Відмінності між версіями «Недійсність та скасування усиновлення дитини»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база: ==
+
== Нормативна база==
- [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021 Конвенція про права дитини],<br />
+
# [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021 Конвенція про права дитини]
 +
# [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейний кодекс України]
 +
# [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільний процесуальний кодекс України]
 +
# [https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/905-2008-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905 "Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей"]
 +
== Особи, які мають право на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення або визнання усиновлення недійсним==
 +
Право на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення чи визнання його недійсним мають батьки, усиновлювач, опікун, піклувальник, орган опіки та піклування, прокурор, а також усиновлена дитина, яка досягла чотирнадцяти років.
 +
== Недійсність усиновлення==
 +
=== Підстави визанання усиновлення недійсним ===
 +
'''<u>Усиновлення визнається недійсним за рішенням суду:</u>'''<br>
 +
* якщо воно було проведене без згоди дитини та батьків, якщо така згода була необхідною.
 +
* якщо усиновлювач не бажав настання прав та обов'язків, які виникають у результаті усиновлення (фіктивне усиновлення).
 +
* якщо воно було проведене на підставі підроблених документів.
 +
* у разі відсутності згоди на усиновлення осіб, зазначених у [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 статтях 220-222 СКУ].
 +
* якщо одним із подружжя усиновлена дитина другого з подружжя, усиновлення може бути визнане недійсним за рішенням суду, якщо буде встановлено, що на момент усиновлення другий із подружжя не мав наміру продовжувати з ним шлюбні відносини.
  
- [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейний кодекс України],<br />
+
=== Правові наслідки визнання усиновлення недійсним ===
 +
Усиновлення, визнане недійсним, анулюється з моменту його здійснення.
  
- [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільний процесуальний кодекс України],<br />
+
'''<u>У разі визнання усиновлення недійсним:</u>'''<br>
 +
* припиняються права та обов'язки, які виникли раніше і встановлені законом для усиновлювача, його родичів та усиновленої дитини.
 +
* відновлюються права та обов'язки між дитиною, її батьками та іншими родичами за походженням.
 +
* дитина, <u>яка не досягла чотирнадцяти років</u>, за бажанням батьків або інших родичів передається їм.
 +
* дитина, <u>яка досягла чотирнадцяти років</u>, місце її подальшого проживання визначається за її згодою.
  
- [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/905-2008-%D0%BF Порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №905 від 08.10.2008 року.]<br />
+
У разі якщо передання дитини батькам або іншим родичам неможливе, вона передається на опікування органу опіки та піклування.
 +
 
 +
У разі визнання усиновлення недійсним відновлюються прізвище, ім'я та по батькові дитини, які вона мала до усиновлення.
  
<br />
+
За бажанням дитини вона має право надалі іменуватися прізвищем, ім'ям та по батькові, які вона одержала у зв'язку з усиновленням.
== Загальні положення ==
 
Недійсність будь - якого правового акту, як уже зазначалося, є наслідком ігнорування вимог закону в момент його вчинення. Те, що виникло незаконно, не може створити для особи бажаних правових наслідків. Квазіправа та квазіобов'язки, які все ж формально, а іноді й фактично настають, мають істотну хибу: недовговічність. Тому можуть зникнути у будь-який момент.
 
Ці загальні тези повною мірою стосуються й усиновлення. Стаття 236 СК "Недійсність усиновлення" умовно складається з двох частин. У першій - використана модель "усиновлення визнається недійсним", у другій - "усиновлення може бути визнане недійсним". Моделі "усиновлення є недійсним" у Кодексі немає.
 
  
<br />
+
Суд може постановити рішення про стягнення аліментів на дитину з особи, яка була її усиновлювачем, на строк '''не більш як два роки''', якщо дитина не має батьків або батьки не мають змоги її утримувати, за умови, що усиновлювач може надавати матеріальну допомогу.
== Порядок та підстави визнання усиновлення недійсним ==
+
== Скасування усиновлення==
Недійсним (незаконним) може бути визнане усиновлення, проведене з порушенням вимог, передбачених Законом. Лише суд може визнати усиновлення недійсним і лише за наявності підстав, передбачених ст. 236 СК України.
+
=== Порядок та підстави скасування  усиновлення ===
Зокрема:
+
<u>'''Усиновлення може бути скасоване за рішенням суду, якщо:'''</u><br>
* Усиновлення визнається недійсним за рішенням суду, якщо воно було проведене без згоди дитини та батьків, якщо така згода була необхідною.
+
* воно суперечить інтересам дитини, не забезпечує їй сімейного виховання;
* Усиновлення визнається недійсним за рішенням суду, якщо усиновлювач не бажав настання прав та обов'язків, які виникають у результаті усиновлення (фіктивне усиновлення).
+
* дитина страждає недоумством, на психічну чи іншу тяжку невиліковну хворобу, про що усиновлювач не знав і не міг знати на час усиновлення;
* Усиновлення може бути визнане недійсним за рішенням суду, якщо воно було проведене на підставі підроблених документів.
+
* між усиновлювачем і дитиною склалися, незалежно від волі усиновлювача, стосунки, які роблять неможливими їхнє спільне проживання і виконання усиновлювачем своїх батьківських обов'язків.
* Усиновлення може бути визнане недійсним за рішенням суду разі відсутності згоди на усиновлення осіб, зазначених у статтях 220-222 СК України.
 
* Якщо одним із подружжя усиновлена дитина другого з подружжя, усиновлення може бути визнане недійсним за рішенням суду, якщо буде встановлено, що на момент усиновлення другий із подружжя не мав наміру продовжувати з ним шлюбні відносини.
 
Право на звернення до суду з позовом про визнання його недійсним мають батьки, усиновлювач, опікун, піклувальник, орган опіки та піклування, прокурор, а також усиновлена дитина, яка досягла чотирнадцяти років.<br />
 
  
<br />
+
'''''Скасування усиновлення не допускається після досягнення дитиною повноліття.'''''
== Правові наслідки визнання усиновлення недійсним ==
 
Усиновлення, визнане недійсним, анулюється з моменту його здійснення. У разі визнання усиновлення недійсним припиняються права та обов'язки, які виникли раніше і встановлені законом для усиновлювача, його родичів та усиновленої дитини.
 
При визнанні усиновлення недійсним відновлюються права та обов'язки між дитиною, її батьками та іншими родичами за походженням, а також визнання усиновлення недійсним дитина, яка не досягла чотирнадцяти років, за бажанням батьків або інших родичів передається їм, щодо дитини, яка досягла чотирнадцяти років, місце її подальшого проживання визначається за її згодою.
 
У разі якщо передання дитини батькам або іншим родичам неможливе, вона передається на опікування органу опіки та піклування.
 
При визнанні усиновлення недійсним відновлюються прізвище, ім'я та по батькові дитини, які вона мала до усиновлення.
 
За бажанням дитини вона має право надалі іменуватися прізвищем, ім'ям та по батькові, які вона одержала у зв'язку з усиновленням.
 
Суд може постановити рішення про стягнення аліментів на дитину з особи, яка була її усиновлювачем, на строк не більш як два роки, якщо дитина не має батьків або батьки не мають змоги її утримувати, за умови, що усиновлювач може надавати матеріальну допомогу.
 
Визнання усиновлення недійсним передбачає необхідність поновлення актового запису народження особи, яка була усиновлена. Після набрання чинності рішенням суду про визнання усиновлення недійсним суд у місячний строк зобов’язаний надіслати копію рішення до державного органу реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини.
 
Державний орган реєстрації актів цивільного стану на підставі рішення суду про визнання усиновлення недійсним вносить відповідні зміни до актового запису про народження дитини.
 
Отже, визнання усиновлення недійсним означає, що відносини по усиновленню взагалі не існували, тобто ніяких прав і обов’язків між усиновителем та його родичами, з одного боку, та дитиною, з іншого боку, не виникало.<br />
 
  
<br />
 
== Порядок та підстави скасування  усиновлення. ==
 
Скасування усиновлення може бути проведене лише за рішенням суду. Право на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення мають: батьки, усиновлювач, опікун, піклувальник, орган опіки та піклування, прокурор, а також усиновлена дитина, яка досягла чотирнадцяти років.
 
Відповідно до ст. 238 СК України усиновлення скасовується, якщо:
 
1) воно суперечить інтересам дитини, не забезпечує їй сімейне виховання;
 
2) дитина страждає недоумством, на психічну чи іншу тяжку невиліковну хворобу, про що усиновлювач не знав і не міг знати на час усиновлення;
 
3) між усиновлювачем і дитиною склалися незалежно від волі усиновлювача стосунки, які роблять неможливим їхнє спільне проживання і виконання усиновлювачем своїх батьківських обов'язків.
 
Скасування усиновлення не допускається після досягнення дитиною повноліття.
 
 
Усиновлення може бути скасоване після досягнення дитиною повноліття, якщо протиправна поведінка усиновленого, усиновлювача загрожує життю, здоров'ю усиновлювача, усиновленого або інших членів сім'ї.
 
Усиновлення може бути скасоване після досягнення дитиною повноліття, якщо протиправна поведінка усиновленого, усиновлювача загрожує життю, здоров'ю усиновлювача, усиновленого або інших членів сім'ї.
Усиновлення повнолітньої особи може бути скасовано судом за взаємною згодою усиновлювача і усиновленого або на вимогу одного з них, якщо сімейні відносини між ними не склалися.
 
Усиновлення скасовується від дня набрання чинності рішенням суду.<br />
 
  
<br />
+
Усиновлення повнолітньої особи може бути '''скасовано судом за взаємною згодою усиновлювача''' і усиновленого або на вимогу одного з них, якщо сімейні відносини між ними не склалися.
== Правові наслідки скасування усиновлення ==
+
 
У разі скасування усиновлення припиняються на майбутнє права та обов'язки, що виникли у зв'язку з усиновленням між дитиною та усиновлювачем і його родичами.
+
Усиновлення скасовується від дня набрання чинності рішенням суду.
При скасуванні усиновлення відновлюються права та обов'язки між дитиною та її батьками, іншими родичами за походженням.
+
 
У разі скасування усиновлення дитина передається за бажанням батьків або інших родичів їм, а якщо це неможливо, - вона передається на опікування органові опіки та піклування.
+
=== Правові наслідки скасування усиновлення ===
У разі скасування усиновлення з підстави, зазначеної у пункті 1 частини першої статті 238 СК України, якщо дитина не передається батькам, за нею зберігається право на проживання у житловому приміщенні, в якому вона проживала після усиновлення.
+
<u>'''У разі скасування усиновлення:'''</u><br>
У разі скасування усиновлення дитина має право на збереження прізвища, імені та по батькові, які вона одержала у зв'язку з усиновленням. За бажанням дитини їй присвоюється прізвище, ім'я, по батькові, які вона мала до усиновлення.
+
* припиняються на майбутнє права та обов'язки, що виникли у зв'язку з усиновленням між дитиною та усиновлювачем і його родичами.
У разі скасування усиновлення з підстави, зазначеної у пункті 1 частини першої статті 238 СК України, якщо дитина не передається батькам, суд може постановити рішення про стягнення аліментів на дитину з особи, яка була її усиновлювачем, за умови, що останній може надавати матеріальну допомогу.<br />
+
* відновлюються права та обов'язки між дитиною та її батьками, іншими родичами за походженням.
 +
* дитина передається за бажанням батьків або інших родичів їм, а якщо це неможливо, - вона передається на опікування органові опіки та піклування.
 +
* з підстави, зазначеної у [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 пункті 1 частини першої статті 238 СКУ], якщо дитина не передається батькам, за нею зберігається право на проживання у житловому приміщенні, в якому вона проживала після усиновлення.
 +
* дитина має право на збереження прізвища, імені та по батькові, які вона одержала у зв'язку з усиновленням. За бажанням дитини їй присвоюється прізвище, ім'я, по батькові, які вона мала до усиновлення.
 +
 
 +
У разі скасування усиновлення з підстави, зазначеної у [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 пункті 1 частини першої статті 238 СКУ], якщо дитина не передається батькам, суд може постановити рішення про стягнення аліментів на дитину з особи, яка була її усиновлювачем, за умови, що останній може надавати матеріальну допомогу.
 +
== Порядок поновлення актового запису про народження у разі визнання усиновлення недійсним або скасування усиновлення==
 +
Після набрання чинності рішенням суду про визнання усиновлення недійсним або скасування усиновлення суд '''у місячний строк''' зобов'язаний надіслати копію рішення до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини.
  
 +
Орган державної реєстрації актів цивільного стану на підставі рішення суду про скасування усиновлення або визнання його недійсним вносить відповідні зміни до актового запису про народження дитини.
 
[[Категорія:Усиновлення, опіка та піклування над дітьми‎]]
 
[[Категорія:Усиновлення, опіка та піклування над дітьми‎]]
 
[[Категорія:Суди]]
 
[[Категорія:Суди]]

Версія за 14:31, 24 травня 2019

Нормативна база

 1. Конвенція про права дитини
 2. Сімейний кодекс України
 3. Цивільний процесуальний кодекс України
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905 "Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей"

Особи, які мають право на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення або визнання усиновлення недійсним

Право на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення чи визнання його недійсним мають батьки, усиновлювач, опікун, піклувальник, орган опіки та піклування, прокурор, а також усиновлена дитина, яка досягла чотирнадцяти років.

Недійсність усиновлення

Підстави визанання усиновлення недійсним

Усиновлення визнається недійсним за рішенням суду:

 • якщо воно було проведене без згоди дитини та батьків, якщо така згода була необхідною.
 • якщо усиновлювач не бажав настання прав та обов'язків, які виникають у результаті усиновлення (фіктивне усиновлення).
 • якщо воно було проведене на підставі підроблених документів.
 • у разі відсутності згоди на усиновлення осіб, зазначених у статтях 220-222 СКУ.
 • якщо одним із подружжя усиновлена дитина другого з подружжя, усиновлення може бути визнане недійсним за рішенням суду, якщо буде встановлено, що на момент усиновлення другий із подружжя не мав наміру продовжувати з ним шлюбні відносини.

Правові наслідки визнання усиновлення недійсним

Усиновлення, визнане недійсним, анулюється з моменту його здійснення.

У разі визнання усиновлення недійсним:

 • припиняються права та обов'язки, які виникли раніше і встановлені законом для усиновлювача, його родичів та усиновленої дитини.
 • відновлюються права та обов'язки між дитиною, її батьками та іншими родичами за походженням.
 • дитина, яка не досягла чотирнадцяти років, за бажанням батьків або інших родичів передається їм.
 • дитина, яка досягла чотирнадцяти років, місце її подальшого проживання визначається за її згодою.

У разі якщо передання дитини батькам або іншим родичам неможливе, вона передається на опікування органу опіки та піклування.

У разі визнання усиновлення недійсним відновлюються прізвище, ім'я та по батькові дитини, які вона мала до усиновлення.

За бажанням дитини вона має право надалі іменуватися прізвищем, ім'ям та по батькові, які вона одержала у зв'язку з усиновленням.

Суд може постановити рішення про стягнення аліментів на дитину з особи, яка була її усиновлювачем, на строк не більш як два роки, якщо дитина не має батьків або батьки не мають змоги її утримувати, за умови, що усиновлювач може надавати матеріальну допомогу.

Скасування усиновлення

Порядок та підстави скасування усиновлення

Усиновлення може бути скасоване за рішенням суду, якщо:

 • воно суперечить інтересам дитини, не забезпечує їй сімейного виховання;
 • дитина страждає недоумством, на психічну чи іншу тяжку невиліковну хворобу, про що усиновлювач не знав і не міг знати на час усиновлення;
 • між усиновлювачем і дитиною склалися, незалежно від волі усиновлювача, стосунки, які роблять неможливими їхнє спільне проживання і виконання усиновлювачем своїх батьківських обов'язків.

Скасування усиновлення не допускається після досягнення дитиною повноліття.

Усиновлення може бути скасоване після досягнення дитиною повноліття, якщо протиправна поведінка усиновленого, усиновлювача загрожує життю, здоров'ю усиновлювача, усиновленого або інших членів сім'ї.

Усиновлення повнолітньої особи може бути скасовано судом за взаємною згодою усиновлювача і усиновленого або на вимогу одного з них, якщо сімейні відносини між ними не склалися.

Усиновлення скасовується від дня набрання чинності рішенням суду.

Правові наслідки скасування усиновлення

У разі скасування усиновлення:

 • припиняються на майбутнє права та обов'язки, що виникли у зв'язку з усиновленням між дитиною та усиновлювачем і його родичами.
 • відновлюються права та обов'язки між дитиною та її батьками, іншими родичами за походженням.
 • дитина передається за бажанням батьків або інших родичів їм, а якщо це неможливо, - вона передається на опікування органові опіки та піклування.
 • з підстави, зазначеної у пункті 1 частини першої статті 238 СКУ, якщо дитина не передається батькам, за нею зберігається право на проживання у житловому приміщенні, в якому вона проживала після усиновлення.
 • дитина має право на збереження прізвища, імені та по батькові, які вона одержала у зв'язку з усиновленням. За бажанням дитини їй присвоюється прізвище, ім'я, по батькові, які вона мала до усиновлення.

У разі скасування усиновлення з підстави, зазначеної у пункті 1 частини першої статті 238 СКУ, якщо дитина не передається батькам, суд може постановити рішення про стягнення аліментів на дитину з особи, яка була її усиновлювачем, за умови, що останній може надавати матеріальну допомогу.

Порядок поновлення актового запису про народження у разі визнання усиновлення недійсним або скасування усиновлення

Після набрання чинності рішенням суду про визнання усиновлення недійсним або скасування усиновлення суд у місячний строк зобов'язаний надіслати копію рішення до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини.

Орган державної реєстрації актів цивільного стану на підставі рішення суду про скасування усиновлення або визнання його недійсним вносить відповідні зміни до актового запису про народження дитини.