Відмінності між версіями «Одноразова грошова допомога учасникам АТО»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Створена сторінка: == Що таке одноразова грошова допомога == '''Одноразова грошова допомога''' - це гарантован...)
 
Рядок 1: Рядок 1:
== Що таке одноразова грошова допомога ==
'''Одноразова грошова допомога''' - це гарантована Державою виплата у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців.


== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2011-12 Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/975-2013-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 975 "Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві"]


Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (із змінами), у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 975 «Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві».
== Поняття одноразової грошової допомоги ==
 
'''Одноразова грошова допомога''' - це гарантована державою виплата у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців.
== Право на отримання відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» ==
'''У разі загибелі (смерті) військовослужбовця''' - члени сім'ї, батьки та 
утриманці загиблого (померлого). Одноразова допомога призначається і виплачується у розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законодавством для працездатних осіб на дату загибелі (смерті), рівними частками членам сім'ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого).  


== Необхідні документи ==  
== Хто має право на отримання допомоги ==
* Військовослужбовець, ''інвалідність якого настала внаслідок поранення'' (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок визначених законодавством причин; <br />
*  військовослужбовець, інвалідність якого ''настала в період проходження військової служби або внаслідок захворювання'', пов'язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби; <br />
*  військовозобов'язаний або резервіст, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного військовозобов'язаному чи резервісту під час виконання обов'язків військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження таких зборів, служби у військовому резерві;<br />
*  члени сім'ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) ''у разі загибелі (смерті) військовослужбовця''.


==== Для отримання одноразової грошової допомоги членами сім'ї, батьками та утриманцями загиблого (померлого), яким призначається та виплачується одноразова грошова допомога, необхідні такі документи: ====
== Куди звернутися ==
* заява кожної повнолітньої особи, яка має право на отримання допомоги, а в разі наявності неповнолітніх дітей - іншого з батьків про виплату одноразової грошової допомоги (стандартний бланк є у військкоматі або військовій частині);
Призначення і виплата одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, військовозобов’язаним та резервістам, яких призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, здійснюється ''Міністерством оборони України, іншими центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями та правоохоронними органами, та іншими органами державної влади, військовими формуваннями та правоохоронними органами''.
* копія свідоцтва про смерть військовослужбовця (оригінал видають органи РАГС за місцем проживання);
* витяг із наказу про виключення загиблого (померлого) військовослужбовця зі списків особового складу військової частини (надає військова частина);
* копії документів, що свідчать про причини та обставини загибелі (смерті) військовослужбовця (військова частина);
* для виплати одноразової допомоги сім'ям, загиблих під час проведення антитерористичної операції - копія лікарського свідоцтва про смерть (видається сім'ї) та повідомлення військової частини про смерть військовослужбовця (надсилається військовою частиною у військовий комісаріат за місцем проживання сім'ї);
* копія довідки органу реєстрації або відповідного житлово-експлуатаційного підприємства, організації чи органу місцевого самоврядування про склад сім'ї військовослужбовця (ЖЕК, або КЕЧ);
* витяг із послужного списку особової справи про склад сім'ї військовослужбовця (видає військова частина);
* копія свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);
* копія свідоцтва про народження дитини - для виплати одноразової грошової допомоги дитині;
* копія свідоцтва про народження військовослужбовця - для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);
* копії сторінок паспортів повнолітніх членів сім'ї з даними про прізвище, ім'я та по батькові і місце реєстрації;
* копія ідентифікаційного коду кожного члена сім'ї.
У разі відмови якоїсь з осіб від отримання одноразової грошової допомоги її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання. Заява про відмову від отримання одноразової грошової допомоги повинна бути нотаріально посвідчена в установленому законодавством порядку.
Всі копії завіряються у військовому комісаріаті (військовій частині), який приймає документи для виплати одноразової допомоги.


===== У разі встановлення інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час виконання обов'язків військової служби (в період проходження військової служби) або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби (в період проходження ним військової служби), чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок зазначених причин - військовослужбовці, особи, звільнені з військової служби =====
== Момент виникнення права на допомогу ==
<u>Днем виникнення права</u> на отримання одноразової грошової допомоги є:
# у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста - дата смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть;<br />
# у разі встановлення інвалідності або ступеня втрати працездатності без встановлення інвалідності - дата, що зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії.


===== У разі встановлення військовослужбовцю, особі звільненій з військової служби інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової служби одноразова допомога призначається і виплачується у розмірі: =====
== Перелік необхідних документів ==  
* за 1 групу - 250-кратний прожитковий мінімум, встановлений законодавством для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;  
''Для військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста:''
* за 2 групу - 200-кратний прожитковий мінімум, встановлений законодавством для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;
* заява та додані до неї копії:
* за 3 групу - 150-кратний прожитковий мінімум, встановлений законодавством для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;
*# постанови відповідної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв'язку поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання;
*# документа, що свідчить про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), зокрема про те, що воно не пов'язане із вчиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження;
*# сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові і місце реєстрації;
*# реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);
* довідку медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності або відсотка втрати працездатності із зазначенням причинного зв'язку інвалідності чи втрати працездатності.<br />


===== У разі встановлення військовослужбовцю, особі звільненій з військової служби інвалідності, що настала в період проходження військової служби, або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби: =====
''Для членів сім'ї, батьків та утриманців загиблого (померлого)'', яким призначається та виплачується одноразова грошова допомога:<br />
* за 1 групу - 120-кратний прожитковий мінімум, встановлений законодавством для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;
* <u>заява кожної повнолітньої особи</u>, яка має право на отримання допомоги, а в разі наявності неповнолітніх дітей - іншого з батьків про виплату одноразової грошової допомоги (стандартний бланк є у військкоматі або військовій частині), та додані до неї копії:
* за 2 групу - 90-кратний прожитковий мінімум, встановлений законодавством для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;  
*# свідоцтва про смерть військовослужбовця;
* за 3 групу - 70-кратний прожитковий мінімум, встановлений законодавством для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;
*# свідоцтва про народження військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста (для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);
*# свідоцтва про шлюб (для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);
*# довідки органу реєстрації або відповідного житлово-експлуатаційного підприємства, організації чи органу місцевого самоврядування про склад сім'ї військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста;
*# сторінок паспортів повнолітніх членів сім'ї з даними про прізвище, ім'я та по батькові і місце реєстрації;
*# свідоцтва про народження дитини (для виплати одноразової грошової допомоги дитині);
*# реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);
*# рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті, сільської, селищної ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста);
*# рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого) (надають особи, які не були членами сім'ї загиблого (померлого), але перебували на його утриманні);
* витяг з наказу про виключення загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста із списків особового складу військової частини (підрозділу, органу);
* витяг з особової справи про склад сім'ї військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста, призваного на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві.<br />


===== У разі отримання поранення (контузії, травми або каліцтва) під час виконання обов'язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності – військовослужбовці.
У разі відмови однієї з осіб від отримання одноразової грошової допомоги, її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання. <br />
Одноразова допомога виплачується залежно від ступеня втрати працездатності який встановлюється медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК), у розмірі, що визначається у відсотках від 70-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законодавством для працездатних осіб на дату встановлення ступеня втрати працездатності. =====
Заява про відмову від отримання одноразової грошової допомоги повинна бути ''нотаріально посвідчена'' в установленому законодавством порядку.
Всі копії завіряються у військовому комісаріаті (військовій частині), який приймає документи для виплати одноразової допомоги.


== Необхідні документи для військовослужбовців, яким призначається та виплачується одноразова грошова допомога у разі настання інвалідності чи втрати працездатності без встановлення йому інвалідності: ==
== Розміри одноразової грошової допомоги ==
 
Одноразова грошова допомога призначається і виплачується у '''розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму''', встановленого законом для працездатних осіб на дату загибелі (смерті), рівними частками членам сім'ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста.
* заява про виплату одноразової грошової допомоги (стандартний бланк є у військкоматі або військовій частині);
{| class="wikitable"
* копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення відсотка та причинного зв'язку втрати працездатності, або встановленої інвалідності (видається комісіями МСЕК Міністерства охорони здоров'я);
|-
* копія довідки ВЛК, свідоцтва про хворобу (видається медичними установами, де проводилось лікування);
!rowspan=2 | № !! rowspan=2 | Особа, яка має право на допомогу у випадку встановлення інвалідності !! colspan=3 | Розмір допомоги на дату встановлення інвалідності
* копія довідки командира військової частини про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), видається у військовій частині;
|-
* витяг із наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу частини;
| I група || II група || III група
* копії сторінок паспорта отримувача одноразової допомоги з даними про прізвище, ім'я та по батькові і місце реєстрації;
|-
* копія ідентифікаційного коду отримувача.
|1. || військовослужбовець, інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби ||  250-кратний прожитковий мінімум|| 200-кратний прожитковий мінімум || 150-кратний прожитковий мінімум
Всі копії завіряються у військовому комісаріаті (військовій частині), який приймає документи для виплати одноразової допомоги.
|-
| 2. ||  військовослужбовець, інвалідність якого настала в період проходження військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження служби|| 120-кратний прожитковий мінімум||90-кратний прожитковий мінімум || 70-кратний прожитковий мінімум
|-
|3. || військовозобов'язаний або резервіст, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного військовозобов'язаному чи резервісту під час виконання обов'язків військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження таких зборів, служби у військовому резерві|| 120-кратний прожитковий мінімум || 90-кратний прожитковий мінімум || 70-кратний прожитковий мінімум
|-
! № !! Особа, яка має право на допомогу без встановлення інвалідності !! colspan=3 |Розмір допомоги у відсотках на дату встановлення ступеня втрати працездатності
|-
|1.|| військовослужбовець, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання обов'язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності || colspan=3 | 70-кратного прожиткового мінімуму
|-
|2.|| військовослужбовець строкової військової служби, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) у період проходження ним строкової військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності || colspan=3 | 50-кратного прожиткового мінімуму
|-
|3.|| військовозобов'язаний або резервіст, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання обов'язків військової служби або служби у військовому резерві, що призвело до часткової втрати працездатності || colspan=3 | 50-кратного прожиткового мінімуму
|}


== Виплата одноразової допомоги не здійснюється: ==
== Виплата одноразової допомоги не здійснюється: ==
===== Якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво), інвалідність або часткова втрата працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста є наслідком: =====
Якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво), інвалідність або часткова втрата працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста є наслідком:<br />
* вчинення ним злочину або адміністративного правопорушення;
* вчинення ним злочину або адміністративного правопорушення;
* вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння;
* вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння;
* навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров'ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, встановленого судом);
* навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров'ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, встановленого судом);
* подання особою завідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової допомоги.
* подання особою завідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової допомоги.
 
== Порядок призначення та виплати допомоги: ==
[[Категорія: Законодавство у сфері соціального захисту]] [[Категорія: Військова служба]] [[Категорія: Одноразова грошова допомога]] [[Категорія: Ветерани війни та учасники АТО]] [[Категорія: Міністерства]]
* особи, які мають право на одноразову допомогу, звертаються з документами, зазначеними у наведеному нижче Переліку в обласний військовий комісаріат (військовослужбовці - у військову частину);
* комплект документів перевіряється та надсилається за належністю у Департамент фінансів Міністерства оборони України для розгляду їх Комісією Міністерства оборони України з розгляду питань, пов'язаних із призначенням і виплатою одноразової допомоги;
* перевірені фахівцями документи розглядаються Комісією та подаються Міністру оборони України для прийняття рішення про призначення одноразової допомоги;
* після прийняття рішення Міністром оборони України кошти надсилаються в обласний військовий комісаріат (військову частину), до якого були подані документи, для виплати одно* разової допомоги отримувачам.
Виплата одноразової допомоги провадиться в порядку черговості відповідно до дати подання документів після отримання Міністерством оборони коштів, передбачених на зазначені цілі.

Версія за 14:40, 16 лютого 2017

Нормативна база

Поняття одноразової грошової допомоги

Одноразова грошова допомога - це гарантована державою виплата у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців.

Хто має право на отримання допомоги

 • Військовослужбовець, інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок визначених законодавством причин;
 • військовослужбовець, інвалідність якого настала в період проходження військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби;
 • військовозобов'язаний або резервіст, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного військовозобов'язаному чи резервісту під час виконання обов'язків військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження таких зборів, служби у військовому резерві;
 • члени сім'ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) у разі загибелі (смерті) військовослужбовця.

Куди звернутися

Призначення і виплата одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, військовозобов’язаним та резервістам, яких призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, здійснюється Міністерством оборони України, іншими центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями та правоохоронними органами, та іншими органами державної влади, військовими формуваннями та правоохоронними органами.

Момент виникнення права на допомогу

Днем виникнення права на отримання одноразової грошової допомоги є:

 1. у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста - дата смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть;
 2. у разі встановлення інвалідності або ступеня втрати працездатності без встановлення інвалідності - дата, що зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії.

Перелік необхідних документів

Для військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста:

 • заява та додані до неї копії:
  1. постанови відповідної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв'язку поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання;
  2. документа, що свідчить про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), зокрема про те, що воно не пов'язане із вчиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження;
  3. сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові і місце реєстрації;
  4. реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);
 • довідку медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності або відсотка втрати працездатності із зазначенням причинного зв'язку інвалідності чи втрати працездатності.

Для членів сім'ї, батьків та утриманців загиблого (померлого), яким призначається та виплачується одноразова грошова допомога:

 • заява кожної повнолітньої особи, яка має право на отримання допомоги, а в разі наявності неповнолітніх дітей - іншого з батьків про виплату одноразової грошової допомоги (стандартний бланк є у військкоматі або військовій частині), та додані до неї копії:
  1. свідоцтва про смерть військовослужбовця;
  2. свідоцтва про народження військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста (для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);
  3. свідоцтва про шлюб (для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);
  4. довідки органу реєстрації або відповідного житлово-експлуатаційного підприємства, організації чи органу місцевого самоврядування про склад сім'ї військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста;
  5. сторінок паспортів повнолітніх членів сім'ї з даними про прізвище, ім'я та по батькові і місце реєстрації;
  6. свідоцтва про народження дитини (для виплати одноразової грошової допомоги дитині);
  7. реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);
  8. рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті, сільської, селищної ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста);
  9. рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого) (надають особи, які не були членами сім'ї загиблого (померлого), але перебували на його утриманні);
 • витяг з наказу про виключення загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста із списків особового складу військової частини (підрозділу, органу);
 • витяг з особової справи про склад сім'ї військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста, призваного на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві.

У разі відмови однієї з осіб від отримання одноразової грошової допомоги, її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання.
Заява про відмову від отримання одноразової грошової допомоги повинна бути нотаріально посвідчена в установленому законодавством порядку. Всі копії завіряються у військовому комісаріаті (військовій частині), який приймає документи для виплати одноразової допомоги.

Розміри одноразової грошової допомоги

Одноразова грошова допомога призначається і виплачується у розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату загибелі (смерті), рівними частками членам сім'ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста.

Особа, яка має право на допомогу у випадку встановлення інвалідності Розмір допомоги на дату встановлення інвалідності
I група II група III група
1. військовослужбовець, інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби 250-кратний прожитковий мінімум 200-кратний прожитковий мінімум 150-кратний прожитковий мінімум
2. військовослужбовець, інвалідність якого настала в період проходження військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження служби 120-кратний прожитковий мінімум 90-кратний прожитковий мінімум 70-кратний прожитковий мінімум
3. військовозобов'язаний або резервіст, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного військовозобов'язаному чи резервісту під час виконання обов'язків військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження таких зборів, служби у військовому резерві 120-кратний прожитковий мінімум 90-кратний прожитковий мінімум 70-кратний прожитковий мінімум
Особа, яка має право на допомогу без встановлення інвалідності Розмір допомоги у відсотках на дату встановлення ступеня втрати працездатності
1. військовослужбовець, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання обов'язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності 70-кратного прожиткового мінімуму
2. військовослужбовець строкової військової служби, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) у період проходження ним строкової військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності 50-кратного прожиткового мінімуму
3. військовозобов'язаний або резервіст, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання обов'язків військової служби або служби у військовому резерві, що призвело до часткової втрати працездатності 50-кратного прожиткового мінімуму

Виплата одноразової допомоги не здійснюється:

Якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво), інвалідність або часткова втрата працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста є наслідком:

 • вчинення ним злочину або адміністративного правопорушення;
 • вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння;
 • навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров'ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, встановленого судом);
 • подання особою завідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової допомоги.