Відмінності між версіями «Податкова знижка на навчання»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 3: Рядок 3:
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 Податковий кодекс України]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 Податковий кодекс України]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1797-19 Закон України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні"]  
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1797-19 Закон України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні"]  
== Поняття податкової знижки ==
Згідно з п. 14.1.170 ст. 14  [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 Податкового кодексу України] податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, - документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку - резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року,  на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених цим Кодексом.<br>


== Отримання податкової знижки на навчання ==
Відповідно до п.166.3 ст.166 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 Податкового кодексу України] платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього Кодексу, суму коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення.<br>
Починаючи з 2017 року для отримання податкової знижки у разі оплати вартості навчання членів сім'ї першого ступеня споріднення не обов'язково, щоб такий член сім'ї не одержував заробітну плату, тобто такий член сім'ї може бути працевлаштованим, отримувати зарплату, а особа, яка оплачує на його користь вартість навчання, може включити витрати до податкової знижки.<br />
Таким чином, дану суму може отримати сам студент або його родич першої лінії споріднення, який отримує офіційну заробітну плату і є платником податків.
Також до 01.01.2017 р. сума витрат, дозволена до включення до податкової знижки, не могла перевищувати суми місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. Починаючи з 2017 року всі обмеження щодо розміру витрат скасовано.<br />
Тож протягом 2017 року до складу податкової знижки за 2016 рік включаються кошти, сплачені платником податків закладу освіти як компенсація вартості одержання середньої професійної або вищої освіти самим платником та/або членом його родини першого ступеня споріднення, який не одержує зарплату або дохід від провадження підприємницької діяльності. Нагадаємо: з метою оподаткування до членів родини першого ступеня споріднення платника податків належать тільки його батьки, чоловік або дружина, діти (у т. ч. усиновлені) (пп. 14.1.263 ПКУ)[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page5].
 
== '''Обмеження щодо надання податкової знижки на навчання''' ==
Для цього виду витрат також передбачено обмеження:
* послуги навчання повинні надаватися тільки вітчизняними закладами освіти (незалежно від форми власності);
* сума коштів не повинна перевищувати граничної величини в розрахунку на кожний повний або неповний місяць навчання (1,4 місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, установленого на 1 січня звітного року, з округленням до найближчих 10 грн) (пп. 166.3.3 ПКУ) [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page21]. У 2016 р. – це 1930,00 грн (1378,00 грн х 1,4). Витрати на навчання, що перевищують установлену межу, не включаються до складу податкової знижки;
* до податкової знижки входить тільки плата за професійно-технічну та вищу освіту. Тобто оплата додаткових послуг навчального закладу (наприклад, підготовчих курсів, додаткових освітніх курсів, додаткового навчання на військовій кафедрі) не враховується;
* до податкової знижки слід включати суму витрат (частину) у розрахунку за кожний повний або неповний місяць навчання звітного року (пп. 14.1.170 ПКУ)[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page4]. Тобто якщо оплата за I семестр, що складається з 6 місяців (4 місяці поточного (звітного) року та 2 місяці наступного за звітним року), здійснюється одним платіжним документом, до податкової знижки слід включати тільки витрати за 4 місяці навчання у звітному році. Решта суми, сплаченої згідно з платіжним документом (за 2 місяці семестру), може бути включена платником податків до податкової знижки при реалізації його права на знижку в наступному році разом із платою за II семестр і за частину наступного I семестру.
 
== Документи, що підтверджують право на податкову знижку на навчання ==
Документи, що підтверджують право на податкову знижку на навчання:
* договір на навчання, укладений з навчальним закладом;
* платіжне доручення на безготівкове перерахування коштів або квитанція банку чи відділення зв'язку про перерахування готівки;
* довідка роботодавця про перерахування коштів, який за довіреністю працівника перераховував з його заробітної плати суму оплати навчання;
* документ, що підтверджує перший ступінь споріднення з особою, навчання якої оплачував платник податків, який претендує на податкову знижку.


== Обмеження щодо надання податкової знижки на навчання ==
Пункт 166.4 ст.166 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 Податкового кодексу України] встановлює обмеження права на нарахування податкової знижки.
<br>
# Податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а так само резиденту - фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має про це відмітку у паспорті.
# Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього Кодексу.
# Якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.
== Перелік документів, які необхідно подати для отримання податкової знижки на навчання ==
Для отримання податкової знижки на навчання необхідно звернутися до Державної фіскальної служби за місцем реєстрації з наступними документами:
* Паспорт.
* Довідка про присвоєння ідентифікаційного податкового номера.
* Довідка про заробітну плату, де буде вказана сума нарахованої заробітної плати, сума соціального внеску та сума податку на доходи фізичних осіб щомісячно та загальною сумою за рік.
* Копія договору з навчальним закладом.
* Копії квитанцій (чеків, платіжних доручень) за навчання за звітний календарний рік.
* Документи, що підтверджують ступінь споріднення (свідоцтво про народження, якщо оплата за дитину, свідоцтво про шлюб - якщо за чоловіка/дружину).
* Декларація про доходи .
* Заява  із зазначенням реквізитів рахунку для перерахування відшкодування.
== Терміни подання документів для отримання податкової знижки ==
== Терміни подання документів для отримання податкової знижки ==
Податкова декларація подається до 1 травня наступного за звітним роком, (п.49.1 та п.49.16.4. ПКУ) [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page9].
Податкова декларація подається до 1 травня наступного за звітним роком, (п.49.1 та п.49.16.4. ПКУ) [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page9].
Громадяни, які бажають скористатися правом на нарахування податкової знижки надають річну податкову декларацію включно по 31 грудня наступного за звітним року. Наприклад, для отримання податкової знижки за 2016  декларацію треба  подати до 31 грудня 2017 року. Якщо особа не подала документи вчасно, то на наступний період така можливість не переноситься. Тобто, якщо не оформили податкову знижку за 2015 рік, то в 2017 році її оформити вже не можна — її можна було оформити лише в 2016 році.
Громадяни, які бажають скористатися правом на нарахування податкової знижки надають річну податкову декларацію включно по 31 грудня наступного за звітним року.  
 
    Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, провадить безоплатні роз'яснення порядку документального підтвердження прав на податкову знижку та подання податкової декларації, у тому числі шляхом проведення відповідних навчань, семінарів тощо, забезпечує безоплатне надання бланків податкових декларацій з цього податку, інших розрахунків, передбачених цим розділом, контролюючими органами за першим запитом платника цього податку.


[[Категорія: Податкове право]]
[[Категорія: Податкове право]]
[[Категорія: Пільги у сфері освіти]]
[[Категорія: Пільги у сфері освіти]]

Версія за 15:24, 8 листопада 2018

Нормативна база

Поняття податкової знижки

Згідно з п. 14.1.170 ст. 14 Податкового кодексу України податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, - документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку - резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених цим Кодексом.

Відповідно до п.166.3 ст.166 Податкового кодексу України платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього Кодексу, суму коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення.
Таким чином, дану суму може отримати сам студент або його родич першої лінії споріднення, який отримує офіційну заробітну плату і є платником податків.

Обмеження щодо надання податкової знижки на навчання

Пункт 166.4 ст.166 Податкового кодексу України встановлює обмеження права на нарахування податкової знижки.

 1. Податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а так само резиденту - фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має про це відмітку у паспорті.
 2. Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього Кодексу.
 3. Якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Перелік документів, які необхідно подати для отримання податкової знижки на навчання

Для отримання податкової знижки на навчання необхідно звернутися до Державної фіскальної служби за місцем реєстрації з наступними документами:

 • Паспорт.
 • Довідка про присвоєння ідентифікаційного податкового номера.
 • Довідка про заробітну плату, де буде вказана сума нарахованої заробітної плати, сума соціального внеску та сума податку на доходи фізичних осіб щомісячно та загальною сумою за рік.
 • Копія договору з навчальним закладом.
 • Копії квитанцій (чеків, платіжних доручень) за навчання за звітний календарний рік.
 • Документи, що підтверджують ступінь споріднення (свідоцтво про народження, якщо оплата за дитину, свідоцтво про шлюб - якщо за чоловіка/дружину).
 • Декларація про доходи .
 • Заява із зазначенням реквізитів рахунку для перерахування відшкодування.

Терміни подання документів для отримання податкової знижки

Податкова декларація подається до 1 травня наступного за звітним роком, (п.49.1 та п.49.16.4. ПКУ) [1]. Громадяни, які бажають скористатися правом на нарахування податкової знижки надають річну податкову декларацію включно по 31 грудня наступного за звітним року.

  Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, провадить безоплатні роз'яснення порядку документального підтвердження прав на податкову знижку та подання податкової декларації, у тому числі шляхом проведення відповідних навчань, семінарів тощо, забезпечує безоплатне надання бланків податкових декларацій з цього податку, інших розрахунків, передбачених цим розділом, контролюючими органами за першим запитом платника цього податку.