Відмінності між версіями «Перегляд судових рішень Верховним Судом у господарських справах»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Зміст правової консультації приведено у відповідність до норм чинного законодавства України.)
 
Рядок 3: Рядок 3:
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Закон України "Про судовий збір"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Закон України "Про судовий збір"]


== Право на звернення про перегляд судових рішень господарських судів ==
== Право на касаційне оскарження судових рішень господарських судів ==
Верховний Суд України переглядає рішення господарських судів виключно на підставі і в порядку, встановлених [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 Господарським процесуальним кодексом України]. Сторони, треті особи, прокурор мають право подати заяву про перегляд судових рішень господарських судів після їх перегляду в касаційному порядку.
Судом касаційної інстанції у господарських справах є Верховний Суд.  


Заява про перегляд судового рішення в господарських справах з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/paran1019#n1019 статті 111-16 ГПК України], може бути подана особою, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною.
Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов’язки, мають право подати касаційну скаргу на:


== Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів ==
1) рішення суду першої інстанції після апеляційного перегляду справи та постанову суду апеляційної інстанції, крім судових рішень, визначених у частині третій статті 287 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 Господарського процесуального кодексу України;]
* Неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що спричинило до ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах.
* Неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права - при оскарженні судового рішення, яке перешкоджає подальшому провадженню у справі або яке прийнято з порушенням правил підвідомчості або підсудності справ.
* Невідповідності судового рішення суду касаційної інстанції викладеному в постанові Верховного Суду України висновку щодо застосування у подібних правовідносинах норм матеріального права.
* Встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні даної справи судом.


== Строк подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів ==
2) ухвали суду першої інстанції, зазначені в пунктах 3, 6, 7, 13, 14, 21, 25, 26, 28, 30 частини першої статті 255 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 Господарського процесуального кодексу України], після їх перегляду в апеляційному порядку;
Заява про перегляд судового рішення господарського суду з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 111-16 ГПК України, подається протягом ''трьох місяців з дня ухвалення судового рішення'', щодо якого подається заява про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання на підтвердження підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 111-16 ГПК України, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.


Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 111-16 ГПК України, подається ''протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення'', щодо якого подається заява про перегляд, або з дня прийняття постанови Верховного Суду України, на яку здійснюється посилання на підтвердження підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 111-16 ГПК України, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.
3) ухвали суду апеляційної інстанції про відмову у відкритті або закриття апеляційного провадження, про повернення апеляційної скарги, про зупинення провадження, щодо забезпечення позову, заміни заходу забезпечення позову, щодо зустрічного забезпечення, про відмову ухвалити додаткове рішення, про роз’яснення рішення чи відмову у роз’ясненні рішення, про внесення або відмову у внесенні виправлень у рішення, про повернення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, про відмову у відкритті провадження за нововиявленими або виключними обставинами, про відмову в задоволенні заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, про заміну сторони у справі, про накладення штрафу в порядку процесуального примусу, окремі ухвали;


Заява про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 111-16 ГПК України, подається ''не пізніше одного місяця'' з дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало або мало стати відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.
4) ухвали і постанови суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку та постанови суду апеляційної інстанції у справах про банкрутство (неплатоспроможність) у випадках, передбачених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19 Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом]".


У разі пропущення строку, встановленого частинами першою - третьою статті 111-17 ГПК України, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк у межах одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява. Питання про поновлення строку вирішується колегією суддів під час вирішення питання про допуск справи до провадження.
== Підставами для касаційного оскарження судових рішень господарських судів є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права в таких випадках: ==
* якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку;
* якщо скаржник вмотивовано обґрунтував необхідність відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду та застосованого судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні;
* якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах;
* якщо судове рішення оскаржується з підстав, передбачених частинами першою, третьою статті 310 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 Господарського процесуального кодексу України];
* неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.
 
== Не підлягають касаційному оскарженню: ==
1) рішення, ухвали суду першої інстанції та постанови, ухвали суду апеляційної інстанції у справах, рішення у яких підлягають перегляду в апеляційному порядку Верховним Судом;
 
2) судові рішення у малозначних справах та у справах з ціною позову, що не перевищує п’ятиста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, крім випадків, якщо:
* касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики;
* особа, яка подає касаційну скаргу, відповідно до цього Кодексу позбавлена можливості спростувати обставини, встановлені оскарженим судовим рішенням, при розгляді іншої справи;
* справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу;
* суд першої інстанції відніс справу до категорії малозначних помилково.
 
== Строк на касаційне оскарження судових рішень господарських судів ==
Касаційна скарга на судове рішення подається '''протягом двадцяти днів''' з дня його проголошення.
 
Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, що оскаржується, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.
 
Учасник справи, якому повне судове рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження, якщо касаційна скарга подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому такого судового рішення.
 
Строк на касаційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині четвертій статті 293 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 Господарського процесуального кодексу України].


== Форма та зміст заяви про перегляд судових рішень господарських судів ==
== Форма та зміст заяви про перегляд судових рішень господарських судів ==
Заява про перегляд судових рішень господарських судів подається у письмовій формі. У заяві про перегляд судових рішень господарських судів зазначаються:
Касаційна скарга подається у письмовій формі.
# Найменування суду, до якого подається заява;
# Найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові для фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), а також їхні номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти, якщо такі є;
# Обґрунтування підстав для перегляду судового рішення, передбачених статтями 111-16 ГПК України;
# Вимоги особи, яка подає заяву;
# У разі необхідності - клопотання;
# Перелік матеріалів, які додаються до заяви.


Заява про перегляд судових рішень господарських судів підписується особою, яка подає заяву, або її уповноваженим представником, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження. Заява про перегляд судових рішень господарських судів подається безпосередньо до Верховного Суду України. До заяви додаються:
У касаційній скарзі повинно бути зазначено:
# Копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі;
# найменування суду касаційної інстанції;
# Копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;
# повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає касаційну скаргу, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв’язку та адресу електронної пошти, за наявності;
# Копії різних за змістом судових рішень, якщо заява подається з підстав, передбачених пунктами 1, 2 частини першої [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/paran1019#n1019 статті 111-16 ГПК України];
# повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб);
# Копія постанови Верховного Суду України, якщо заява подається з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/paran1019#n1019 статті 111-16 ГПК України];
# судові рішення, що оскаржуються;
# Копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, або клопотання особи про витребування копії такого рішення в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подала заяву, - у разі подання заяви про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/paran1019#n1019 статті 111-16 ГПК України];
# підставу (підстави), на якій (яких) подається касаційна скарга з визначенням передбаченої (передбачених) статтею 287 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 Господарського процесуального кодексу України] підстави (підстав).
# Документ про сплату судового збору.
# вимоги особи, яка подає скаргу;
# дата отримання копії судового рішення суду апеляційної інстанції, що оскаржується;
# перелік доданих до скарги документів.
Касаційна скарга подається безпосередньо до суду касаційної інстанції.
 
Касаційна скарга підписується особою, яка подає скаргу, або її представником. До касаційної скарги, поданої представником, додається довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо в справі немає підтвердження такого повноваження.
 
До касаційної скарги додаються:
# докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного рішення суду апеляційної інстанції, за наявності;
# документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону. Якщо касаційна скарга подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення від сплати судового збору.


== Вартість ==
== Вартість ==
Судовий збір за подання заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України становить '''130 відсотків ставки''', що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги. За подання і розгляд заяви з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/paran1019#n1019 статті 111-16 ГПК України], судовий збір не сплачується.
Судовий збір за подання касаційної скарги на рішення господарського суду, касаційних скарг у справі про банкрутство сплачується у розмірі '''200 відсотків''' ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги. За подання касаційної скарги на ухвалу господарського суду сплачується судовий збір у розмірі '''1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.'''
 
== Підстави для відмови у відкритті касаційного провадження  ==
* касаційну скаргу подано на судове рішення, що не підлягає касаційному оскарженню;
* є ухвала про закриття провадження у зв’язку з відмовою від поданої раніше касаційної скарги цієї ж особи на це саме судове рішення;
* є постанова про залишення касаційної скарги цієї ж особи без задоволення або ухвала про відмову у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою цієї особи на це саме судове рішення;
* скаржником у строк, визначений судом, не подано заяву про поновлення строку на касаційне оскарження або наведені підстави для поновлення строку на касаційне оскарження визнані судом неповажними;
* Верховний Суд уже викладав у своїй постанові висновок щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах, порушеного в касаційній скарзі на судове рішення, зазначене у пунктах 1, 4 частини першої статті 287 цього Кодексу, і суд апеляційної інстанції переглянув судове рішення відповідно до такого висновку (крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку або коли Верховний Суд вважатиме за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах).
Незалежно від поважності причин пропуску строку на касаційне оскарження суд касаційної інстанції відмовляє у відкритті касаційного провадження у разі, якщо касаційна скарга подана після спливу одного року з дня складення повного тексту судового рішення, крім випадків:
* подання касаційної скарги особою, не повідомленою про розгляд справи або не залученою до участі в ній, якщо суд ухвалив рішення про її права, інтереси та (або) обов’язки;
* пропуску строку на касаційне оскарження внаслідок виникнення обставин непереборної сили.
 
== Відкриття касаційного провадження у справі ==
За відсутності підстав для залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги чи відмови у відкритті касаційного провадження суд касаційної інстанції постановляє ухвалу про відкриття касаційного провадження у справі, в якій повідомляється про дату, час і місце розгляду скарги, а також про витребування матеріалів справи.


== Підстави для повернення заявнику заяви про перегляд судового рішення  ==
До відкриття касаційного провадження учасники справи мають право подати заперечення проти відкриття касаційного провадження.
* заяву подано без додержання вимог статей [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/paran1029#n1029 111-18] та [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/paran1040#n1040 111-19 ГПК України] і заявник не усунув її недоліки протягом установленого строку;
* заяву подано особою, яка не наділена правом на подання такої заяви;
* заяву підписано особою, яка не має права її підписувати;
* є ухвала Верховного Суду України про відмову у прийнятті справи до провадження за наслідками розгляду заяви, поданої у цій справі з аналогічних підстав.<br />
Повернення заяви з вищезазначених підстав не перешкоджає повторному зверненню у разі належного оформлення заяви або з інших підстав, ніж ті, що були предметом розгляду.


== Допуск справи до провадження та підготовка справи до розгляду: ==
Питання про відкриття касаційного провадження у справі вирішується колегією суддів у складі трьох суддів не пізніше двадцяти днів з дня надходження касаційної скарги або з дня надходження заяви про усунення недоліків, поданої у порядку, визначеному статтею 292 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 Господарського процесуального кодексу України].
Питання про допуск справи до провадження вирішується суддею-доповідачем, визначеним у порядку, встановленому частиною третьою [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/paran33#n33 статті 2-1 ГПК України]. У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є обґрунтованою, він відкриває провадження. У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є необґрунтованою, вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією з трьох суддів у складі судді-доповідача та двох суддів, визначених автоматизованою системою документообігу суду додатково. Провадження відкривається, якщо хоча б один суддя зі складу колегії дійшов висновку про необхідність його відкриття.


Суддя-доповідач протягом п'ятнадцяти днів з дня відкриття провадження здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом України:
В ухвалі про відкриття касаційного провадження зазначаються підстава (підстави) відкриття касаційного провадження та строк для подання учасниками справи відзиву на касаційну скаргу. Якщо разом з касаційною скаргою подано заяви чи клопотання, суд в ухвалі про відкриття касаційного провадження встановлює строк, протягом якого учасники справи мають подати свої заперечення щодо поданих заяв чи клопотань, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
# Надсилає ухвалу про відкриття провадження та витребування матеріалів справи до відповідного суду, який не пізніше трьох робочих днів з дня її надходження надсилає справу до Верховного Суду України;
# Вирішує питання про зупинення виконання відповідних судових рішень;
# Звертається до відповідних фахівців Науково-консультативної ради при Верховному Суді України стосовно підготовки наукового висновку щодо норми права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції, крім випадків, коли висновок щодо застосування цієї норми права у подібних правовідносинах був раніше отриманий Верховним Судом України;
# У разі необхідності визначає органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо застосування норми права, та викликає цих представників до суду;
# Здійснює інші заходи, необхідні для розгляду справи.


Після надходження витребуваних матеріалів справи та завершення інших підготовчих дій суддя-доповідач виносить ухвалу про призначення справи до розгляду Верховним Судом України.
За наявності клопотання особи, яка подала касаційну скаргу, суд у разі необхідності вирішує питання про зупинення виконання рішення (ухвали) суду або зупинення його дії, якщо зупинити його виконання неможливо.


== Порядок розгляду справи Верховним Судом України ==
== Порядок розгляду справи Верховним Судом ==
Справи розглядаються Верховним Судом України за правилами, визначеними [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/paran893#n893 розділом 12-1 ГПК України], з особливостями, встановленими [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/paran1011#n1011 розділом 12-2 ГПК України].
Після отримання справи суддя-доповідач протягом '''десяти днів''' готує доповідь, у якій викладає обставини, необхідні для ухвалення рішення суду касаційної інстанції, з’ясовує питання про склад осіб, які беруть участь у справі.


У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1-3 частини першої [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/paran1019#n1019 статті 111-16 ГПК України], розглядається Судовою палатою у господарських справах Верховного Суду України. Засідання судової палати є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу Судової палати у господарських справах Верховного Суду України.
У суді касаційної інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи судом першої інстанції в порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням положень статті 300 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 Господарського процесуального кодексу України].


Якщо судове рішення оскаржується з підстав неоднакового застосування однієї і тієї самої норми права судами касаційної інстанції різної юрисдикції, справа розглядається на спільному засіданні відповідних судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.
Розгляд справ у суді касаційної інстанції починається '''з відкриття першого судового засідання або через п’ятнадцять днів''' з дня відкриття касаційного провадження, якщо справа розглядається без повідомлення учасників справи.


У разі якщо під час розгляду справи Верховний Суд України встановить, що існує необхідність відійти від висновку про застосування норми права, викладеного у постанові Верховного Суду України, яка була прийнята іншим складом суду (іншою палатою чи палатами, які брали участь у спільному засіданні), справа передається на розгляд спільного засідання судових палат Верховного Суду України, яке проводиться за участю палати (палат), яка розглядала справу до моменту її передання, та палати (палат), яка приймала відповідну постанову Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.
Розгляд справ у суді касаційної інстанції здійснюється у судовому засіданні з повідомленням учасників справи.


Справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/paran1019#n1019 статті 111-16 ГПК України], розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з судових палат Верховного Суду України.
Перегляд рішень суду першої інстанції та постанов апеляційної інстанції у справах, ціна позову в яких не перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, здійснюється без повідомлення учасників справи, крім справ, які не підлягають розгляду в порядку спрощеного провадження.
На засіданнях Судової палати у господарських справах Верховного Суду України або на спільному засіданні судових палат головує суддя-доповідач.


Строк розгляду справи Верховним Судом України не може перевищувати одного місяця з дня призначення справи до розгляду.
Перегляд ухвал суду першої та апеляційної інстанцій (крім ухвал, якими закінчено розгляд справи) здійснюється судом касаційної інстанції без повідомлення учасників справи.


== Повноваження Верховного Суду України ==
З урахуванням конкретних обставин справи суд касаційної інстанції може розглянути касаційні скарги, зазначені у частинах четвертій і п’ятій статті 301 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 Господарського процесуального кодексу України], у судовому засіданні з повідомленням (викликом) учасників справи.
За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу суду приймається одна з таких постанов:
# Про повне або часткове задоволення заяви;
# Про відмову у задоволенні заяви.


Судді, які не погоджуються з постановою, можуть висловити окрему думку, що додається до постанови.
Суд касаційної інстанції використовує процесуальні права суду першої інстанції виключно для перевірки правильності застосування норм матеріального і процесуального права судами першої та апеляційної інстанцій.


Постанова Верховного Суду України є остаточною і може бути оскаржена тільки з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/paran1019#n1019 статті 111-16 ГПК України].
Касаційна скарга на судові рішення, передбачені пунктами 1, 4 частини першої статті 287 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 Господарського процесуального кодексу України], має бути розглянута протягом шістдесяти днів, а на ухвали, передбачені пунктами 2, 3 частини першої статті 287 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 Господарського процесуального кодексу України], - протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали про відкриття касаційного провадження у справі.


Суд задовольняє заяву за наявності однієї з підстав, передбачених частиною першою [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/paran1019#n1019 статтями 111-16 ГПК України].
== Повноваження Верховного Суду ==
Суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право:
* залишити судові рішення судів першої інстанції та апеляційної інстанції без змін, а скаргу без задоволення;
* скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для продовження розгляду;
* скасувати судові рішення повністю або частково і ухвалити нове рішення у відповідній частині або змінити рішення, не передаючи справи на новий розгляд;
* скасувати постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і залишити в силі рішення суду першої інстанції у відповідній частині;
* скасувати судові рішення суду першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і закрити провадження у справі чи залишити позов без розгляду у відповідній частині;
* у передбачених Господарським процесуальним кодексом України випадках визнати нечинними судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і закрити провадження у справі у відповідній частині;
* у передбачених Господарським процесуальним кодексом України випадках скасувати свою постанову (повністю або частково) і прийняти одне з рішень, зазначених в пунктах 1-6 частини першої статті 308  [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 Господарського процесуального кодексу України].
Суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо судове рішення, переглянуте в передбачених статтею 300 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 Господарського процесуального кодексу України] межах, ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.


За наявності підстав, передбачених пунктами 1-3 частини першої [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/paran1019#n1019 статті 111-16 ГПК України], суд має право:
== Обов'язковість судових рішень Верховного Суду ==
* У разі порушення судом (судами) норми процесуального права, що перешкоджає подальшому провадженню у справі або полягає у порушенні правил підвідомчості (предметної підсудності):
Вказівки, що містяться у постанові суду касаційної інстанції, є обов’язковими для суду першої та апеляційної інстанцій під час нового розгляду справи.
# Скасувати судове рішення повністю або частково і передати справу на розгляд до відповідного суду першої, апеляційної чи касаційної інстанції;
# Скасувати судове рішення повністю або частково і припинити провадження у справі повністю або в певній частині;
*  У разі неправильного застосування судом (судами) норми матеріального права, що призвело до неправильного вирішення спору:
# Скасувати судове рішення (судові рішення) та ухвалити нове судове рішення чи змінити судове рішення;
# Скасувати судове рішення (судові рішення) та залишити в силі судове рішення (судові рішення), що було помилково скасовано судом апеляційної та/або касаційної інстанції.


За наявності підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/paran1019#n1019 статті 111-16 ГПК України], суд  має право:
Постанова суду касаційної інстанції не може містити вказівок для суду першої або апеляційної інстанції про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яка норма матеріального права повинна бути застосована і яке рішення має бути прийнято за результатами нового розгляду справи.
# Скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і прийняти нове судове рішення чи змінити судове рішення;
# Скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і передати справу на новий розгляд до суду, який ухвалив оскаржуване судове рішення;
# Скасувати судові рішення і припинити провадження у справі або залишити позов без розгляду.


Верховний Суд України відмовляє у задоволенні заяви, якщо обставини, що стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися, або норми права у рішенні, про перегляд якого подана заява, застосовані правильно. Постанова про відмову у задоволенні заяви має бути вмотивованою.
Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття.


== Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України ==
З моменту прийняття постанови судом касаційної інстанції скасовані або визнані нечинними рішення, постанови та ухвали суду першої або апеляційної інстанції втрачають законну силу та подальшому виконанню не підлягають.  
Висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений у його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених пунктами 1, 2  частини першої [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/paran1019#n1019 статті 111-16 ГПК України], є обов’язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду України, має враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права. Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів.


Постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня їх прийняття.
Постанова суду касаційної інстанції є остаточною і оскарженню не підлягає.


Судові рішення суду касаційної інстанції вручаються (видаються або надсилаються) в порядку, встановленому статтею 242 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 Господарського процесуального кодексу України], у десятиденний строк з дня їх ухвалення.
[[Категорія:Господарське право]]
[[Категорія:Господарське право]]
[[Категорія: Суди]]
[[Категорія: Суди]]
[[Категорія:Господарський процес]]
[[Категорія:Господарський процес]]

Поточна версія на 13:07, 25 березня 2020

Нормативно-правова база

Право на касаційне оскарження судових рішень господарських судів

Судом касаційної інстанції у господарських справах є Верховний Суд.

Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов’язки, мають право подати касаційну скаргу на:

1) рішення суду першої інстанції після апеляційного перегляду справи та постанову суду апеляційної інстанції, крім судових рішень, визначених у частині третій статті 287 Господарського процесуального кодексу України;

2) ухвали суду першої інстанції, зазначені в пунктах 3, 6, 7, 13, 14, 21, 25, 26, 28, 30 частини першої статті 255 Господарського процесуального кодексу України, після їх перегляду в апеляційному порядку;

3) ухвали суду апеляційної інстанції про відмову у відкритті або закриття апеляційного провадження, про повернення апеляційної скарги, про зупинення провадження, щодо забезпечення позову, заміни заходу забезпечення позову, щодо зустрічного забезпечення, про відмову ухвалити додаткове рішення, про роз’яснення рішення чи відмову у роз’ясненні рішення, про внесення або відмову у внесенні виправлень у рішення, про повернення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, про відмову у відкритті провадження за нововиявленими або виключними обставинами, про відмову в задоволенні заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, про заміну сторони у справі, про накладення штрафу в порядку процесуального примусу, окремі ухвали;

4) ухвали і постанови суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку та постанови суду апеляційної інстанції у справах про банкрутство (неплатоспроможність) у випадках, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Підставами для касаційного оскарження судових рішень господарських судів є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права в таких випадках:

 • якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку;
 • якщо скаржник вмотивовано обґрунтував необхідність відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду та застосованого судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні;
 • якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах;
 • якщо судове рішення оскаржується з підстав, передбачених частинами першою, третьою статті 310 Господарського процесуального кодексу України;
 • неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.

Не підлягають касаційному оскарженню:

1) рішення, ухвали суду першої інстанції та постанови, ухвали суду апеляційної інстанції у справах, рішення у яких підлягають перегляду в апеляційному порядку Верховним Судом;

2) судові рішення у малозначних справах та у справах з ціною позову, що не перевищує п’ятиста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, крім випадків, якщо:

 • касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики;
 • особа, яка подає касаційну скаргу, відповідно до цього Кодексу позбавлена можливості спростувати обставини, встановлені оскарженим судовим рішенням, при розгляді іншої справи;
 • справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу;
 • суд першої інстанції відніс справу до категорії малозначних помилково.

Строк на касаційне оскарження судових рішень господарських судів

Касаційна скарга на судове рішення подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, що оскаржується, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне судове рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження, якщо касаційна скарга подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому такого судового рішення.

Строк на касаційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині четвертій статті 293 Господарського процесуального кодексу України.

Форма та зміст заяви про перегляд судових рішень господарських судів

Касаційна скарга подається у письмовій формі.

У касаційній скарзі повинно бути зазначено:

 1. найменування суду касаційної інстанції;
 2. повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає касаційну скаргу, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв’язку та адресу електронної пошти, за наявності;
 3. повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб);
 4. судові рішення, що оскаржуються;
 5. підставу (підстави), на якій (яких) подається касаційна скарга з визначенням передбаченої (передбачених) статтею 287 Господарського процесуального кодексу України підстави (підстав).
 6. вимоги особи, яка подає скаргу;
 7. дата отримання копії судового рішення суду апеляційної інстанції, що оскаржується;
 8. перелік доданих до скарги документів.

Касаційна скарга подається безпосередньо до суду касаційної інстанції.

Касаційна скарга підписується особою, яка подає скаргу, або її представником. До касаційної скарги, поданої представником, додається довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо в справі немає підтвердження такого повноваження.

До касаційної скарги додаються:

 1. докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного рішення суду апеляційної інстанції, за наявності;
 2. документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону. Якщо касаційна скарга подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення від сплати судового збору.

Вартість

Судовий збір за подання касаційної скарги на рішення господарського суду, касаційних скарг у справі про банкрутство сплачується у розмірі 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги. За подання касаційної скарги на ухвалу господарського суду сплачується судовий збір у розмірі 1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Підстави для відмови у відкритті касаційного провадження

 • касаційну скаргу подано на судове рішення, що не підлягає касаційному оскарженню;
 • є ухвала про закриття провадження у зв’язку з відмовою від поданої раніше касаційної скарги цієї ж особи на це саме судове рішення;
 • є постанова про залишення касаційної скарги цієї ж особи без задоволення або ухвала про відмову у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою цієї особи на це саме судове рішення;
 • скаржником у строк, визначений судом, не подано заяву про поновлення строку на касаційне оскарження або наведені підстави для поновлення строку на касаційне оскарження визнані судом неповажними;
 • Верховний Суд уже викладав у своїй постанові висновок щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах, порушеного в касаційній скарзі на судове рішення, зазначене у пунктах 1, 4 частини першої статті 287 цього Кодексу, і суд апеляційної інстанції переглянув судове рішення відповідно до такого висновку (крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку або коли Верховний Суд вважатиме за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах).

Незалежно від поважності причин пропуску строку на касаційне оскарження суд касаційної інстанції відмовляє у відкритті касаційного провадження у разі, якщо касаційна скарга подана після спливу одного року з дня складення повного тексту судового рішення, крім випадків:

 • подання касаційної скарги особою, не повідомленою про розгляд справи або не залученою до участі в ній, якщо суд ухвалив рішення про її права, інтереси та (або) обов’язки;
 • пропуску строку на касаційне оскарження внаслідок виникнення обставин непереборної сили.

Відкриття касаційного провадження у справі

За відсутності підстав для залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги чи відмови у відкритті касаційного провадження суд касаційної інстанції постановляє ухвалу про відкриття касаційного провадження у справі, в якій повідомляється про дату, час і місце розгляду скарги, а також про витребування матеріалів справи.

До відкриття касаційного провадження учасники справи мають право подати заперечення проти відкриття касаційного провадження.

Питання про відкриття касаційного провадження у справі вирішується колегією суддів у складі трьох суддів не пізніше двадцяти днів з дня надходження касаційної скарги або з дня надходження заяви про усунення недоліків, поданої у порядку, визначеному статтею 292 Господарського процесуального кодексу України.

В ухвалі про відкриття касаційного провадження зазначаються підстава (підстави) відкриття касаційного провадження та строк для подання учасниками справи відзиву на касаційну скаргу. Якщо разом з касаційною скаргою подано заяви чи клопотання, суд в ухвалі про відкриття касаційного провадження встановлює строк, протягом якого учасники справи мають подати свої заперечення щодо поданих заяв чи клопотань, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

За наявності клопотання особи, яка подала касаційну скаргу, суд у разі необхідності вирішує питання про зупинення виконання рішення (ухвали) суду або зупинення його дії, якщо зупинити його виконання неможливо.

Порядок розгляду справи Верховним Судом

Після отримання справи суддя-доповідач протягом десяти днів готує доповідь, у якій викладає обставини, необхідні для ухвалення рішення суду касаційної інстанції, з’ясовує питання про склад осіб, які беруть участь у справі.

У суді касаційної інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи судом першої інстанції в порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням положень статті 300 Господарського процесуального кодексу України.

Розгляд справ у суді касаційної інстанції починається з відкриття першого судового засідання або через п’ятнадцять днів з дня відкриття касаційного провадження, якщо справа розглядається без повідомлення учасників справи.

Розгляд справ у суді касаційної інстанції здійснюється у судовому засіданні з повідомленням учасників справи.

Перегляд рішень суду першої інстанції та постанов апеляційної інстанції у справах, ціна позову в яких не перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, здійснюється без повідомлення учасників справи, крім справ, які не підлягають розгляду в порядку спрощеного провадження.

Перегляд ухвал суду першої та апеляційної інстанцій (крім ухвал, якими закінчено розгляд справи) здійснюється судом касаційної інстанції без повідомлення учасників справи.

З урахуванням конкретних обставин справи суд касаційної інстанції може розглянути касаційні скарги, зазначені у частинах четвертій і п’ятій статті 301 Господарського процесуального кодексу України, у судовому засіданні з повідомленням (викликом) учасників справи.

Суд касаційної інстанції використовує процесуальні права суду першої інстанції виключно для перевірки правильності застосування норм матеріального і процесуального права судами першої та апеляційної інстанцій.

Касаційна скарга на судові рішення, передбачені пунктами 1, 4 частини першої статті 287 Господарського процесуального кодексу України, має бути розглянута протягом шістдесяти днів, а на ухвали, передбачені пунктами 2, 3 частини першої статті 287 Господарського процесуального кодексу України, - протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали про відкриття касаційного провадження у справі.

Повноваження Верховного Суду

Суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право:

 • залишити судові рішення судів першої інстанції та апеляційної інстанції без змін, а скаргу без задоволення;
 • скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для продовження розгляду;
 • скасувати судові рішення повністю або частково і ухвалити нове рішення у відповідній частині або змінити рішення, не передаючи справи на новий розгляд;
 • скасувати постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і залишити в силі рішення суду першої інстанції у відповідній частині;
 • скасувати судові рішення суду першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і закрити провадження у справі чи залишити позов без розгляду у відповідній частині;
 • у передбачених Господарським процесуальним кодексом України випадках визнати нечинними судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і закрити провадження у справі у відповідній частині;
 • у передбачених Господарським процесуальним кодексом України випадках скасувати свою постанову (повністю або частково) і прийняти одне з рішень, зазначених в пунктах 1-6 частини першої статті 308 Господарського процесуального кодексу України.

Суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо судове рішення, переглянуте в передбачених статтею 300 Господарського процесуального кодексу України межах, ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Обов'язковість судових рішень Верховного Суду

Вказівки, що містяться у постанові суду касаційної інстанції, є обов’язковими для суду першої та апеляційної інстанцій під час нового розгляду справи.

Постанова суду касаційної інстанції не може містити вказівок для суду першої або апеляційної інстанції про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яка норма матеріального права повинна бути застосована і яке рішення має бути прийнято за результатами нового розгляду справи.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття.

З моменту прийняття постанови судом касаційної інстанції скасовані або визнані нечинними рішення, постанови та ухвали суду першої або апеляційної інстанції втрачають законну силу та подальшому виконанню не підлягають.

Постанова суду касаційної інстанції є остаточною і оскарженню не підлягає.

Судові рішення суду касаційної інстанції вручаються (видаються або надсилаються) в порядку, встановленому статтею 242 Господарського процесуального кодексу України, у десятиденний строк з дня їх ухвалення.