Відмінності між версіями «Одноразова грошова допомога учасникам АТО»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Створена сторінка: == Що таке одноразова грошова допомога == '''Одноразова грошова допомога''' - це гарантован...)
 
 
(Не показані 12 проміжних версій 3 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:


== Що таке одноразова грошова допомога ==
== Нормативна база ==
'''Одноразова грошова допомога''' - це гарантована Державою виплата у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців.
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n922 Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2011-12 Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/975-2013-%D0%BF Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року № 975 (далі - Порядок)]


== Нормативна база ==
== Поняття одноразової грошової допомоги ==
'''Одноразова грошова допомога''' - це гарантована державою виплата у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві (частина перша статті 16 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2011-12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"]).
 
== Хто має право на отримання допомоги ==
* Військовослужбовець (крім військовослужбовця строкової служби), ''інвалідність якого настала внаслідок поранення'' (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок визначених законодавством причин. 
* Військовослужбовець (крім військовослужбовця строкової служби), інвалідність якого ''настала в період проходження військової служби або внаслідок захворювання'', пов'язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби.
* Військовослужбовець строкової служби, військовозобов'язаний або резервіст, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного військовослужбовцю строкової служби, військовозобов'язаному чи резервісту під час виконання обов'язків військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі служби, закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження таких зборів, служби у військовому резерві.
* Члени сім'ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) ''у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста''.


Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (із змінами), у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 975 «Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві».
== Куди звернутися ==
Призначення і виплата одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, військовозобов'язаним та резервістам, яких призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, здійснюється ''Міністерством оборони України, іншими центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями та правоохоронними органами, та іншими органами державної влади, військовими формуваннями та правоохоронними органами, в яких передбачено проходження військової служби військовослужбовцями, навчальних (або перевірочних) та спеціальних зборів - військовозобов'язаними, проходження служби у військовому резерві - резервістами'' (пункт 12 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/975-2013-%D0%BF/ed20190424#Text Порядку]).


== Право на отримання відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» ==
Військовослужбовець, військовозобов’язаний та резервіст, якому виплачується одноразова грошова допомога у разі настання інвалідності чи втрати працездатності без встановлення йому інвалідності, подає заяву ''уповноваженим структурним підрозділам державних органів, на які покладаються функції щодо підготовки необхідних для призначення пенсії документів,'' а члени сім'ї, батьки та утриманці загиблого (померлого), яким призначається та виплачується одноразова грошова допомога, також можуть подати відповідні документи ''за місцем проходження служби (зборів) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста''.
'''У разі загибелі (смерті) військовослужбовця''' - члени сім'ї, батьки та
утриманці загиблого (померлого). Одноразова допомога призначається і виплачується у розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законодавством для працездатних осіб на дату загибелі (смерті), рівними частками членам сім'ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого).  


== Необхідні документи ==  
== Момент виникнення права на допомогу ==
<u>Днем виникнення права</u> на отримання одноразової грошової допомоги є:
* у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста - дата смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть;
* у разі встановлення інвалідності - дата, зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії, а у разі повторного огляду та зміни групи інвалідності - дата, зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії про первинне встановлення інвалідності;
* у разі встановлення ступеня втрати працездатності без установлення інвалідності - дата, зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії (пункт 3 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/975-2013-%D0%BF/ed20190424#Text Порядку]).


==== Для отримання одноразової грошової допомоги членами сім'ї, батьками та утриманцями загиблого (померлого), яким призначається та виплачується одноразова грошова допомога, необхідні такі документи: ====
== Перелік необхідних документів ==  
* заява кожної повнолітньої особи, яка має право на отримання допомоги, а в разі наявності неповнолітніх дітей - іншого з батьків про виплату одноразової грошової допомоги (стандартний бланк є у військкоматі або військовій частині);
''Для військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста, якому виплачується одноразова грошова допомога у разі настання інвалідності чи втрати працездатності без встановлення йому інвалідності'' - '''заява''' та додані до неї копії:
* копія свідоцтва про смерть військовослужбовця (оригінал видають органи РАГС за місцем проживання);  
* довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією про встановлення групи інвалідності або відсотка втрати працездатності із зазначенням причинного зв'язку інвалідності чи втрати працездатності ''(завірена копія)'';
* витяг із наказу про виключення загиблого (померлого) військовослужбовця зі списків особового складу військової частини (надає військова частина);  
* постанови відповідної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв'язку поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання;
* копії документів, що свідчать про причини та обставини загибелі (смерті) військовослужбовця (військова частина);
* документа, що свідчить про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), зокрема про те, що воно не пов'язане із вчиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження;
* для виплати одноразової допомоги сім'ям, загиблих під час проведення антитерористичної операції - копія лікарського свідоцтва про смерть (видається сім'ї) та повідомлення військової частини про смерть військовослужбовця (надсилається військовою частиною у військовий комісаріат за місцем проживання сім'ї);
* документів (відповідних сторінок за наявності), що посвідчують особу ([[Порядок оформлення та видачі паспорта громадянина України|паспорт громадянина України]], [[тимчасове посвідчення громадянина України]], [[Оформлення посвідки на постійне проживання на території України|посвідка на постійне проживання]], [[Оформлення посвідки на тимчасове проживання на території України|посвідка на тимчасове проживання]], [[Отримання статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту|посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту]]) членів сім’ї, з даними про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) особи, до яких внесено відомості про реєстрацію місця проживання, та довідку про реєстрацію місця проживання (у разі коли відомості про реєстрацію місця проживання до таких документів не внесені);
* копія довідки органу реєстрації або відповідного житлово-експлуатаційного підприємства, організації чи органу місцевого самоврядування про склад сім'ї військовослужбовця (ЖЕК, або КЕЧ);  
* реєстраційного номера облікової картки платника податків ''(за наявності);''
* витяг із послужного списку особової справи про склад сім'ї військовослужбовця (видає військова частина);
*рішення суду, яке набрало законної сили, з питань призначення та виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовець, військовозобов’язаний та резервіст, або особа, звільнена з військової служби, якому (якій) виплачується одноразова грошова допомога у разі настання інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності ''(за наявності)''.
* копія свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);
* копія свідоцтва про народження дитини - для виплати одноразової грошової допомоги дитині;
* копія свідоцтва про народження військовослужбовця - для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);
* копії сторінок паспортів повнолітніх членів сім'ї з даними про прізвище, ім'я та по батькові і місце реєстрації;  
* копія ідентифікаційного коду кожного члена сім'ї.
У разі відмови якоїсь з осіб від отримання одноразової грошової допомоги її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання. Заява про відмову від отримання одноразової грошової допомоги повинна бути нотаріально посвідчена в установленому законодавством порядку.
Всі копії завіряються у військовому комісаріаті (військовій частині), який приймає документи для виплати одноразової допомоги.


===== У разі встановлення інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час виконання обов'язків військової служби (в період проходження військової служби) або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби (в період проходження ним військової служби), чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок зазначених причин - військовослужбовці, особи, звільнені з військової служби =====
''Для членів сім'ї, батьків та утриманців загиблого (померлого)'', яким призначається та виплачується одноразова грошова допомога - '''заява''' кожної повнолітньої особи, яка має право на отримання допомоги, а в разі наявності малолітніх та/або неповнолітніх дітей - іншого з батьків про виплату одноразової грошової допомоги (стандартний бланк є у військкоматі або військовій частині), та додані до неї копії:
* свідоцтва про смерть військовослужбовця;
* свідоцтва про народження військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста (для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);
* свідоцтва про шлюб (для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);
* документів (відповідних сторінок за наявності), що посвідчують особу ([[Порядок оформлення та видачі паспорта громадянина України|паспорт громадянина України]], [[тимчасове посвідчення громадянина України]], [[Оформлення посвідки на постійне проживання на території України|посвідка на постійне проживання]], [[Оформлення посвідки на тимчасове проживання на території України|посвідка на тимчасове проживання]], [[Отримання статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту|посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту]]) членів сім’ї, з даними про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) особи, до яких внесено відомості про реєстрацію місця проживання, та довідку про реєстрацію місця проживання (у разі коли відомості про реєстрацію місця проживання до таких документів не внесені);
* свідоцтва про народження дитини (для виплати одноразової грошової допомоги дитині);
* реєстраційного номера облікової картки платника податків ''(за наявності)'';
* рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті, сільської, селищної ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста);
* рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого) (надають особи, які не були членами сім'ї загиблого (померлого), але перебували на його утриманні);
*постанови відповідної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв’язку смерті (контузії, травми або каліцтва), захворювання.
* витягу з наказу про виключення загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста із списків особового складу військової частини (підрозділу, органу);
* витягу з особової справи про склад сім'ї військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста, призваного на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві;
* документа, що свідчить про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), зокрема про те, що воно не пов’язане із вчиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження;
*рішення суду, яке набрало законної сили, з питань призначення та виплати одноразової грошової допомоги члени сім’ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) ''(за наявності)''.


===== У разі встановлення військовослужбовцю, особі звільненій з військової служби інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової служби одноразова допомога призначається і виплачується у розмірі: =====
У разі відмови однієї з осіб від отримання одноразової грошової допомоги, її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання.
* за 1 групу - 250-кратний прожитковий мінімум, встановлений законодавством для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;
* за 2 групу - 200-кратний прожитковий мінімум, встановлений законодавством для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;
* за 3 групу - 150-кратний прожитковий мінімум, встановлений законодавством для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;


===== У разі встановлення військовослужбовцю, особі звільненій з військової служби інвалідності, що настала в період проходження військової служби, або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби: =====
Заява про відмову від отримання одноразової грошової допомоги повинна бути ''нотаріально посвідчена'' в установленому законодавством порядку (абзац п'ятий пункту 5 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/975-2013-%D0%BF/ed20190424#Text Порядку]).
* за 1 групу - 120-кратний прожитковий мінімум, встановлений законодавством для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;
* за 2 групу - 90-кратний прожитковий мінімум, встановлений законодавством для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;
* за 3 групу - 70-кратний прожитковий мінімум, встановлений законодавством для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;


===== У разі отримання поранення (контузії, травми або каліцтва) під час виконання обов'язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності – військовослужбовці.
== Розміри одноразової грошової допомоги ==
Одноразова допомога виплачується залежно від ступеня втрати працездатності який встановлюється медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК), у розмірі, що визначається у відсотках від 70-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законодавством для працездатних осіб на дату встановлення ступеня втрати працездатності. =====
{| class="wikitable"
|-
! rowspan="2" | № !! rowspan="2" | Особа, яка має право на допомогу у випадку встановлення інвалідності !! colspan="3" | Розмір допомоги на дату встановлення інвалідності
|-
| I група || II група || III група
|-
|1. || військовослужбовець (крім військовослужбовця строкової служби), інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби || 400-кратний прожитковий мінімум<sub>*</sub>|| 300-кратний прожитковий мінімум<sup>*</sup> || 250-кратний прожитковий мінімум<sup>*</sup>
|-
| 2. ||  військовослужбовець (крім військовослужбовця строкової служби), інвалідність якого настала в період проходження військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження служби|| 120-кратний прожитковий мінімум<sup>*</sup>||90-кратний прожитковий мінімум<sup>*</sup> || 70-кратний прожитковий мінімум<sup>*</sup>
|-
|3. || військовозобов'язаний або резервіст, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного військовозобов'язаному чи резервісту під час виконання обов'язків військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період строкової військової служби, проходження таких зборів, служби у військовому резерві|| 120-кратний прожитковий мінімум<sup>*</sup> || 90-кратний прожитковий мінімум<sup>*</sup> || 70-кратний прожитковий мінімум<sup>*</sup>
|-
! № !! Особа, яка має право на допомогу без встановлення інвалідності !! colspan="3" |Розмір допомоги у відсотках на дату встановлення ступеня втрати працездатності
|-
|1.|| військовослужбовець, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання обов'язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності || colspan="3" | 70-кратного прожиткового мінімуму<sup>*</sup>
|-
|2.|| військовослужбовець строкової військової служби, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) у період проходження ним строкової військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності || colspan="3" | 50-кратного прожиткового мінімуму<sup>*</sup>
|-
|3.|| військовозобов'язаний або резервіст, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання обов'язків військової служби або служби у військовому резерві, що призвело до часткової втрати працездатності || colspan="3" | 50-кратного прожиткового мінімуму<sup>*</sup>
|-
! № !! Члени сім'ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста !! colspan="3" |Розмір допомоги
|-
|1.|| у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста у випадку у випадку, якщо смерть настала під час виконання військовослужбовцем обов’язків військової служби || colspan="3" | 750-кратний прожитковий мінімум<sup>*</sup>
|-
|2.|| у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста у випадку, якщо смерть настала у період проходження військовослужбовцем військової служби або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період проходження ним військової служби, або під час виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві військовослужбовцем строкової служби, військовозобов’язаним та резервістом, яких призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори || colspan="3" | 500-кратний прожитковий мінімум<sup>*</sup>
|}
<sup>*</sup> <u>прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність/в якому настала загибель (смерть).</u>


== Необхідні документи для військовослужбовців, яким призначається та виплачується одноразова грошова допомога у разі настання інвалідності чи втрати працездатності без встановлення йому інвалідності: ==  
== Строк розгляду питання ==
Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється в порядку черговості відповідно до дати подання документів ([http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/975-2013-%D0%BF пункт 20 Порядку]). 


* заява про виплату одноразової грошової допомоги (стандартний бланк є у військкоматі або військовій частині);
У випадку прийняття рішення про відмову у призначення такої допомоги заявнику надсилається письмове повідомлення із зазначенням мотивів відмови. Рішення про відмову у призначенні одноразової грошової допомоги може бути оскаржено в [[Звернення до суду: провадження в адміністративній справі|судовому порядку]].  
* копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення відсотка та причинного зв'язку втрати працездатності, або встановленої інвалідності (видається комісіями МСЕК Міністерства охорони здоров'я);
* копія довідки ВЛК, свідоцтва про хворобу (видається медичними установами, де проводилось лікування);
* копія довідки командира військової частини про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), видається у військовій частині;
* витяг із наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу частини;
* копії сторінок паспорта отримувача одноразової допомоги з даними про прізвище, ім'я та по батькові і місце реєстрації;
* копія ідентифікаційного коду отримувача.
Всі копії завіряються у військовому комісаріаті (військовій частині), який приймає документи для виплати одноразової допомоги.


== Виплата одноразової допомоги не здійснюється: ==
== Виплата одноразової допомоги не здійснюється: ==
===== Якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво), інвалідність або часткова втрата працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста є наслідком: =====
Якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво), захворювання, інвалідність або часткова втрата працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста є наслідком:
* вчинення ним злочину або адміністративного правопорушення;
* вчинення ним злочину або адміністративного правопорушення;
* вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння;
* вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння;
* навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров'ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, встановленого судом);
* навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров'ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, встановленого судом);
* подання особою завідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової допомоги.
* подання особою завідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової допомоги.
 
== Порядок призначення та виплати допомоги: ==
{| class="wikitable"
* особи, які мають право на одноразову допомогу, звертаються з документами, зазначеними у наведеному нижче Переліку в обласний військовий комісаріат (військовослужбовці - у військову частину);
|-
* комплект документів перевіряється та надсилається за належністю у Департамент фінансів Міністерства оборони України для розгляду їх Комісією Міністерства оборони України з розгляду питань, пов'язаних із призначенням і виплатою одноразової допомоги;
| '''Важливо!''' У випадку, якщо до набрання чинності [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/975-2013-%D0%BF Порядку], особа мала право на призначення одноразової грошової допомоги, така допомога призначається і виплачується в установленому законодавством порядку, що діяло на день виникнення права на отримання такої допомоги, а саме:
* перевірені фахівцями документи розглядаються Комісією та подаються Міністру оборони України для прийняття рішення про призначення одноразової допомоги;
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/499-2008-%D0%BF Порядок та умови призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р. № 499]
* після прийняття рішення Міністром оборони України кошти надсилаються в обласний військовий комісаріат (військову частину), до якого були подані документи, для виплати одно* разової допомоги отримувачам.
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/284-2007-%D0%BF Порядок та умови призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), каліцтва або інвалідності військовослужбовців та інвалідності осіб, звільнених з військової служби, що сталися у 2006 році, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 р. № 284]
Виплата одноразової допомоги провадиться в порядку черговості відповідно до дати подання документів після отримання Міністерством оборони коштів, передбачених на зазначені цілі.
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1331-2007-%D0%BF Порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності співробітників кадрового складу розвідувальних органів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1331]
|}
 
== Корисні посилання ==
* [https://legal100.org.ua/pro-nas/ Громадська організація "Всеукраїнська правозахисна організація "Юридична сотня"]
 
== Див. також ==
* [[Соціальні гарантії учасникам АТО]]
[[Категорія: Законодавство у сфері соціального захисту]]
[[Категорія: Військова служба]]
[[Категорія: Одноразова грошова допомога]]
[[Категорія: Ветерани війни та учасники АТО]]
[[Категорія: Міністерства]]

Поточна версія на 14:31, 1 лютого 2022

Нормативна база

Поняття одноразової грошової допомоги

Одноразова грошова допомога - це гарантована державою виплата у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві (частина перша статті 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей").

Хто має право на отримання допомоги

 • Військовослужбовець (крім військовослужбовця строкової служби), інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок визначених законодавством причин.
 • Військовослужбовець (крім військовослужбовця строкової служби), інвалідність якого настала в період проходження військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби.
 • Військовослужбовець строкової служби, військовозобов'язаний або резервіст, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного військовослужбовцю строкової служби, військовозобов'язаному чи резервісту під час виконання обов'язків військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі служби, закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження таких зборів, служби у військовому резерві.
 • Члени сім'ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста.

Куди звернутися

Призначення і виплата одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, військовозобов'язаним та резервістам, яких призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, здійснюється Міністерством оборони України, іншими центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями та правоохоронними органами, та іншими органами державної влади, військовими формуваннями та правоохоронними органами, в яких передбачено проходження військової служби військовослужбовцями, навчальних (або перевірочних) та спеціальних зборів - військовозобов'язаними, проходження служби у військовому резерві - резервістами (пункт 12 Порядку).

Військовослужбовець, військовозобов’язаний та резервіст, якому виплачується одноразова грошова допомога у разі настання інвалідності чи втрати працездатності без встановлення йому інвалідності, подає заяву уповноваженим структурним підрозділам державних органів, на які покладаються функції щодо підготовки необхідних для призначення пенсії документів, а члени сім'ї, батьки та утриманці загиблого (померлого), яким призначається та виплачується одноразова грошова допомога, також можуть подати відповідні документи за місцем проходження служби (зборів) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста.

Момент виникнення права на допомогу

Днем виникнення права на отримання одноразової грошової допомоги є:

 • у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста - дата смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть;
 • у разі встановлення інвалідності - дата, зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії, а у разі повторного огляду та зміни групи інвалідності - дата, зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії про первинне встановлення інвалідності;
 • у разі встановлення ступеня втрати працездатності без установлення інвалідності - дата, зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії (пункт 3 Порядку).

Перелік необхідних документів

Для військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста, якому виплачується одноразова грошова допомога у разі настання інвалідності чи втрати працездатності без встановлення йому інвалідності - заява та додані до неї копії:

 • довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією про встановлення групи інвалідності або відсотка втрати працездатності із зазначенням причинного зв'язку інвалідності чи втрати працездатності (завірена копія);
 • постанови відповідної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв'язку поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання;
 • документа, що свідчить про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), зокрема про те, що воно не пов'язане із вчиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження;
 • документів (відповідних сторінок за наявності), що посвідчують особу (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту) членів сім’ї, з даними про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) особи, до яких внесено відомості про реєстрацію місця проживання, та довідку про реєстрацію місця проживання (у разі коли відомості про реєстрацію місця проживання до таких документів не внесені);
 • реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);
 • рішення суду, яке набрало законної сили, з питань призначення та виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовець, військовозобов’язаний та резервіст, або особа, звільнена з військової служби, якому (якій) виплачується одноразова грошова допомога у разі настання інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (за наявності).

Для членів сім'ї, батьків та утриманців загиблого (померлого), яким призначається та виплачується одноразова грошова допомога - заява кожної повнолітньої особи, яка має право на отримання допомоги, а в разі наявності малолітніх та/або неповнолітніх дітей - іншого з батьків про виплату одноразової грошової допомоги (стандартний бланк є у військкоматі або військовій частині), та додані до неї копії:

 • свідоцтва про смерть військовослужбовця;
 • свідоцтва про народження військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста (для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);
 • свідоцтва про шлюб (для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);
 • документів (відповідних сторінок за наявності), що посвідчують особу (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту) членів сім’ї, з даними про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) особи, до яких внесено відомості про реєстрацію місця проживання, та довідку про реєстрацію місця проживання (у разі коли відомості про реєстрацію місця проживання до таких документів не внесені);
 • свідоцтва про народження дитини (для виплати одноразової грошової допомоги дитині);
 • реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);
 • рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті, сільської, селищної ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста);
 • рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого) (надають особи, які не були членами сім'ї загиблого (померлого), але перебували на його утриманні);
 • постанови відповідної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв’язку смерті (контузії, травми або каліцтва), захворювання.
 • витягу з наказу про виключення загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста із списків особового складу військової частини (підрозділу, органу);
 • витягу з особової справи про склад сім'ї військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста, призваного на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві;
 • документа, що свідчить про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), зокрема про те, що воно не пов’язане із вчиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження;
 • рішення суду, яке набрало законної сили, з питань призначення та виплати одноразової грошової допомоги члени сім’ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) (за наявності).

У разі відмови однієї з осіб від отримання одноразової грошової допомоги, її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання.

Заява про відмову від отримання одноразової грошової допомоги повинна бути нотаріально посвідчена в установленому законодавством порядку (абзац п'ятий пункту 5 Порядку).

Розміри одноразової грошової допомоги

Особа, яка має право на допомогу у випадку встановлення інвалідності Розмір допомоги на дату встановлення інвалідності
I група II група III група
1. військовослужбовець (крім військовослужбовця строкової служби), інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби 400-кратний прожитковий мінімум* 300-кратний прожитковий мінімум* 250-кратний прожитковий мінімум*
2. військовослужбовець (крім військовослужбовця строкової служби), інвалідність якого настала в період проходження військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження служби 120-кратний прожитковий мінімум* 90-кратний прожитковий мінімум* 70-кратний прожитковий мінімум*
3. військовозобов'язаний або резервіст, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного військовозобов'язаному чи резервісту під час виконання обов'язків військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період строкової військової служби, проходження таких зборів, служби у військовому резерві 120-кратний прожитковий мінімум* 90-кратний прожитковий мінімум* 70-кратний прожитковий мінімум*
Особа, яка має право на допомогу без встановлення інвалідності Розмір допомоги у відсотках на дату встановлення ступеня втрати працездатності
1. військовослужбовець, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання обов'язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності 70-кратного прожиткового мінімуму*
2. військовослужбовець строкової військової служби, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) у період проходження ним строкової військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності 50-кратного прожиткового мінімуму*
3. військовозобов'язаний або резервіст, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання обов'язків військової служби або служби у військовому резерві, що призвело до часткової втрати працездатності 50-кратного прожиткового мінімуму*
Члени сім'ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста Розмір допомоги
1. у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста у випадку у випадку, якщо смерть настала під час виконання військовослужбовцем обов’язків військової служби 750-кратний прожитковий мінімум*
2. у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста у випадку, якщо смерть настала у період проходження військовослужбовцем військової служби або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період проходження ним військової служби, або під час виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві військовослужбовцем строкової служби, військовозобов’язаним та резервістом, яких призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори 500-кратний прожитковий мінімум*

* прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність/в якому настала загибель (смерть).

Строк розгляду питання

Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється в порядку черговості відповідно до дати подання документів (пункт 20 Порядку).

У випадку прийняття рішення про відмову у призначення такої допомоги заявнику надсилається письмове повідомлення із зазначенням мотивів відмови. Рішення про відмову у призначенні одноразової грошової допомоги може бути оскаржено в судовому порядку.

Виплата одноразової допомоги не здійснюється:

Якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво), захворювання, інвалідність або часткова втрата працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста є наслідком:

 • вчинення ним злочину або адміністративного правопорушення;
 • вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння;
 • навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров'ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, встановленого судом);
 • подання особою завідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової допомоги.
Важливо! У випадку, якщо до набрання чинності Порядку, особа мала право на призначення одноразової грошової допомоги, така допомога призначається і виплачується в установленому законодавством порядку, що діяло на день виникнення права на отримання такої допомоги, а саме:

Корисні посилання

Див. також