Відмінності між версіями «Порядок внесення банку до категорії проблемних, неплатоспроможних та проведення ліквідації банку»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 54: Рядок 54:
'''Національний банк України  зобов'язаний  прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних''', відповідно до [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/page6?nreg=2121-14&find=6&text=%CD%E0%F6%B3%EE%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%E1%E0%ED%EA%F3&x=10&y=7#w287 ст.76 Закону України  "Про банки і банківську діяльність"],  у разі:
'''Національний банк України  зобов'язаний  прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних''', відповідно до [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/page6?nreg=2121-14&find=6&text=%CD%E0%F6%B3%EE%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%E1%E0%ED%EA%F3&x=10&y=7#w287 ст.76 Закону України  "Про банки і банківську діяльність"],  у разі:
* ''неприведення банком своєї діяльності у відповідність із вимогами законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, після віднесення його до категорії проблемних, але не пізніше ніж через 180 днів з дня визнання його проблемним;''
* ''неприведення банком своєї діяльності у відповідність із вимогами законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, після віднесення його до категорії проблемних, але не пізніше ніж через 180 днів з дня визнання його проблемним;''
* ''зменшення розміру регулятивного капіталу або нормативів капіталу банку до однієї третини від мінімального рівня, встановленого законом та/або нормативно-правовими актами Національного банку України;''
* ''зменшення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу та/або нормативу достатності основного капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального рівня, встановленого нормативно-правовими актами Національного банку України;''
* ''невиконання банком протягом п’яти робочих днів поспіль двох і більше відсотків своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами та/або встановлення фактів невідображення в бухгалтерському обліку документів клієнтів банку, що не виконані банком у встановлений законодавством строк, після віднесення банку до категорії проблемних;''
* ''невиконання банком протягом п’яти робочих днів поспіль двох і більше відсотків своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами та/або встановлення фактів невідображення в бухгалтерському обліку документів клієнтів банку, що не виконані банком у встановлений законодавством строк, після віднесення банку до категорії проблемних;''
* ''виявлення фактів здійснення банком після віднесення його до категорії проблемного операцій (крім нарахування відсотків за вкладами, отримання клієнтами банку заробітної плати, аліментів, пенсій, стипендій, інших соціальних, державних виплат), оформлення (переоформлення) договорів, внаслідок яких зобов’язання перед фізичними особами в межах гарантованої суми відшкодування збільшуються за рахунок зменшення зобов’язань перед фізичними особами, які перевищують гарантовану суму відшкодування, та/або зобов’язань перед фізичними особами, які не підпадають під гарантії Фонду гарантування фізичних осіб, та/або юридичними особами;''
* ''виявлення фактів здійснення банком після віднесення його до категорії проблемного операцій (крім нарахування відсотків за вкладами, отримання клієнтами банку заробітної плати, аліментів, пенсій, стипендій, інших соціальних, державних виплат), оформлення (переоформлення) договорів, внаслідок яких зобов’язання перед фізичними особами в межах гарантованої суми відшкодування збільшуються за рахунок зменшення зобов’язань перед фізичними особами, які перевищують гарантовану суму відшкодування, та/або зобов’язань перед фізичними особами, які не підпадають під гарантії Фонду гарантування фізичних осіб, та/або юридичними особами;''
* ''невиконання банком, віднесеним до категорії проблемного, розпорядження, рішення Національного банку України (у тому числі про застосування заходів впливу/санкцій) та/або вимоги Національного банку України щодо усунення порушень банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України протягом визначеного Національним банком України строку.''
* ''невиконання банком, віднесеним до категорії проблемного, розпорядження, рішення Національного банку України (у тому числі про застосування заходів впливу/санкцій) та/або вимоги Національного банку України щодо усунення порушень банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України протягом визначеного Національним банком України строку.''
'''Національний банк України не пізніше дня, наступного за днем прийняття рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, повідомляє''' про це рішення Фонд гарантування вкладів фізичних осіб для вжиття ним заходів, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
'''Національний банк України має право прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних у разі''':
* ''якщо банк не виконав у встановлений договором або визначений законодавством України строк свої зобов’язання перед вкладниками та іншими кредиторами через недостатність коштів;''
* ''повторного виникнення підстав, з яких банк було віднесено до категорії проблемних, якщо такі підстави виникли протягом 60 днів з дня прийняття Національним банком України рішення про визнання діяльності банку, віднесеного до категорії проблемних, такою, що відповідає законодавству. Положення цієї частини не обмежують право або обов’язок Національного банку України протягом зазначеного строку прийняти рішення про віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних з інших підстав.''
<u>Національний банк України за наявності підстав приймає рішення про віднесення проблемного банку до категорії неплатоспроможних у будь-який час незалежно від строку перебування банку в категорії проблемних.</u>
 
'''Національний банк України не пізніше дня, наступного за днем прийняття рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних:'''
* '''''повідомляє''' про це рішення банк, учасників банку та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб для вжиття ним заходів, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", та особам, які провадять клірингову діяльність;''
* '''''оприлюднює''' повний текст рішення з обґрунтуванням його прийняття на сторінках офіційного інтернет-представництва Національного банку України з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних" та надає для опублікування в газеті "Голос України" або "Урядовий кур’єр" інформацію про оприлюднення повного тексту рішення.''
'''Увага!''' З дня оприлюднення повного тексту рішення на сторінках офіційного інтернет-представництва Національного банку України банк, учасники банку, вкладники, інші кредитори та контрагенти банку вважаються повідомленими про прийняте Національним банком України рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.
 
<u>Розпочата процедура виведення неплатоспроможного банку з ринку '''не може бути зупинена/припинена,''' у тому числі в разі визнання протиправними (незаконними) та скасування індивідуальних актів Національного банку України та/або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що були підставою для її початку.</u>


=== Деякі функції національного банку України ===
=== Деякі функції національного банку України ===
Національний банк України не здійснює банківський нагляд за банком, у якому запроваджено тимчасову адміністрацію, здійснюється ліквідація, крім отримання звітності в установленому Національним банком України порядку. Національний банк України не здійснює банківський нагляд за банком, у якому запроваджено тимчасову адміністрацію, здійснюється ліквідація, крім отримання звітності та інформації до Кредитного реєстру в установленому Національним банком України порядку.
Національний банк України не здійснює банківський нагляд за банком, у якому запроваджено тимчасову адміністрацію, здійснюється ліквідація, крім отримання звітності в установленому Національним банком України порядку.


'''Банківський нагляд за перехідним банком,''' створеним відповідно до частини вісімнадцятої с[http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4452-17/paran499?nreg=4452-17&find=5&text=%C4%E5%F0%E6%E0%E2&x=5&y=7#w13 татті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"], здійснюється '''Національним банком України''' у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національного банку України.
'''Банківський нагляд за перехідним банком,''' створеним відповідно до частини вісімнадцятої [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17 статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"], здійснюється '''Національним банком України''' у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національного банку України.


'''Національний банк України поновлює''' банківський нагляд за банком у день отримання рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про припинення повноважень куратора Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у зв'язку з приведенням діяльності банку у відповідність із вимогами банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності.
'''Національний банк України поновлює''' банківський нагляд за банком у день отримання рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про припинення повноважень куратора Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у зв'язку з приведенням діяльності банку у відповідність із вимогами банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності.
'''Національний банк України не проводить перевірок цього банку з питань''' дотримання банком законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за період здійснення у банку тимчасової адміністрації.


== Особливості проведення ліквідації банку ==
== Особливості проведення ліквідації банку ==
'''Ліквідація банку''' - процедура припинення банку як юридичної особи відповідно до законодавства.
'''Ліквідація банку''' - процедура припинення банку як юридичної особи відповідно до законодавства.<br />'''Відповідно до [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/page6?nreg=2121-14&find=6&text=%CD%E0%F6%B3%EE%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%E1%E0%ED%EA%F3&x=10&y=7#w2109 ст. 77 Закону України "Про банки та банківську діяльність"] банк може бути ліквідований:'''
<br />
'''Відповідно до [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/page6?nreg=2121-14&find=6&text=%CD%E0%F6%B3%EE%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%E1%E0%ED%EA%F3&x=10&y=7#w2109 ст. 77 Закону України "Про банки та банківську діяльність"] банк може бути ліквідований:'''
* ''за рішенням власників банку'';
* ''за рішенням власників банку'';
* ''у разі відкликання Національним банком України банківської ліцензії з власної ініціативи або за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осі''б.
* ''у разі відкликання Національним банком України банківської ліцензії з власної ініціативи або за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осі''б.
Рядок 78: Рядок 88:
Ліквідація банку з ініціативи власників здійснюється в порядку, передбаченому законодавством про ліквідацію юридичних осіб, у разі якщо '''Національний банк України''' після отримання рішення власників про ліквідацію банку не виявив ознак, за якими цей банк може бути віднесено до категорії проблемного або неплатоспроможного.
Ліквідація банку з ініціативи власників здійснюється в порядку, передбаченому законодавством про ліквідацію юридичних осіб, у разі якщо '''Національний банк України''' після отримання рішення власників про ліквідацію банку не виявив ознак, за якими цей банк може бути віднесено до категорії проблемного або неплатоспроможного.


Власники банку мають право розпочати процедуру ліквідації банку за рішенням загальних зборів лише після надання на це згоди Національним банком України та за умови відкликання банківської ліцензії.
Власники банку мають право '''розпочати процедуру''' ліквідації банку за рішенням загальних зборів '''лише після надання на це згоди Національним банком України та за умови відкликання банківської ліцензії.'''


Якщо банк, який ліквідується за ініціативою власників, віднесено Національним банком України до категорії проблемних або неплатоспроможних, Національний банк України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вживають щодо нього заходи, передбачені цим Законом та Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
Якщо банк, який ліквідується за ініціативою власників, віднесено Національним банком України до категорії проблемних або неплатоспроможних, Національний банк України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вживають щодо нього заходи.
Ліквідація банку за рішенням власників банку здійснюється відповідно до [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page3?nreg=435-15&find=3&text=+%DE%F0%E8%E4%E8%F7%ED%E0+%EE%F1%EE%E1%E0&x=0&y=0#w14 статті 110 Цивільного кодексу України].
 
'''Ліквідація банку за рішенням власників банку здійснюється відповідно до''' [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page3?nreg=435-15&find=3&text=+%DE%F0%E8%E4%E8%F7%ED%E0+%EE%F1%EE%E1%E0&x=0&y=0#w14 статті 110 Цивільного кодексу України].
=== ''Проведення ліквідації у разі відкликання Національним банком України банківської ліцензії з власної ініціативи'' ===
=== ''Проведення ліквідації у разі відкликання Національним банком України банківської ліцензії з власної ініціативи'' ===
'''Національний банк України має право відкликати банківську ліцензію з власної ініціативи у разі, якщо:'''
'''Національний банк України має право відкликати банківську ліцензію з власної ініціативи у разі, якщо:'''
Рядок 88: Рядок 99:
# ''встановлено систематичне порушення банком законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.''
# ''встановлено систематичне порушення банком законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.''
=== ''Проведення ліквідації за пропозицією фонду гарантування вкладів фізичних осіб'' ===
=== ''Проведення ліквідації за пропозицією фонду гарантування вкладів фізичних осіб'' ===
Національний банк України приймає рішення про відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідацію банку за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб '''''протягом п'яти днів з дня отримання такої пропозиції Фонду.'''''
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у день отримання рішення Національного банку України про ліквідацію банку набуває прав ліквідатора банку та розпочинає процедуру його ліквідації відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", яка вміщує в собі :  
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у день отримання рішення Національного банку України про ліквідацію банку набуває прав ліквідатора банку та розпочинає процедуру його ліквідації відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", яка вміщує в собі :  
* '''Оголошення про ліквідацію банку.''' Фонд не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, розміщує інформацію про це на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет, а також в газеті "Урядовий кур’єр" або "Голос України" не пізніше ніж через сім днів з дня початку процедури ліквідації банку.
* '''Оголошення про ліквідацію банку.''' Фонд не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, розміщує інформацію про це на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет, а також в газеті "Урядовий кур’єр" або "Голос України" не пізніше ніж через сім днів з дня початку процедури ліквідації банку.
* '''Призначення уповноваженої особи фонду.''' Уповноважена особа Фонду (кілька уповноважених осіб Фонду) визначається виконавчою дирекцією Фонду. [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4452-17/page5?text=%CD%E0%F6%B3%EE%ED%E0%EB%FC%ED%E8%E9+%E1%E0%ED%EA+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8#w2369 Ст.48 Закону України "Про систему гарантування вклад]ів фізичних осіб" визначає основні повноваження Фонду (делеговані повноваження уповноваженій особі фонду) під час здійснення ліквідації банку.
* '''Призначення уповноваженої особи фонду.''' Уповноважена особа Фонду (кілька уповноважених осіб Фонду) визначається виконавчою дирекцією Фонду. [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#Text Стаття 48 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"] визначає основні повноваження Фонду (делеговані повноваження уповноваженій особі фонду) під час здійснення ліквідації банку.
* '''Вжиття заходів з підготовки задоволення вимог кредиторів'''. Фонд припиняє приймання вимог кредиторів після закінчення 30 днів з дня опублікування відомостей відповідно до частини другої [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17/page5?text=%CD%E0%F6%B3%EE%ED%E0%EB%FC%ED%E8%E9+%E1%E0%ED%EA+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8#w2308 ст. 45  Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"]. Будь-які вимоги, що надійшли після закінчення цього строку, вважаються погашеними, крім вимог вкладників у межах гарантованої Фондом суми відшкодування за вкладами.
* '''Вжиття заходів з підготовки задоволення вимог кредиторів'''. Фонд припиняє приймання вимог кредиторів після закінчення 30 днів з дня опублікування відомостей відповідно до частини другої [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17/page5?text=%CD%E0%F6%B3%EE%ED%E0%EB%FC%ED%E8%E9+%E1%E0%ED%EA+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8#w2308 ст. 45  Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"]. Будь-які вимоги, що надійшли після закінчення цього строку, вважаються погашеними, крім вимог вкладників у межах гарантованої Фондом суми відшкодування за вкладами.


*'''Формування ліквідаційної маси банку.''' З дня початку процедури ліквідації банку Фонд приступає до інвентаризації та оцінки майна банку з метою формування ліквідаційної маси банку.До ліквідаційної маси банку включаються будь-яке нерухоме та рухоме майно, кошти, майнові права та інші активи банку. До ліквідаційної маси банку не включається майно, що є об’єктом довірчої власності, інше майно у випадках, прямо передбачених законом, а також банкноти і монети, передані Національним банком України на зберігання та для проведення операцій з ними, ліцензія, гудвіл. Кошти, що залишилися після задоволення забезпечених вимог та покриття витрат, пов’язаних з утриманням, збереженням та продажем (здійсненням правочинів за участі банку) предмета забезпечення, підлягають включенню до складу ліквідаційної маси.За наявності у складі майна банку майна, виключеного з обороту, Фонд зобов’язаний передати його відповідним особам в установленому порядку. Особливості зарахування формування ліквідаційної маси банку передбачені [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4452-17/page6?text=%CD%E0%F6%B3%EE%ED%E0%EB%FC%ED%E8%E9+%E1%E0%ED%EA+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8#w28 ст. 50 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"].
*'''Формування ліквідаційної маси банку.''' З дня початку процедури ліквідації банку Фонд приступає до інвентаризації та оцінки майна банку з метою формування ліквідаційної маси банку.До ліквідаційної маси банку включаються будь-яке нерухоме та рухоме майно, кошти, майнові права та інші активи банку. До ліквідаційної маси банку не включається майно, що є об’єктом довірчої власності, інше майно у випадках, прямо передбачених законом, а також банкноти і монети, передані Національним банком України на зберігання та для проведення операцій з ними, ліцензія, гудвіл. Кошти, що залишилися після задоволення забезпечених вимог та покриття витрат, пов’язаних з утриманням, збереженням та продажем (здійсненням правочинів за участі банку) предмета забезпечення, підлягають включенню до складу ліквідаційної маси.За наявності у складі майна банку майна, виключеного з обороту, Фонд зобов’язаний передати його відповідним особам в установленому порядку. Особливості зарахування формування ліквідаційної маси банку передбачені [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4452-17/page6?text=%CD%E0%F6%B3%EE%ED%E0%EB%FC%ED%E8%E9+%E1%E0%ED%EA+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8#w28 ст. 50 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"].
*'''Продаж майна банку, що ліквідується.''' Виконавча дирекція Фонду затверджує заходи з передпродажної підготовки майна одного або кількох банків (майно, об’єднане у пули активів, цілісні майнові комплекси, пакети акцій тощо), ремонту основних засобів, добудови об’єктів незавершеного будівництва, реалізації девелоперських проектів (зокрема операцій з експлуатації нерухомості) на належних банку земельних ділянках із залученням інвестицій, вилучення з непридатного для експлуатації майна окремих деталей, вузлів, агрегатів тощо для подальшої реалізації. [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4452-17/page6?text=%CD%E0%F6%B3%EE%ED%E0%EB%FC%ED%E8%E9+%E1%E0%ED%EA+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8#w232 Ст. 51 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"] встановлюють особливості підготовки та реалізації майна банку, що ліквідується. [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4452-17/page6?text=%CD%E0%F6%B3%EE%ED%E0%EB%FC%ED%E8%E9+%E1%E0%ED%EA+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8#w272 Ст. 52 ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"] визначає черговість та порядок задоволення вимог до банку, оплата витрат та здійснення платежів на основі коштів, одержаних в результаті ліквідації та продажу майна (активів) банку, що спрямовуються Фондом на задоволення вимог кредиторів.
*'''Продаж майна банку, що ліквідується.''' Виконавча дирекція Фонду затверджує заходи з передпродажної підготовки майна одного або кількох банків (майно, об’єднане у пули активів, цілісні майнові комплекси, пакети акцій тощо), ремонту основних засобів, добудови об’єктів незавершеного будівництва, реалізації девелоперських проектів (зокрема операцій з експлуатації нерухомості) на належних банку земельних ділянках із залученням інвестицій, вилучення з непридатного для експлуатації майна окремих деталей, вузлів, агрегатів тощо для подальшої реалізації. [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4452-17/page6?text=%CD%E0%F6%B3%EE%ED%E0%EB%FC%ED%E8%E9+%E1%E0%ED%EA+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8#w232 Ст. 51 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"] встановлюють особливості підготовки та реалізації майна банку, що ліквідується. [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4452-17/page6?text=%CD%E0%F6%B3%EE%ED%E0%EB%FC%ED%E8%E9+%E1%E0%ED%EA+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8#w272 Ст. 52 ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"] визначає черговість та порядок задоволення вимог до банку, оплата витрат та здійснення платежів на основі коштів, одержаних в результаті ліквідації та продажу майна (активів) банку, що спрямовуються Фондом на задоволення вимог кредиторів.
*'''Створення спеціалізованої установи.''' Керуючись [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4452-17/page6?text=%CD%E0%F6%B3%EE%ED%E0%EB%FC%ED%E8%E9+%E1%E0%ED%EA+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8#w37 ст. 52-2  Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"] спеціалізована установа створюється Фондом у формі товариства з обмеженою відповідальністю.. Виключним видом діяльності спеціалізованої установи є вжиття заходів для розрахунку з кредиторами неплатоспроможного банку за рахунок активів (майна) такого банку, переданого їй у порядку,
*'''Завершення ліквідації банку.''' Рішення про передачу майна (активів та зобов’язань) неплатоспроможного банку спеціалізованій установі приймається виконавчою дирекцією Фонду не пізніше двох місяців до завершення строку ліквідації банку. За результатами проведення ліквідації банку Фонд складає ліквідаційний баланс та звіт, що затверджуються виконавчою дирекцією Фонду.Звіт складається відповідно до нормативно-правових актів Фонду і має містити, зокрема, відомості про реалізацію майна банку та задоволення вимог кредиторів та/або вичерпання можливостей здійснення заходів, спрямованих на задоволення вимог кредиторів.Ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.У день внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців повноваження Фонду як ліквідатора щодо такого банку припиняються і Фонд надсилає Національному банку України звіт про завершення ліквідації банку.Рішення, що приймаються Національним банком України, Фондом, працівниками Фонду, що виконують функції, передбачені [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#Text Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"], у тому числі у процесі здійснення тимчасової адміністрації, ліквідації банку, виконання плану врегулювання, можуть бути оскаржені до суду.
*'''Завершення ліквідації банку.''' Рішення про передачу майна (активів та зобов’язань) неплатоспроможного банку спеціалізованій установі приймається виконавчою дирекцією Фонду не пізніше двох місяців до завершення строку ліквідації банку. За результатами проведення ліквідації банку Фонд складає ліквідаційний баланс та звіт, що затверджуються виконавчою дирекцією Фонду.Звіт складається відповідно до нормативно-правових актів Фонду і має містити, зокрема, відомості про реалізацію майна банку та задоволення вимог кредиторів та/або вичерпання можливостей здійснення заходів, спрямованих на задоволення вимог кредиторів.Ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.У день внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців повноваження Фонду як ліквідатора щодо такого банку припиняються і Фонд надсилає Національному банку України звіт про завершення ліквідації банку.Рішення, що приймаються Національним банком України, Фондом, працівниками Фонду, що виконують функції, передбачені Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", у тому числі у процесі здійснення тимчасової адміністрації, ліквідації банку, виконання плану врегулювання, можуть бути оскаржені до суду.
Національний банк України приймає рішення про відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідацію банку за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб '''''протягом п'яти днів з дня отримання такої пропозиції Фонду.'''''
 
'''Національний банк України не пізніше дня, наступного за днем прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку:'''
* '''''повідомляє''' про це банк, учасників банку та надсилає рішення до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та особам, які провадять клірингову діяльність;''
* '''''оприлюднює''' повний текст рішення з обґрунтуванням його прийняття на сторінках офіційного інтернет-представництва Національного банку України з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних" та надає для опублікування в газеті "Голос України" або "Урядовий кур’єр" інформацію про оприлюднення повного тексту рішення.''
'''Увага!''' З дня оприлюднення повного тексту рішення на сторінках офіційного інтернет-представництва Національного банку України банк, учасники банку, вкладники, інші кредитори та контрагенти банку вважаються повідомленими про прийняте Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.


== Правові аспекти завершення ліквідації банку ==
== Правові аспекти завершення ліквідації банку ==
Рядок 111: Рядок 125:
У день внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців повноваження Фонду як ліквідатора щодо такого банку припиняються, Фонд надсилає Національному банку України звіт про завершення ліквідації банку.
У день внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців повноваження Фонду як ліквідатора щодо такого банку припиняються, Фонд надсилає Національному банку України звіт про завершення ліквідації банку.


Рішення, що приймаються Національним банком України, Фондом, працівниками Фонду, що виконують функції, передбачені Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", у тому числі у процесі здійснення тимчасової адміністрації, ліквідації банку, виконання плану врегулювання, можуть бути '''''оскаржені до суду.'''''
Рішення, що приймаються Національним банком України, Фондом, працівниками Фонду, що виконують функції, передбачені [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#Text Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"], у тому числі у процесі здійснення тимчасової адміністрації, ліквідації банку, виконання плану врегулювання, можуть бути '''''оскаржені до суду.'''''


== Оскарження рішень Національного банку України ==
== Оскарження рішень Національного банку України ==
(ст. 79 Закону України "Про банки та банківську діяльність")
Особливості оскарження рішень (індивідуальних актів) Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідацію банку встановлюються [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 Кодексом адміністративного судочинства України].
 
Особливості оскарження рішень (індивідуальних актів) Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідацію банку встановлюються Кодексом адміністративного судочинства України.
 
''Визнання протиправним (незаконним) та скасування індивідуального акта Національного банку України, зазначеного в частині другій цієї статті, або окремих його положень:''
 
·        не відновлює того становища банку, яке існувало до прийняття такого акта/рішення, включаючи відновлення правового статусу цього банку, та не відновлює становища/прав осіб, які були учасниками банку на момент прийняття такого акта/рішення;


·        не може бути підставою для визнання недійсними, нечинними, протиправними та скасування будь-яких рішень, правочинів або інших дій/визнання протиправною бездіяльності, прийнятих, вчинених або допущених у процедурі виведення неплатоспроможного банку з ринку/ліквідації банку;
Рішення Національного банку України, '''його службовців можуть бути оскаржені до суду виключно з метою встановлення законності таких рішень.'''


·        не породжує будь-яких прав у осіб, які були учасниками банку на момент прийняття такого індивідуального акта/рішення, крім права на відшкодування завданої шкоди.
<u>Оскарження не зупиняє виконання оскаржуваного рішення або дії.</u>


Застосування положень цієї статті та/або відшкодування шкоди, завданої учаснику (учасникам) банку внаслідок протиправного (незаконного) віднесення банку до категорії неплатоспроможних, відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідації банку, відповідно до статті 79'''<sup>-1</sup>''' цього Закону не звільняє такого учасника (учасників) від цивільної, адміністративної або кримінальної відповідальності за свої дії.
''Визнання протиправним (незаконним) та скасування індивідуального акта Національного банку України або окремих його положень:''
* не відновлює того становища банку, яке існувало до прийняття такого акта/рішення, включаючи відновлення правового статусу цього банку, та не відновлює становища/прав осіб, які були учасниками банку на момент прийняття такого акта/рішення;
* не може бути підставою для визнання недійсними, нечинними, протиправними та скасування будь-яких рішень, правочинів або інших дій/визнання протиправною бездіяльності, прийнятих, вчинених або допущених у процедурі виведення неплатоспроможного банку з ринку/ліквідації банку;
* не породжує будь-яких прав у осіб, які були учасниками банку на момент прийняття такого індивідуального акта/рішення, крім права на відшкодування завданої шкоди.
Застосування положень цієї статті та/або відшкодування шкоди, завданої учаснику (учасникам) банку внаслідок протиправного (незаконного) віднесення банку до категорії неплатоспроможних, відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідації банку, відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#Text статті 79'''<sup>-1</sup>''' цього Закону] '''не звільняє такого учасника (учасників) від цивільної, адміністративної або кримінальної відповідальності за свої дії.'''
[[Категорія: Господарське право]]
[[Категорія: Господарське право]]
[[Категорія: Цивільне право]]
[[Категорія: Цивільне право]]

Версія за 05:36, 1 вересня 2021

Нормативна база

Банківська система України

Банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, а також філій іноземних банків, що створені і діють на території України відповідно до положень Закону України "Про банки та банківську діяльність" та інших законів України.

Банк самостійно визначає напрями своєї діяльності і спеціалізацію за видами послуг.

Національний банк України:

 • визначає види спеціалізованих банків та порядок набуття банком статусу спеціалізованого;
 • здійснює регулювання діяльності спеціалізованих банків через економічні нормативи та нормативно-правове забезпечення здійснюваних цими банками операцій;
 • визначає системно важливі банки відповідно до таких критеріїв: розміру банку, ступеня фінансових взаємозв'язків, напрямів діяльності;
 • здійснює регулювання та банківський нагляд;
 • визначає особливості регулювання та нагляду за системно важливими банками з урахуванням специфіки їх діяльності

Визнання банку проблемним

Проблемний банк - банк, щодо якого Національний банк України прийняв рішення про віднесення до категорії проблемних у порядку, передбаченому Законом України "Про банки і банківську діяльність" і нормативно-правовими актами Національного банку України.

Відповідно до ст. 75 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Національний банк України зобов'язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії проблемних у разі:

 • банк протягом 30 календарних днів поспіль допустив порушення мінімального значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу та/або нормативу достатності основного капіталу, встановленого нормативно-правовими актами Національного банку України, що розраховується щодекади - два і більше разів;
 • банк протягом 30 календарних днів поспіль допустив порушення значення хоча б одного з нормативів ліквідності нижче мінімальних нормативних значень, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України, що розраховуються:

а) банк протягом 30 календарних днів поспіль допустив порушення значення хоча б одного з нормативів ліквідності нижче мінімальних нормативних значень, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України, що розраховуються

б) щодекади - два і більше разів;

в) щомісячно - один раз;

 • систематичне подання та/або оприлюднення недостовірної інформації або звітності з метою приховування реального фінансового стану банку, у тому числі щодо операцій із пов’язаними з банком особами.

Строки визнання банку проблемним

Проблемний банк у строк до 120 днів зобов'язаний привести свою діяльність у відповідність із вимогами законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.

Проблемний банк зобов'язаний у строк до семи днів повідомити Національний банк України про заходи, які він вживатиме з метою приведення своєї діяльності у відповідність із вимогами законодавства, та на вимогу Національного банку України повідомляти його про хід виконання цих заходів.

Національний банк України протягом 120 днів з дня віднесення банку до категорії проблемних має право прийняти рішення:

 • про визнання діяльності банку такою, що відповідає законодавству;
 • про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Національний банк України зобов'язаний не пізніше ніж через 120 днів з дня віднесення банку до категорії проблемних прийняти рішення:

 • про визнання діяльності банку такою, що відповідає законодавству
 • про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії проблемного є банківською таємницею.

Проблемному банку забороняється використовувати для розрахунків прямі кореспондентські рахунки в національній. Проведення розрахунків здійснюється виключно через консолідований кореспондентський рахунок у Національному банку України.

Ця норма не поширюється на операції щодо виконання зобов’язань у міжнародних та внутрішньодержавних платіжних системах і системах розрахунків та на операції з цінними паперами, що здійснюються згідно із законодавством.

Віднесення банку до категорії неплатоспроможних

Неплатоспроможний банк - банк, щодо якого Національний банк України прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних у порядку, передбаченому Законом України "Про банки і банківську діяльність."

Підстави віднесення банку до категорії неплатоспроможних

Національний банк України зобов'язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, відповідно до ст.76 Закону України "Про банки і банківську діяльність", у разі:

 • неприведення банком своєї діяльності у відповідність із вимогами законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, після віднесення його до категорії проблемних, але не пізніше ніж через 180 днів з дня визнання його проблемним;
 • зменшення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу та/або нормативу достатності основного капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального рівня, встановленого нормативно-правовими актами Національного банку України;
 • невиконання банком протягом п’яти робочих днів поспіль двох і більше відсотків своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами та/або встановлення фактів невідображення в бухгалтерському обліку документів клієнтів банку, що не виконані банком у встановлений законодавством строк, після віднесення банку до категорії проблемних;
 • виявлення фактів здійснення банком після віднесення його до категорії проблемного операцій (крім нарахування відсотків за вкладами, отримання клієнтами банку заробітної плати, аліментів, пенсій, стипендій, інших соціальних, державних виплат), оформлення (переоформлення) договорів, внаслідок яких зобов’язання перед фізичними особами в межах гарантованої суми відшкодування збільшуються за рахунок зменшення зобов’язань перед фізичними особами, які перевищують гарантовану суму відшкодування, та/або зобов’язань перед фізичними особами, які не підпадають під гарантії Фонду гарантування фізичних осіб, та/або юридичними особами;
 • невиконання банком, віднесеним до категорії проблемного, розпорядження, рішення Національного банку України (у тому числі про застосування заходів впливу/санкцій) та/або вимоги Національного банку України щодо усунення порушень банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України протягом визначеного Національним банком України строку.

Національний банк України має право прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних у разі:

 • якщо банк не виконав у встановлений договором або визначений законодавством України строк свої зобов’язання перед вкладниками та іншими кредиторами через недостатність коштів;
 • повторного виникнення підстав, з яких банк було віднесено до категорії проблемних, якщо такі підстави виникли протягом 60 днів з дня прийняття Національним банком України рішення про визнання діяльності банку, віднесеного до категорії проблемних, такою, що відповідає законодавству. Положення цієї частини не обмежують право або обов’язок Національного банку України протягом зазначеного строку прийняти рішення про віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних з інших підстав.

Національний банк України за наявності підстав приймає рішення про віднесення проблемного банку до категорії неплатоспроможних у будь-який час незалежно від строку перебування банку в категорії проблемних.

Національний банк України не пізніше дня, наступного за днем прийняття рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних:

 • повідомляє про це рішення банк, учасників банку та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб для вжиття ним заходів, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", та особам, які провадять клірингову діяльність;
 • оприлюднює повний текст рішення з обґрунтуванням його прийняття на сторінках офіційного інтернет-представництва Національного банку України з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних" та надає для опублікування в газеті "Голос України" або "Урядовий кур’єр" інформацію про оприлюднення повного тексту рішення.

Увага! З дня оприлюднення повного тексту рішення на сторінках офіційного інтернет-представництва Національного банку України банк, учасники банку, вкладники, інші кредитори та контрагенти банку вважаються повідомленими про прийняте Національним банком України рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Розпочата процедура виведення неплатоспроможного банку з ринку не може бути зупинена/припинена, у тому числі в разі визнання протиправними (незаконними) та скасування індивідуальних актів Національного банку України та/або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що були підставою для її початку.

Деякі функції національного банку України

Національний банк України не здійснює банківський нагляд за банком, у якому запроваджено тимчасову адміністрацію, здійснюється ліквідація, крім отримання звітності в установленому Національним банком України порядку.

Банківський нагляд за перехідним банком, створеним відповідно до частини вісімнадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", здійснюється Національним банком України у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національного банку України.

Національний банк України поновлює банківський нагляд за банком у день отримання рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про припинення повноважень куратора Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у зв'язку з приведенням діяльності банку у відповідність із вимогами банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності.

Національний банк України не проводить перевірок цього банку з питань дотримання банком законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за період здійснення у банку тимчасової адміністрації.

Особливості проведення ліквідації банку

Ліквідація банку - процедура припинення банку як юридичної особи відповідно до законодавства.
Відповідно до ст. 77 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банк може бути ліквідований:

 • за рішенням власників банку;
 • у разі відкликання Національним банком України банківської ліцензії з власної ініціативи або за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Проведення ліквідації банку за рішенням власників банку

Стаття 78 Закону України "Про банки та банківську діяльність" встановлює особливості ліквідації банку з ініціативи власників.

Ліквідація банку з ініціативи власників здійснюється в порядку, передбаченому законодавством про ліквідацію юридичних осіб, у разі якщо Національний банк України після отримання рішення власників про ліквідацію банку не виявив ознак, за якими цей банк може бути віднесено до категорії проблемного або неплатоспроможного.

Власники банку мають право розпочати процедуру ліквідації банку за рішенням загальних зборів лише після надання на це згоди Національним банком України та за умови відкликання банківської ліцензії.

Якщо банк, який ліквідується за ініціативою власників, віднесено Національним банком України до категорії проблемних або неплатоспроможних, Національний банк України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вживають щодо нього заходи.

Ліквідація банку за рішенням власників банку здійснюється відповідно до статті 110 Цивільного кодексу України.

Проведення ліквідації у разі відкликання Національним банком України банківської ліцензії з власної ініціативи

Національний банк України має право відкликати банківську ліцензію з власної ініціативи у разі, якщо:

 1. виявлено, що документи, надані для отримання банківської ліцензії, містять недостовірну інформацію;
 2. банк не виконав жодної банківської операції протягом року з дня отримання банківської ліцензії;
 3. встановлено систематичне порушення банком законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Проведення ліквідації за пропозицією фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у день отримання рішення Національного банку України про ліквідацію банку набуває прав ліквідатора банку та розпочинає процедуру його ліквідації відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", яка вміщує в собі :

 • Оголошення про ліквідацію банку. Фонд не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, розміщує інформацію про це на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет, а також в газеті "Урядовий кур’єр" або "Голос України" не пізніше ніж через сім днів з дня початку процедури ліквідації банку.
 • Призначення уповноваженої особи фонду. Уповноважена особа Фонду (кілька уповноважених осіб Фонду) визначається виконавчою дирекцією Фонду. Стаття 48 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" визначає основні повноваження Фонду (делеговані повноваження уповноваженій особі фонду) під час здійснення ліквідації банку.
 • Вжиття заходів з підготовки задоволення вимог кредиторів. Фонд припиняє приймання вимог кредиторів після закінчення 30 днів з дня опублікування відомостей відповідно до частини другої ст. 45 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Будь-які вимоги, що надійшли після закінчення цього строку, вважаються погашеними, крім вимог вкладників у межах гарантованої Фондом суми відшкодування за вкладами.
 • Формування ліквідаційної маси банку. З дня початку процедури ліквідації банку Фонд приступає до інвентаризації та оцінки майна банку з метою формування ліквідаційної маси банку.До ліквідаційної маси банку включаються будь-яке нерухоме та рухоме майно, кошти, майнові права та інші активи банку. До ліквідаційної маси банку не включається майно, що є об’єктом довірчої власності, інше майно у випадках, прямо передбачених законом, а також банкноти і монети, передані Національним банком України на зберігання та для проведення операцій з ними, ліцензія, гудвіл. Кошти, що залишилися після задоволення забезпечених вимог та покриття витрат, пов’язаних з утриманням, збереженням та продажем (здійсненням правочинів за участі банку) предмета забезпечення, підлягають включенню до складу ліквідаційної маси.За наявності у складі майна банку майна, виключеного з обороту, Фонд зобов’язаний передати його відповідним особам в установленому порядку. Особливості зарахування формування ліквідаційної маси банку передбачені ст. 50 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
 • Продаж майна банку, що ліквідується. Виконавча дирекція Фонду затверджує заходи з передпродажної підготовки майна одного або кількох банків (майно, об’єднане у пули активів, цілісні майнові комплекси, пакети акцій тощо), ремонту основних засобів, добудови об’єктів незавершеного будівництва, реалізації девелоперських проектів (зокрема операцій з експлуатації нерухомості) на належних банку земельних ділянках із залученням інвестицій, вилучення з непридатного для експлуатації майна окремих деталей, вузлів, агрегатів тощо для подальшої реалізації. Ст. 51 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" встановлюють особливості підготовки та реалізації майна банку, що ліквідується. Ст. 52 ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" визначає черговість та порядок задоволення вимог до банку, оплата витрат та здійснення платежів на основі коштів, одержаних в результаті ліквідації та продажу майна (активів) банку, що спрямовуються Фондом на задоволення вимог кредиторів.
 • Завершення ліквідації банку. Рішення про передачу майна (активів та зобов’язань) неплатоспроможного банку спеціалізованій установі приймається виконавчою дирекцією Фонду не пізніше двох місяців до завершення строку ліквідації банку. За результатами проведення ліквідації банку Фонд складає ліквідаційний баланс та звіт, що затверджуються виконавчою дирекцією Фонду.Звіт складається відповідно до нормативно-правових актів Фонду і має містити, зокрема, відомості про реалізацію майна банку та задоволення вимог кредиторів та/або вичерпання можливостей здійснення заходів, спрямованих на задоволення вимог кредиторів.Ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.У день внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців повноваження Фонду як ліквідатора щодо такого банку припиняються і Фонд надсилає Національному банку України звіт про завершення ліквідації банку.Рішення, що приймаються Національним банком України, Фондом, працівниками Фонду, що виконують функції, передбачені Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", у тому числі у процесі здійснення тимчасової адміністрації, ліквідації банку, виконання плану врегулювання, можуть бути оскаржені до суду.

Національний банк України приймає рішення про відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідацію банку за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб протягом п'яти днів з дня отримання такої пропозиції Фонду.

Національний банк України не пізніше дня, наступного за днем прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку:

 • повідомляє про це банк, учасників банку та надсилає рішення до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та особам, які провадять клірингову діяльність;
 • оприлюднює повний текст рішення з обґрунтуванням його прийняття на сторінках офіційного інтернет-представництва Національного банку України з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних" та надає для опублікування в газеті "Голос України" або "Урядовий кур’єр" інформацію про оприлюднення повного тексту рішення.

Увага! З дня оприлюднення повного тексту рішення на сторінках офіційного інтернет-представництва Національного банку України банк, учасники банку, вкладники, інші кредитори та контрагенти банку вважаються повідомленими про прийняте Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Правові аспекти завершення ліквідації банку

Рішення про передачу майна (активів та зобов’язань) неплатоспроможного банку спеціалізованій установі приймається виконавчою дирекцією Фонду не пізніше двох місяців до завершення строку ліквідації банку.

За результатами проведення ліквідації банку Фонд складає ліквідаційний баланс та звіт, що затверджуються виконавчою дирекцією Фонду.

Звіт складається відповідно до нормативно-правових актів Фонду і має містити, зокрема, відомості про реалізацію майна банку та задоволення вимог кредиторів та/або вичерпання можливостей здійснення заходів, спрямованих на задоволення вимог кредиторів.

Ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

У день внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців повноваження Фонду як ліквідатора щодо такого банку припиняються, Фонд надсилає Національному банку України звіт про завершення ліквідації банку.

Рішення, що приймаються Національним банком України, Фондом, працівниками Фонду, що виконують функції, передбачені Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", у тому числі у процесі здійснення тимчасової адміністрації, ліквідації банку, виконання плану врегулювання, можуть бути оскаржені до суду.

Оскарження рішень Національного банку України

Особливості оскарження рішень (індивідуальних актів) Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідацію банку встановлюються Кодексом адміністративного судочинства України.

Рішення Національного банку України, його службовців можуть бути оскаржені до суду виключно з метою встановлення законності таких рішень.

Оскарження не зупиняє виконання оскаржуваного рішення або дії.

Визнання протиправним (незаконним) та скасування індивідуального акта Національного банку України або окремих його положень:

 • не відновлює того становища банку, яке існувало до прийняття такого акта/рішення, включаючи відновлення правового статусу цього банку, та не відновлює становища/прав осіб, які були учасниками банку на момент прийняття такого акта/рішення;
 • не може бути підставою для визнання недійсними, нечинними, протиправними та скасування будь-яких рішень, правочинів або інших дій/визнання протиправною бездіяльності, прийнятих, вчинених або допущених у процедурі виведення неплатоспроможного банку з ринку/ліквідації банку;
 • не породжує будь-яких прав у осіб, які були учасниками банку на момент прийняття такого індивідуального акта/рішення, крім права на відшкодування завданої шкоди.

Застосування положень цієї статті та/або відшкодування шкоди, завданої учаснику (учасникам) банку внаслідок протиправного (незаконного) віднесення банку до категорії неплатоспроможних, відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідації банку, відповідно до статті 79-1 цього Закону не звільняє такого учасника (учасників) від цивільної, адміністративної або кримінальної відповідальності за свої дії.