Відмінності між версіями «Поняття та види неустойки»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 54: Рядок 54:
=== Правові наслідки сплати (передання) неустойки ===
=== Правові наслідки сплати (передання) неустойки ===


Сплата (передання) неустойки '''не звільняє боржника''' від виконання свого обов'язку в натурі.
Сплата (передання) неустойки '''не звільняє боржника''' від виконання свого обов'язку в натурі.<br />
 
Сплата (передання) неустойки '''не позбавляє кредитора права''' на відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання.
Сплата (передання) неустойки '''не позбавляє кредитора права''' на відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання.


[[Категорія: Цивільне право]]
[[Категорія: Цивільне право]]

Версія за 14:05, 1 серпня 2018

Нормативна база

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV

Поняття неустойки, пені, штрафу

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу неустойка - це грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.
Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Види неустойки

Окрім штрафу та пені також є інші види неустойки до яких відносять :

Підстава для класифікації Вид
Залежно від способу встановлення
 • законна
 • договірна
Залежно від способу обчислення
 • у твердо визначеній грошовій сумі
 • у процентному відношення до суми зобов'язань
За періодичністю виплат
 • одноразова
 • щомісячна
 • щоденна
Залежно від предмета неустойки
 • у грошовій сумі
 • у нерухомому майні
 • у рухомому майні

Підстави виникнення права на неустойку

Право на неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання.

Проценти на неустойку не нараховуються .

Кредитор не має права на неустойку в разі, якщо боржник не відповідає за порушення зобов'язання, а саме :

 • особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили;
 • не вважається випадком, зокрема, недодержання своїх обов'язків контрагентом боржника, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов'язання, відсутність у боржника необхідних коштів.


Предмет неустойки

Предметом неустойки може бути грошова сума, рухоме і нерухоме майно.Якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Розмір неустойки, встановлений законом, може бути збільшений у договорі, якщо таке збільшення не заборонено законом . Сторони можуть домовитися про зменшення розміру неустойки, встановленого актом цивільного законодавства, крім випадків, передбачених законом.

Розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення .

Правові наслідки сплати (передання) неустойки

Сплата (передання) неустойки не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі.

Сплата (передання) неустойки не позбавляє кредитора права на відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання.