Переведення з одного виду пенсії на інший

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

  1. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. №1058-IV
  2. Закон України "Про пенсійне забезпечення" від 05.11.1991 р. № 1788-XII
  3. Постанова правління Пенсійного фонду України "Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 25.11.2005 р. № 22-1
  4. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-IV
  5. Закон України "Про судовий збір" від 08.07.2011 р. № 3674-VI
  6. Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 р. № 2246-VIII


Види пенсій

Відповідно до ст. 10 Закону України від 09.07.2003 р. №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058) особі, яка має одночасно право на різні види пенсії, призначається один вид пенсії, за її вибором, а саме:

  • за віком
  • по інвалідності
  • у зв’язку з втратою годувальника

Порядок переведення з одного виду пенсії на інший.

Відповідно до пункту 1.5. Порядку подання та оформлення документів для перерахунку пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", заява про переведення з одного виду пенсії на інший, подається пенсіонером особисто або його законним представником до органу, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії.
Пенсіонерами, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і не отримують пенсії від уповноважених органів Російської Федерації, необхідно звертатися до органу, що призначає пенсію, визначеного Пенсійним фондом України.

За нормами статті 45 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший в пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.

Днем звернення за переведенням з одного виду пенсії на інший вважається день прийняття органом, що призначає пенсію, заяви з усіма необхідними документами.
Якщо заява пересилається поштою, днем звернення за пенсією вважається дата, що зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

Перелік документів:

Для переведення з одного виду пенсії на інший, пенсіонер додає до заяви відповідний пакет документів, визначений п. 2.1.Порядку подання та оформлення документів для перерахунку пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", в залежності від обраного виду пенсії. Зразок заяви знаходиться у додатку 2 до вищезазначеного Порядку.

Ухвалення рішення:

Не пізніше 10 днів після отримання заяви з усіма необхідними для переходу на інший вид пенсії документами орган, що призначає пенсію, розглядає подані документи й ухвалює рішення про переведення на інший вид пенсії.
При цьому періоди, за які відсутня інформація про сплату страхових внесків у Пенсійний фонд, не враховують.
Після отримання даних про їхню оплату проводять перерахунок пенсії з моменту її призначення.
Також проводять перерахунок пенсії у разі відсутності даних про середню заробітну плату по Україні за попередній рік.
Якщо після проведення перерахунку розмір пенсії зменшився, пенсію в новому розмірі призначають з наступного місяця.
Виплату нової пенсії проводять не пізніше одного місяця від дня ухвалення рішення про переведення на інший вид пенсії.

Оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб органів Пенсійного фонду України

Про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії Управління Пенсійного фонду України потрібно подати адміністративний позов, відповідно до ст.ст. 160, 161 Кодексу адміністративного судочинства України.

Плата за подання адміністативного позову

Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом. Відповідно до пп. 1 п.3 ч. 2 ст. 4 Закону України “Про судовий збір”, за подання до адміністративного суду адміністративного позову немайнового характеру, який подано фізичною особою, судовий збір справляється у розмірі - 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2018 року становить 1762 гривні, з 1 липня - 1841 гривня, з 1 грудня - 1921 гривня.