Відмінності між версіями «Норма тривалості робочого часу»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Не показані 15 проміжних версій 5 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== '''Нормативна база''' ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/993_145 Конвенція МОП від 22 червня 1935 року № 47 "Про скорочення тривалості робочого часу до сорока годин на тиждень"]  
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08 Кодекс законів про працю України (КЗпП)]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08 Кодекс законів про працю України (КЗпП України)]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/850-2016-%D1%80 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 850-р «Про перенесення робочих днів у 2017 році»]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/163-2001-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року № 163 «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня»]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/163-2001-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. № 163 «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня»]
* Лист Міністерства соціальної політики України від 05.08.2016 р. № 11535/0/14-16/13 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2017 рік»


[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України в статті 45] передбачає, що працівникові гарантується законодавче регулювання тривалості робочого часу, встановлення максимальної тривалості робочого.
== Як встановлюється тривалість робочого часу? ==
Робочий час поділяється на такі види: нормальної тривалості, скороченої тривалості та неповних робочий час.
Робочий час поділяється на такі види:  
* нормальної тривалості
* скороченої тривалості  
* неповний робочий час


== '''Як встановлюється тривалість робочого часу?''' ==
Конкретна тривалість робочого часу встановлюється на рівні організації - через локальні нормативно-правові акти та за угодою сторін [[Трудовий договір, контракт. Види, умови укладення|трудового договору]].  
Конкретна тривалість робочого часу встановлюється на рівні організації - через локальні нормативно-правові акти та за угодою сторін трудового договору.  
Тривалість робочого часу може встановлюватися з розрахунку на різні календарні періоди: добу, тиждень, місяць, рік.<br>
Тривалість робочого часу може встановлюватися з розрахунку на різні календарні періоди: добу, тиждень, місяць, рік.  
Тривалість робочого часу для конкретного працівника (чи групи працівників) у годинах і хвилинах протягом доби називається '''робочим днем'''. <br>
Тривалість робочого часу для конкретного працівника (чи групи працівників) у годинах і хвилинах протягом доби називається робочим днем. Розрахунки щодо робочого часу ведуться за робочим тижнем.  
Розрахунки щодо робочого часу ведуться за робочим тижнем. <br>
Для працівників встановлюється кількість робочих годин та кількість робочих днів за тиждень.  
Для працівників встановлюється кількість робочих годин та кількість робочих днів за тиждень.  
Тривалість роботи в інші періоди (місяць, рік) розраховується залежно від тривалості робочого тижня та кількості робочих днів.  
Тривалість роботи в інші періоди (місяць, рік) розраховується залежно від тривалості робочого тижня та кількості робочих днів.<br>
Робочий тиждень - це тривалість робочого часу протягом календарного тижня.
'''Робочий тиждень''' - це тривалість робочого часу протягом календарного тижня.
== '''Нормальна тривалість робочого часу''' ==
 
Статтею 50 Кодексу законів про працю України встановлено: нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу ніж 40 годин на тиждень.
== Нормальна тривалість робочого часу ==
Відповідно до ст. 52 КЗпП України для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.  
 
При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, які затверджує власник або уповноважений ним орган за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації.  
Статею 1 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/993_145 Конвенції МОП про скорочення тривалості робочого часу до сорока годин на тиждень]  та [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08 статтею 50 КЗпП України] встановлено: нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Підприємства і організації при укладенні [[Колективний договір|колективного договору]] можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу ніж 40 годин на тиждень.
На тих підприємствах, в установах, організаціях, де за характером виробництва та умовами роботи запровадження п'ятиденного робочого тижня є недоцільним, встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем.  
Відповідно до [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08 ст. 52 КЗпП України] для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома [[Робота у вихідний день. Компенсація за роботу у вихідний день|вихідними днями]].  
== '''Скорочена тривалість робочого часу''' ==
При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, які затверджує власник або уповноважений ним орган за погодженням з [[Первинна організація профспілки. Профспілковий представник|виборним органом первинної організації профспілки (профспілковим представником)]] підприємства, установи, організації.  
Скорочена тривалість робочого часу згідно ст. 51 КЗпП встановлюється:
На тих підприємствах, в установах, організаціях, де за характером виробництва та умовами роботи запровадження п'ятиденного робочого тижня є недоцільним, встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем.
 
== Скорочена тривалість робочого часу ==
Скорочена тривалість робочого часу згідно ст. 51 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08 КЗпП України] встановлюється:
* Для працівників віком від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень.
* Для працівників віком від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень.
* Для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) - 24 години на тиждень.
* Для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) - 24 години на тиждень.
Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в абзаці першому цього пункту для осіб відповідного віку. <br />
Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в абзаці першому цього пункту для осіб відповідного віку. <br />
* Для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, - не більш як 36 годин на тиждень.
* Для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, - не більш як 36 годин на тиждень.
Перелік виробництв, цехів, професій і посад  з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу, затверджується в порядку, встановленому законодавством (Постанова КМУ від 21 лютого 2001 р. № 163 «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня»).
[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/163-2001-%D0%BF Перелік виробництв, цехів, професій і посад  з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу], затверджується в порядку, встановленому законодавством.
Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).
Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).<br>
Встановлення скороченого робочого часу не впливає на розмір заробітної плати.
Встановлення скороченого робочого часу не впливає на розмір заробітної плати. Це означає, що час, протягом якого працівник повинен виконувати трудові обов'язки, скорочується, однак працівник має право на оплату праці в розмірі повної тарифної ставки, повного окладу.<br>
Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину як при п'ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин (ст. 53 КЗпП).
'''Напередодні [[Час відведений для відпочинку|святкових і неробочих днів]]''' тривалість роботи працівників скорочується на одну годину як при п'ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні. '''Напередодні вихідних днів''' тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин (ст. 53 КЗпП).
== '''Скорочення робочого часу  при роботі у нічний час''' ==
 
Стаття 54 КЗпП передбачає скорочення робочого часу на 1 годину при роботі в нічний час.  
== Скорочення робочого часу  при роботі у нічний час ==
[http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08 Стаття 54 КЗпП України] передбачає скорочення робочого часу на 1 годину при роботі в нічний час.  
Нічним вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку.  
Нічним вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку.  
Тривалість нічної роботи зрівнюється з денною в тих випадках, коли це необхідно за умовами виробництва, зокрема у безперервних виробництвах, а також на змінних роботах при шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем.  
Тривалість нічної роботи зрівнюється з денною в тих випадках, коли це необхідно за умовами виробництва, зокрема у безперервних виробництвах, а також на змінних роботах при шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем.  
ВАЖЛИВО! Не допускається залучення до роботи в нічний час вагітних жінок, жінок, що мають дітей у віці до 3 років, працівників у віці до 18 років.  
{| class="wikitable"
Залучати до роботи в нічний час інвалідів можливо тільки з їх згоди і при умові, що така робота не суперечить медичним показанням (ст. 55 КЗпП).  
|-
Робота, яка виконується в нічний час, оплачується в підвищеному розмірі, який встановлюється генеральною, галузевою, регіональною угодами і колективним договором, але не повинен бути менше за 20% тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час (ст. 108 КЗпП).
|'''Важливо!''' Не допускається залучення до роботи в нічний час вагітних жінок, жінок, що мають дітей у віці до 3 років, працівників у віці до 18 років. Залучати до роботи в нічний час осіб з інвалідністю можливо тільки за їх згоди і при умові, що така робота не суперечить медичним показанням ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08 ст. 55 КЗпП України]).  
== '''Неповний робочий час''' ==
|}
Робота, яка виконується в нічний час, оплачується в підвищеному розмірі, який встановлюється генеральною, галузевою, регіональною угодами і [[Колективний договір|колективним договором]], але не повинен бути менше за 20% тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08 ст. 108 КЗпП України]).
 
== Неповний робочий час ==
Неповний робочий час може мати вигляд у формі:
Неповний робочий час може мати вигляд у формі:
* неповного робочого дня (тобто зменшення тривалості щоденної роботи на зумовлену кількість годин);  
* неповного робочого дня (тобто зменшення тривалості щоденної роботи на зумовлену кількість годин);  
* неповного робочого тижня (при якому зберігається нормальна тривалість робочого дня, але зменшується кількість робочих днів у тиждень).  
* неповного робочого тижня (при якому зберігається нормальна тривалість робочого дня, але зменшується кількість робочих днів на тиждень).  
За угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень (ч. 1 ст. 56 КЗпП). В такому випадку це право роботодавця погодитись або відмовити працівнику у встановленні неповного робочого часу.
За угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08 ч. 1 ст. 56 КЗпП України]). В такому випадку це право роботодавця погодитись або відмовити працівнику у встановленні неповного робочого часу.
На прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.  
{| class="wikitable"
|-
|'''Важливо!'''На прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган '''зобов'язаний''' встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.  
|}
Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.<br />
Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.<br />
Оплата праці у випадку, коли працівник працює неповний робочий час, провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.
Оплата праці у випадку, коли працівник працює неповний робочий час, провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.
Як правило, на умовах неповного робочого часу працюють сумісники, тобто особи, що уклали два або більше трудових договорів (з двома або декількома роботодавцями).  
Як правило, на умовах неповного робочого часу працюють сумісники, тобто особи, що уклали два або більше [[Трудовий договір, контракт. Види, умови укладення|трудових договорів]] (з двома або декількома роботодавцями).  
 
Законодавством не встановлено єдиної норми тривалості робочого часу на рік. Ця норма може бути різною залежно від того, який робочий тиждень установлений на підприємстві (п’ятиденний чи шестиденний), яка тривалість щоденної роботи, коли встановлені вихідні дні, а тому на підприємствах, в установах і організаціях норма тривалості робочого часу на рік визначається самостійно з дотриманням вимог [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08 статей 50 – 53, 67 і 73 КЗпП України].
 
 
 


Законодавством не встановлено єдиної норми тривалості робочого часу на рік. Ця норма може бути різною залежно від того, який робочий тиждень установлений на підприємстві (п’ятиденний чи шестиденний), яка тривалість щоденної роботи, коли встановлені вихідні дні, а тому на підприємствах, в установах і організаціях норма тривалості робочого часу на рік визначається самостійно з дотриманням вимог статей 50 – 53, 67 і 73 КЗпП України.<br />
[[Категорія:Робочий час]] [[Категорія: Оплата праці‎]] [[Категорія: Гарантії і компенсації]] [[Категорія: Вагітні жінки‎]] [[Категорія: Особи з інвалідністю‎]]
[[Категорія:Оплата праці‎]]

Версія за 15:21, 31 січня 2020

Нормативна база

Як встановлюється тривалість робочого часу?

Робочий час поділяється на такі види:

  • нормальної тривалості
  • скороченої тривалості
  • неповний робочий час

Конкретна тривалість робочого часу встановлюється на рівні організації - через локальні нормативно-правові акти та за угодою сторін трудового договору. Тривалість робочого часу може встановлюватися з розрахунку на різні календарні періоди: добу, тиждень, місяць, рік.
Тривалість робочого часу для конкретного працівника (чи групи працівників) у годинах і хвилинах протягом доби називається робочим днем.
Розрахунки щодо робочого часу ведуться за робочим тижнем.
Для працівників встановлюється кількість робочих годин та кількість робочих днів за тиждень. Тривалість роботи в інші періоди (місяць, рік) розраховується залежно від тривалості робочого тижня та кількості робочих днів.
Робочий тиждень - це тривалість робочого часу протягом календарного тижня.

Нормальна тривалість робочого часу

Статею 1 Конвенції МОП про скорочення тривалості робочого часу до сорока годин на тиждень та статтею 50 КЗпП України встановлено: нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу ніж 40 годин на тиждень. Відповідно до ст. 52 КЗпП України для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, які затверджує власник або уповноважений ним орган за погодженням з виборним органом первинної організації профспілки (профспілковим представником) підприємства, установи, організації. На тих підприємствах, в установах, організаціях, де за характером виробництва та умовами роботи запровадження п'ятиденного робочого тижня є недоцільним, встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем.

Скорочена тривалість робочого часу

Скорочена тривалість робочого часу згідно ст. 51 КЗпП України встановлюється:

  • Для працівників віком від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень.
  • Для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) - 24 години на тиждень.

Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в абзаці першому цього пункту для осіб відповідного віку.

  • Для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, - не більш як 36 годин на тиждень.

Перелік виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу, затверджується в порядку, встановленому законодавством. Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).
Встановлення скороченого робочого часу не впливає на розмір заробітної плати. Це означає, що час, протягом якого працівник повинен виконувати трудові обов'язки, скорочується, однак працівник має право на оплату праці в розмірі повної тарифної ставки, повного окладу.
Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину як при п'ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин (ст. 53 КЗпП).

Скорочення робочого часу при роботі у нічний час

Стаття 54 КЗпП України передбачає скорочення робочого часу на 1 годину при роботі в нічний час. Нічним вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку. Тривалість нічної роботи зрівнюється з денною в тих випадках, коли це необхідно за умовами виробництва, зокрема у безперервних виробництвах, а також на змінних роботах при шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем.

Важливо! Не допускається залучення до роботи в нічний час вагітних жінок, жінок, що мають дітей у віці до 3 років, працівників у віці до 18 років. Залучати до роботи в нічний час осіб з інвалідністю можливо тільки за їх згоди і при умові, що така робота не суперечить медичним показанням (ст. 55 КЗпП України).

Робота, яка виконується в нічний час, оплачується в підвищеному розмірі, який встановлюється генеральною, галузевою, регіональною угодами і колективним договором, але не повинен бути менше за 20% тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час (ст. 108 КЗпП України).

Неповний робочий час

Неповний робочий час може мати вигляд у формі:

  • неповного робочого дня (тобто зменшення тривалості щоденної роботи на зумовлену кількість годин);
  • неповного робочого тижня (при якому зберігається нормальна тривалість робочого дня, але зменшується кількість робочих днів на тиждень).

За угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень (ч. 1 ст. 56 КЗпП України). В такому випадку це право роботодавця погодитись або відмовити працівнику у встановленні неповного робочого часу.

Важливо!На прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.
Оплата праці у випадку, коли працівник працює неповний робочий час, провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Як правило, на умовах неповного робочого часу працюють сумісники, тобто особи, що уклали два або більше трудових договорів (з двома або декількома роботодавцями).

Законодавством не встановлено єдиної норми тривалості робочого часу на рік. Ця норма може бути різною залежно від того, який робочий тиждень установлений на підприємстві (п’ятиденний чи шестиденний), яка тривалість щоденної роботи, коли встановлені вихідні дні, а тому на підприємствах, в установах і організаціях норма тривалості робочого часу на рік визначається самостійно з дотриманням вимог статей 50 – 53, 67 і 73 КЗпП України.