Оскарження рішення про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Конвенція про статус біженців
Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 07.09.2011 № 649 «Про затвердження Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту»

Способи оскарження рішень

Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» встановлює два способи оскарження негативних рішень:

  • оскарження до центрального органу виконавчої влади що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту;
  • оскарження в судовому порядку.

Оскарження рішення до центрального органу виконавчої влади що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту

Можуть оскаржуватися рішення:

  1. про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
  2. про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Строк оскарження таких рішень - п'ять робочих днів з дня отримання повідомлення про відмову.

Оскаржуються такі рішення також до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.

Згідно ст. 16 Закону України «Про звернення громадян» - скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі. Вважаємо, що дане положення підлягає застосуванню, по аналогії закону, у випадку оскарження рішень органів ДМС, наприклад рішення посадових осіб управління ДМС у області можна оскаржити до начальника такого управління, або у саму Державну міграційну службу України.

Оскарження рішення в судовому порядку

В судовому порядку можуть бути оскаржені всі види негативних рішень органів Державної міграційної служби України.

Справи щодо оскарження рішень органів ДМС підсудні окружним адміністративним судам відповідно до п.1 ч.1 ст.19 Кодексу адміністративного судочинства.

Термін дії довідки про звернення за захистом в Україні

Особі, яка вирішила скористатися одним із способів оскарження негативних для неї рішень слід пам’ятати, що при оскарженні рішень органів чи посадових осіб ДМС до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту чи оскарженні рішень суб’єктів владних повноважень їй обов’язково продовжується термін дії довідки про звернення за захистом в Україні на строк поки не буде прийнято остаточне рішення за результатами оскарження.‎‎