Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі земельних відносин

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 19:23, 31 грудня 2020, створена Anatolii.shevchuk (обговорення | внесок) (Створена сторінка: == '''Нормативна база''' == [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text Конституція України (далі-К...)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Конституція України (далі-КУ)
Земельний кодекс України (далі-ЗКУ)
Закон України «Про Кабінет Міністрів України»
Закон України «Про охорону земель»
Закон України «Про Державний земельний кадастр»
Закон України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності»
Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 року № 831 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення»
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.12.2012 року № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру»
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.1995 року № 213 «Про Методику нормативної грошової оцінки земель населених пунктів»
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України»
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року № 1278 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)

Вступ

Відповідно до КУ, Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади, який наділений повноваженнями у галузі земельних відносин. Кабінет Міністрів України відповідно до КУ та законів України здійснює свої повноваження шляхом прийняття рішень на його засіданнях більшістю голосів від посадового складу Кабінету Міністрів України.

Повноваження Кабінету міністрів України в галузі земельних відносин

Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади має повноваження у галузі земельних відносин, а саме:

 • розпорядження землями державної власності в межах, визначених Земельним кодексом України;
 • реалізація державної політики у галузі використання та охорони земель;
 • викуп земельних ділянок для суспільних потреб у порядку, визначеному законом;
 • координація проведення земельної реформи;
 • розроблення і забезпечення виконання загальнодержавних програм використання та охорони земель;
 • організація ведення державного земельного кадастру, державного контролю за використанням і охороною земель та здійснення землеустрою;
 • встановлення порядку проведення моніторингу земель;
 • внесення до Верховної Ради України пропозицій щодо встановлення та зміни меж районів, міст;
 • вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.

Розпорядження землями державної власності в межах ЗКУ

Відповідно до ч. 8 ст. 122 ЗКУ, Кабінет Міністрів України передає земельні ділянки із земель державної власності у власність або у користування у випадках вилучення земельних ділянок, припинення прав на особливо цінні землі відповідно , та земельні ділянки дна територіального моря, а також у користування земельні ділянки зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи та крім того здійснює продаж земельних ділянок державної власності іноземним державам, іноземним юридичним особам.
Умови продажу земельних ділянок, що перебувають у власності держави, іноземним державам та іноземним юридичним особам:

 • здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Верховною Радою України;
 • продаж земельних ділянок, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, іноземним державам та іноземним юридичним особам здійснюється державними органами приватизації за погодженням з Кабінетом Міністрів України;
 • реєстрації іноземною юридичною особою постійного представництва з правом ведення господарської діяльності на території України;
 • іноземні держави, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність із земель державної або комунальної власності, подають клопотання до Кабінету Міністрів України;
 • розгляд клопотання і продаж земельних ділянок, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, здійснюються державними органами приватизації після отримання погодження Кабінету Міністрів України.

Порядок вилучення земельних ділянок:

 • земельні ділянки, надані у постійне користування із земель державної можуть вилучатися для суспільних та інших потреб за рішенням органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування на підставі та в порядку, передбачених ЗКУ;
 • вилучення земельних ділянок провадиться за згодою землекористувачів на підставі рішень Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, сільських, селищних, міських рад відповідно до їх повноважень;
 • Кабінет Міністрів України вилучає земельні ділянки державної власності, які перебувають у постійному користуванні, - ріллю, багаторічні насадження для несільськогосподарських потреб, ліси для нелісогосподарських потреб, а також земельні ділянки природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення та суб’єктів господарювання залізничного транспорту загального користування у зв’язку з їх реорганізацією шляхом злиття під час утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування відповідно до Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування" і земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти газотранспортної системи, що передаються суб’єкту господарювання у зв’язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу, крім випадків, визначених частинами п'ятою - восьмою статті 149 ЗКУ, та у випадках, якщо це особливо цінні землі.
До особливо цінних земель відносяться:

а) у складі земель сільськогосподарського призначення: чорноземи нееродовані несолонцюваті на лесових породах; лучно-чорноземні незасолені несолонцюваті суглинкові ґрунти; темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені на лесах і глеюваті; бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньо глибокі ґрунти; дерново-підзолисті суглинкові ґрунти; коричневі ґрунти Південного узбережжя Криму, дернові глибокі ґрунти Закарпаття;
б) торфовища з глибиною залягання торфу більше одного метра і осушені незалежно від глибини;
в) землі, надані в постійне користування НВАО "Масандра" та підприємствам, що входять до його складу; землі дослідних полів науково-дослідних установ і навчальних закладів;
г) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, землі історико-культурного призначення.
Припинення права постійного користування земельними ділянками особливо цінних земель, визначених у пунктах "в" і "г" частини першої цієї статті, з підстави добровільної відмови від користування ними або шляхом їх вилучення здійснюється за погодженням з Верховною Радою України. !!! У разі незгоди землекористувача з вилученням земельної ділянки питання вирішується в судовому порядку.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 року № 217-р «Про вилучення та передачу в оренду земельної ділянки із зміною її цільового призначення».
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 669-р «Про вилучення та передачу земельної ділянки в оренду із зміною цільового призначення».
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 року № 34-р «Про вилучення та передачу земельної ділянки в оренду із зміною її цільового призначення».
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 року № 800-р «Про вилучення та передачу земельної ділянки в оренду із зміною цільового призначення».
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 року № 709-р «Про вилучення та передачу земельної ділянки в оренду із зміною її цільового призначення».
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 року № 433-р «Про вилучення та передачу земельної ділянки в оренду із зміною її цільового призначення».
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.06.2018 року № 394-р «Про вилучення, передачу у постійне користування та комунальну власність земельної ділянки із зміною її цільового призначення».

Реалізація державної політики у галузі використання та охорони земель

Відповідно до статті 116 КУ Кабінет Міністрів України розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України, крім того у ЗУ «Про Кабінет Міністрів України» зазначено до основних завдань Кабінету Міністрів України належить розроблення і виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, культурного розвитку, охорони довкілля, а також розроблення, затвердження і виконання інших державних цільових програм, крім того одним з основних повноважень закріплених у статті 2 ЗУ «Про Кабінет Міністрів України», у сферах соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснює в межах своїх повноважень державне управління у сфері охорони та раціонального використання землі, її надр, водних ресурсів, рослинного і тваринного світу, інших природних ресурсів. Кабінет Міністрів України розробляє і вносить на розгляд Верховної Ради України проекти загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку, охорони довкілля та з інших питань. Кабінет Міністрів України одночасно із звітом про виконання Державного бюджету України за минулий рік подає Верховній Раді України звіти про хід виконання загальнодержавних програм. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року». Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року»

Викуп земельних ділянок для суспільних потреб у порядку

Відповідно до ст. 41 КУ кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Координація проведення земельної реформи

Розроблення і забезпечення виконання загальнодержавних програм використання та охорони земель

Організація ведення державного земельного кадастру, державного контролю за використанням і охороною земель та здійснення землеустрою

Встановлення порядку проведення моніторингу земель

Внесення до Верховної Ради України пропозицій щодо встановлення та зміни меж районів, міст

Вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону