Пенсії за вислугу років

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Закон України : «Про пенсійне забезпечення»
Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»
Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»
Постанова Кабінету міністрів України від 04 11.1993 № 909 «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років»
Постанова Кабінету міністрів України від 24.06.2016 № 461 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах»
Постанова Кабінету міністрів України від 26.09.2002 N 1436 "Про внесення змін до Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років"
Постанова Кабінету міністрів України від 27.07.1992 № 418 "Про затвердження нормативних актів з питань призначення пенсій за вислугу років працівникам авіації і льотно-випробного складу"
Постанова Кабінету міністрів України від 12.10.1992 № 583 "Про затвердження питань пенсійного забезпечення"


Поняття пенсії за вислугу років

Пенсія за вислугу років являє собою щомісячні виплати з Пенсійного фонду та інших джерел фінансування, що призначаються довічно в розмірі, співвіднесеному з минулим заробітком. Такі пенсії встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком.

Запровадження такого виду соціального забезпечення як пенсії за вислугу років головним чином пояснюється специфікою відповідної роботи, професії чи посади, які пов'язані з підвищеними фізичними і емоційними навантаженнями і тривале перебування на яких призводить до інтенсивного зношування людського організму, в наслідок чого працівник втрачає свою професійну працездатність до настання віку, необхідного для призначення пенсії за віком. А подальше використання працівника на такій роботі чи посаді не завжди є доцільним, а інколи і взагалі неможливим і тому виникає необхідність звільнення такого працівника з цієї роботи та компенсувати йому в певній мірі втрачений заробіток у зв'язку з переходом на іншу роботу чи повним припиненням трудової діяльності.

Особи, що мають право на пенсію за вислугу років

Пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком.

Категорії працівників, які мають право на пенсію за вислугу років Вік виходу на пенсію жінки Вік виходу на пенсію чоловіка Необхідний страховий стаж та стаж вислуги жінки Необхідний страховий стаж та стаж вислуги чоловіка
1 Працівники льотного і льотно-випробувального складу 50 років [h] 50 років [g] не менше 25 років на цих посадах [e] не менше 30 років на цих посадах[e]
2 Працівники льотного і льотно-випробувального складу, звільнені від льотної роботи за станом здоров’я (через хворобу), мають право на пенсію за вислугу років пропорційно до відпрацьованого часу. (перелік посад, порядок обчислення строків вислуги років, порядок призначення та виплати пенсій льотно-випробному складу затверджено постановою КМУ від 21.07.92 р. № 418) 50 років [h] 50 років[h] Не більше ніж на 5 років менше 25 років стажу на цих посадах Не більше ніж на 5 років менше 30 років стажу на цих посадах
3.1 Працівники, які здійснюють управління повітряним рухом і мають свідоцтво диспетчера 50 років [f] 50 років Не менше 22,5 років, із них не менше 10 років роботи з безпосереднього управління польотами повітряних суден (У вислугу років працівникам, які здійснюють управління повітряним рухом, зараховується також робота зазначена у п. «а» ч. 1 ст. 54 Закону України «Про пенсійне забезпечення») Не менше 25 років, із них не менше 12,5 років роботи з безпосереднього управління польотами повітряних суден (У вислугу років працівникам, які здійснюють управління повітряним рухом, зараховується також робота зазначена у п. «а» ч. 1 ст. 54 Закону України «Про пенсійне забезпечення»)
3.2 Працівники, які здійснюють управління повітряним рухом і мають свідоцтво диспетчера, звільнені від роботи з безпосереднього управління польотами повітряних суден за станом здоров’я (через хворобу), мають право на пенсію за вислугу років пропорційно до відпрацьованого часу. 50 років [f] 50 років Не менше 7,5 років, з безпосереднього управління польотами повітряних суден (У вислугу років працівникам, які здійснюють управління повітряним рухом, зараховується також робота зазначена у п. «а» ч. 1 ст. 54 Закону України «Про пенсійне забезпечення») Не менше 10 років, з безпосереднього управління польотами повітряних суден (У вислугу років працівникам, які здійснюють управління повітряним рухом, зараховується також робота зазначена у п. «а» ч. 1 ст. 54 Закону України «Про пенсійне забезпечення»)
3.3 Працівники, які здійснюють управління повітряним рухом і мають посвідчення(диспетчери, старші диспетчери, керівники польотів). Порядок обчислення строків вислуги років таким особам затверджено постановою КМУ від 21.07.92 р. № 418 50 років [h] 50 років [h] Не менше 22,5 років [g], із них не менше 10 років роботи з безпосереднього управління польотами повітряних суден (У вислугу років працівникам, які здійснюють управління повітряним рухом, зараховується також робота зазначена у п. «а» ч. 1 ст. 54 Закону України «Про пенсійне забезпечення») Не менше 25 років [g], із них не менше 12,5 років роботи з безпосереднього управління польотами повітряних суден (У вислугу років працівникам, які здійснюють управління повітряним рухом, зараховується також робота зазначена у п. «а» ч. 1 ст. 54 Закону України «Про пенсійне забезпечення»)
4 Інженерно-технічний склад – за переліком посад і робіт, що затверджується в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, (перелік затверджений постановою КМУ від 21.07.92 р. № 418) 55 років [a] 55 років Не менше 25 років,[b] із них не менше 15 років на зазначених посадах (До вислуги років працівникам інженерно-технічного складу зараховують також роботу, зазначену у п. «а» та п. «б» ч. 1 ст. 54 Закону України «Про пенсійне забезпечення») Не менше 30 років[b], із них не менше 20 років на зазначених посадах (До вислуги років працівникам інженерно-технічного складу зараховують також роботу, зазначену у п. «а» та п. «б» ч. 1 ст. 54 Закону України «Про пенсійне забезпечення»)
5 Бортпровідники 50 років [f] 55 років Не менше 25 років [b] , із них не менше 10 років як бортпровідниця Не менше 30 років [b], із них не менше 15 років як бортпровідник
6 Робітники локомотивних бригад і окремі категорії працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітенах, – за списками професій і посад, що затверджуються в порядку, який визначено постановою КМУ (список затверджений постановою КМУ від 12.10.92 р. № 583). Водії вантажних автомобілів, безпосередньо зайнятих в технологічному процесі на шахтах, у рудниках, розрізах і рудних кар’єрах на вивезенні вугілля, сланцю, руди, породи. 55 років [a] 55 років Не менше 25 років [b], із них не менше 10 років на зазначеній роботі Не менше 30 років [b], із них не менше 12,5 років на зазначеній роботі
7 Працівники експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад, безпосередньо зайняті на польових геологорозвідувальних, пошукових, топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних, гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних роботах. (при цьому період роботи безпосередньо в польових умовах протягом півроку або понад півроку зараховується за рік роботи, менше півроку – за фактичною тривалістю). 55 років [a] 55 років Не менше 25 років [b], із них не менше 10 років на зазначеній роботі Не менше 30 років [b], із них не менше 12,5 років на зазначеній роботі
8 Робітники, майстри (у тому числі старші майстри), безпосередньо зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві, включаючи зайнятих на обслуговуванні механізмів і обладнання, – за списком професій, посад і виробництв, що затверджується у порядку, який визначено постановою КМУ (список затверджений постановою КМУ від 12.10.92 р. № 583). 55 років [a] 55 років Не менше 25 років [b], із них не менше 10 років на зазначеній роботі Не менше 30 років [b], із них не менше 12,5 років на зазначеній роботі
9 Механізатори (докери-механізатори) комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах 55 років [a] 55 років Не менше 25 років [b], із них не менше 15 років на зазначеній роботі Не менше 30 років [b], із них не менше 20 років на зазначеній роботі
10.1 Плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості (крім суден портових, що постійно працюють на акваторії порту, службово-допоміжних, роз’їзних, приміського і внутріміського сполучення). 55 років [a] 55 років Не менше 25 років [b], із них не менше 10 років на зазначеній роботі Не менше 30 років [a], із них не менше 12,5 років на зазначеній роботі
10.2 Працівники окремих видів суден, професій і посад плавскладу суден морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості – за списком, що затверджується у порядку, який визначено постановою КМУ (список затверджений постановою КМУ від 12.10.92 р. № 583). 55 років [i] 55 років [i] При стажі роботи на цих суднах, за цими професіями й посадами не менше 25 років [c]. При стажі роботи на цих суднах, за цими професіями й посадами не менше 30 років [c].
11 Працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення за переліком, що затверджується у порядку, який визначено постановою КМУ (перелік затверджений постановою КМУ від 04.11.93 р. № 909) 55 років 55 років За наявності спеціального стажу від 25 до 30 років [d] За наявності спеціального стажу від 25 до 30 років.[d]
12 Спортсмени – заслужені майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу – члени збірних команд у порядку, який визначено постановою КМУ (порядок затверджений постановою КМУ від 12.10.92 р. № 583) Незалежно від віку Незалежно від віку Не менше 25 років і знаходження у складі збірних команд України не менше 6 років. Не менше 25 років і знаходження у складі збірних команд України не менше 6 років.
13 Артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів за переліком, що затверджується у порядку, який визначено постановою КМУ (порядок затверджений постановою КМУ від 12.10.92 р. № 583) 55років[i] 55 років [i] При стажі творчої діяльності від 20 до 35 років При стажі творчої діяльності від 20 до 35 років

Особливі випадки

[a] До досягнення встановленого віку право на пенсію мають жінки 1970 р.н. і старші після досягнення ними такого віку

 • 50 років – народжені до 31.03. 1965 р. включно;
 • 50 років 6 місяців – народжені з 01.04.1965 р. по 30.09.1965 р.;
 • 51 рік - народжені з 01.10.1965 р.по 31.03.1966 р.;
 • 51 рік 6 місяців - народжені з 01.04.1966 р. по 30.09.1966 р.;
 • 52 роки - народжені з 01.10.1966 р.по 31.03.1967 р.;
 • 52 роки 6 місяців - народжені з 01.04.1967 р. по 30.09.1967 р.;
 • 53 роки - народжені з 01.10.1967 р.по 31.03.1968 р.;
 • 53 роки 6 місяців - народжені з 01.04.1968 р. по 30.09.1968 р.;
 • 54 роки - народжені з 01.10.1968 р.по 31.03.1969 р.;
 • 54 роки 6 місяців - народжені з 01.04.1969 р. по 30.09.1969 р.;
 • 55 років - народжені з 01.10.1969 р.по 31.03.1970 р.;

[b] За відсутності зазначеного стажу роботи, у період до 01.04.2024 р. пенсію призначають за наявності стажу роботи:

 • з 01.04.2015 р. по 31.03.2016 р. - не менше 25 років 6 місяців у чоловіків і не менше 20 років 6 місяців у жінок;
 • з 01.04.2016 р. по 31.03.2017 р. - не менше 26 років у чоловіків і не менше 21 року у жінок;
 • з 01.04.2017 р. по 31.03.2018 р. - не менше 26 років 6 місяців у чоловіків і не менше 21 року 6 місяців у жінок;
 • з 01.04.2018 р. по 31.03.2019 р. - не менше 27 років у чоловіків і не менше 22 років у жінок;
 • з 01.04.2019 р. по 31.03.2020 р. - не менше 27 років 6 місяців у чоловіків і не менше 22 років 6 місяців у жінок;
 • з 01.04.2020 р. по 31.03.2021 р. - не менше 28 років у чоловіків і не менше 23 років у жінок;
 • з 01.04.2021 р. по 31.03.2022 р. - не менше 28 років 6 місяців у чоловіків і не менше 23 років 6 місяців у жінок;
 • з 01.04.2022 р. по 31.03.2023 р. - не менше 29 років у чоловіків і не менше 24 років у жінок;
 • з 01.04.2023 р. по 31.03.2024 р. - не менше 29 років 6 місяців у чоловіків і не менше 24 років 6 місяців у жінок.


[c] За відсутності зазначеного спецстажу, у період до 01.04.2024 р. пенсію призначають за наявності стажу роботи на цих суднах, за цими професіями та посадами:

 • з 01.04.2015 р. по 31.03.2016 р. - не менше 25 років 6 місяців у чоловіків і не менше 20 років 6 місяців у жінок;
 • з 01.04.2016 р. по 31.03.2017 р. - не менше 26 років у чоловіків і не менше 21 року у жінок;
 • з 01.04.2017 р. по 31.03.2018 р. - не менше 26 років 6 місяців у чоловіків і не менше 21 року 6 місяців у жінок;
 • з 01.04.2018 р. по 31.03.2019 р. - не менше 27 років у чоловіків і не менше 22 років у жінок;
 • з 01.04.2019 р. по 31.03.2020 р. - не менше 27 років 6 місяців у чоловіків і не менше 22 років 6 місяців у жінок;
 • з 01.04.2020 р. по 31.03.2021 р. - не менше 28 років у чоловіків і не менше 23 років у жінок;
 • з 01.04.2021 р. по 31.03.2022 р. - не менше 28 років 6 місяців у чоловіків і не менше 23 років 6 місяців у жінок;
 • з 01.04.2022 р. по 31.03.2023 р. - не менше 29 років у чоловіків і не менше 24 років у жінок;
 • з 01.04.2023 р. по 31.03.2024 р. - не менше 29 років 6 місяців у чоловіків і не менше 24 років 6 місяців у жінок.

За наявності на 01.04.2015 р. спецстажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок, у вказаних осіб залишається право виходу на пенсію за вислугу років при такому стажі роботи.


[d] Необхідний спец стаж:

 • з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 25 років 6 місяців;
 • з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 26 років;
 • з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 26 років 6 місяців;
 • з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 27 років;
 • з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 27 років 6 місяців;
 • з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 28 років;
 • з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 28 років 6 місяців;
 • з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 29 років;
 • з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 29 років 6 місяців;
 • з 1 квітня 2024 року або після цієї дати - не менше 30 років;

За наявності на 01.04.2015 р. спецстажу за вказаними посадами не менше 25 років у вказаних осіб залишається право виходу на пенсію за вислугу років за наявного спецстажу.

[e] За відсутності зазначеного стажу роботи у період до 01.04.2024 р. пенсію призначають за наявності стажу роботи:

 • з 01.04.2015 р. по 31.03.2016 р. - не менше 25 років 6 місяців у чоловіків і не менше 20 років 6 місяців у жінок;
 • з 01.04.2016 р. по 31.03.2017 р. - не менше 26 років у чоловіків і не менше 21 року у жінок;
 • з 01.04.2017 р. по 31.03.2018 р. - не менше 26 років 6 місяців у чоловіків і не менше 21 року 6 місяців у жінок;
 • з 01.04.2018 р. по 31.03.2019 р. - не менше 27 років у чоловіків і не менше 22 років у жінок;
 • з 01.04.2019 р. по 31.03.2020 р. - не менше 27 років 6 місяців у чоловіків і не менше 22 років 6 місяців у жінок;
 • з 01.04.2020 р. по 31.03.2021 р. - не менше 28 років у чоловіків і не менше 23 років у жінок;
 • з 01.04.2021 р. по 31.03.2022 р. - не менше 28 років 6 місяців у чоловіків і не менше 23 років 6 місяців у жінок;
 • з 01.04.2022 р. по 31.03.2023 р. - не менше 29 років у чоловіків і не менше 24 років у жінок;
 • з 01.04.2023 р. по 31.03.2024 р. - не менше 29 років 6 місяців у чоловіків і не менше 24 років 6 місяців у жінок.

За наявності на 01.04.2015 р. стажу роботи не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок у вказаних осіб залишається право виходу на пенсію за вислугу років при такому стажі роботи.

[f] До досягнення вказаного віку право на пенсію мають жінки 1975 р.н. і старші після досягнення ними такого віку:

 • 45 років – народжені по 31.03.1970 р. включно;
 • 45 років 6 місяців – народжені з 01.04.1970 р. по 30.09.1970 р.;
 • 46 років – народжені з 01.10.1970 р. по 31.03.1971 р.;
 • 46 років 6 місяців - народжені з 01.04.1971 р. по 30.09.1971 р.;
 • 47 років - народжені з 01.10.1971 р. по 31.03.1972 р.;
 • 47 років 6 місяців - народжені з 01.04.1972 р. по 30.09.1972 р.;
 • 48 років - народжені з 01.10.1972 р. по 31.03.1973 р.;
 • 48 років 6 місяців - народжені з 01.04.1973 р. по 30.09.1973 р.;
 • 49 років - народжені з 01.10.1973 р. по 31.03.1974 р.;
 • 49 років 6 місяців - народжені з 01.04.1974 р. по 30.09.1974 р.;
 • 50 років - народжені з 01.10.1974 р. по 31.12.1975 р.

[g] За відсутності зазначеного спецстажу, у період до 01.04.2024 р. пенсію призначають за наявності спецстажу:

 • з 01.04.2015 р. по 31.03.2016 р. - не менше 20 років 6 місяців у чоловіків і не менше 18 років у жінок;
 • з 01.04.2016 р. по 31.03.2017 р. - не менше 21 років у чоловіків і не менше 18 років 6 місяців у жінок;
 • з 01.04.2017 р. по 31.03.2018 р. - не менше 21 років 6 місяців у чоловіків і не менше 19 років у жінок;
 • з 01.04.2018 р. по 31.03.2019 р. - не менше 22 років у чоловіків і не менше 19 років 6 місяців у жінок;
 • з 01.04.2019 р. по 31.03.2020 р. - не менше 22 років 6 місяців у чоловіків і не менше 20 років у жінок;
 • з 01.04.2020 р. по 31.03.2021 р. - не менше 23 років у чоловіків і не менше 20 років 6 місяців у жінок;
 • з 01.04.2021 р. по 31.03.2022 р. - не менше 23 років 6 місяців у чоловіків і не менше 21 років у жінок;
 • з 01.04.2022 р. по 31.03.2023 р. - не менше 24 років у чоловіків і не менше 21 років 6 місяців у жінок;
 • з 01.04.2023 р. по 31.03.2024 р. - не менше 24 років 6 місяців у чоловіків і не менше 22 років у жінок;
 • з 01.04.2024 р. і після цієї дати - не менше 25 років у чоловіків і не менше 22 роки 6 місяців у жінок;

За наявності на 01.04.2015 р. спецстажу не менше 20 років у чоловіків і не менше 17,5 років у жінок, у вказаних осіб залишається право виходу на пенсію за вислугу років при такому стажі роботи

[h] Працівники льотного та льотно-випробного складу 1976 року народження і старші, мають право виходу на пенсію у:

 • 45 років - які народилися з 1 січня 1971 року по 30 червня 1971 року;
 • 45 років 6 місяців - які народилися з 1 липня 1971 року по 31 грудня 1971 року;
 • 46 років - які народилися з 1 січня 1972 року по 30 червня 1972 року;
 • 46 років 6 місяців - які народилися з 1 липня 1972 року по 31 грудня 1972 року;
 • 47 років - які народилися з 1 січня 1973 року по 30 червня 1973 року;
 • 47 років 6 місяців - які народилися з 1 липня 1973 року по 31 грудня 1973 року;
 • 48 років - які народилися з 1 січня 1974 року по 30 червня 1974 року;
 • 48 років 6 місяців - які народилися з 1 липня 1974 року по 31 грудня 1974 року;
 • 49 років - які народилися з 1 січня 1975 року по 30 червня 1975 року;
 • 49 років 6 місяців - які народилися з 1 липня 1975 року по 31 грудня 1975 року;
 • 50 років - які народилися з 1 січня 1976 року"

[i]Працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення, артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів 1971 року народження і старші, мають право виходу на пенсію у:

 • 50 років - які народилися з 1 січня 1966 року по 30 червня 1966 року;
 • 50 років 6 місяців - які народилися з 1 липня 1966 року по 31 грудня 1966 року;
 • 51 рік - які народилися з 1 січня 1967 року по 30 червня 1967 року;
 • 51 рік 6 місяців - які народилися з 1 липня 1967 року по 31 грудня 1967 року;
 • 52 роки - які народилися з 1 січня 1968 року по 30 червня 1968 року;
 • 52 роки 6 місяців - які народилися з 1 липня 1968 року по 31 грудня 1968 року;
 • 53 роки - які народилися з 1 січня 1969 року по 30 червня 1969 року;
 • 53 роки 6 місяців - які народилися з 1 липня 1969 року по 31 грудня 1969 року;
 • 54 роки - які народилися з 1 січня 1970 року по 30 червня 1970 року;
 • 54 роки 6 місяців - які народилися з 1 липня 1969 року по 31 грудня 1970 року;
 • 55 років - які народилися з 1 січня 1971 року";