Відмінності між версіями «Паліативна допомога»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==  
== Нормативна база ==  
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"]  
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"]  
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19 Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0229-13 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21 січня 2001 року № 41 "Про організацію паліативної допомоги в Україні"]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0229-13 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21 січня 2001 року № 41 "Про організацію паліативної допомоги в Україні"]
* [http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0311282-12 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 25 квітня 2012 року № 311 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації паліативної медичної допомоги при хронічному больовому синдромі"]
* [http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0311282-12 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 25 квітня 2012 року № 311 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації паліативної медичної допомоги при хронічному больовому синдромі"]
* [http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0368282-07 Наказ Міністерства охорони здоров'я України  від 03 липня 2007 року № 368 "Про затвердження Клінічного протоколу надання паліативної допомоги, симптоматичної та патогенетичної терапії хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД"]
* [http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0368282-07 Наказ Міністерства охорони здоров'я України  від 03 липня 2007 року № 368 "Про затвердження Клінічного протоколу надання паліативної допомоги, симптоматичної та патогенетичної терапії хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД"]
== Поняття "Паліативна допомога" ==
== Поняття "паліативна допомога" ==
'''Паліативна допомога''' - вид медичної допомоги, який дозволяє покращити якість життя паліативного пацієнта (<u>пацієнт усіх вікових груп, хвороба якого не піддається лікуванню, спрямованому на одужання</u>) та допомогти членам його родини шляхом запобігання та полегшення страждань невиліковно хворої людини ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0229-13 пункт 1.4. Порядку надання паліативної допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України 21 січня 2013 року № 41 (далі - Порядок]).<br>
'''Паліативна допомога''' - вид медичної допомоги, який дозволяє покращити якість життя паліативного пацієнта (<u>пацієнт усіх вікових груп, хвороба якого не піддається лікуванню, спрямованому на одужання</u>) та допомогти членам його родини шляхом запобігання та полегшення страждань невиліковно хворої людини ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0229-13 пункт 1.4. Порядку надання паліативної допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України 21 січня 2013 року № 41 (далі - Порядок]).<br>


Паліативна допомога спрямована на забезпечення максимально можливої якості життя паліативних хворих і членів їхніх родин, шляхом запобігання та полегшення страждань завдяки ранньому виявленню і точному діагностуванню симптомів болю та розладів життєдіяльності, проведення адекватних лікувальних заходів, симптоматичної (ад’ювантної) терапії та догляду, надання психологічної, соціальної, духовної та моральної підтримки, незалежно від захворювання, віку, соціального статусу, національності, релігійних та політичних переконань, місця проживання хворого тощо.
Паліативна допомога спрямована на забезпечення максимально можливої якості життя паліативних хворих і членів їхніх родин, шляхом:
* попередження та лікування хронічного больового синдрому;
* симптоматична терапія;
* догляд;
* психологічна і духовна підтримка пацієнта та його родини.


== Паліативне лікування ==
[http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/ Всесвітня організація охорони здоров’я] зазначає, що паліативна допомога:
Паліативне лікування має бути доступним для хворого цілодобово і надаватися в обсязі, прийнятному для пацієнта, відповідно до затверджених стандартів та клінічних протоколів. Паліативна допомога може надаватися з урахуванням потреб і згоди конкретного пацієнта вдома, у поліклініці (як консультативна послуга) або в стаціонарних лікувально-профілактичних закладах будь-яких форм власності з використанням різних організаційних форм медичного обслуговування, у тому числі, у денному стаціонарі, у спеціалізованих стаціонарах (хоспісах або відділеннях паліативної допомоги). Наприклад, якщо хворий хоче одержувати паліативну допомогу вдома, медичні працівники можуть навчити його родичів, близьких або сусідів, які його доглядають, правильно давати йому призначені лікарем препарати, а також надавати інші види медичної й психологічної допомоги. Вони також повинні мати можливість звертатися, при необхідності, до медичних працівників за консультацією. Тому ВООЗ визнано, що в кожній країні повинні бути створені відповідні служби для задоволення медичних і соціальних потреб паліативних хворих.  
# забезпечує полегшення болю та інших неприємних симптомів;
# є життєствердною та вважає смерть нормальним природним процесом;
# не має наміру ані прискорити, ані відкласти смерть;
# інтегрує психологічні та духовні аспекти догляду за пацієнтами;
# пропонує систему, яка допомагає пацієнтам якнайактивніше жити до смерті;
# пропонує систему підтримки, яка допомагає сім’ї впоратися з хворобою пацієнта та власним горем втрати;
# використовує командний підхід до задоволення потреб пацієнтів та їх сімей, у тому числі консультування щодо втрати здоров’я, якщо це вказано;
# підвищує якість життя і може також позитивно вплинути на хід захворювання;
# застосовується на початку хвороби, у поєднанні з іншими методами лікування, призначеними для продовження життя, такими як хіміотерапія або променева терапія, а також включає в себе дослідження, необхідні для кращого розуміння та лікування складних клінічних ускладнень.


== Порядок звернення до суду за захистом порушених прав ==
== Надання паліативної допомоги ==
Статус пацієнта визначається лікуючим лікарем <u>з моменту встановлення діагнозу невиліковного прогресуючого захворювання з прогнозованою тривалістю життя</u> ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0229-13 пункт 3.4 Порядку]).<br>
Форма надання паліативної допомоги в '''стаціонарних''', '''амбулаторних''' умовах або '''вдома''' визначаються залежно від стану пацієнта та його родини.<br>


У разі порушення прав  паліативних пацієнтів  одержати при потребі необхідне лікування та медико-соціальний догляд, які мають бути доступні для важко хворих осіб цілодобово і надаватися в обсязі, прийнятному для пацієнта, відповідно до міжнародних норм і затверджених МОЗ України національних стандартів та клінічних протоколів, такі особи або їхні родичі можуть звернутись із відповідним позовом за захистом порушених прав  до суду першої інстанції. <br />
'''Підстави для госпіталізації пацієнта:'''
# визначений статус пацієнта;
# відсутність можливості здійснення паліативної допомоги вдома.<br>
Рішення про госпіталізацію приймає лікуючий лікар за умови інформованої згоди Пацієнта або його законних представників ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0229-13 пункт 3.6. Порядку]).<br>


Позов пред»являється за загальними правилами підсудності, тобто за місцезнаходженням відповідача (ч. 2 ст. 109 [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 ЦПК України]), а у разі звернення із позовом про відшкоудвання шкоди, завданої ушкодженням здоров"я або смертю фізичної особи такий може пред"являтися за місцем проживання позивача, або за місцем завдання шкоди (ч. 3 ст. 110 [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 ЦПК України]).<br />
'''Підстави для виписки пацієнта із закладу охорони здоров'я:'''
* наявність показань для надання спеціалізованої медичної допомоги в іншому закладі охорони здоров'я;
* наявність можливості надання паліативної допомоги вдома;
* власне бажання Пацієнта або його законних представників.


При цьому при зверненні із позовом сплачується судовий збір.
=== Вартість ===
Разом із тим, п.п 2, 9 ч. 1 ст. 5 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Закону України «Про судовий збір»] від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються позивачі - у справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи; інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів.
Паліативна допомога надається безоплатно за направленням закладу охорони здоров'я ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12частина друга статті 35<sup>4</sup>  Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"].


== Види паліативної допомоги ==
♦ Загальна: надається вдома та в закладах охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу.<br>
♦ Спеціалізована: надається мультидисциплінарною командою, до складу якої входять медичні працівники, які отримали спеціальну підготовку з надання паліативної допомоги, психологи, соціальні працівники, спеціалісти з надання духовної підтримки та інші фахівці за потребою, а також волонтери, найближчі родичі або законні представники пацієнта. Така допомога надається вдома та в закладах охорони здоров'я вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги.


[[Категорія:Інші питання цивільного права]]
[[Категорія:Право на медичну допомогу]]
[[Категорія:Право на медичну допомогу]]
[[Категорія:Суди]]
[[Категорія:Законодавство у сфері соціального захисту]]

Версія за 13:55, 26 листопада 2018

Нормативна база

Поняття "паліативна допомога"

Паліативна допомога - вид медичної допомоги, який дозволяє покращити якість життя паліативного пацієнта (пацієнт усіх вікових груп, хвороба якого не піддається лікуванню, спрямованому на одужання) та допомогти членам його родини шляхом запобігання та полегшення страждань невиліковно хворої людини (пункт 1.4. Порядку надання паліативної допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України 21 січня 2013 року № 41 (далі - Порядок).

Паліативна допомога спрямована на забезпечення максимально можливої якості життя паліативних хворих і членів їхніх родин, шляхом:

 • попередження та лікування хронічного больового синдрому;
 • симптоматична терапія;
 • догляд;
 • психологічна і духовна підтримка пацієнта та його родини.

Всесвітня організація охорони здоров’я зазначає, що паліативна допомога:

 1. забезпечує полегшення болю та інших неприємних симптомів;
 2. є життєствердною та вважає смерть нормальним природним процесом;
 3. не має наміру ані прискорити, ані відкласти смерть;
 4. інтегрує психологічні та духовні аспекти догляду за пацієнтами;
 5. пропонує систему, яка допомагає пацієнтам якнайактивніше жити до смерті;
 6. пропонує систему підтримки, яка допомагає сім’ї впоратися з хворобою пацієнта та власним горем втрати;
 7. використовує командний підхід до задоволення потреб пацієнтів та їх сімей, у тому числі консультування щодо втрати здоров’я, якщо це вказано;
 8. підвищує якість життя і може також позитивно вплинути на хід захворювання;
 9. застосовується на початку хвороби, у поєднанні з іншими методами лікування, призначеними для продовження життя, такими як хіміотерапія або променева терапія, а також включає в себе дослідження, необхідні для кращого розуміння та лікування складних клінічних ускладнень.

Надання паліативної допомоги

Статус пацієнта визначається лікуючим лікарем з моменту встановлення діагнозу невиліковного прогресуючого захворювання з прогнозованою тривалістю життя (пункт 3.4 Порядку).
Форма надання паліативної допомоги в стаціонарних, амбулаторних умовах або вдома визначаються залежно від стану пацієнта та його родини.

Підстави для госпіталізації пацієнта:

 1. визначений статус пацієнта;
 2. відсутність можливості здійснення паліативної допомоги вдома.

Рішення про госпіталізацію приймає лікуючий лікар за умови інформованої згоди Пацієнта або його законних представників (пункт 3.6. Порядку).

Підстави для виписки пацієнта із закладу охорони здоров'я:

 • наявність показань для надання спеціалізованої медичної допомоги в іншому закладі охорони здоров'я;
 • наявність можливості надання паліативної допомоги вдома;
 • власне бажання Пацієнта або його законних представників.

Вартість

Паліативна допомога надається безоплатно за направленням закладу охорони здоров'я (друга статті 354 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я".

Види паліативної допомоги

♦ Загальна: надається вдома та в закладах охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу.
♦ Спеціалізована: надається мультидисциплінарною командою, до складу якої входять медичні працівники, які отримали спеціальну підготовку з надання паліативної допомоги, психологи, соціальні працівники, спеціалісти з надання духовної підтримки та інші фахівці за потребою, а також волонтери, найближчі родичі або законні представники пацієнта. Така допомога надається вдома та в закладах охорони здоров'я вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги.