Відмінності між версіями «Повідомлення про підозру»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Створена сторінка: == Нормативна база == * 1.[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України] * 2.[http://zako...)
 
(Не показані 11 проміжних версій 6 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
==  Нормативна база ==
==  Нормативна база ==


* 1.[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043 Міжнародний пакт про громадянські та політичні права]
* 2.[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінальний процесуальний кодекс України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінальний процесуальний кодекс України (далі - КПК України)]
 
==  Хто вважається підозрюваним ==
 
'''Підозрюваним''' є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 КПК України], повідомлено про підозру, або особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень (частина перша статті 42 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 КПК України]).
 
== Права підозрюваного ==
'''''Підозрюваний має право:'''''
 
1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють, обвинувачують;
 
2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені цим Кодексом, а також отримати їх роз’яснення;
 
3) на першу вимогу мати захисника і зустріч із ним незалежно від часу в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - зустрічі без обмеження в часі та кількості у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних діях; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв’язку з відсутністю коштів для оплати такої допомоги;
 
4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;
 
5) давати пояснення, показання з приводу підозри, обвинувачення чи в будь-який момент відмовитися їх давати;
 
6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;
 
7) у разі затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - на негайне повідомлення членів сім’ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно з положеннями статті 213 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text КПК];
 
8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;
 
9) брати участь у проведенні процесуальних дій;
 
10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;
 
11) застосовувати з додержанням вимог [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text КПК] технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься (постановляється) вмотивована постанова (ухвала);
 
12) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім’ї, близьких родичів, майна, житла тощо;
 
13) заявляти відводи;
 
14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 221 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text КПК], та вимагати відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 цього Кодексу;
 
15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;
 
16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому цим Кодексом;
 
17) вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердилися;
 
18) користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави.
 
19) підозрюваний, який є іноземцем і тримається під вартою, має право на зустріч з представником дипломатичної чи консульської установи своєї держави, яку йому зобов’язана забезпечити адміністрація місця ув’язнення;
 
20) підозрюваний має також інші процесуальні права, передбачені [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text КПК].


==  Що таке повідомлення про підозру ==
==  Що таке повідомлення про підозру ==


'''Повідомлення особи про підозру''' – це одне із важливих процесуальних рішень, яке приймає прокурор або слідчий за погодженням з прокурором до закінчення розслідування у кримінальному провадженні. В цьому процесуальному рішенні на основі доказів, зібраних у ході проведення досудового розслідування, конкретна особа набуває статусу підозрюваного.


'''Повідомлення особи про підозру''' – це одне із важливих процесуальних рішень, яке приймає прокурор або слідчий за погодженням з прокурором до закінчення розслідування у кримінальному провадженні. В цьому процесуальному рішенні на основі доказів, зібраних у ході проведення досудового розслідування, конкретна особа набуває статусу підозрюваного.
'''''Письмове повідомлення особи про підозру особи складає прокурор або слідчий за погодженням з прокурором''' (частина перша статті 277 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 КПК України])'''.'''''


'''''Письмове повідомлення особи про підозру особи складає прокурор або слідчий за погодженням з прокурором.
== Відомості, які має містити повідомлення про підозру ==
'''''
== Відомості,які має містити повідомлення про підозру ==


* прізвище та посаду слідчого, прокурора, який здійснює повідомлення;
* прізвище та посаду слідчого, прокурора, який здійснює повідомлення;
Рядок 20: Рядок 67:
* стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, у тому числі зазначення часу, місця його вчинення, а також інших суттєвих обставин, відомих на момент повідомлення про підозру;
* стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, у тому числі зазначення часу, місця його вчинення, а також інших суттєвих обставин, відомих на момент повідомлення про підозру;
* права підозрюваного;
* права підозрюваного;
* підпис слідчого, прокурора, який здійснив повідомлення.
* підпис слідчого, прокурора, який здійснив повідомлення (стаття 277 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 КПК України]).
 
==  Порядок вручення повідомлення про підозру ==
Письмове повідомлення про підозру ''вручається в день його складення слідчим або прокурором'', а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 КПК України] для вручення повідомлень.


==  Хто такий  підозрюваний ==
Письмове повідомлення про підозру затриманій особі ''вручається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту її затримання''.


'''''Підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 КПК України, повідомлено про підозру, або особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.
У разі ''якщо особі не вручено'' повідомлення про підозру ''після двадцяти чотирьох годин з моменту затримання'', така особа ''підлягає негайному звільненню''.
 
Дата та час повідомлення про підозру, правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність ''невідкладно вносяться слідчим, прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань (стаття 278 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 КПК України]).''


==  Порядок вручення повідомлення про підозру ==
*Письмове повідомлення про підозру ''вручається в день його складення слідчим або прокурором'', а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.
*Письмове повідомлення про підозру затриманій особі ''вручається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту її затримання''.
*У разі ''якщо особі не вручено'' повідомлення про підозру ''після двадцяти чотирьох годин з моменту затримання'', така особа ''підлягає негайному звільненню''.
*Дата та час повідомлення про підозру, правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність ''невідкладно вносяться слідчим, прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
''
==  Випадки повідомлення про підозру ==  
==  Випадки повідомлення про підозру ==  
   
   
 
1. Повідомлення про підозру обов’язково здійснюється в порядку, передбаченому статтею 278 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 КПК України], у випадках:
1.Повідомлення про підозру обов’язково здійснюється в порядку, передбаченому статтею 278 КПК України, у випадках:
* затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення;
* затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення;
* обрання до особи одного з передбачених цим Кодексом запобіжних заходів;
* обрання до особи одного з передбачених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text КПК України] запобіжних заходів;
* наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.<br />
* наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.


'''''Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб визначаються [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page16 главою 37 КПК України].<br />
'''''Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб визначаються [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 главою 37 КПК України].'''''


2.У випадках, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий, прокурор або інша уповноважена службова особа (особа, якій законом надано право здійснювати затримання) зобов’язані невідкладно повідомити підозрюваному про його права, '''''[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page2 передбачені статтею 42 КПК України].<br />
2. У випадках, передбачених частиною 1 статті 276 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 КПК України], слідчий, прокурор або інша уповноважена службова особа (особа, якій законом надано право здійснювати затримання) зобов’язані невідкладно повідомити підозрюваному про його права, '''''передбачені статтею 42 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 КПК України].'''''


3.Після повідомлення про права слідчий, прокурор або інша уповноважена службова особа на прохання підозрюваного зобов’язані детально роз’яснити кожне із зазначених прав.
3. Після повідомлення про права слідчий, прокурор або інша уповноважена службова особа на прохання підозрюваного зобов’язані детально роз’яснити кожне із зазначених прав.


== Зміна повідомлення про підозру ==
== Зміна повідомлення про підозру ==
    
    
Під час досудового розслідування після повідомлення особи про підозру можуть бути отримані нові докази, які тягнуть необхідність зміни повідомлення особи про підозру.
У випадку виникнення підстав для повідомлення про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри слідчий, прокурор зобов'язаний виконати дії щодо вручення письмового повідомлення особі про підозру, передбачені статті 278 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 КПК України].


Під час досудового розслідування після повідомлення особи про підозру можуть бути отримані нові докази, які тягнуть необхідність зміни повідомлення особи про підозру.
'''''Якщо повідомлення про підозру здійснив прокурор, повідомити про нову підозру або змінити раніше повідомлену підозру має право виключно прокурор.'''''
У випадку виникнення підстав для повідомлення про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри слідчий, прокурор зобов'язаний виконати дії, щодо вручення письмового повідомлення особі про підозру, передбачені ст. 278 КПК. <br />


'''''Якщо повідомлення про підозру здійснив прокурор, повідомити про нову підозру або змінити раніше повідомлену підозру має право виключно прокурор.<br />
''
'''Такими підставами є:'''
'''Такими підставами є:'''


Рядок 65: Рядок 108:
* встановлення обставин, що пом'якшують відповідальність;
* встановлення обставин, що пом'якшують відповідальність;
* наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення підозрюваним злочину, що не інкримінувався йому раніше.
* наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення підозрюваним злочину, що не інкримінувався йому раніше.
== Оскарження повідомлення слідчого, прокурора про підозру ==
Згідно з пунктом 10 частини першої статті 303 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 КПК України] повідомлення слідчого, прокурора про підозру після спливу одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, але не пізніше закриття прокурором кримінального провадження або звернення до суду із обвинувальним актом - підозрюваним, його захисником чи законним представником.
== Додатково дивись: ==
* [[Підстави оскарження повідомлення про підозру]]
* [[Права та обов'язки підозрюваного, обвинуваченого у кримінальному процесі]]
* [[Процедура оголошення підозрюваного в розшук]]


[[Категорія:Кримінально-процесуальне право]]
[[Категорія:Кримінальне процесуальне право]]

Версія за 21:44, 9 травня 2022

Нормативна база

Хто вважається підозрюваним

Підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 КПК України, повідомлено про підозру, або особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень (частина перша статті 42 КПК України).

Права підозрюваного

Підозрюваний має право:

1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють, обвинувачують;

2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені цим Кодексом, а також отримати їх роз’яснення;

3) на першу вимогу мати захисника і зустріч із ним незалежно від часу в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - зустрічі без обмеження в часі та кількості у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних діях; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв’язку з відсутністю коштів для оплати такої допомоги;

4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;

5) давати пояснення, показання з приводу підозри, обвинувачення чи в будь-який момент відмовитися їх давати;

6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;

7) у разі затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - на негайне повідомлення членів сім’ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно з положеннями статті 213 КПК;

8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;

9) брати участь у проведенні процесуальних дій;

10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;

11) застосовувати з додержанням вимог КПК технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься (постановляється) вмотивована постанова (ухвала);

12) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім’ї, близьких родичів, майна, житла тощо;

13) заявляти відводи;

14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 221 КПК, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 цього Кодексу;

15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;

16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому цим Кодексом;

17) вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердилися;

18) користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави.

19) підозрюваний, який є іноземцем і тримається під вартою, має право на зустріч з представником дипломатичної чи консульської установи своєї держави, яку йому зобов’язана забезпечити адміністрація місця ув’язнення;

20) підозрюваний має також інші процесуальні права, передбачені КПК.

Що таке повідомлення про підозру

Повідомлення особи про підозру – це одне із важливих процесуальних рішень, яке приймає прокурор або слідчий за погодженням з прокурором до закінчення розслідування у кримінальному провадженні. В цьому процесуальному рішенні на основі доказів, зібраних у ході проведення досудового розслідування, конкретна особа набуває статусу підозрюваного.

Письмове повідомлення особи про підозру особи складає прокурор або слідчий за погодженням з прокурором (частина перша статті 277 КПК України).

Відомості, які має містити повідомлення про підозру

 • прізвище та посаду слідчого, прокурора, який здійснює повідомлення;
 • анкетні відомості особи (прізвище, ім'я, по батькові, дату та місце народження, місце проживання, громадянство), яка повідомляється про підозру;
 • найменування (номер) кримінального провадження, у межах якого здійснюється повідомлення;
 • зміст підозри;
 • кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
 • стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, у тому числі зазначення часу, місця його вчинення, а також інших суттєвих обставин, відомих на момент повідомлення про підозру;
 • права підозрюваного;
 • підпис слідчого, прокурора, який здійснив повідомлення (стаття 277 КПК України).

Порядок вручення повідомлення про підозру

Письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

Письмове повідомлення про підозру затриманій особі вручається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту її затримання.

У разі якщо особі не вручено повідомлення про підозру після двадцяти чотирьох годин з моменту затримання, така особа підлягає негайному звільненню.

Дата та час повідомлення про підозру, правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність невідкладно вносяться слідчим, прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань (стаття 278 КПК України).

Випадки повідомлення про підозру

1. Повідомлення про підозру обов’язково здійснюється в порядку, передбаченому статтею 278 КПК України, у випадках:

 • затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення;
 • обрання до особи одного з передбачених КПК України запобіжних заходів;
 • наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб визначаються главою 37 КПК України.

2. У випадках, передбачених частиною 1 статті 276 КПК України, слідчий, прокурор або інша уповноважена службова особа (особа, якій законом надано право здійснювати затримання) зобов’язані невідкладно повідомити підозрюваному про його права, передбачені статтею 42 КПК України.

3. Після повідомлення про права слідчий, прокурор або інша уповноважена службова особа на прохання підозрюваного зобов’язані детально роз’яснити кожне із зазначених прав.

Зміна повідомлення про підозру

Під час досудового розслідування після повідомлення особи про підозру можуть бути отримані нові докази, які тягнуть необхідність зміни повідомлення особи про підозру. У випадку виникнення підстав для повідомлення про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри слідчий, прокурор зобов'язаний виконати дії щодо вручення письмового повідомлення особі про підозру, передбачені статті 278 КПК України.

Якщо повідомлення про підозру здійснив прокурор, повідомити про нову підозру або змінити раніше повідомлену підозру має право виключно прокурор.

Такими підставами є:

 • непідтвердження будь-якої події злочину, що інкримінується підозрюваному;
 • відсутність в діяннях особи складу злочину;
 • недоведеність участі підозрюваного у вчиненні одного або декількох злочинів з числа тих, що ставляться йому в вину у повідомленні про підозру;
 • непідтвердження обставин, що обтяжують відповідальність;
 • встановлення обставин, що змінюють оцінку і кваліфікацію вчинку (замах, закінчений злочин, повторність, продовжуваний злочин);
 • встановлення обставин, що тягнуть зміну оцінки ступеню співучасті підозрюваного в злочині (або деяких з них), в тому числі закриття кримінального провадження з реабілітуючих підстав відносно інших осіб;
 • встановлення обставин, що пом'якшують відповідальність;
 • наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення підозрюваним злочину, що не інкримінувався йому раніше.

Оскарження повідомлення слідчого, прокурора про підозру

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 303 КПК України повідомлення слідчого, прокурора про підозру після спливу одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, але не пізніше закриття прокурором кримінального провадження або звернення до суду із обвинувальним актом - підозрюваним, його захисником чи законним представником.

Додатково дивись: