Відмінності між версіями «Переведення з одного виду пенсії на інший»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(зміни в законодавстві)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
# [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1058-15 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. №1058-IV] <br />
# [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1788-12 Закон України "Про пенсійне забезпечення" від 05.11.1991 р. № 1788-XII]<br />
# [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1566-05 Постанова правління Пенсійного фонду України "Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 25.11.2005 р. № 22-1]<br />
# [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-IV]<br />
# [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Закон України "Про судовий збір" від 08.07.2011 р. № 3674-VI]<br />
# [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2246-19 Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 р. № 2246-VIII]<br />
<br />
<br />
Кожен має право вибрати один із видів пенсій, якщо за законом він має право одразу на кілька видів пенсійного забезпечення. Буває і так, що право на інший, більш вигідний вид пенсії, людина набуває з часом. Скажімо, отримуючи пенсію по інвалідності, набуває право на пенсію за віком, або пенсіонер за віком набуває право на пенсію по втраті годувальника. Як здійснюється перехід з одного виду пенсії на інший?
''' Види пенсій '''
<br />
 
Відповідно до ст. 10 Закону України від 09.07.2003 р. №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058) особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності чи у зв’язку з втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсії за її вибором.
Відповідно до [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1058-15 ст. 10 Закону України від 09.07.2003 р. №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»] (далі — Закон № 1058) особі, яка має одночасно право на різні види пенсії, призначається '''один вид пенсії''', за її вибором, а саме:<br />
<br />
* за віком<br />
Виплати спеціальних видів пенсій (наукових, військових, пенсій чорнобильцям і т. д.) регулюються окремими спеціальними законами. Тут же і далі мова піде про пенсії, призначені відповідно до ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
* по інвалідності<br />
* у зв’язку з втратою годувальника<br />
== Порядок переведення з одного виду пенсії на інший. ==
== Порядок переведення з одного виду пенсії на інший. ==
Відповідно до пункту 1.5. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1566-05 Порядку подання та оформлення документів для перерахунку пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"], '''заява про переведення з одного виду пенсії на інший''', подається пенсіонером особисто або його законним представником до органу, що призначає пенсію, '''за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії'''.<br />
Пенсіонерами, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і не отримують пенсії від уповноважених органів Російської Федерації, необхідно звертатися до органу, що призначає пенсію, визначеного Пенсійним фондом України.<br /><br />
За нормами [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/page4 статті 45 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»], переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший в пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.<br />
<br />
<br />
За нормами статті 45 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший в пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.
Днем звернення за переведенням з одного виду пенсії на інший вважається день прийняття органом, що призначає пенсію, заяви з усіма необхідними документами. <br />
<br />
Якщо заява пересилається поштою, днем звернення за пенсією вважається дата, що зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.<br />
При переході з одного виду пенсії на інший, за бажанням особи може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в ч. 1 ст. 40 Закону №1058: тобто при переведенні з одного виду пенсії на інший за бажанням особи може враховуватися заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 01.07.2000 або за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв та весь період страхового стажу починаючи з 01.07.2000. При цьому застосовується показник середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії.
<br />
Якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, при переведенні вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовується середня заробітна плата (дохід), визначена частиною другою статті 40 цього Закону для призначення пенсії (за три роки, що передують року звернення за призначенням пенсії за віком).
<br />
Також, при переході на інший вид пенсії застосовується норма статті 28 Закону №1058, а саме мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, за наявності у чоловіків 35 років страхового стажу, а у жінок 30 років страхового стажу.
<br />
З аналізу наведених норм слідує, що переведенням з одного виду пенсії на інший є зміна виду пенсії, що визначені ст. 9 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Розглянемо випадок, коли ОСОБА_1 з 16 липня 2009 року отримує пенсію за віком відповідно до п. «ж» ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», яка є різновидом пенсії за віком, призначеної на пільгових умовах зі зниженням загального пенсійного віку.
<br />
Розглянемо випадок, коли ОСОБА_1 з 16 липня 2009 року отримує пенсію за віком відповідно до п. «ж» ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», яка є різновидом пенсії за віком, призначеної на пільгових умовах зі зниженням загального пенсійного віку.
В липні 2015 року ОСОБА_1 звернулася до управління Пенсійного фонду України із заявою про переведення на пенсію відповідно до статті 17 Закону України «Про пенсійне забезпечення».
В даному випадку переведення з одного виду пенсії на інший відсутнє, оскільки пенсія за віком на пільгових умовах, призначена відповідно до п. «ж» ст. 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", та пенсія за віком багатодітним матерям і матерям інвалідів з дитинства, призначена відповідно до ст. 17 Закону України "Про пенсійне забезпечення", є різновидами пенсії за віком, які призначаються зі зниженням пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» за наявності підстав, встановлених однією з вказаних статтей.
 
== Куди звертатися: ==
<br />
Заяву про переведення з одного виду пенсії на інший подають до органу Пенсійного фонду за місцем проживання (реєстрації) заявника. Можна подати заяву про перехід на інший вид пенсії через представника з наданням документа, що підтверджує його повноваження.
<br />
Згідно порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" заствердженою Постановою правління Пенсійного фонду України 25.11.2005 № 22-1(у редакції постанови правління Пенсійного фонду України 07.07.2014 № 13-1) пункту 1.5. Заява про переведення з одного виду пенсії на інший, про перерахунок пенсії, про виплату пенсії у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання за кордон, поновлення виплати пенсії, про припинення перерахування пенсії на банківський рахунок та отримання пенсії за місцем фактичного проживання, про виплату частини пенсії на непрацездатних членів сім’ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні, про виплату пенсії за довіреністю, термін дії якої більше одного року, через кожний рік дії такої довіреності, подається пенсіонером особисто або його законним представником до органу, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії, а пенсіонерами, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і не отримують пенсії від уповноважених органів Російської Федерації, - до органу, що призначає пенсію, визначеного Пенсійним фондом України.
<br />
При цьому розмір пенсії визначатиметься (за бажанням особи, що подає заяву про переведення) або лише з урахуванням матеріалів пенсійної справи, або і з урахуванням додатково наданих документів (страховий стаж та заробіток, набутий після останнього перерахунку, враховуватиметься за даними персоніфікованого обліку).
Днем звернення вважається день приймання заяви з усіма необхідними документами.


== Перелік документів: ==
== Перелік документів: ==
''До заяви про переведення на інший вид пенсії (див. додаток 1)потрібно додати:''
Для переведення з одного виду пенсії на інший, пенсіонер додає до заяви відповідний пакет документів, визначений п. 2.1.[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1566-05 Порядку подання та оформлення документів для перерахунку пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"], в залежності від обраного виду пенсії.
документ про стаж, який не врахований у пенсійній справі, за період до 1 січня 2004 р. (за період після 1 січня 2004 р. відділ персоніфікованого обліку подає довідку з бази даних системи персоніфікованого обліку);
довідку про заробітну плату за період до 1 липня 2000 р., а з 1 липня 2000 р. — індивідуальні відомості про застраховану особу надає відділ персоніфікованого обліку;
документи про виникнення обставин, які впливають на розмір пенсії (наприклад, зміни кількості членів сім'ї, які перебували на утриманні померлого годувальника, визнання заявника інвалідом або самотнім і таким, що потребує стороннього догляду, тощо).
Відновлення раніше виплачуваної пенсії здійснюється за матеріалами, які є в пенсійній справі, з урахуванням додатково поданих документів.
За переходу на пенсію з інвалідності, орган, що призначає пенсію, додає до пенсійної справи витяг з акта огляду МСЕК про відновлення, зняття або зміну групи інвалідності.
За переходу на пенсію за втрати годувальника додатково подають: свідоцтво про смерть, довідку про склад сім’ї померлого годувальника, довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про навчання на стаціонарі, документи про перебування члена сім'ї на утриманні годувальника та ін.


== Ухвалення рішення: ==
== Ухвалення рішення: ==
Не пізніше 10 днів після отримання заяви з усіма необхідними для переходу на інший вид пенсії документами орган, що призначає пенсію, розглядає подані документи й ухвалює рішення про переведення на інший вид пенсії.<br />
При цьому періоди, за які відсутня інформація про сплату страхових внесків у Пенсійний фонд, не враховують.<br />
Після отримання даних про їхню оплату проводять перерахунок пенсії з моменту її призначення.<br />
Також проводять перерахунок пенсії у разі відсутності даних про середню заробітну плату по Україні за попередній рік.<br />
Якщо після проведення перерахунку розмір пенсії зменшився, пенсію в новому розмірі призначають з наступного місяця.
<br />
<br />
Не пізніше 10 днів після отримання заяви з усіма необхідними для переходу на інший вид пенсії документами орган, що призначає пенсію, розглядає подані документи й ухвалює рішення про переведення на інший вид пенсії. При цьому періоди, за які відсутня інформація про сплату страхових внесків у Пенсійний фонд, не враховують. Після отримання даних про їхню оплату проводять перерахунок пенсії з моменту її призначення. Також проводять перерахунок пенсії у разі відсутності даних про середню заробітну плату по Україні за попередній рік. Якщо після проведення перерахунку розмір пенсії зменшився, пенсію в новому розмірі призначають з наступного місяця.
Виплату нової пенсії проводять '''не пізніше одного місяця''' від дня ухвалення рішення про переведення на інший вид пенсії.<br />
<br />
== Оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб органів Пенсійного фонду України ==
Виплату нової пенсії проводять не пізніше одного місяця від дня ухвалення рішення про переведення на інший вид пенсії.
Про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії Управління Пенсійного фонду України потрібно подати адміністративний позов, відповідно до ст.ст. 160, 161 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran10693#n10693 Кодексу адміністративного судочинства України].<br /><br />
Згідно статті 105 ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» застраховані особи та члени їхніх сімей мають право на оскарження дій (бездіяльності) страхувальників, виконавчих органів Пенсійного фонду та їх посадових осіб відповідно до законодавства про звернення громадян, а також у судовому порядку.
<br />
Страхувальники мають право на оскарження дій (бездіяльності) виконавчих органів Пенсійного фонду та їх посадових осіб у порядку підлеглості до вищого органу або посадової особи, а також у судовому порядку.
Про визнання дій протиправними та зобов»язання вчинити певні дії Управління Пенсійного фонду України потрібно подати адміністративний позов.
Згідно, ч. 2 ст. 87 Кодексу адміністративного судочинства, розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.(Частина друга статті 87 в редакції Закону № 3674-VI від 08.07.2011).
<br />
Так, Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” №1774-VIII від 06.12.2016 передбачає викладення ч. 1 ст. 4 Закону України “Про судовий збір” в новій редакції, а саме: Судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, – у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі”. Тобто, якщо раніше за основу брався розмір мінімальної заробітної плати, то тепер за основу розрахунків буде братися розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи.
Отже, оскільки ст. 7 Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” передбачає встановлення станом на 1 січня 2017 року прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 1600 грн., то саме і від цієї суми буде розраховуватися розмір судового збору, а не від 3200 грн.
За подання до адміністративного суду адмінпозову немайнового характеру, який подано фізичною особою - 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
 
== ДОДАТКИ ==
до Порядку подання та оформлення
документів для призначення
(перерахунку) пенсій відповідно
до Закону України
"Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування"
(пункт 4.1 розділу ІV)
 
 
Пенсійний фонд України
____________________________
(область, місто)
 
 
Управлінню Пенсійного фонду
України _____________ району
 
ЗАЯВА
про призначення/перерахунок пенсії
Гр. ___________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
 
Дата народження: ____________________Тел:___________________
 
Адреса:
Місце реєстрації
 
 
Місце проживання
 
 
Паспорт:
Серія
 
Номер
 
Ким виданий
 
Дата видачі
 
 
 
 
 
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у паспорті) _____________________
 
Прошу пенсію: призначити, перерахувати, поновити, перевести з одного виду на інший
(непотрібне закреслити)
Вид пенсії
 
 
Кількість утриманців
 
 
Пенсія на іншій підставі, державна допомога, виплата на дитину, страхові виплати
 
не призначалась/призначалась
 
На сьогодні
 
 
працюю/не працюю/зареєстрований як фізична особа - підприємець
 
(непотрібне закреслити та завірити підписом)
Пенсію прошу виплачувати:
Поштою
 
№ рахунка
_________________________________________________________________
в ________________________________________________________________
 
При призначенні пенсії прошу виключити із підрахунку заробітної плати період з _____ до __________ або провести це автоматизованим способом (непотрібне закреслити). Мені відомо, що відповідно до чинного законодавства громадянин, який має право на різні види пенсій, може отримувати лише одну за його вибором. Про прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни в складі сім’ї, зміну місця проживання, виїзд за кордон на постійне місце проживання та інші обставини, що можуть вплинути на моє пенсійне забезпечення, зобов’язуюсь своєчасно повідомити органи, що призначають та виплачують пенсію.
 
"___" ____________ 20___ року Підпис заявника _____________
 
Паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) і подані документи звірено.
 
М.П. Спеціаліст _________________________


Начальник управління _______________
Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.
Відповідно до пп. 1 п.3 ч. 2 ст. 4 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3674-17/paran32#n32” Закону України “Про судовий збір”], за подання до адміністративного суду адміністративного позову немайнового характеру, який подано фізичною особою, судовий збір справляється у розмірі - 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.<br /><br />
Відповідно до [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2246-19 ст. 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"], прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2018 року становить 1762 гривні, з 1 липня - 1841 гривня, з 1 грудня - 1921 гривня.


[[Категорія: Доробити]]
[[Категорія:Пенсія]]<br />
[[Категорія:Переведення пенсії]]<br />
[[Категорія:Види пенсії]]

Версія за 15:04, 19 липня 2018

Нормативна база

  1. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. №1058-IV
  2. Закон України "Про пенсійне забезпечення" від 05.11.1991 р. № 1788-XII
  3. Постанова правління Пенсійного фонду України "Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 25.11.2005 р. № 22-1
  4. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-IV
  5. Закон України "Про судовий збір" від 08.07.2011 р. № 3674-VI
  6. Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 р. № 2246-VIII


Види пенсій

Відповідно до ст. 10 Закону України від 09.07.2003 р. №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058) особі, яка має одночасно право на різні види пенсії, призначається один вид пенсії, за її вибором, а саме:

  • за віком
  • по інвалідності
  • у зв’язку з втратою годувальника

Порядок переведення з одного виду пенсії на інший.

Відповідно до пункту 1.5. Порядку подання та оформлення документів для перерахунку пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", заява про переведення з одного виду пенсії на інший, подається пенсіонером особисто або його законним представником до органу, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії.
Пенсіонерами, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і не отримують пенсії від уповноважених органів Російської Федерації, необхідно звертатися до органу, що призначає пенсію, визначеного Пенсійним фондом України.

За нормами статті 45 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший в пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.

Днем звернення за переведенням з одного виду пенсії на інший вважається день прийняття органом, що призначає пенсію, заяви з усіма необхідними документами.
Якщо заява пересилається поштою, днем звернення за пенсією вважається дата, що зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

Перелік документів:

Для переведення з одного виду пенсії на інший, пенсіонер додає до заяви відповідний пакет документів, визначений п. 2.1.Порядку подання та оформлення документів для перерахунку пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", в залежності від обраного виду пенсії.

Ухвалення рішення:

Не пізніше 10 днів після отримання заяви з усіма необхідними для переходу на інший вид пенсії документами орган, що призначає пенсію, розглядає подані документи й ухвалює рішення про переведення на інший вид пенсії.
При цьому періоди, за які відсутня інформація про сплату страхових внесків у Пенсійний фонд, не враховують.
Після отримання даних про їхню оплату проводять перерахунок пенсії з моменту її призначення.
Також проводять перерахунок пенсії у разі відсутності даних про середню заробітну плату по Україні за попередній рік.
Якщо після проведення перерахунку розмір пенсії зменшився, пенсію в новому розмірі призначають з наступного місяця.
Виплату нової пенсії проводять не пізніше одного місяця від дня ухвалення рішення про переведення на інший вид пенсії.

Оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб органів Пенсійного фонду України

Про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії Управління Пенсійного фонду України потрібно подати адміністративний позов, відповідно до ст.ст. 160, 161 Кодексу адміністративного судочинства України.

Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом. Відповідно до пп. 1 п.3 ч. 2 ст. 4 Закону України “Про судовий збір”, за подання до адміністративного суду адміністративного позову немайнового характеру, який подано фізичною особою, судовий збір справляється у розмірі - 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2018 року становить 1762 гривні, з 1 липня - 1841 гривня, з 1 грудня - 1921 гривня.