Порядок безоплатного отримання земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 11:41, 30 листопада 2021, створена Vitalii.havryliuk (обговорення | внесок) (втрата чиності наказу)

Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Розмір земельної ділянки, що безоплатно передаються громадянам

Громадяни  набувають право власності та право користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування (частини 1 статті 116 Земельного кодексу України).

За рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування Громадянам України можуть передаватися безоплатно у власність або надаватися в оренду земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і гаражного будівництва в межах норм, визначених цим Кодексом (ст. 40 Земельного кодексу України).

Пунктом «г» частини 1 статті 121 Земельного кодексу України, встановлено, що громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка):

ВАЖЛИВО! Передача земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) провадиться  безоплатно один раз.

Як знайти вільну земельну ділянку?

Для того, щоб знайти вільну земельну ділянку даного виду, необхідно перейти на сторінку Публічної кадастрової карти офіційного сайту Держгеокадастру, зазначити населений пункт, обрати вільну земельну ділянку, яка не виділена синім кольором та роздрукувати дані з Публічної кадастрової карти.

Однак слід пам’ятати, що дані земельні ділянки можуть бути вільними, або перебувати в користуванні інших осіб та інформація про них не внесена до Державного земельного кадастру.    

Порядок звернення за отриманням земельної ділянки

Для того щоб отримати безоплатно земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) необхідно:

Звернутися до відповідного органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки комунальної власності у власність із клопотанням про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Дане клопотання подається особисто до органу місцевого самоврядування або направляється поштою.

У клопотанні зазначаються та додаються:

 • цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри;
 • графічний матеріал, на якому зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (викопіювання з планово-картографічних матеріалів);
 • погоджений органом місцевого самоврядування детальний план забудови земельної ділянки;
 • копію документа, що посвідчує особу (наприклад, паспорта громадянина України);
 • документ що підтверджує право на пільги при отриманні земельних ділянок (у разі наявності останнього).

Детальний план території - містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території (ст. 1 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»).

Дані про вільну земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку можна отримати в уповноважених органах з питань містобудування та архітектури і центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Уповноважені органи з питань містобудування та архітектури і центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, забезпечують відкритість, доступність та повноту інформації про наявність на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці земель державної та комунальної власності, не наданих у користування, що можуть бути використані під забудову, про наявність обмежень і обтяжень земельних ділянок, містобудівні умови та обмеження в містобудівному і державному земельному кадастрах (ч.5 ст. 24 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»).

До моменту внесення відповідної інформації до містобудівного та державного земельного кадастрів виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації або відповідний місцевий орган виконавчої влади зобов’язані надавати за запитами фізичних та юридичних осіб письмову інформацію про наявність земельних ділянок, що можуть бути використані під забудову (ч.5 ст. 24 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»).

Забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, які не передбачені статтею 118 Земельного кодексу України.

Орган місцевого самоврядування  розглядає дане клопотання у місячний строк і дає дозвіл (рішення) на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні.

Клопотання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою та додатки до нього передаються на розгляд постійних комісій ради та за рішенням комісій включаються до порядку денного чергової або позачергової сесії ради. На сесії ради депутати шляхом голосування приймають рішення про надання дозволу або відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

При розгляді питання щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою, особа яка подала клопотання має право бути присутньою на сесії ради.

Що робити, якщо відповіді не отримали, або отримали відмову?

Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об’єкта вимогам:

 • законів, прийнятих відповідно до законів нормативно-правових актів;
 • генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;
 • схем землеустрою;
 • техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель;
 • проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

У разі отримання відмови варто звернутись із запитом про надання публічної інформації щодо цієї конкретної земельної ділянки, яка, можливо, вже перебуває на стадії реєстрації іншою особою, абощо. Якщо обрана ділянка виявиться зайнятою, варто розпочати таку ж процедуру щодо іншої земельної ділянки, яка на публічній кадастровій карті — вільна.
Слід зазначити, що якщо у місячний строк з дня реєстрації клопотання орган не надав дозволу на розроблення проекту землеустрою або мотивовану відмову у його наданні, то зацікавлена особа у місячний строк з дня закінчення зазначеного строку має право замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без надання такого дозволу, про що письмово повідомляє орган місцевого самоврядування. До письмового повідомлення додається договір на виконання робіт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Однак недоліком у обрані такого способу вирішення питання буде:

 1. Труднощі із погодженням суб’єкта господарювання, на виконання таких робіт без прийняття рішення про надання дозволу на розробку такого проекту;
 2. Також в подальшому можуть виникнути труднощі з реєстрацією ділянки, оскільки державна реєстрація земельних ділянок здійснюється за заявою особи, якій за рішенням органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування надано дозвіл на розроблення документації із землеустрою (ч.3 ст. 24 ЗУ «Про Державний земельний кадастр»). Відмова в здійсненні державної реєстрації може бути оскаржена у судовому порядку.

Також заявник має право звернутися до суду з позовом про визнання бездіяльності ради протиправною та зобов’язання вчинити певні дії, а саме розглянути клопотання та прийняти рішення про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Розробка документації із землеустрою

Після отримання рішення про надання дозволу на розроблення документації  з землеустрою щодо відведення земельної ділянки необхідно звернутися до сертифікованого інженера-землевпорядника (далі - розробник документації) та замовити розроблення документації із землеустрою.

Слід зазначити, що взаємовідносини замовників і розробників документації із землеустрою регулюються законодавством України і договором, де зазначаються: вартість робіт із землеустрою і порядок їх оплати; строк виконання робіт і порядок розгляду документації із землеустрою і т.д.

Максимальний строк складання документації із землеустрою не повинен перевищувати шести місяців з моменту укладення договору (ст. 28 ЗУ «Про землеустрій»).

Розробники документації після проведення робіт видають замовнику документацію із землеустрою щодо формування земельних ділянок та можуть від імені замовника подавати  документацію із землеустрою до територіального органу Держгеокадастру, для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, якщо інше не встановлено договором (ст. 26 ЗУ «Про землеустрій»).

Внесення даних відомостей здійснюється безоплатно протягом 14 днів з дня отримання відповідних документів, в результаті чого видається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, даний Витяг містить всі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги. Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки (ст. 24 ЗУ «Про Державний земельний кадастр»).

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у межах населеного пункту або земельної ділянки за межами населеного пункту, на якій розташовано об’єкт будівництва або планується розташування такого об’єкта подається на погодження до структурних підрозділів районних державних адміністрацій у сфері містобудування та архітектури.

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України  від 13 серпня 2021 року № 127 «Про визнання такими, що втратив чинність, наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від 18.05.2010 № 376», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 31 серпня 2021 року № 1142/36764, визнається таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 18.05.2010 № 376 «Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 червня 2010 року за № 391/17686 (зі змінами).

Затвердження документації із землеустрою

З метою затвердження технічної документації із землеустрою необхідно звернутися до  органу місцевого самоврядування, який видав дозвіл на її розробку, з клопотанням про затвердження такої документації.

До клопотання додаються:

 • технічна документація із землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
 • витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Дане клопотання розглядається  міською радою,  у двотижневий строк з дня отримання погодженої технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в результаті розгляду приймає рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність або про відмову у її затвердженні.

У разі відмови органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у передачі земельної ділянки у власність або залишення клопотання без розгляду питання вирішується в судовому порядку (ч. 11 ст. 118 Земельного кодексу України).

ВАЖЛИВО! Рішення про затвердження документації із землеустрою є одночасно рішенням про передачу земельної ділянку у власність.

Реєстрація земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

Після отримання вищезазначеного рішення, необхідно звернутися до суб’єкта надання адміністративної послуги (державного реєстратора,  центр надання адміністративних послуг) з метою отримання Витягу з державного реєстру  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень про реєстрацію права власності.

Для державної реєстрації прав на об’єкт нерухомого майна (земельної ділянки) заявник подає:

 • рішення про затвердження документації із землеустрою та передачі у власність земельної ділянки;
 • витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (не обов’язково);
 • документ, що посвідчує особу (паспорт, ідентифікаційний код);
 • документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну реєстрацію прав (230 грн);
 • документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав (у випадку його наявності).

Станом на сьогоднішній день адміністративний збір стягується у розмірі 230 грн (0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 2021 рік), якщо державна реєстрація права власності та інших речових прав (крім іпотеки) проводиться у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав.

З моменту проведення Державної реєстрації речового права власності на земельну ділянку Ви стаєте законним її володільцем.

Див. також