Мораторій на перевірки суб`єків господарювання

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.Редакція була затверджена Yana.kravets.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Загальні підстави застосування мораторію на перевірки суб`єків господарювання

З 01.01.2019 року втратив чинність Закон України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Законопроекту, який мав би продовжити мораторій на проведення перевірок суб'єктів господарювання, проте даний законопроект станом на 01.01.2020 не прийнятий.

Мораторій на перевірки суб`єків господарювання діяв до 2018 року виключав проведення планових перевірок контролюючими органами, крім органів на які не поширювалась дія мораторію. Позапланові перевірки проводились у разі наявності підстав, передбачених Законом України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Тобто для того ,щоб здійснювати перевірку суб’єкта господарювання необхідна була хочаб одна із заначених причин, а саме:

 • за письмовою заявою суб’єкта господарювання;
 • на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав, проводитиметься за погодженням Державної регуляторної служби (далі — ДРС);
 • за рішенням суду;
 • у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання.Тобто для того ,щоб здійснювати перевірку суб’єкта господарювання необхідна зазначина причина вище;
 • для перевірки виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю);
 • у разі настання події, що має значний негативний вплив відповідно до критеріїв, затверджених КМУ на права, законні інтереси, життя і здоров'я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;
 • за погодженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності;

Поновлюється принцип проведення планових перевірок, який періодичність перевірок бізнесу в залежності від ступеню ризику підприємства, проведення позапланових заходів з інших підстав - забороняється. (Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»).

У разі, якщо ступінь ризику визначається як:

 • Високий ступінь ризику підприємства – перевірка проводиться не частіше 1 разу на два роки;
 • Середній ступінь ризику підприємства-  перевірка проводиться не частіше 1 разу на три роки;
 • Незначний ступінь ризику підприємства– перевірка проводиться не частіше 1 разу на 5 років.

Зверніть увагу на те, що зараз діють нові критерії визначення ступеня ризику підприємств для таких сфер як будівельна діяльність, використання об’єктів інтелектуальної власності, електронні довірчі послуги та деякі інші. Критерії за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду, затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням перевіряючого органу.

Здійснення заходів державного нагляду

Для проведення планових заходів органи державного нагляду зобов’язані:

 1. Перебувати у річному плані для проведення відповідних перевірок (Наказ Державної регуляторної служби України “Про затвердження Плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2020 рік” від 15.11.2019 №196)
 2. Формувати критерії ризику, які впливають на періодичність проведення заходів державного контролю;
 3. Встановлювати періодичність проведення заходів державного нагляду;
 4. Письмово повідомляти суб’єкта господарювання про проведення заходу державного нагляду;
 5. Визначати перелік питань, які можуть бути перевірені, та зазначати їх у направленні на перевірку;
 6. Затвердити уніфіковану форму акту про проведені заходи державного нагляду.

Для проведення планових заходів органи державного нагляду зобов’язані:

 1. Проводити заходи державного нагляду виключно на підставах визначених Законом;
 2. У разі проведення заходів державного нагляду за зверненням фізичної особи – мати погодження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю);
 3. Здійснювати перевірку в межах питань, які стали підставою для її проведення;
 4. Не проводити повторного заходу з тих самих підстав;
 5. Надавати для ознайомлення підстави проведення заходу;
 6. Мати уніфіковану форму акту;
 7. Діяти в межах терміну, відведеного на проведення перевірки.

У разі недотримання вимог Закону в частині здійснення державного нагляду у сфері господарської діяльності, можуть бути оскаржені до Державної регуляторної служби.Суб’єкт господарювання для захисту своїх прав може звернутися до відповідного центрального органу виконавчої влади або до суду щодо оскаржень рішень органів державного нагляду.

Державна регуляторна служба істановлює перевірки наказом Державної регуляторної служби України “Про затвердження Плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2020 рік” від 15.11.2019 №196, інформацію про проведення перевірок також можна знайти на веб-ресурсі «Інспекційний портал» та на офіційному сайті Державної податкової служби України.

Держпраці, ПФУ та ще 26 контролюючих органів також затвердили плани перевірок на 2020 рік.

Всі вони оприлюднені на Інспекційному порталі. Це, зокрема:

 • Державна служба України з надзвичайних ситуацій (44119 перевірок);
 • Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (22432 перевірки);
 • Державна служба України з питань праці (16637 перевірок);
 • Державна екологічна інспекція України (11328 перевірок);
 • Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (6180 перевірок);
 • Державна архітектурно-будівельна інспекція України (3710 перевірок);
 • Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (3475 перевірок);
 • Державна інспекція енергетичного нагляду України (1702 перевірки);
 • Пенсійний фонд України (1150 перевірок); Державна служба України з безпеки на транспорті (860 перевірок).

Мораторій на перевірки пов'язаний із карантином

Згідно із законом України від № 533-IX від 17.03.2020 р."Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) установлено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня по 31 травня 2020 року, крім документальних позапланових перевірок з підстав, визначених підпунктом 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 цього ПКУ.

Виняток - документальна позапланова перевірка, коли платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету ПДВ, за наявності підстав для перевірки, визначених у розділі V ПКУ, та/або з від'ємним значенням з ПДВ, яке становить більше 100 тис. грн.

Інформація про перенесення документальних планових перевірок, які відповідно до плану-графіку проведення планових документальних перевірок мали розпочатися у період з 18 березня по 31 травня 2020 року та на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" не були розпочаті, включається до оновленого плану-графіку, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, до 30 березня 2020 року.

До того ж, на період з 18 березня по 31 травня 2020 року зупиняється перебіг строків давності, передбачені ст. 102 ПКУ.

Прикінцеві положення Закону України № 533-IX від 17.03.2020 р. затверджено, що документальні та фактичні перевірки, що були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були завершеними, тимчасово зупиняються на період до 31 травня 2020 року. Таке зупинення перериває термін проведення перевірки та не потребує прийняття будь-яких додаткових рішень контролюючим органом.:

- за діяльністю суб'єктів господарювання, які відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику;

- у сфері дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регулюваних цін;

- у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.