Порядок внесення змін в сертифікат на земельну частку (пай) на підставі рішення суду

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Загальні положення щодо поняття сертифікату


Частиною першою статті 3 Земельного кодексу України визначено, що земельні відносини регулюються Конституцією України, цим Кодексом, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

Статтею 14 Конституції України встановлено, що земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Згідно з ч. 1 ст. 2 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» основний документ, що підтверджує право на земельну частку (пай)це сертифікат на право на земельну частку (пай), виданий районною (міською) державною адміністрацією.

Разом з тим право на земельну частку (пай) може бути об’єктом спадкування (ст. 3 Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва». А на підставі ст. 1 Закону № 899 право на земельну частку (пай) мають, у тому числі, і громадяни – спадкоємці права на пай, посвідченого сертифікатом.

Форма сертифіката на право на земельну частку (пай), затверджена постановою КМУ від 12.10.1995 року № 801, передбачає можливість вносити до нього зміни у зв’язку з передачею відповідного права (зокрема і на підставі рішення суду). Ці зміни вносить відповідна районна (міська) державна адміністрація, якою було видано належний сертифікат.

До кого звертатись для внесення змін в сертифікат


Отже, після того, як рішення суду набере законної сили Вам потрібно звернутися з відповідною заявою про внесення змін в сертифікат до районної (міської) державної адміністрації.
Підставою звернення є рішення суду, яке буде ще одним документом, що підтверджує право на земельну частку (пай).

Необхідні документи

До заяви про внесення змін в сертифікат на підставі рішення суду необхідно додати:

 1. Оригінал сертифікату на право на земельну частку (пай)
 2. Засвідчена належним чином копія рішення суду від ______________ року № _______ видане ___________ судом, права № _________.
 3. Копія паспорта, копія облікової картки платника податків.


Вартість

Вартість адміністративної послуги – безкоштовно.

Зразок заяви про внесення змін в сертифікат на підставі рішення суду

               Голові ______________  районної (міської) 
               державної  адміністрації 
               від _____________________________________
               адреса:    _______________________________
               паспорт: серія _______ № __________________
               виданий _________________________________
               ідентифікаційний номер ___________________
               тел. _____________________________________
                                    ЗАЯВА
    Прошу внести зміни в сертифікат на право на земельну частку (пай) серія ______ № ___________ відповідно до рішення суду від _____________ року видане ______________ судом, справа № _____________. Надаю згоду на обробку особистих персональних даних Вовчанською районною державною адміністрацією з метою внесення змін до сертифікату.
 
Додатки:
 1. Сертифікат оригінал.
 2. Засвідчена належним чином копія рішення суду від ______________ року № _______ видане ___________ судом, права № _________.
 3. Копія паспорта, копія облікової картки платника податків.
       (дата)                                                   (підпис)									


! Звертаємо Вашу увагу, що внесення змін на підставі рішення суду в сертифікат не породжує право власності на земельну ділянку (пай), оскільки відповідно до ст. 125 Земельного кодексу України право власності, зокрема, на земельну ділянку виникає з моменту державної реєстрації цього права.

Файл:Зразок заяви про внесення змін в сертифікат на підставі рішення суду.docx

Отримання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)


Для того щоб зареєструвати право власності на земельну ділянку Вам потрібно звернутися з відповідним клопотанням до міської, сільської чи селищної ради, на території якої знаходиться земельна ділянка для отримання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Необхідні документи

 • Ксерокопії паспорта та копія облікової картки платника податків .
 • Довідка міської/сільської/селищної ради про результати жеребкування від ___ року № ____.
 • Засвідчений належним чином протокол жеребкування від ________ року № ________.
 • Нотаріально завірена копія сертифікату на земельну частку (пай).
 • Засвідчена належним чином копія рішення суду від ______ року справа № _________.
 • Схематичне розташування земельної ділянки з <Проекту організації території земельних часток (паїв) колишнього КСП _________> від _____ року № ___________.

Вартість

Вартість адміністративної послуги – безкоштовно.

Зразок клопотання для отримання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

             Голові ______________________________ ради
             _____________ району _______________ області
             від _______________________________________
             Адреса: ________________________________
             Паспорт: серія ____ № _____________________
             Ідентиф.номер:_____________________________
             Тел.______________________________________ 
                      КЛОПОТАННЯ

Прошу Вас надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), земельна ділянка № ________, загальною площею __________ га ріллі/сіножаття/ пасовища, на підставі сертифікату на право на земельну частку (пай) серія _______№ ____________, рішення суду від ________________ року, видане ________ судом справа № _______ із земель реформованого КСП ______________________, яка розташована на території ________________________ міської/сільської/селищної ради _____ району _______ області, для подальшої передачі її у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Надаю згоду на обробку особистих персональних даних Вовчанською районною державною адміністрацією.

Додатки:

 1. Ксерокопії паспорта та копія облікової картки платника податків .
 2. Довідка міської/сільської/селищної ради про результати жеребкування від ___ року № ____.
 3. Засвідчений належним чином протокол жеребкування від ________ року № ________.
 4. Нотаріально завірена копія сертифікату на земельну частку (пай).
 5. Засвідчена належним чином копія рішення суду від ______ року справа № _________.
 6. Схематичне розташування земельної ділянки з <Проекту організації території земельних часток (паїв) колишнього КСП _________> від _____ року № ___________.
    дата	                               підпис

Файл:Зразок клопотання для отримання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельно.docx

Виготовлення технічну документацію із землеустрою


Для того щоб виготовити технічну документацію із землеустрою Вам необхідно звернутися до відповідної державної або приватної землевпорядної організації, яка має ліцензію на виготовлення технічної документації із землеустрою та надати їй наступний перелік документів:

 • копію паспорта;
 • копію ідентифікаційного номеру;
 • оригінал рішення селищної ради про надання дозволу на виготовлення технічної документації
 • копію свідоцтва про право власності тощо.


Термін розробки землевпорядної документації – не більше 6 місяців.

Вартість – умови визначаються договором укладеним між землевпорядною організацією та заявником, відповідно до ч.3 ст.123 Земельного кодексу України.


Землевпорядна організація готує документацію із землеустрою, необхідну для присвоєння кадастрового номера, та файл обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді.
Органи земельних ресурсів на основі розробленої документації із землеустрою присвоюють кадастровий номер земельній ділянці та видають власнику витяг з Поземельної книги із зазначенням кадастрового номера.


Додатково, для отримання витягу з кадастру заявнику або уповноваженій ним особі необхідно подати Державному кадастровому реєстраторові наступні документи:

 1. заяву встановленої форми;
 2. документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру.


Отримання витягу про земельну ділянку з Державного земельного кадастру відбувається - на платній основі.
Крім того, дану послугу можна отримати шляхом заповнення відповідної онлайн - форми на сайті «Електронні сервіси» КАДАСТР 2.0. https://e.land.gov.ua.

Затвердження технічної документації із землеустрою

Після розроблення технічної документації із землеустрою Вам необхідно знову звернутися до міської/сільської/селищної ради за місцезнаходженням земельної ділянки з відповідним клопотанням про затвердження технічної документації із землеустрою.

Необхідні документи

 • Ксерокопія паспорту та копія облікової картки платника податків.
 • Оригінал та копія технічної документації.
 • Оригінал та копія витягу з державного реєстру ДЗК від _______ року № ________.

Вартість

Вартість адміністративної послуги – безкоштовно.

Зразок клопотання про затвердження технічної документації із землеустрою

                 Голові ________________________ ради
                 __________ району _______________ області
                 від _______________________________________
                 адреса:    ________________________________
                 паспорт: серія ____ № _____________________
                 ідентиф.номер:_____________________________
                 тел.______________________________________ 
                  КЛОПОТАННЯ

Прошу Вас затвердити технічну документацію із землеустрою (назва з технічної документації), для подальшої передачі у власність земельної ділянки, площею____________ га, кадастровий номер ________, із земель сільськогосподарського призначення колишнього КСП «______________», яка розташована за межами населених пунктів на території __________ ради _________ району __________ області.

    Надаю згоду на обробку особистих персональних даних Вовчанською районною державною адміністрацією.
    Додатки:
 1. Ксерокопія паспорту та копія облікової картки платника податків.
 2. Оригінал та копія технічної документації.
 3. Оригінал та копія витягу з державного реєстру ДЗК від _______ року № ________.
    (дата)	                            (підпис)	


Файл:Зразок клопотання про затвердження технічної документації із землеустрою.docx

До відома! Витяг з Державного земельного кадастру є дійсним протягом трьох місяців з моменту його видачі, крім витягу про земельну ділянку для оформлення права на спадщину, що видається спадкоємцям, та витягу з Державного земельного кадастру, що видається для підтвердження державної реєстрації земельної ділянки або внесення інших відомостей до Державного земельного кадастру, які є безстроковими.

Реєстрація права власності на земельну частку (пай)

Для того, щоб зареєструвати право власності на земельну ділянку (пай) необхідно звернутись в місцевий центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), з відповідними документами:

 • витяг з Державного земельного кадастру (ДЗК);
 • копію та оригінал паспорту заявника;
 • копію та оригінал ідентифікаційного номеру;
 • підтвердження оплати адміністративного збору;
 • документ – підстава виникнення права на ділянку (у Вашому випадку свідоцтво на спадщину за заповітом).


Адміністративний збір при цьому становить - 0,1 мінімальної заробітної плати згідно до ч.1 ст.29 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».


Категорії: Право користування землями Право власності на землю Земельне право Органи місцевого самоврядування Територіальні органи Суди