Відмінності між версіями «Оформлення постійного догляду за особами, які його потребують (особи з інвалідністю, громадяни похилого віку)»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показано 33 проміжні версії 9 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1489-14 Закон України "Про психіатричну допомогу"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text Закон України "Про соціальні послуги]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14 Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування"]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14 Закон України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/233-2019-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 року № 233 "Деякі питання державної допомоги окремим категоріям громадян"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/859-2020-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1161-2018-%D0%BF#n9 Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1161 "Про затвердження переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0145-23#n7 Наказ Міністерства соціальної політики України від 09 січня 2023 року  № 3 "Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 січня 2023 року за № 145/39201]
{| class="wikitable sortable"
|-
| style="background-color:#98FB98;" |'''Увага!!!''' З 24 лютого 2022 року відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text Закону України «Про правовий режим воєнного стану»] в Україні введено режим воєнного стану.
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2022-%D0%BF#Text Постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2022 № 560 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання соціальних послуг у разі введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях»] урегульовано питання надання соціальних послуг особам, які опинились у складних життєвих обставинах, екстрено (кризово) в умовах воєнного стану.


* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1489-14 Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000 №1489-III]
Громадяни, які опинились у складних життєвих обставинах, <u>під час воєнного стану</u> зможуть отримати життєво необхідні соціальні послуги, в тому числі притулку або стаціонарного догляду, лише за заявою, а відповідні рішення уповноважені органи або надавачі послуг прийматимуть '''протягом 1 доби'''.
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/966-15 Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 №966-IV]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1105-14/ed20120323 Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності від 23.09.1999 року №2180-III »]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2109-14/ed20001116 Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16.11.2000 №2109-14]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/832-96-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 р. №832]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192-2000-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 р. №1192]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/558-2004-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. №558]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/428-2014-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 428]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0475-15 Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015  № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за №418/20731]


== Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги ==
Під час воєнного або надзвичайного стану екстрено (кризово) можуть надаватися наступні соціальні послуги:
*інформування, консультування, консультативний кризовий телефон,
*надання притулку, нічний притулок, короткотермінове проживання,
*екстрене (кризове) втручання,
*представництво інтересів,
*підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, бездомних осіб,
*соціальний супровід сімей або осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах,
* догляд вдома, догляд стаціонарний, денний догляд, денний догляд дітей з інвалідністю, паліативний догляд,
*соціально-психологічна реабілітація,
*натуральна допомога,
*переклад жестовою мовою,
*транспортні послуги.
При відсутності необхідних документів для їх отримання достатньо <u>лише одного документа</u>:
*заяви від людини (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
*заяви від законного представника (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);
*повідомлення уповноваженої особи органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, які не мають законного представника).
Заяву про надання соціальних послуг можна подати до:
*уповноваженого органу соцзахисту за місцем звернення, незалежно від задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи, що потребує соціальної послуги,
* безпосередньо до надавача соціальних послуг.
Рішення про надання послуг екстрено (кризово) приймається уповноваженим органом або надавачем соціальних послуг невідкладно та протягом однієї доби забезпечується їх надання.


Соціальні послуги – це комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи окремих громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя.
При цьому надавач соціальних послуг вживає заходів із відновлення паспорта або іншого документу, що підтверджує особу людини.  
Компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, призначаються працездатним особам, які не працюють та непрацюючим пенсіонерам, котрі постійно надають соціальні послуги.
Мають право на отримання соціальних послуг інваліди, діти-інваліди, пенсіонери та хворі, які не здатні до самообслуговування й потребують постійного стороннього догляду за умови, що вони не обслуговуються соціальними службами.
Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:
* 15 відсотків – фізичним особам за надання соціальних послуг інвалідам I групи;
* 10 відсотків – фізичним особам за надання соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам II групи та дітям-інвалідам;
* 7 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам III групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги згідно з висновком лікарсько-консультаційної комісії.
Якщо соціальні послуги надає фізична особа пенсійного віку, компенсація призначається у зазначених розмірах виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.


Слід зауважити, що компенсація не призначається фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким відшкодовуються витрати на надання послуг по догляду відповідно до Законів України [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1105-14/ed20120323 «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»], [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1489-14 «Психіатричну допомогу»], [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2109-14 «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»], [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/832-96-%D0%BF пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 року № 832 «Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян»] та у разі надання фізичною особою соціальних послуг на платній основі.
''Після завершення воєнного стану особа, яка подала заяву, протягом місяця надає уповноваженому органу документи, необхідні для прийняття рішення про надання соціальних послуг, які не було подано раніше.''


Компенсація призначається і виплачується органом праці та соціального захисту населення за місцем проживання особи, якій надаються соціальні послуги, з дня подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, яка їх потребує, заяв разом з документами.
Для того, щоб під час війни розширити можливості для людей отримувати соціальні послуги, спрощено критерії діяльності надавачів соціальних послуг на час воєнного або надзвичайного стану. Зокрема, вони зможуть залучати до надання послуг працівників і волонтерів, які не мають документів, що підтверджують їхній фаховий рівень. Також не буде братися до уваги наявність або відсутність фінансової заборгованості. Натомість надавачі окремих соціальних послуг, які мають відповідати спеціальним критеріям, повинні підготувати та облаштувати укриття для отримувачів послуг та персоналу.


'''Для призначення компенсації подаються такі документи:'''
До кола суб’єктів, які можуть виявляти осіб у складних життєвих обставинах, включено волонтерів, адже здійснюючи волонтерську діяльність, роздаючи гуманітарну допомогу, волонтери можуть виявляти осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, які залишились вдома і потребують сторонньої допомоги.


1.Непрацюючою фізичною особою, яка надає соціальні послуги:
'''Якщо у зв’язку з введенням в Україні або окремих її місцевостях надзвичайного або воєнного стану фізична особа, яка надає соціальні послуги, та особа, якій вона надає соціальні послуги з догляду, стали внутрішньо переміщеними особами, компенсація призначається і виплачується за новим місцем їх проживання/перебування.'''
|}
==Категорії осіб, які мають право на отримання соціальних послуг (постійного догляду) ==
'''Соціальні послуги''' – дії, спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, подолання таких обставин або мінімізацію їх негативних наслідків для осіб/сімей, які в них перебувають. Особі/сім’ї можуть надаватися одна або одночасно декілька соціальних послуг. Порядок організації надання соціальних послуг затверджується Кабінетом Міністрів України ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text Закон України "Про соціальні послуги"] (далі - Закон).
{| class="wikitable"
|-
!№!!Особа, яка потребує постійного догляду!!Соціальна виплата особі, яка здійснює догляд
|-
| 1.||Особа з інвалідністю з дитинства/дитина з інвалідністю до 18 років||[[Надбавка на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю|Надбавка на догляд]] [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14 (Закон України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю")]
|-
|2.||Особа з інвалідністю І групи/особа, яка досягла 80-річного віку||[[Державна соціальна допомога на догляд одиноким особам, які досягли 80-річного віку|Щомісячна компенсаційна виплата]] ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/233-2019-%D0%BF постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 року № 233 "Деякі питання державної допомоги окремим категоріям громадян"])
|-
|3.||Особа з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду ||[[Порядок надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу|Щомісячна грошова допомога]] ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192-2000-%D0%BF постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 року № 1192 "Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею"])
|-
|4.|| Громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги||Компенсація фізичній особі, яка надає соціальну послугу ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/859-2020-%D0%BF#Text постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі"])
|}
==Хто може бути надавачем соціальних послуг==
'''Надавачі соціальних послуг''' - юридичні та фізичні особи, фізичні особи - підприємці, включені до розділу "Надавачі соціальних послуг" [https://www.msp.gov.ua/content/reestr-nadavachiv-socialnih-poslug.html Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.]


* заява про згоду надавати соціальні послуги;
'''Фізичні особи,''' які надають соціальні послуги з догляду відповідно до цього [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text Закону] без здійснення підприємницької діяльності, можуть надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг отримувачам соціальних послуг <u>з числа членів своєї сім’ї, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права і обов’язки</u> та є:
* паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
#особами з інвалідністю I групи;
* висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;
#дітьми з інвалідністю;
* копія трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки — письмове повідомлення особи із зазначенням інформації про відсутність трудової книжки та про останнє місце роботи чи отримання доходів;
#громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;
* заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб
#невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;
* платників податків (з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних»).
#дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги. [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1161-2018-%D0%BF#Text Перелік тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1161.]
==Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги==
Фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text Закону] без здійснення підприємницької діяльності, виплачується компенсація за догляд (абзац перший частини сьомої статті 13 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text Закону]).


2.Особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):
Розмір компенсації за догляд фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на <u>непрофесійній основі</u>, незалежно від кількості осіб, за якими здійснюється догляд, розраховується як '''різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, встановленим законом на 1 січня календарного року''', в якому надаються соціальні послуги, та '''середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за один квартал,''' який передує місяцю, що є попереднім до місяця звернення із заявою про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.


* заява про необхідність надання соціальних послуг;
Середньомісячний сукупний дохід фізичної особи, яка надає соціальні послуги, визначається із застосуванням автоматизованого обміну даними між інформаційно-телекомунікаційними системами органів влади, підприємств, установ, організацій та обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу сім’ї цієї особи на кількість осіб, які входять до складу сім’ї, згідно з [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0639-22#Text Методикою обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 17 травня 2022 року № 150.]
* паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
* копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (надається інвалідом);
* висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування;


3.Законним представником дитини, яка потребує надання соціальних послуг:
Розмір компенсації за догляд фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text Закону] без здійснення підприємницької діяльності на <u>професійній основі</u>, визначається з розрахунку '''70 відсотків''' мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі за одну годину догляду за однією особою, але '''не більше 360 годин на місяць'''. Компенсація за догляд фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, виплачується фізичним особам - надавачам соціальних послуг, які не перебувають у трудових відносинах, не є фізичними особами - підприємцями, не провадять незалежної професійної діяльності (наукової, літературної, артистичної, художньої, освітньої або викладацької, а також медичної, юридичної практики, у тому числі адвокатської, нотаріальної діяльності тощо), не перебувають на обліку як безробітні та відповідно до <u>тристороннього договору</u> про надання соціальних послуг з догляду, що укладається у письмовій формі між фізичною особою - надавачем соціальних послуг з догляду, отримувачем соціальних послуг з догляду або його законним представником та структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міської ради міст обласного значення, рад об’єднаних територіальних громад (далі - орган соціального захисту населення).


* заява про необхідність надання соціальних послуг;
Однією з істотних умов такого договору є кількість годин надання соціальних послуг з догляду на місяць.
* копія свідоцтва про народження дитини;
* висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування.
* Компенсація призначається на час встановлення групи інвалідності або на час, протягом якого особа, що подала заяву про необхідність отримання соціальних послуг, потребуватиме постійного стороннього догляду.


== Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним ==
У разі введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях компенсація за догляд особам із числа внутрішньо переміщених осіб за новим місцем їх проживання/перебування разом із особами, за якими вони здійснюють догляд, призначається і виплачується в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
==Зарахування до страхового стажу==
Право на допомогу відповідно до ст. 5 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1489-14 Закону України «Про психіатричну допомогу»] та [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192-2000-%D0%BF постанови КМУ від 02.08.2000 р. № 1192] (зі змінами та доповненнями), має дієздатна особа, яка зареєстрована або постійно проживає на одній житловій площі з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, і здійснює догляд за ним.
Відповідно до пункту 9 частини першої статті 11 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"] загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, зокрема підлягають:
 
*один із непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, один із прийомних батьків, батьків-вихователів, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, тяжко хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність,
Розмір допомоги на догляд розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж мінімальна заробітна плата.
*непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою, яка досягла пенсійного віку, встановленого статтею 26 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"], та за висновком закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.
 
==Див. також==
Для призначення грошової допомоги на догляд органам праці та соціального захисту населення за місцем проживання подаються такі документи:
*[[Порядок надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу]]
 
*[[Надбавка на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю]]
* заява, за затвердженою формою;
* [[Компенсація особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю]]
* паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду;
==Отримання правової консультації==
* довідка про склад сім’ї із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, родинних зв’язків членів сім’ї;
Для отримання правової допомоги звертайтесь до системи надання безоплатної правової допомоги:
* довідки про доходи кожного члена сім’ї (окрім непрацюючих пенсіонерів, які отримують пенсію в органах Пенсійного фонду України);
*контакт-центр ‒ '''0 800 213 103''' (дзвінки у межах України безкоштовні);
* копія та оригінал трудової книжки для непрацюючих осіб;
*бюро правової допомоги (розташування, номери телефонів та інформація про режим роботи на [https://legalaid.gov.ua/kliyentam/poshuk-najblyzhchogo-tsentru-ta-dystantsijnyh-punktiv/ мапі])
* висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу;
[[Категорія: Законодавство у сфері соціального захисту]]
* довідки про наявність і розміри земельних ділянок, виділених для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки, виділеної унаслідок розпаювання землі.
[[Категорія: Опіка та піклування, визнання особи недієздатною, або обмежено дієздатною]]
 
Якщо дієздатна особа постійно проживає на одній житловій площі за місцем реєстрації (проживання) інваліда I чи II групи внаслідок психічного розладу, але зареєстрована в іншому місці, подається довідка, видана органом праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації дієздатної особи, про те, що вона не перебуває на обліку як одержувач і не одержує щомісячну грошову допомогу на догляд за місцем реєстрації.
 
До складу сім’ї особи, яка звертається за призначенням допомоги на догляд, включаються чоловік, дружина; рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб, а також діти до досягнення ними 23 років, які навчаються у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання і не мають власних сімей, незалежно від місця проживання або реєстрації; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I чи II групи або інвалідами I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів. До складу сім’ї не включаються особи, визнані інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу, які за висновком лікарської комісії медичного закладу потребують постійного стороннього догляду і не належать до зазначених членів сім’ї, та особи, які перебувають на повному державному утриманні.
 
Допомога на догляд призначається на шість місяців з місяця звернення (подання заяви з комплектом документів), непрацюючим пенсіонером допомога на догляд призначається на 12 місяців на підставі заяви та копії трудової книжки.
Виплата допомоги на догляд припиняється у разі, коли:
 
* сталися зміни у складі сім’ї у зв’язку із смертю або зміною місця проживання інваліда I чи II групи внаслідок психічного розладу;
* закінчився строк установлення інвалідності I чи II групи і протягом місяця не підтверджено встановлення групи інвалідності, яка дає право на призначення допомоги на догляд;
* інвалід I чи II групи внаслідок психічного розладу перебуває на повному державному утриманні або стаціонарному лікуванні впродовж повного календарного місяця.
 
У разі виникнення обставин, внаслідок яких припиняється виплата допомоги на догляд, особи, яким надається допомога, зобов’язані повідомити органи, що провадять її виплату. Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за тим, у якому сталися зміни.
 
== Щомісячна компенсаційна виплата непрацюючій особі, яка здійснює догляд за інвалідом І групи або за особою, яка досягла 80-річного віку ==
 
Механізм призначення щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом І групи або за особою, яка досягла 80-річного віку (далі – компенсація) регламентований [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/832-96-%D0%BF постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 року № 832 „Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян”].
 
Компенсація призначається управлінням праці та соціального захисту населення за місцем проживання заявника і виплачується у грошовій формі непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80-річного віку, та фінансуються органами Пенсійного фонду України.
 
Для призначення компенсації одержувачі подають заяву, форма якої затверджена [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0475-15 наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015  № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг»].
 
До заяви додаються:
 
* паспорт або документ, що посвідчує особу одержувача державної соціальної допомоги;
* довідка про перебування на обліку в органах Пенсійного фонду України або органах праці та соціального захисту населення – для особи, за якою здійснюється догляд;
* паспорт або документ, що посвідчує особу, за якою здійснюється догляд;
* довідка з місця проживання про те, що особа здійснює догляд за інвалідом І групи або престарілою особою, старше 80 років;
* документ, який підтверджує, що особа не працює: трудова книжка та довідка органів державної податкової служби довільної форми про те, що особа не перебуває на обліку у даному органі державної податкової служби як фізична особа – підприємець;
* за відсутності трудової книжки — заява особи із зазначенням причини відсутності трудової книжки;
* витяг з акта огляду медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) (для осіб, визнаних інвалідами І групи) – для особи, за якою здійснюється догляд.
 
Компенсація призначається та виплачується з дня подання заяви з усіма необхідними документами до дня досягнення заявником пенсійного віку, але не більш ніж на строк встановлення групи інвалідності.
 
Розмір призначеної компенсації становить – 4,80 грн. на місяць.
 
Крім того, на суму призначеної відповідно до [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/558-2004-%D0%BF Постанови КМУ № 558 від 29.04.2004 р.] та [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/832-96-%D0%BF Постанови КМУ № 832 від 26.07.1996 р.] компенсації особам працездатного віку, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80-річного віку, органами праці та соціального захисту населення щомісячно проводиться нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду України, в розмірі 33,2 відсотка від мінімальної заробітної плати, сплата якого здійснюється за рахунок видатків, передбачених в Державному бюджеті України на відповідний рік до Пенсійного фонду України (що дає право на зарахування до страхового стажу всього періоду такого догляду).
 
При зарахуванні до страхового стажу період догляду за інвалідом I групи та престарілим до управління Пенсійного фонду України надається довідка управління соціального захисту населення, яка підтверджує отримання щомісячної компенсаційної виплати за яку сплачені страхові внески.
 
За призначенням допомог необхідно звертатися до районного управління праці та соціального захисту населення.
 
[[Категорія:Опіка та піклування, визнання особи недієздатною, або обмежено дієздатною]]
[[Категорія: Особи з інвалідністю]]
[[Категорія: Особи з інвалідністю]]
[[Категорія:Діти]]

Поточна версія на 15:22, 8 березня 2023

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено режим воєнного стану.

Постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2022 № 560 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання соціальних послуг у разі введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях» урегульовано питання надання соціальних послуг особам, які опинились у складних життєвих обставинах, екстрено (кризово) в умовах воєнного стану.

Громадяни, які опинились у складних життєвих обставинах, під час воєнного стану зможуть отримати життєво необхідні соціальні послуги, в тому числі притулку або стаціонарного догляду, лише за заявою, а відповідні рішення уповноважені органи або надавачі послуг прийматимуть протягом 1 доби.

Під час воєнного або надзвичайного стану екстрено (кризово) можуть надаватися наступні соціальні послуги:

 • інформування, консультування, консультативний кризовий телефон,
 • надання притулку, нічний притулок, короткотермінове проживання,
 • екстрене (кризове) втручання,
 • представництво інтересів,
 • підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, бездомних осіб,
 • соціальний супровід сімей або осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах,
 • догляд вдома, догляд стаціонарний, денний догляд, денний догляд дітей з інвалідністю, паліативний догляд,
 • соціально-психологічна реабілітація,
 • натуральна допомога,
 • переклад жестовою мовою,
 • транспортні послуги.

При відсутності необхідних документів для їх отримання достатньо лише одного документа:

 • заяви від людини (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
 • заяви від законного представника (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);
 • повідомлення уповноваженої особи органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, які не мають законного представника).

Заяву про надання соціальних послуг можна подати до:

 • уповноваженого органу соцзахисту за місцем звернення, незалежно від задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи, що потребує соціальної послуги,
 • безпосередньо до надавача соціальних послуг.

Рішення про надання послуг екстрено (кризово) приймається уповноваженим органом або надавачем соціальних послуг невідкладно та протягом однієї доби забезпечується їх надання.

При цьому надавач соціальних послуг вживає заходів із відновлення паспорта або іншого документу, що підтверджує особу людини.

Після завершення воєнного стану особа, яка подала заяву, протягом місяця надає уповноваженому органу документи, необхідні для прийняття рішення про надання соціальних послуг, які не було подано раніше.

Для того, щоб під час війни розширити можливості для людей отримувати соціальні послуги, спрощено критерії діяльності надавачів соціальних послуг на час воєнного або надзвичайного стану. Зокрема, вони зможуть залучати до надання послуг працівників і волонтерів, які не мають документів, що підтверджують їхній фаховий рівень. Також не буде братися до уваги наявність або відсутність фінансової заборгованості. Натомість надавачі окремих соціальних послуг, які мають відповідати спеціальним критеріям, повинні підготувати та облаштувати укриття для отримувачів послуг та персоналу.

До кола суб’єктів, які можуть виявляти осіб у складних життєвих обставинах, включено волонтерів, адже здійснюючи волонтерську діяльність, роздаючи гуманітарну допомогу, волонтери можуть виявляти осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, які залишились вдома і потребують сторонньої допомоги.

Якщо у зв’язку з введенням в Україні або окремих її місцевостях надзвичайного або воєнного стану фізична особа, яка надає соціальні послуги, та особа, якій вона надає соціальні послуги з догляду, стали внутрішньо переміщеними особами, компенсація призначається і виплачується за новим місцем їх проживання/перебування.

Категорії осіб, які мають право на отримання соціальних послуг (постійного догляду)

Соціальні послуги – дії, спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, подолання таких обставин або мінімізацію їх негативних наслідків для осіб/сімей, які в них перебувають. Особі/сім’ї можуть надаватися одна або одночасно декілька соціальних послуг. Порядок організації надання соціальних послуг затверджується Кабінетом Міністрів України (Закон України "Про соціальні послуги" (далі - Закон).

Особа, яка потребує постійного догляду Соціальна виплата особі, яка здійснює догляд
1. Особа з інвалідністю з дитинства/дитина з інвалідністю до 18 років Надбавка на догляд (Закон України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю")
2. Особа з інвалідністю І групи/особа, яка досягла 80-річного віку Щомісячна компенсаційна виплата (постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 року № 233 "Деякі питання державної допомоги окремим категоріям громадян")
3. Особа з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду Щомісячна грошова допомога (постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 року № 1192 "Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею")
4. Громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги Компенсація фізичній особі, яка надає соціальну послугу (постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі")

Хто може бути надавачем соціальних послуг

Надавачі соціальних послуг - юридичні та фізичні особи, фізичні особи - підприємці, включені до розділу "Надавачі соціальних послуг" Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

Фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду відповідно до цього Закону без здійснення підприємницької діяльності, можуть надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг отримувачам соціальних послуг з числа членів своєї сім’ї, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права і обов’язки та є:

 1. особами з інвалідністю I групи;
 2. дітьми з інвалідністю;
 3. громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;
 4. невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;
 5. дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги. Перелік тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1161.

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги

Фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду відповідно до Закону без здійснення підприємницької діяльності, виплачується компенсація за догляд (абзац перший частини сьомої статті 13 Закону).

Розмір компенсації за догляд фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі, незалежно від кількості осіб, за якими здійснюється догляд, розраховується як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, встановленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за один квартал, який передує місяцю, що є попереднім до місяця звернення із заявою про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Середньомісячний сукупний дохід фізичної особи, яка надає соціальні послуги, визначається із застосуванням автоматизованого обміну даними між інформаційно-телекомунікаційними системами органів влади, підприємств, установ, організацій та обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу сім’ї цієї особи на кількість осіб, які входять до складу сім’ї, згідно з Методикою обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 17 травня 2022 року № 150.

Розмір компенсації за догляд фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду відповідно до Закону без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, визначається з розрахунку 70 відсотків мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі за одну годину догляду за однією особою, але не більше 360 годин на місяць. Компенсація за догляд фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, виплачується фізичним особам - надавачам соціальних послуг, які не перебувають у трудових відносинах, не є фізичними особами - підприємцями, не провадять незалежної професійної діяльності (наукової, літературної, артистичної, художньої, освітньої або викладацької, а також медичної, юридичної практики, у тому числі адвокатської, нотаріальної діяльності тощо), не перебувають на обліку як безробітні та відповідно до тристороннього договору про надання соціальних послуг з догляду, що укладається у письмовій формі між фізичною особою - надавачем соціальних послуг з догляду, отримувачем соціальних послуг з догляду або його законним представником та структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міської ради міст обласного значення, рад об’єднаних територіальних громад (далі - орган соціального захисту населення).

Однією з істотних умов такого договору є кількість годин надання соціальних послуг з догляду на місяць.

У разі введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях компенсація за догляд особам із числа внутрішньо переміщених осіб за новим місцем їх проживання/перебування разом із особами, за якими вони здійснюють догляд, призначається і виплачується в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Зарахування до страхового стажу

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 11 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, зокрема підлягають:

 • один із непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, один із прийомних батьків, батьків-вихователів, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, тяжко хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність,
 • непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою, яка досягла пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", та за висновком закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.

Див. також

Отримання правової консультації

Для отримання правової допомоги звертайтесь до системи надання безоплатної правової допомоги:

 • контакт-центр ‒ 0 800 213 103 (дзвінки у межах України безкоштовні);
 • бюро правової допомоги (розташування, номери телефонів та інформація про режим роботи на мапі)