Відмінності між версіями «Переведення з одного виду пенсії на інший»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 11: Рядок 11:
== Види пенсій ==
== Види пенсій ==


Відповідно до [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1058-15 ст. 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»] (далі Закон № 1058) особі, яка має одночасно право на різні види пенсії, призначається '''один вид пенсії''', за її вибором, а саме:
Відповідно до [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1058-15 статті 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»] (далі - Закон № 1058) особі, яка має одночасно право на різні види пенсії, призначається '''один вид пенсії''', за її вибором, а саме:
* за віком
* за віком
* по інвалідності
* по інвалідності
Рядок 18: Рядок 18:
== Порядок переведення з одного виду пенсії на інший ==
== Порядок переведення з одного виду пенсії на інший ==


Відповідно до пункту 1.5. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1566-05 Порядку подання та оформлення документів для перерахунку пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"], заява про переведення з одного виду пенсії на інший, про перерахунок пенсії, про виплату пенсії у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання за кордон, поновлення виплати пенсії, про припинення перерахування пенсії на банківський рахунок та отримання пенсії за місцем фактичного проживання, про виплату частини пенсії на непрацездатних членів сім’ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні, про виплату пенсії за довіреністю, термін дії якої більше одного року, через кожний рік дії такої довіреності, подається пенсіонером особисто або його законним представником до органу, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії, а пенсіонерами, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і не отримують пенсії від уповноважених органів Російської Федерації, - до органу, що призначає пенсію, визначеного Пенсійним фондом України. При цьому у заяві про виплату частини пенсії непрацездатним членам сім’ї особи, яка знаходиться на повному державному утриманні, вказується адреса одержувача цієї частини пенсії.
Відповідно до пункту 1.5. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1566-05 Порядку подання та оформлення документів для перерахунку пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України 25.11.2005 № 22-1] (далі - Порядок), заява про переведення з одного виду пенсії на інший подається <u>пенсіонером особисто або його законним представником до органу, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії</u>, а пенсіонерами, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і не отримують пенсії від уповноважених органів Російської Федерації, - до органу, що призначає пенсію, визначеного Пенсійним фондом України. При цьому у заяві про виплату частини пенсії непрацездатним членам сім’ї особи, яка знаходиться на повному державному утриманні, вказується адреса одержувача цієї частини пенсії.


Пенсіонерами, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і не отримують пенсії від уповноважених органів Російської Федерації, необхідно звертатися до органу, що призначає пенсію, визначеного Пенсійним фондом України.
За нормами частини третьої [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/page4 статті 45 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"] переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється '''з дня подання заяви''' на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший в пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду України.
 
За нормами [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/page4 статті 45 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»], переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший в пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.


Днем звернення за переведенням з одного виду пенсії на інший вважається день прийняття органом, що призначає пенсію, заяви з усіма необхідними документами.
Днем звернення за переведенням з одного виду пенсії на інший вважається день прийняття органом, що призначає пенсію, заяви з усіма необхідними документами.


Якщо заява пересилається поштою, днем звернення за пенсією вважається дата, що зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.
Якщо заява пересилається поштою, днем звернення за пенсією вважається дата, що зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.
Заява з необхідними документами може бути подана територіальному органу Пенсійного фонду України в електронному вигляді з використання [[Порядок отримання кваліфікованого електронного підпису|кваліфікованого електронного підпису]] через [https://portal.pfu.gov.ua/sidebar/Templates/InfoRecalculation '''Портал електронних послуг'''].


== Перелік документів: ==
== Перелік документів: ==


Для переведення з одного виду пенсії на інший, пенсіонер додає до заяви відповідний пакет документів, визначений п. 2.1.[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1566-05 Порядку подання та оформлення документів для перерахунку пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"], в залежності від обраного виду пенсії. Зразок заяви знаходиться у додатку 2 до вищезазначеного Порядку.
Для переведення з одного виду пенсії на інший, пенсіонер додає до заяви (додаток 2 до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1566-05#Text Прядку]) відповідний пакет документів, визначений пункті 2.1.[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1566-05 Порядку], в залежності від обраного виду пенсії:
# оригінал паспорту;
# оригінал та копія ідентифікаційного коду заявника;
# оригінал трудової книжки;
# оригінал диплому, якщо навчався на денному відділенні;
# оригінал військового квітка, якщо особа проходила військову службу або довідку довідки військових комісаріатів, військових частин і установ системи Міноборони, МВС, МНС, Мінінфраструктури, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ДПС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, Державної кримінально-виконавчої служби, ДСНС про періоди служби;
# за бажанням довідку про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців до 01 липня 2000 року;
# довідку про проходження військової служби, нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески, у разі якщо за період з 01 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для призначення пенсії військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу.


== Ухвалення рішення: ==
== Ухвалення рішення: ==


Не пізніше 10 днів після отримання заяви з усіма необхідними для переходу на інший вид пенсії документами орган, що призначає пенсію, розглядає подані документи й ухвалює рішення про переведення на інший вид пенсії.
'''Не пізніше 10 днів''' після отримання заяви з усіма необхідними для переходу на інший вид пенсії документами орган, що призначає пенсію, розглядає подані документи й ухвалює рішення про переведення на інший вид пенсії (пункт 4.3. розділу ІV [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1566-05#Text Порядку]).


При цьому періоди, за які відсутня інформація про сплату страхових внесків у Пенсійний фонд, не враховують.
При цьому періоди, за які відсутня інформація про сплату страхових внесків у Пенсійний фонд України, не враховують.


Після отримання даних про їхню оплату проводять перерахунок пенсії з моменту її призначення.
Після отримання даних про їхню оплату проводять перерахунок пенсії з моменту її призначення.
Рядок 49: Рядок 56:


У випадку, якщо орган Пенсійного фонду України прийняв рішення про відмову в переведенні з одного виду пенсії на інший  та в проведенні відповідного перерахунку  пенсійних виплат особі, яка подала заяву, особа може:
У випадку, якщо орган Пенсійного фонду України прийняв рішення про відмову в переведенні з одного виду пенсії на інший  та в проведенні відповідного перерахунку  пенсійних виплат особі, яка подала заяву, особа може:
* '''врегулювати цей спір в досудовому порядку:'''
* врегулювати цей спір в досудовому порядку шляхом звернення із письмовою заявою до вищестоящого органу (наприклад: Головне Управління Пенсійного фонду України у відповідній області, а також до Пенсійного фонду України);
Для цього треба звернутись із письмовою заявою до вищестоящого органу (наприклад: Головне Управління Пенсійного фонду України у відповідній області, а також до Пенсійного фонду України). В заяві особа повинна вказати обставини справи: а саме надати копії документів, які підтверджують право на пенсійні виплати: копію паспорту, копію пенсійного посвідчення, також треба надати копію письмового звернення до територіального органу ПФУ та письмову відповідь даного органу, в якій особі фактично надані причини в переведенні з одного виду пенсії на інший. Заява може бути подана в приймальню відповідного органу, поштою, електронною поштою, за допомогою засобів факсимільного зв’язку. Вона повинна містити:
 
- назву органу, в який особа звертається, дані про особу, яка звертається, адреса фактичного проживання та засоби зв’язку, а
 
- дату складання заяви
 
- ініціали,прізвище та  підпис заявника або електронно-цифровий підпис.
 
Звернення подається безкоштовно. Звернення розглядається протягом 1 місяця, крім тих звернень, які не потребують додаткового вивчення, що розглядаються невідкладно, але '''''не пізніше 15 днів''''' з дня їх надходження. Порядок подання та розгляду звернення врегульовано [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80# Законом України «Про звернення громадян»].
* '''звернутись до суду щодо оскарження неправомірних дій територіального органу Пенсійного фонду.'''
Щодо звернення до суду, то у даному випадку особа може подати адміністративний позов до суб’єкта владних повноважень, в нашому випадку територіального органу Пенсійного фонду України. Відповідно до пункту 3, 4 частини 1 стаття 5 Кодексу адміністративного судочинства України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист шляхом: визнання дій суб'єкта владних повноважень протиправними та зобов'язання вчинити певні дії. Згідно с. 122 Кодексу адміністративного судочинства позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами.
 
''Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк'', який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.
 
Згідно ст. 25 Кодексу адміністративного судочинства України адміністративні справи з приводу оскарження індивідуальних актів, а також дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об'єднань), вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи-позивача або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, крім випадків, визначених цим Кодексом.
 
Про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії Управління Пенсійного фонду України потрібно подати адміністративний позов, відповідно до ст.ст. 160, 161 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran10693#n10693 Кодексу адміністративного судочинства України].


'''''Документи, копії яких слід підготувати та додати до позовної заяви під час звернення до суду:'''''
* звернутись до [[Звернення до суду: провадження в адміністративній справі|суду]] щодо оскарження неправомірних дій [https://www.pfu.gov.ua/pro-pfu/struktura/pidvidomchi-upravlinnya/ територіального органу Пенсійного фонду].
# Паспорт
<u>Документи, копії яких слід підготувати та додати до позовної заяви під час звернення до суду:</u>
# Картка фізичної особи-платника податків
# паспорт;
# Пенсійне посвідчення
# картка фізичної особи-платника податків;
# Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи(в разі, якщо особа є ВПО)
# пенсійне посвідчення;
# Документи, отримані від територіального органу Пенсійного фонду України, за результатами звернення (обґрунтування відмови переведення на інший вид пенсії)
# [[Встановлення факту внутрішнього переміщення особи та отримання відповідної довідки|довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи(в разі, якщо особа є ВПО)]];
# Відповідні документи, які підтверджують право особи на переведення на інший вид пенсії   
# документи, отримані від територіального органу Пенсійного фонду України, за результатами звернення (обґрунтування відмови переведення на інший вид пенсії);
# Оригінал квитанції про сплату судового збору за подання адміністративного позову або клопотання про звільнення від сплати судового збору, у разі наявності причин такого звільнення
# відповідні документи, які підтверджують право особи на переведення на інший вид пенсії;  
# Копії адміністративного позову з додатками для відповідача.
# оригінал квитанції про сплату судового збору за подання адміністративного позову або клопотання про звільнення від сплати судового збору, у разі наявності причин такого звільнення;
# копії адміністративного позову з додатками для відповідача.


== Встановлення фактів, що мають юридичне значення ==
== Встановлення фактів, що мають юридичне значення ==

Версія за 13:36, 8 квітня 2021

Нормативна база

Види пенсій

Відповідно до статті 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон № 1058) особі, яка має одночасно право на різні види пенсії, призначається один вид пенсії, за її вибором, а саме:

 • за віком
 • по інвалідності
 • у зв’язку з втратою годувальника

Порядок переведення з одного виду пенсії на інший

Відповідно до пункту 1.5. Порядку подання та оформлення документів для перерахунку пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України 25.11.2005 № 22-1 (далі - Порядок), заява про переведення з одного виду пенсії на інший подається пенсіонером особисто або його законним представником до органу, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії, а пенсіонерами, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і не отримують пенсії від уповноважених органів Російської Федерації, - до органу, що призначає пенсію, визначеного Пенсійним фондом України. При цьому у заяві про виплату частини пенсії непрацездатним членам сім’ї особи, яка знаходиться на повному державному утриманні, вказується адреса одержувача цієї частини пенсії.

За нормами частини третьої статті 45 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший в пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду України.

Днем звернення за переведенням з одного виду пенсії на інший вважається день прийняття органом, що призначає пенсію, заяви з усіма необхідними документами.

Якщо заява пересилається поштою, днем звернення за пенсією вважається дата, що зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

Заява з необхідними документами може бути подана територіальному органу Пенсійного фонду України в електронному вигляді з використання кваліфікованого електронного підпису через Портал електронних послуг.

Перелік документів:

Для переведення з одного виду пенсії на інший, пенсіонер додає до заяви (додаток 2 до Прядку) відповідний пакет документів, визначений пункті 2.1.Порядку, в залежності від обраного виду пенсії:

 1. оригінал паспорту;
 2. оригінал та копія ідентифікаційного коду заявника;
 3. оригінал трудової книжки;
 4. оригінал диплому, якщо навчався на денному відділенні;
 5. оригінал військового квітка, якщо особа проходила військову службу або довідку довідки військових комісаріатів, військових частин і установ системи Міноборони, МВС, МНС, Мінінфраструктури, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ДПС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, Державної кримінально-виконавчої служби, ДСНС про періоди служби;
 6. за бажанням довідку про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців до 01 липня 2000 року;
 7. довідку про проходження військової служби, нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески, у разі якщо за період з 01 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для призначення пенсії військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу.

Ухвалення рішення:

Не пізніше 10 днів після отримання заяви з усіма необхідними для переходу на інший вид пенсії документами орган, що призначає пенсію, розглядає подані документи й ухвалює рішення про переведення на інший вид пенсії (пункт 4.3. розділу ІV Порядку).

При цьому періоди, за які відсутня інформація про сплату страхових внесків у Пенсійний фонд України, не враховують.

Після отримання даних про їхню оплату проводять перерахунок пенсії з моменту її призначення.

Також проводять перерахунок пенсії у разі відсутності даних про середню заробітну плату по Україні за попередній рік.

Якщо після проведення перерахунку розмір пенсії зменшився, пенсію в новому розмірі призначають з наступного місяця.

Виплату нової пенсії проводять не пізніше одного місяця від дня ухвалення рішення про переведення на інший вид пенсії.

Оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб органів Пенсійного фонду України

У випадку, якщо орган Пенсійного фонду України прийняв рішення про відмову в переведенні з одного виду пенсії на інший та в проведенні відповідного перерахунку пенсійних виплат особі, яка подала заяву, особа може:

 • врегулювати цей спір в досудовому порядку шляхом звернення із письмовою заявою до вищестоящого органу (наприклад: Головне Управління Пенсійного фонду України у відповідній області, а також до Пенсійного фонду України);

Документи, копії яких слід підготувати та додати до позовної заяви під час звернення до суду:

 1. паспорт;
 2. картка фізичної особи-платника податків;
 3. пенсійне посвідчення;
 4. довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи(в разі, якщо особа є ВПО);
 5. документи, отримані від територіального органу Пенсійного фонду України, за результатами звернення (обґрунтування відмови переведення на інший вид пенсії);
 6. відповідні документи, які підтверджують право особи на переведення на інший вид пенсії;
 7. оригінал квитанції про сплату судового збору за подання адміністративного позову або клопотання про звільнення від сплати судового збору, у разі наявності причин такого звільнення;
 8. копії адміністративного позову з додатками для відповідача.

Встановлення фактів, що мають юридичне значення

У випадку наявності розбіжностей у документах, що підтверджують трудовий стаж, або неправильного написання прізвища, імені , по батькові, дати народження чи інших відомостей, необхідно звернутися до суду із заявою в порядку окремого провадження, з метою встановлення факту перебування у трудових відносинах, факту належності документу, чи з метою встановлення інших фактів, що мають юридичне значення.

Порядок розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення регламентовано Главою 6 розділу IV ЦПК України.

Судовий збір за подання заяви про встановлення фактів, що мають юридичне значення фізичною особою відповідно до пп.4. ч.2 ст.4 ЗУ "про судовий збір" визначається як 2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Вартість

Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду.

Станом на 01 січня 2021 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 2270 грн. 00 коп. (ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» № 1082 -IX від 15.12.2020 р.)

Відповідно до пп. 1 п.3 ч. 2 ст. 4 Закону України “Про судовий збір”, за подання до адміністративного суду адміністративного позову немайнового характеру, який подано фізичною особою, судовий збір справляється у розмірі - 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і становить 908,00 грн (станом на 2021 рік).