Відмінності між версіями «Повноваження органів місцевого самоврядування у галузі земельних відносин»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(незначні зміни)
(...)
Рядок 62: Рядок 62:


До компетенції органів місцевого самоврядування у відповідності до  ст. 186 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text ЗКУ] належить розгляд і затвердження землевпорядних проектів та інших матеріалів, внесення змін до них. Згідно ст. 187 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text ЗКУ] органи місцевого самоврядування здійснюють контроль за використання і охороною земель. Самоврядний контроль за використання та охороною земель (ст. 189 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text ЗКУ]) здійснюється сільськими, селищними, міськими, районними та обласними радами. Органи місцевого самоврядування можуть призначати громадських інспекторів для здійснення громадського контролю за використанням і охороною земель (ст. 190 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text ЗКУ]).
До компетенції органів місцевого самоврядування у відповідності до  ст. 186 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text ЗКУ] належить розгляд і затвердження землевпорядних проектів та інших матеріалів, внесення змін до них. Згідно ст. 187 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text ЗКУ] органи місцевого самоврядування здійснюють контроль за використання і охороною земель. Самоврядний контроль за використання та охороною земель (ст. 189 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text ЗКУ]) здійснюється сільськими, селищними, міськими, районними та обласними радами. Органи місцевого самоврядування можуть призначати громадських інспекторів для здійснення громадського контролю за використанням і охороною земель (ст. 190 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text ЗКУ]).
== Див. також: ==
* [https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Повноваження_Верховної_Ради_України_та_органів_місцевого_самоврядування_в_галузі_земельних_відносин Повноваження Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин]
* [https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Повноваження_Кабінету_Міністрів_України_в_галузі_земельних_відносин Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі земельних відносин]
[[Категорія:Земельне право]]
[[Категорія:Земельне право]]

Версія за 13:51, 28 грудня 2021

Нормативна база

Повноваження сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів у галузі земельних відносин

До компетенції органів місцевого самоврядування належить:

 • розпорядження землями територіальних громад;
 • передача земельних ділянок у власність громадянам та юридичним особам;
 • надання земельних ділянок у користування; - вилучення земельних ділянок;
 • викуп земельних ділянок для суспільних потреб; - організація землеустрою;
 • координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;
 • здійснення контролю за використання та охороною земель;
 • обмеження, тимчасова заборона використання земель у разі порушення земельного законодавства;
 • підготовка висновків щодо вилучення та надання земельних ділянок;
 • інформування населення щодо вилучення, надання земельних ділянок;
 • внесення пропозицій до райради щодо зміни меж сіл;
 • вирішення земельних спорів;
 • вирішення інших питань у галузі земельних відносин.

Всі ці дії здійснюються у відповідності до закону і виключно сесіями сільських рад.

Повноваження органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування

За ст. 20 Земельного кодексу України (далі - ЗКУ) органи місцевого самоврядування мають право приймати рішення про зміну цільового призначення земель при передачі їх у власність, наданню у користування за проектами землеустрою у порядку, що встановлено Кабінетом Міністрів України. За ст. 40 ЗКУ органи місцевого самоврядування можуть передавати безоплатно у власність або надавати в оренду земельніділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку,господарських будівель і гаражного будівництва в межах норм, визначених цим Кодексом. Понад норму безоплатної передачі громадяни можуть набувати у власність земельні ділянки для зазначених потреб за цивільно-правовими угодами. За ст. 41 ЗКУ органи місцевого самоврядування можуть передавати безоплатно у власність або надавати в оренду землю житлово-будівельним та гаражно-будівельним кооперативам у розмірі, який встановлюється відповідно до затвердженої містобудівної документації.

У відповідності до ст. 56 ЗКУ громадянам та юридичним особам за рішенням органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади можуть безоплатно або за плату передаватись у власність замкнені земельні ділянки лісогосподарського призначення загальною площею до 5 гектарів у складі угідь селянських, фермерських та інших господарств.

Громадянам та юридичним особам за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування можуть безоплатно передаватись у власність замкнені природні водойми (загальною площею до 3 гектарів). Власники на своїх земельних ділянках можуть у встановленому порядку створювати рибогосподарські, протиерозійні та інші штучні водойми.Землі водного фонду за рішеннями органів місцевого самоврядування надаються у постійне користування: а) державним водогосподарським організаціям для догляду за аодними об'єктами. прибережними захисними смугами, смугами відведення,береговими смугами водних шляхів,гідротехнічними спорудами, а також ведення аквакультури тощо; б) державним підприємствам для розміщення та догляду за державними об'єктами портової інфраструктури; в)державним рибогосподарським підприємствам, установам і організаціям для ведення аквакультури; г)військовим частинам Державної прикордонної служби України у межах прикордонної смуги з метою забезпечення національної безпеки і оборони для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних просік, комунікацій. (ст. 59 ЗКУ). Органи місцевого самоврядування безпосередньо реалізують право власності на землю територіальних громад (ст. 80 ЗКУ). Тобто вони є суб’єктами права власності на землю. Згідно з ст. 83 ЗКУ землі, які належать на праві власності територіальних громад сіл, є комунальною власністю. У комунальній власності перебувають: а) усі землі як в межах населених пунктів,крім земельних ділянок приватної та державної власності; б)земельні ділянки, на яких розташованібудівлі, споруди,інші об1єкти нерухомого майна комунальної власності незалежно від місця їх розташування; в) землі та земельні ділянки за межами населених пунктів,що передані або перейшли у комунальну власність із земель державної власності відповідно до закону.

Порядок про безоплатну передачу земель та надання земель в користування громадянам

Органи місцевого самоврядування приймають рішення (ст. 116 ЗКУ ) про безоплатну передачу земель громадянам та надання земель в користування.

Безоплатна передача земель у власність проводиться один раз по кожному виду цільового використання у межах визначених норм.

Надання земель у власність громадянам проводиться органами місцевого самоврядування згідно Порядку безоплатної приватизації земель визначеному    ст. 118 ЗКУ.

За ст. 122 ЗКУ органи місцевого самоврядування можуть надавати земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб.

Передача в оренду земельних ділянок здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування згідно з їх повноваженнями, чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладення договору оренди земельної ділянки чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки) (ст. 124). При чому передача в оренду земельних ділянок із зміною їх цільового призначення та із земель запасу під забудову здійснюється за проектами відведення в порядку встановленому ст. ст. 118, 123.

Згідно ст. 126 ЗКУ право власності на земельну ділянку і право постійного користування посвідчується державними актами. Тому за новим Кодексом виключається можливість застосування рішень органів місцевого самоврядування у якості документу, що посвідчує право власності на землю. Право оренди землі оформляється договором з обов’язковою державною реєстрацією.

У відповідності до ст. 127 ЗКУ органи місцевого самоврядування здійснюють продаж земельних ділянок комунальної власності або передають їх у користування(орендк, суперфіцій, емфітевзис) громадянам, юридичним особам та іноземним державам. Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності територіальних громад, іноземним державам та юридичним особам, створеним та зареєстрованим відповідно до законодавства іноземної держави, здійснюється відповідними радами за погодженням з Кабінетом Міністрів України (ст. 129 ЗКУ). Органи місцевого самоврядування мають право набувати земельні ділянки у власність за цивільно-правовими угодами (ст. 131 ЗКУ).

Згідно ст. 136 ЗКУ органи місцевого самоврядування уповноважені прийняти рішення про відчуження земель, визначати перелік земельних ділянок призначених для продажу під забудову на земельних торгах. Орган місцевого самоврядування може виступати організатором земельних торгів через уповноважений нею орган (ст. 137 ЗКУ).

За ст. 142 ЗКУ орган місцевого самоврядування може укладати угоди про передачу права власності на земельну ділянку у разі добровільної відмови від права власності або постійного користування на землю. Органи місцевого самоврядування мають право викупу земельних ділянок для суспільних потреб (ст. 146 ЗКУ). Викуп здійснюється за згодою її власника.

Земельні ділянки, надані у постійне користування, можуть вилучатися для суспільних потреб за рішенням органів місцевого самоврядування (ст. 149 ЗКУ). Вилучення проводиться за згодою користувача у відповідності до порядку вилучення. Органи місцевого самоврядування за ст. 151 ЗКУ в місячний термін мають право на погоджування місця розташування об’єктів, розміри земельних ділянок на умови їх відведення згідно порядку погодження питань пов’язаних із вилученням. Органи місцевого самоврядування без рішення суду немають права втручатися у здійснення власником повноважень щодо земельних ділянок. За неправомірне втручання вони несуть відповідальність (ст. 154 ЗКУ). Збитки, завдані власникам земельних ділянок, шляхом видання органом місцевого самоврядування акта, яким порушуються права, за ст. 155 ЗКУ підлягають відшкодуванню в повному обсязі. Підстави відшкодування збитків наведені в ст. 156 ЗКУ. Відшкодування збитків органу місцевого самоврядування здійснюють у відповідності до Порядку відшкодування збитків (ст. 157 ЗКУ).

За ст. 158 ЗКУ органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, до держання правил добросусідства. У разі незгоди з рішенням ради спір вирішується в судовому порядку. Порядок розгляду земельних спорів органами місцевого самоврядування визначено ст. 159. Рішення органу місцевого самоврядування з питань земельних спорів вступає в силу з моменту його прийняття (ст. 161 ЗКУ). При зміні меж сіл органи місцевого самоврядування роблять подання до обласної ради для прийняття відповідного рішення (ст. 174 ЗКУ).                      

До компетенції органів місцевого самоврядування у відповідності до  ст. 186 ЗКУ належить розгляд і затвердження землевпорядних проектів та інших матеріалів, внесення змін до них. Згідно ст. 187 ЗКУ органи місцевого самоврядування здійснюють контроль за використання і охороною земель. Самоврядний контроль за використання та охороною земель (ст. 189 ЗКУ) здійснюється сільськими, селищними, міськими, районними та обласними радами. Органи місцевого самоврядування можуть призначати громадських інспекторів для здійснення громадського контролю за використанням і охороною земель (ст. 190 ЗКУ).

Див. також: