Особливості внесення записів до трудової книжки мобілізованого: відмінності між версіями

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Немає опису редагування
Немає опису редагування
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08 Кодекс законів про працю України]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08 Кодекс законів про працю України]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2011-12 Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" від 20 грудня 1991 року № 2011-XII]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2011-12 Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2262-12 Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 9 квітня 1992 року № 2262-XII]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2262-12 Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3543-12 Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"від 21 жовтня 1993 року № 3543-XII]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3543-12 Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/433-19 Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду" від 14.05.2015  № 433-VIII]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/433-19 Закон України від 14.05.2015 № 433-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду"]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/393-92-п Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським, співробітникам Служби судової охорони та членам їх сімей"]  
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/393-92-п Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським, співробітникам Служби судової охорони та членам їх сімей"]  
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0110-93 Наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників»]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0110-93 Наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників»]


== Чи робиться запис у трудову книжку працівника про період служби в АТО чи збройних силах? ==
== Чи робиться запис у трудову книжку працівника про період служби в АТО чи збройних силах? ==
Всі записи до трудової книжки вносяться у відповідності до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0110-93#Text Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58 (далі - Інструкція)], які в подальшому слугують підтвердженням трудового та страхового стажу працівника, що дає право на призначення пенсії. Проте, чіткої відповіді на запитання щодо того, чи варто робити запис про мобілізацію у трудовій книжці, в Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників немає. <br>
Всі записи до трудової книжки вносяться у відповідності до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0110-93#Text Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58 (далі - Інструкція)], які в подальшому слугують підтвердженням трудового та страхового стажу працівника, що дає право на призначення пенсії. Проте, чіткої відповіді на запитання щодо того, чи варто робити запис про мобілізацію у трудовій книжці, в Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників немає.  


Відповідно до статті 8 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»] час військової служби в період мобілізації в особливий період зараховується до стажу роботи, що дає право на пенсію на пільгових умовах.<br />
Відповідно до статті 8 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»] час військової служби в період мобілізації в особливий період зараховується до стажу роботи, що дає право на пенсію на пільгових умовах.


Час проходження строкової військової служби, а також час проходження військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1932-12 Закону України «Про оборону України»], '''зараховуються до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.'''
Час проходження строкової військової служби, а також час проходження військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1932-12 Закону України «Про оборону України»], '''зараховуються до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.'''


== Порядок внесення у трудові книжки відомостей про проходження військової служби особам, які були призвані (прийняті) на військову службу ==
== Порядок внесення у трудові книжки відомостей про проходження військової служби особам, які були призвані (прийняті) на військову службу ==
Проходження будь-якого виду військової служби — це підстава для внесення запису до трудової книжки.<br />
Проходження будь-якого виду військової служби — це підстава для внесення запису до трудової книжки.


Статтею 119 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 Кодексу законів про працю України] встановлено гарантії для працівників на час виконання ними державних або громадських обов’язків.
Статтею 119 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 Кодексу законів про працю України] встановлено гарантії для працівників на час виконання ними державних або громадських обов’язків.
За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб – підприємців, у яких вони працювали на час призову.<br />
За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб – підприємців, у яких вони працювали на час призову.


З працівниками, які призиваються (приймаються) на військову службу не розриваються трудові відносини, а вони тимчасово увільняються від роботи на час проходження служби.<br />
З працівниками, які призиваються (приймаються) на військову службу не розриваються трудові відносини, а вони тимчасово увільняються від роботи на час проходження служби.


У табелі обліку робочого часу, затвердженому [https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0489202-08#Text наказом Держкомстату "Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці" від 05.12.2008  № 489], за дні відсутності працівника на робочому місці ставиться відмітка ІН (код 22), тобто "інший невідпрацьований час, передбачений законодавством (виконання державних і громадських обов'язків, допризовна підготовка, військові збори і т. ін.)".<br />
У табелі обліку робочого часу, затвердженому [https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0489202-08#Text наказом Держкомстату "Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці" від 05.12.2008  № 489], за дні відсутності працівника на робочому місці ставиться відмітка ІН (код 22), тобто "інший невідпрацьований час, передбачений законодавством (виконання державних і громадських обов'язків, допризовна підготовка, військові збори і т. ін.)".


Мобілізованим працівникам, які приступають до роботи після демобілізації, записи про проходження ними військової служби в трудову книжку не вносяться, адже за ними зберігалося місце роботи (посада) на час проходження військової служби у зв'язку з мобілізацією. Згідно з наказом керівника підприємства на цей період їх увільняли від виконання посадових обов'язків, але не звільняли з роботи. Трудові відносини з роботодавцем зберігалися. При цьому трудові книжки працівників під час проходження служби зберігаються на підприємстві, де він працював (оскільки його не звільнено).<br />
Мобілізованим працівникам, які приступають до роботи після демобілізації, записи про проходження ними військової служби в трудову книжку не вносяться, адже за ними зберігалося місце роботи (посада) на час проходження військової служби у зв'язку з мобілізацією. Згідно з наказом керівника підприємства на цей період їх увільняли від виконання посадових обов'язків, але не звільняли з роботи. Трудові відносини з роботодавцем зберігалися. При цьому трудові книжки працівників під час проходження служби зберігаються на підприємстві, де він працював (оскільки його не звільнено).


Запис про проходження військової служби із зазначенням дати призову (зарахування) і дати звільнення зі служби вноситься окремим рядком до трудових книжок за місцем роботи працівника. '''Цей запис вноситься до відомостей про роботу на підприємстві''', в порядку визначеному п. 2.19 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0110-93 Інструкції].<br />
Запис про проходження військової служби із зазначенням дати призову (зарахування) і дати звільнення зі служби вноситься окремим рядком до трудових книжок за місцем роботи працівника. '''Цей запис вноситься до відомостей про роботу на підприємстві''', в порядку визначеному п. 2.19 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0110-93 Інструкції].


Якщо військовослужбовець  до призову (мобілізації), прийняття на військову службу за контрактом не працював, але мав трудову книжку, то дані про його службу мають бути внесені до трудової книжки тим підприємством, куди він працевлаштувався на підставі військового квитка або довідки військових комісаріатів, військових частин і установ Міноборони.<br />
Якщо військовослужбовець  до призову (мобілізації), прийняття на військову службу за контрактом не працював, але мав трудову книжку, то дані про його службу мають бути внесені до трудової книжки тим підприємством, куди він працевлаштувався на підставі військового квитка або довідки військових комісаріатів, військових частин і установ Міноборони.


Якщо військовослужбовець до призову (мобілізації), прийняття на військову службу за контрактом не працював і не мав трудової книжки, йому мають завести трудову книжку на підприємстві, куди він вперше працевлаштується.<br />
Якщо військовослужбовець до призову (мобілізації), прийняття на військову службу за контрактом не працював і не мав трудової книжки, йому мають завести трудову книжку на підприємстві, куди він вперше працевлаштується.


'''Увага!''' Запис про службу в АТО у трудовій книжці окремо вносити не потрібно. Достатньо запису про службу в складі Збройних Сил України. Про те, що служба збіглась у часі з проведенням антитерористичної операції, свідчитиме час служби, вказаний у трудовій книжці. Такий запис вносять окремим рядком із зазначенням дати призову (зарахування) і дати звільнення зі служби (пп. а п. 2.19 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0110-93 Інструкції]). Зазначати вид військової служби не вимагається. Отже, запис про проходження строкової військової служби вносять так само, як і запис про військову службу за контрактом або призовом осіб офіцерського складу чи під час мобілізації. Про вид служби свідчитиме тільки її строк, який можна обчислити на підставі запису в трудовій книжці.
'''Увага!''' Запис про службу в АТО у трудовій книжці окремо вносити не потрібно. Достатньо запису про службу в складі Збройних Сил України. Про те, що служба збіглась у часі з проведенням антитерористичної операції, свідчитиме час служби, вказаний у трудовій книжці. Такий запис вносять окремим рядком із зазначенням дати призову (зарахування) і дати звільнення зі служби (пп. а п. 2.19 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0110-93 Інструкції]). Зазначати вид військової служби не вимагається. Отже, запис про проходження строкової військової служби вносять так само, як і запис про військову службу за контрактом або призовом осіб офіцерського складу чи під час мобілізації. Про вид служби свідчитиме тільки її строк, який можна обчислити на підставі запису в трудовій книжці.
Рядок 42: Рядок 42:


== Зарахування служби до стажу роботи ==
== Зарахування служби до стажу роботи ==
Час перебування на військовій службі зараховується до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу держслужби мобілізованих працівників (абз. 2 частини першої ст. 8 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2011-12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"]).<br />
Час перебування на військовій службі зараховується до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу держслужби мобілізованих працівників (абз. 2 частини першої ст. 8 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2011-12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"]).


Для військовослужбовців передбачено особливий порядок обліку стажу. Для них час проходження військової служби в особливий період зараховується до вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу держслужби на пільгових умовах у порядку, який визначає Кабінет Міністрів України. Тому до вислуги років для призначення пенсій зараховується на пільгових умовах '''1 місяць служби за 3 місяці''' часу проходження служби, протягом якого військовослужбовець брав участь в АТО (пп. "а" п. 3 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/393-92-п постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393]).<br />
Для військовослужбовців передбачено особливий порядок обліку стажу. Для них час проходження військової служби в особливий період зараховується до вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу держслужби на пільгових умовах у порядку, який визначає Кабінет Міністрів України. Тому до вислуги років для призначення пенсій зараховується на пільгових умовах '''1 місяць служби за 3 місяці''' часу проходження служби, протягом якого військовослужбовець брав участь в АТО (пп. "а" п. 3 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/393-92-п постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393]).


Якщо керівники підприємств, установ, організацій звільняють з роботи громадянина, що призваний (прийнятий) на військову службу, або відмовляють йому у виплаті заробітної плати, рекомендовано також звернутися до  Державної служби України з питань праці у відповідній області із заявою про порушення права та інтересів.<br />
Якщо керівники підприємств, установ, організацій звільняють з роботи громадянина, що призваний (прийнятий) на військову службу, або відмовляють йому у виплаті заробітної плати, рекомендовано також звернутися до  Державної служби України з питань праці у відповідній області із заявою про порушення права та інтересів.


Крім того, у встановленому законом порядку можливо звернутися до суду з відповідним позовом.
Крім того, у встановленому законом порядку можливо звернутися до суду з відповідним позовом.

Версія за 14:03, 19 лютого 2021

Нормативна база

Чи робиться запис у трудову книжку працівника про період служби в АТО чи збройних силах?

Всі записи до трудової книжки вносяться у відповідності до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58 (далі - Інструкція), які в подальшому слугують підтвердженням трудового та страхового стажу працівника, що дає право на призначення пенсії. Проте, чіткої відповіді на запитання щодо того, чи варто робити запис про мобілізацію у трудовій книжці, в Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників немає.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» час військової служби в період мобілізації в особливий період зараховується до стажу роботи, що дає право на пенсію на пільгових умовах.

Час проходження строкової військової служби, а також час проходження військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України «Про оборону України», зараховуються до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.

Порядок внесення у трудові книжки відомостей про проходження військової служби особам, які були призвані (прийняті) на військову службу

Проходження будь-якого виду військової служби — це підстава для внесення запису до трудової книжки.

Статтею 119 Кодексу законів про працю України встановлено гарантії для працівників на час виконання ними державних або громадських обов’язків. За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб – підприємців, у яких вони працювали на час призову.

З працівниками, які призиваються (приймаються) на військову службу не розриваються трудові відносини, а вони тимчасово увільняються від роботи на час проходження служби.

У табелі обліку робочого часу, затвердженому наказом Держкомстату "Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці" від 05.12.2008 № 489, за дні відсутності працівника на робочому місці ставиться відмітка ІН (код 22), тобто "інший невідпрацьований час, передбачений законодавством (виконання державних і громадських обов'язків, допризовна підготовка, військові збори і т. ін.)".

Мобілізованим працівникам, які приступають до роботи після демобілізації, записи про проходження ними військової служби в трудову книжку не вносяться, адже за ними зберігалося місце роботи (посада) на час проходження військової служби у зв'язку з мобілізацією. Згідно з наказом керівника підприємства на цей період їх увільняли від виконання посадових обов'язків, але не звільняли з роботи. Трудові відносини з роботодавцем зберігалися. При цьому трудові книжки працівників під час проходження служби зберігаються на підприємстві, де він працював (оскільки його не звільнено).

Запис про проходження військової служби із зазначенням дати призову (зарахування) і дати звільнення зі служби вноситься окремим рядком до трудових книжок за місцем роботи працівника. Цей запис вноситься до відомостей про роботу на підприємстві, в порядку визначеному п. 2.19 Інструкції.

Якщо військовослужбовець до призову (мобілізації), прийняття на військову службу за контрактом не працював, але мав трудову книжку, то дані про його службу мають бути внесені до трудової книжки тим підприємством, куди він працевлаштувався на підставі військового квитка або довідки військових комісаріатів, військових частин і установ Міноборони.

Якщо військовослужбовець до призову (мобілізації), прийняття на військову службу за контрактом не працював і не мав трудової книжки, йому мають завести трудову книжку на підприємстві, куди він вперше працевлаштується.

Увага! Запис про службу в АТО у трудовій книжці окремо вносити не потрібно. Достатньо запису про службу в складі Збройних Сил України. Про те, що служба збіглась у часі з проведенням антитерористичної операції, свідчитиме час служби, вказаний у трудовій книжці. Такий запис вносять окремим рядком із зазначенням дати призову (зарахування) і дати звільнення зі служби (пп. а п. 2.19 Інструкції). Зазначати вид військової служби не вимагається. Отже, запис про проходження строкової військової служби вносять так само, як і запис про військову службу за контрактом або призовом осіб офіцерського складу чи під час мобілізації. Про вид служби свідчитиме тільки її строк, який можна обчислити на підставі запису в трудовій книжці.

Документи, які підтверджують проходження військової служби

У разі відсутності трудової книжки або відповідного запису в ній про проходження військової служби для призначення пенсій особі підтвердженням перебування на військовій службі є:

  • військові квитки;
  • довідки військових комісаріатів, військових частин і установ Міноборони;
  • довідки архівних і військово-лікувальних установ.

Зарахування служби до стажу роботи

Час перебування на військовій службі зараховується до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу держслужби мобілізованих працівників (абз. 2 частини першої ст. 8 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей").

Для військовослужбовців передбачено особливий порядок обліку стажу. Для них час проходження військової служби в особливий період зараховується до вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу держслужби на пільгових умовах у порядку, який визначає Кабінет Міністрів України. Тому до вислуги років для призначення пенсій зараховується на пільгових умовах 1 місяць служби за 3 місяці часу проходження служби, протягом якого військовослужбовець брав участь в АТО (пп. "а" п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393).

Якщо керівники підприємств, установ, організацій звільняють з роботи громадянина, що призваний (прийнятий) на військову службу, або відмовляють йому у виплаті заробітної плати, рекомендовано також звернутися до Державної служби України з питань праці у відповідній області із заявою про порушення права та інтересів.

Крім того, у встановленому законом порядку можливо звернутися до суду з відповідним позовом.