Обов'язок батьків утримувати повнолітніх непрацездатних дочку, сина та його виконання (аліменти)

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 14:05, 19 грудня 2016, створена Krystyna.poznakhovska (обговорення | внесок) (Створена сторінка: == Нормативна база == * [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейний кодекс України] * [http://zakon5.rada.gov.ua/...)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Опис суттєвих аспектів

Наступні аспетки впливають на шляхи вирішення даної ситуації:

 • Родинний зв'язок між дочкою, сином та батьками. Права та обов'язки матері, батька і дитини ґрунтуються на походженні дитини від них, засвідченому органом державної реєстрації актів цивільного стану;
 • Непрацездатність дочки, сина. Непрацездатність – це стан здоров’я (функцій організму) людини, обумовлений захворюванням, травмою тощо, який унеможливлює виконання роботи визначеного обсягу, професії без шкоди для здоров’я. Повна втрата працездатності визначається як настання пенсійного віку (старість). Непрацездатні громадяни - особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку або визнані інвалідами, у тому числі діти-інваліди;
 • Потреба дочки, сина в матеріальній допомозі. Суд при встановленні потреби дочки, сина у матеріальній допомозі має брати прожитковий мінімум за основу і вирішувати справу з урахуванням всієї сукупності фактичних обставин;
 • Добровільність батьків утримувати дочку, сина. У випадку, якщо батьки уникають свого обов’язку утримувати дочку, сина, можливо вирішення проблеми наступними варіантами;
 • Наявність нерухомого майна у батька/матері. Тільки за наявності даного факту можливе вирішення питання шляхом Укладання договору про припинення права на аліменти для дочки, сина, у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно;
 • Здатність батьків надавати матеріальну допомогу. Судом за основу має братися установлений законом прожитковий мінімум. Разом з тим суд має враховувати розмір витрат, які батьки змушені нести (наприклад, у зв'язку із власною хворобою тощо). Якщо доходи батьків з урахуванням необхідних витрат забезпечують їм прожитковий мінімум, вони можуть визнаватися такими, що здатні надавати матеріальну допомогу. В будь-якому випадку суд має оцінювати всі обставини справи в сукупності.

Куди звернутися

Аліменти можуть сплачуватися в добровільному і судовому порядку.

Укладання договору про припинення права на аліменти для дочки, сина, у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно

Той із батьків, з ким проживає дочка, син, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, нього, можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дочки, сина, у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо). Такий договір нотаріально посвідчується. Право власності на нерухоме майно за таким договором виникає з моменту державної реєстрації цього права відповідно до закону. У разі укладення такого договору той із батьків, з ким проживає дочка, син зобов'язується самостійно утримувати її. Укладення договору не звільняє того з батьків, хто проживає окремо, від обов'язку брати участь у додаткових витратах на дочку, сина.

Вартість

За вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси справляють державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством. Приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та громадянином.

Перелік необхідних документів

 • Паспорти і реєстраційні номери облікової картки платника податків сторін договору;
 • Документи, що підтверджують право власності на нерухоме майно (свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадок, договори купівлі-продажу/дарування/міни, довічного утримання і інші);
 • Якщо у будинку прописані неповнолітні особи, то на укладення договору потрібний дозвіл органу опіки та піклування;
 • Довідка про кількість зареєстрованих осіб у будинку;
 • Звіт про експертну грошову оцінку будинку;
 • Витяг з Державного земельного кадастру відносно земельної ділянки, на якій розташоване нерухоме майно (у випадку дарування будинку, земельної ділянки);
 • Якщо нерухоме майно було придбане в шлюбі або дарувальник в даний момент перебуває в шлюбі, в обов'язковому порядку потрібна згода подружжя на укладення договору, свідоцтво про шлюб або свідоцтво про розірвання шлюбу;
 • Якщо договір укладатиметься від Вашого імені представником за довіреністю, то потрібна така довіреність, паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Строки розгляду питання

Нотаріальні дії вчиняються після їх оплати, а також у передбачених законом випадках після сплати до бюджету податку з доходів фізичних осіб та в день подачі всіх необхідних документів. Вчинення нотаріальної дії може бути відкладено в разі необхідності витребування додаткових відомостей або документів від інших осіб або надсилання документів на експертизу, а також якщо відповідно до закону нотаріус повинен впевнитись у відсутності у заінтересованих осіб заперечень проти вчинення цієї дії. Строк, на який відкладається вчинення нотаріальної дії в цих випадках, не може перевищувати одного місяця.

Підстави для відмови

Нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, якщо:

 • вчинення такої дії суперечить законодавству України;
 • не подано відомості (інформацію) та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії;
 • дія підлягає вчиненню іншим нотаріусом або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії;
 • є сумніви у тому, що фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, усвідомлює значення, зміст, правові наслідки цієї дії або ця особа діє під впливом насильства;
 • з проханням про вчинення нотаріальної дії звернулась особа, яка в установленому порядку визнана недієздатною, або уповноважений представник не має необхідних повноважень;
 • правочин, що укладається від імені юридичної особи, суперечить цілям, зазначеним у їх статуті чи положенні, або виходить за межі їх діяльності;
 • особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, не внесла плату за її вчинення;
 • особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, не внесла встановлені законодавством платежі, пов'язані з її вчиненням;
 • в інших випадках, передбачених законом.

Нотаріусу або посадовій особі, яка вчиняє нотаріальні дії, забороняється безпідставно відмовляти у вчиненні нотаріальної дії. На вимогу особи, якій відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, зобов'язані викласти причини відмови в письмовій формі і роз'яснити порядок її оскарження. Про відмову у вчиненні нотаріальної дії нотаріус протягом трьох робочих днів виносить відповідну постанову.

Порядок оскарження

За позовом відчужувача нерухомого майна, договір може бути розірваний у разі невиконання тим із батьків, з ким проживає дочка, син, обов'язку по її утриманню. Нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду. Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії чи акти.

Особливі випадки

Договір визнається судом недійсним за вимогою відчужувача нерухомого майна у разі виключення його імені як батька з актового запису про народження дитини. У разі визнання договору недійсним у відчужувача відновлюється право власності на нерухоме майно.

Укладання договору про сплату аліментів на дочку, сина

Батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дочку, сина, у якому визначити розмір та строки виплати. Договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується.

Вартість

За вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси справляють державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством. Приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та громадянином.

Перелік необхідних документів

 • Паспорти і реєстраційні номери облікової картки платника податків батька, матері та сина, дочки;
 • Копія свідоцтва про народження дитини дочки, сина;
 • Копії документів, що підтверджує непрацездатність дочки, сина.

Зразок договору про сплату аліментів на дочку, сина

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ МІЖ БАТЬКАМИ ПРО СПЛАТУ АЛІМЕНТІВ НА УТРИМАННЯ ПОВНОЛІТНЬОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОЇ ДОЧКИ/СИНА
Місто _______ _________________________, дві тисячі шістнадцятого року Ми, [П.І.Б. громадянина А.], податковий номер ___, ________ 19__ року народження, паспорт серія __ № __, виданий _________________________________ “__” ____________ ___ року, який проживає за адресою: м. ________, ______________, іменований далі «Платник» з одного боку, та [П.І.Б. громадянки Б.], податковий номер ___, _________ 19___ року народження, паспорт серія __ № ___, виданий __________________________________________ “__” __ __ року, яка проживає за адресою: м. [адреса], ________________________, іменована далі «Одержувач» з другого боку, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства, щодо недійсності угод, розуміючи значення своїх дій,уклали цей договір про таке: Цим договором ми, [П.І.Б. громадянина А.] та [П.І.Б. громадянки Б.], бажаємо встановити розмір, строки та порядок виплати аліментів на утримання нашої повнолітньої непрацездатної доньки [П.І.Б. громадянки В.] (надалі «Донька»). Факт батьківства підтверджується свідоцтвом про народження серії ___ № ___, виданим “__” ___________ ___ року відділом реєстрації актів цивільного стану ___________________________________________________, запис № __.
У зв’язку з тим, що донька постійно проживає разом зі своєю матір’ю – [П.І.Б. громадянки Б.] (Одержувачем) за зазначеною вище адресою, у відповідності зі ст.ст. 180, 181, 182 Сімейного кодексу України Платник надає Одержувачу утримання (аліменти) для дитини, а також здійснює виплати, встановлені цим договором.
Аліменти сплачуються Платником щомісяця у виді твердої суми, розмір якої за домовленістю сторін складає ____ (_________________) гривні 00 копійок, що на день підписання договору складає 2,0 встановленого законом прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.
Виплата аліментів здійснюється Платником щомісячно, не пізніше 12 числа поточного місяця за наступний місяць. Перерахунок суми виплати на утримання дитини здійснюється відповідно до офіційного індексу інфляції, двічі на рік кожного року.
Виплата аліментів здійснюється будь-яким шляхом за вибором Платника:

 1. готівкою безпосередньо Одержувачу, що має бути підтверджено її розпискою;
 2. банківським перерахуванням на поточний (картковий) рахунок Одержувача:

Банк-отримувач ___
Транзитний рахунок ___
МФО ___
ЄДРПОУ ___
Призначення платежу: Поповнення карткового рахунку № ___.
Платник в разі виїзду за кордон на постійне проживання зобов’язується виконати всі аліментні зобов’язання, визначені цим договором щодо утримання доньки, шляхом сплати всієї суми аліментів Одержувачу. Розмір цієї суми буде визначено за згодою сторін, оформленою шляхом укладання нотаріально посвідченого доповнення до цього договору. В порядку, визначеному законодавством, аліментні зобов’язання можуть бути достроково виконанні шляхом передачі Платником у власність дитини нерухомого майна.
Окрім сплати суми аліментів, передбачених у п. 3 цього договору, для забезпечення літнього відпочинку доньки Платник не пізніше 10 червня кожного року, починаючи з ___ року, додатково сплачує грошові кошти в розмірі одномісячної аліментної виплати.
В доповнення до умов, що містяться в пунктах 3 та 7 цього договору, за необхідності стаціонарного лікування або обстеження доньки Платник виплачує Одержувачу грошові кошти для здійснення цього лікування або обстеження у державному або у недержавному лікувальному закладі. Вказані кошти виплачуються Платником аліментів в розмірі 50 (п’ятдесят) відсотків від коштів, вказаних в документах про сплату цього лікування або обстеження, виданих організацією, яка буде проводити це лікування або обстеження, протягом 10 днів з моменту представлення йому Одержувачем вказаних вище документів.
Платник зобов’язується брати участь у додаткових витратах на доньку, виплатити Одержувачу аліменти, а також інші платежі, передбачені цим договором, своєчасно і в відповідному розмірі, а також своєчасно сповіщати Одержувача про зміну місця свого проживання.
Платник має право спілкуватися з донькою, просити відстрочку виплати аліментів у випадку, коли з поважних обставин не може здійснити виплати на визначену договором дату.
Аліменти, одержані на доньку, є власністю Одержувача.
Одержувач зобов’язується одержувати аліменти та використовувати їх з цільовим призначенням, тобто, виключно на утримання доньки . Одержувач зобов’язується прийняти і інші платежі, передбачені цим договором, а також своєчасно сповіщати Платника про зміну банківських реквізитів та інших обставин, що мають істотне значення для своєчасного виконання Платником своїх зобов’язань щодо сплати аліментів.
Кожна сторона зобов’язується виконувати обов’язки, покладені на неї цим договором та сприяти другій стороні у виконанні її зобов’язань.
Всі спори, що виникають в процесі виконання цього договору, та розбіжності в тлумаченні окремих положень цього договору вирішуються сторонами шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
За згодою сторін в період дії договору зміни та доповнення до нього вносяться шляхом укладання додаткового договору, посвідченого нотаріально. Таким же шляхом цей договір може бути розірвано. Одностороння відмова від виконання договору або одностороння зміна його умов не допускається. При відсутності домовленості між сторонами питання зміни чи розірвання цього договору вирішується в судовому порядку.
В разі невиконання Платником обов’язку по сплаті аліментів можуть стягуватись на підставі виконавчого напису нотаріуса.
Виплата аліментів починається в період з “__” ___________ ___ року. Одержувач підтверджує, що на дату укладання цього договору, Платник виконував зобов’язання щодо утримання дитини добровільно.
Витрати з нотаріального оформлення цього договору сплачуються за домовленістю сторін.
Ми, сторони, стверджуємо, що цей договір не носить характеру фіктивного та удаваного, не приховує інший правочин і відповідає дійсним намірам сторін створити для себе юридичні наслідки.
В цьому договорі міститься обсяг домовленостей між сторонами щодо предмету договору.
З усіх інших питань, що не врегульовані цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.
Цей договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення і діє до моменту виконання сторонами усіх зобов’язань за цим договором.
Зміст ст.ст. 189, 190, 194, 198-199 Сімейного кодексу України нотаріусом роз’яснено. Цей договір складено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один з примірників залишається у справах приватного нотаріуса, а інші видаються сторонам.
ПІДПИСИ:
НОТАРІАЛЬНЕ ПОСВІДЧЕННЯ

Строки розгляду питання

Нотаріальні дії вчиняються після їх оплати, а також у передбачених законом випадках після сплати до бюджету податку з доходів фізичних осіб та в день подачі всіх необхідних документів. Вчинення нотаріальної дії може бути відкладено в разі необхідності витребування додаткових відомостей або документів від інших осіб або надсилання документів на експертизу, а також якщо відповідно до закону нотаріус повинен впевнитись у відсутності у заінтересованих осіб заперечень проти вчинення цієї дії. Строк, на який відкладається вчинення нотаріальної дії в цих випадках, не може перевищувати одного місяця.

Підстави для відмови

Нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, якщо:

 • вчинення такої дії суперечить законодавству України;
 • не подано відомості (інформацію) та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії;
 • дія підлягає вчиненню іншим нотаріусом або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії;
 • є сумніви у тому, що фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, усвідомлює значення, зміст, правові наслідки цієї дії або ця особа діє під впливом насильства;
 • з проханням про вчинення нотаріальної дії звернулась особа, яка в установленому порядку визнана недієздатною, або уповноважений представник не має необхідних повноважень;
 • правочин, що укладається від імені юридичної особи, суперечить цілям, зазначеним у їх статуті чи положенні, або виходить за межі їх діяльності;
 • особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, не внесла плату за її вчинення;
 • особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, не внесла встановлені законодавством платежі, пов'язані з її вчиненням;
 • в інших випадках, передбачених законом.

Нотаріусу або посадовій особі, яка вчиняє нотаріальні дії, забороняється безпідставно відмовляти у вчиненні нотаріальної дії. На вимогу особи, якій відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, зобов'язані викласти причини відмови в письмовій формі і роз'яснити порядок її оскарження. Про відмову у вчиненні нотаріальної дії нотаріус протягом трьох робочих днів виносить відповідну постанову.

Порядок оскарження

За позовом відчужувача нерухомого майна, договір може бути розірваний у разі невиконання тим із батьків, з ким проживає дочка, син, обов'язку по її утриманню. Нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду. Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії чи акти.

Особливі випадки

У разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за договором, аліменти з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Позов до суду про стягнення аліментів

Позов про стягнення аліментів може пред’являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування як позивача так і відповідача в порядку цивільного судочинства до районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів.

Вартість

Мінімальний судовий збір - 0,4 розміру мінімальної заробітної плати.

Перелік необхідних документів

 • Копія свідоцтва про укладення шлюбу батьків;
 • Копія свідоцтва/рішення суду про розірвання шлюбу;
 • Копія свідоцтва про народження дочки, сина;
 • Довідка про склад сім’ї дочки, сина;
 • Копія паспорту дочки, сина;
 • Копії документів, що підтверджують непрацездатність дочки, сина;
 • Копія довідки про доходи дочки, сина;
 • Копія позовної заяви.

Зразок позовної заяви

До ____________ міськрайонного суду
Позивач: ____________________ (ПІБ)
Адреса: ______________________
Засоби зв’язку: ________________
Відповідач: : ____________________ (ПІБ)
Адреса: ______________________
Засоби зв’язку: ________________
Третя особа: ____________(ПІБ дитини)
Адреса: ______________________
Засоби зв’язку: ________________

Позовна заяви про стягнення аліментів на утримання повнолітньої непрацездатної дочки/сина
З відповідачем — ____________ я перебув(ала) в шлюбних відносинах з ___________р. по ____________ р. Шлюб між нами розірвано рішенням суду ___________ р. Від даного шлюбу у нас _________ р. (дата) народився(лась) дочка,син ______________ (ПІБ).
На даний час дочка, син є повнолітньою та знаходиться на моєму утриманні оскільки є непрацездатним -інвалідом дитинства другої групи, що підтверджується довідками, висновками лікаря, посвідченням інваліда ______________________ Я отримую пенсію по догляду за дитиною інвалідом, пенсія дочки,сина становить _____ грн., сукупний наш дохід складає _____ грн. на місяць, що є недостатнім для забезпечення мінімальних потреб.
Відповідно до ст.198 Сімейного кодексу України (далі СК України) батьки зобов'язані утримувати своїх повнолітніх непрацездатних дочку, сина, які потребують матеріальної допомоги, якщо вони можуть таку матеріальну допомогу надавати.
Згідно ст.200 СК України суд визначає розмір аліментів на повнолітніх дочку, сина у твердій грошовій сумі і (або) у частці від заробітку (доходу) платника аліментів з урахуванням обставин, зазначених у статті 182 цього Кодексу.
При визначенні розміру аліментів з одного з батьків, суд бере до уваги можливість надання допомоги другим з батьків, повнолітній (ьому) дочці, сину. Згідно ч.1 ст.110 Цивільного процесуального кодексу України позов про стягнення аліментів може бути поданий за місцем проживання чи перебування позивача.
Згідно ст.5 Закону України «Про судовий збір» від сплати судового збору звільняються позивачі за позовом про стягнення аліментів.
На підставі вище викладеного та керуючись ст.198, 200 Сімейного кодексу України, ст.ст. 110, 118, 119, 120 ЦПК України,

Прошу суд:

Стягувати з відповідача ___________________ на мою користь аліменти на утримання дочки, сина ____________ , який(яка) дочка, син є непрацездатним - інвалідом дитинства другої групи в розмірі ______ грн. щомісяця, починаючи з дати подання позову .

Додатки:

Дата Підпис

Строки розгляду питання

Суд розглядає справу про стягнення аліментів протягом розумного строку, але не більше одного місяця з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду справи, суд ухвалою може продовжити розгляд справи, але не більш як на п'ятнадцять днів.

Підстави для відмови

Суд може залишити позовну заяву без руху, повернути заяву, у випадках, якщо позовну заяву подано без додержання наступних вимог:

 • не сплачено судовий збір
 • позивач до відкриття провадження у справі подав заяву про повернення йому позову;
 • заяву подано недієздатною особою;
 • заяву від імені позивача подано особою, яка не має повноважень на ведення справи;
 • справа не підсудна цьому суду;
 • до позовної заяви додаються її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.
 • Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її подання.
 • До позовної заяви додається документ, що підтверджує сплату судового збору.
 • У разі пред'явлення позову особами, які діють на захист прав, свобод та інтересів іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення.
 • Якщо позовна заява подається представником позивача, до позовної заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження.
 • Позовна заява, подана після забезпечення доказів або позову, повинна містити, крім зазначеного, відомості про забезпечення доказів або позову.

Позовна заява повинна містити:

 • найменування суду, до якого подається заява;
 • ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв'язку, якщо такі відомі;
 • зміст позовних вимог;
 • ціну позову щодо вимог майнового характеру;
 • виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;
 • зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування;
 • перелік документів, що додаються до заяви.

Суд може відмовити позивачу в справі щодо стягнення аліментів на повнолітню непрацездатну дочку, сина, у випадку відсутності хоч одного з наступних елементів:

 • родинний зв'язок між дочкою, сином та батьками;
 • непрацездатність дочки, сина;
 • потреба дочки, сина в матеріальній допомозі;
 • здатність батьків надавати матеріальну допомогу.

Порядок оскарження

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов'язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення. Апеляційна скарга подається апеляційному суду через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення.