Пенсія по інвалідності

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Умови призначення пенсії по інвалідності

Пенсія - це щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа в разі досягнення нею передбаченого Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку чи визнання її особою з інвалідністю, або отримують члени її сім'ї у випадках, визначених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон) пенсії по інвалідності призначаються внаслідок:

 • загального захворювання;
 • каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства.

Пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства) за наявності страхового стажу, передбаченого статтею 32 цього Закону.

Документи потрібні для оформлення пенсії по інвалідності

 • заява на пенсію по інвалідності;
 • паспорт + ідентифікаційний код;
 • виписка з акта огляду МСЕК;
 • документи про стаж і зарплату;
 • фотокартка (для видачі пенсійного посвідчення).

Пенсія по інвалідності від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".
Крім того, ст.32 Закону було доповнено частиною другою, яка передбачає також призначення пенсії особі незалежно від наявності страхового стажу, в разі якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби або внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революції Гідності), у особи, яка звернулася за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року.
У випадку, коли у особи з інвалідністю відсутня достатня кількість страхового стажу, він може звернутися до управління праці і соціального захисту населення за місцем проживання із заявою про призначення йому допомоги за нормами Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».
Пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи.
Пенсія по інвалідності від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".
Щоб пенсія по інвалідності була призначена від дня встановлення інвалідності, заяву на її призначення слід подати до управління Пенсійного фонду не пізніше трьох місяців із дня встановлення інвалідності. Для призначення пенсії по інвалідності надається пакет документів, необхідних для призначення пенсії за віком і витяг з акту огляду МСЕК.
Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності. Особам з інвалідністю, які досягли пенсійного віку, встановленого статею 26 цього Закону, пенсії по інвалідності призначаються довічно. Повторний огляд цих осіб з інвалідністю провадиться тільки за їх заявою.

Умови для оформлення пенсійних виплат

Відповідно до ст. 32 ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", особи, яким установлено інвалідність, мають право на пенсію по інвалідності, залежно від групи інвалідності, за наявності такого страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією:

Для осіб з інвалідністю I групи:

 • до досягнення особою 25 років 1 рік;
 • від 26 років до досягнення особою 28 років включно 2 роки;
 • від 29 років до досягнення особою 31 років включно 3 роки;
 • від 32 років до досягнення особою 34 років включно 4 роки;
 • від 35 років до досягнення особою 37 років включно 5 років;
 • від 38 років до досягнення особою 40 років включно 6 років;
 • від 41 років до досягнення особою 43 років включно 7 років;
 • від 44 років до досягнення особою 48 років включно 8 років;
 • від 49 років до досягнення особою 53 років включно 9 років;
 • від 54 років до досягнення особою 59 років включно 10 років.

Для осіб з інвалідністю II та III груп:

 • до досягнення особою 23 років включно 1 рік
 • від 24 років до досягнення особою 26 років включно 2 роки;
 • від 27 років до досягнення особою 28 років включно 3 роки;
 • від 29 років до досягнення особою 31 років включно 4 роки;
 • від 32 років до досягнення особою 33 років включно 5 років;
 • від 34 років до досягнення особою 35 років включно 6 років;
 • від 36 років до досягнення особою 37 років включно 7 років;
 • від 38 років до досягнення особою 39 років включно 8 років;
 • від 40 років до досягнення особою 42 років включно 9 років;
 • від 43 років до досягнення особою 45 років включно 10 років;
 • від 46 років до досягнення особою 48 років включно 11 років;
 • від 49 років до досягнення особою 51 років включно 12років;
 • від 52 років до досягнення особою 55 років включно 13 років;
 • від 56 років до досягнення особою 59 років включно 14 років.

Згідно з частиною 2 ст. 33 Закону непрацюючі особи з інвалідністю II групи за їхнім вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком за наявності такого страхового стажу:

 • У жінок – 20, у чоловіків – 25 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 46 років включно;
 • У жінок – 21, у чоловіків – 26 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 48 років включно;
 • У жінок – 22, у чоловіків – 27 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 50 років включно;
 • У жінок – 23, у чоловіків – 28 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 53 років включно;
 • У жінок – 24, у чоловіків – 29 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 56 років включно;
 • У жінок – 25, у чоловіків – 30 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 59 років включно;

Важливо! Непрацюючі особи з інвалідністю II групи, визнані особами з інвалідністю після досягнення пенсійного віку, передбаченого ст.26 Закону та особами з інвалідністю III групи за їхнім вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком за наявності страхового стажу в чоловіків – 35, у жінок – 30 років.

Розміри пенсій по інвалідності

Пенсії по інвалідності призначаються в таких розмірах:

 • особам з інвалідністю I групи - 70 процентів;
 • особам з інвалідністю II групи - 60 процентів;
 • особам з інвалідністю III групи - 40 процентів заробітку (стаття 64).

Важливо! Якщо у осіб з інвалідністю є трудовий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, то пенсія по інвалідності призначається в розмірі пенсії за віком при відповідному стажі роботи.

Мінімальний розмір пенсії встановлюється на рівні соціальної пенсії по відповідній групі інвалідності (стаття 94).

Мінімальний розмір пенсії особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті чи виконанням інтернаціонального обов’язку, а також громадянам, яких необгрунтовано було піддано політичним репресіям і в подальшому реабілітовано, інвалідність яких пов’язана з репресіями, встановлюється:

 • особам з інвалідністю I та II груп - у розмірі трьох мінімальних пенсій за віком;
 • особам з інвалідністю III групи - у розмірі півтори мінімальних пенсії за віком.

Максимальна пенсія не може перевищувати трьох, а для працівників, зайнятих на роботах, передбачених пунктом "а" статті 13 і статтею 14 Закону, - чотирьох мінімальних пенсій за віком.

Важливо! Пенсії особам з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва та професійного захворювання обчислюються із середнього заробітку на підприємстві для даної професії.

Правове регулювання

Порядок призначення пенсії по інвалідності та відносини, що виникають з цього приводу регулюються Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», Інструкцією про встановлення груп інвалідності, затвердженою Наказом Міністерства охорони здоров'я України 05.09.2011 N 561, Положенням про медико-соціальну експертизу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317