 40 процентів відповідних сум грошового забезпечення (заробітку).

Мінімальні розміри пенсій по інвалідності встановлюються: особам з інвалідністю внаслідок війни з числа солдатів і матросів строкової служби I групи - у розмірі 120 відсотків, II групи - 110 відсотків, III групи - 105 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

іншим особам з інвалідністю з числа солдатів і матросів строкової служби I групи - у розмірі 110 відсотків, II групи - 105 відсотків, III групи - 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

у разі втрати годувальника:

Пенсії в разі втрати годувальника сім’ям військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію, призначаються, якщо годувальник помер у період проходження служби або не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби чи пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби, а сім’ям пенсіонерів з числа цих військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом - якщо годувальник помер у період одержання пенсії або не пізніше 5 років після припинення її виплати. При цьому сім’ї військовослужбовців, які пропали безвісти в період бойових дій, прирівнюються до сімей загиблих на фронті.

Розмір пенсії становить на одного непрацездатного члена сім'ї - 70% грошового забезпечення годувальника; на двох і більше - 90% грошового зебезпечення годувальника, але не менше 40% на кожного. Мінімальний розмір пенсії по втраті годувальника - 2 прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність.

Що роботи у разі відмови в призначенні дострокової пенсії?

Але органи Пенсійного фонду можуть відмовити учасникам антитерористичної операції у призначенні дострокової пенсії, посилаючись на постанову правління Пенсійного фонду України " Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення ( перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”. У такому разі учасники бойових дій мають право звернутись до суду, де вони будуть звільненими від сплати судового збору.

Учасники бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, мають право на дострокове призначення пенсії за віком як учасники бойових дій з часу звернення - такого висновку дійшов Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду, розглянувши справу № 591/3086/16-а від 06 листопада 2018 року за позовом до Пенсійного фонду України.