Відмінності між версіями «Лікарняний по догляду за дитиною під час карантину. Право перейти на особливий режим роботи в умовах карантину»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 Кодекс Законів про працю]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 Кодекс Законів про працю]
* [https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0359203-06?lang=uk Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 04.10.2006 N 359] «Методичні рекомендації щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу»
* [https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0359203-06?lang=uk Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 04.10.2006 N 359 «Методичні рекомендації щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1005-01 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 13.11.2001 № 455] "Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів,що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян"
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1005-01 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 13.11.2001 № 455 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів,що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян"]
== Що таке карантин? ==
== Що таке карантин? ==
Карантин – адміністративні та медико-санітарні заходи, що застосовуються для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб. Кабінет Міністрів України запроваджує обмежувальні заходи на всій території України. Серед обмежувальних заходів: закриті садочки, школи, навчальні заклади.
Карантин – адміністративні та медико-санітарні заходи, що застосовуються для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб. Кабінет Міністрів України запроваджує обмежувальні заходи на всій території України. Серед обмежувальних заходів: закриті садочки, школи, навчальні заклади.

Версія за 09:24, 13 квітня 2020

Нормативна база

Що таке карантин?

Карантин – адміністративні та медико-санітарні заходи, що застосовуються для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб. Кабінет Міністрів України запроваджує обмежувальні заходи на всій території України. Серед обмежувальних заходів: закриті садочки, школи, навчальні заклади. Для працюючих батьків, яким нема з ким залишити вдома на цей час дитину, карантин — складна проблема. Виникають питання: Чи можуть батьки взяли лікарняний по догляду за дитиною під час карантину? Чи мають батьки право перейти на особливий режим роботи в умовах карантину? Що для цього потрібно зробити?

Чи відкривають лікарняний матері, якщо дитина перебуває вдома під час карантину в дитячому садку?

Нажаль, якщо дитина цілком здорова, то лікарняний батькам не відкриють. Це прямо прописано в п. 3.15 Інструкції № 455, де вказано: листок непрацездатності не видають для догляду за здоровою дитиною на період карантину. Лише у випадку догляду за хворою дитиною спрацьовують норми розділу 3 Інструкції № 455, коли відкриють листок непрацездатності одному із працюючих членів сім'ї або іншій працюючій особі, що фактично здійснює догляд за дитиною.

Чи мають батьки право перейти на особливий режим роботи в умовах карантину?

Щодо особливого режиму роботи, то можна говорити про неповний робочий час та гнучкий режим робочого часу. Щодо першого, тобто неповного робочого часу, то відповідно Кодексу Законів про працю (КЗпП), якщо працівник хоче працювати під час карантину, однак не має можливості протягом усього робочого дня перебувати на робочому місці, йому може бути встановлено режим роботи на умовах неповного робочого часу. Для цього необхідно написати заяву. На прохання вагітної жінки або жінки, яка має дітей віком до 14 років або дитину інваліда, та тих, хто виховує малолітніх дітей без матері, роботодавець зобов’язаний встановити неповний робочий час. Для інших категорій працівників неповний робочий час установлюється за угодою між працівником і роботодавцем. Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Гнучкий режим робочого часу теж можна використати під час карантину. Чинне законодавство не визначає окремих аспектів застосування гнучкого режиму робочого часу. Тому Мінпраці України розробило Методичні рекомендації щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу де прописані всі ці аспекти.

Що означає гнучкий режим робочого часу?

Відповідно до статті 60 КзпП Гнучкий режим робочого часу - це форма організації праці, якою допускається встановлення режиму роботи, що є відмінним від визначеного правилами внутрішнього трудового розпорядку, за умови дотримання встановленої денної, тижневої чи на певний обліковий період (два тижні, місяць тощо) норми тривалості робочого часу.

Гнучкий режим робочого часу може передбачати:

1) фіксований час, протягом якого працівник обов’язково повинен бути присутнім на робочому місці та виконувати свої посадові обов’язки; при цьому може передбачатися поділ робочого дня на частини;

2) змінний час, протягом якого працівник на власний розсуд визначає періоди роботи в межах встановленої норми тривалості робочого часу;

3) час перерви для відпочинку і харчування.

Облік робочого часу забезпечується власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом.

Гнучкий режим робочого часу, як правило, не застосовується на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, при багатозмінній організації роботи, а також в інших випадках, обумовлених специфікою діяльності, коли виконання обов’язків працівником потребує його присутності в чітко визначені правилами внутрішнього трудового розпорядку години роботи (торгівля, побутове обслуговування населення, вантажно-розвантажувальні роботи, робота транспорту тощо) або коли такий режим є несумісним з вимогами щодо безпечних умов праці.

У разі виробничо-технічної необхідності та/або для виконання невідкладних чи непередбачуваних завдань власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган може тимчасово (на термін до одного місяця протягом календарного року) застосовувати до працівників, яким установлено гнучкий режим робочого часу, загальновстановлений на підприємстві, в установі, організації графік роботи.

Застосування гнучкого режиму робочого часу не тягне за собою змін в нормуванні, оплаті праці та не впливає на обсяг трудових прав працівників.

Дистанційна (надомна) робота як форма гнучного режиму робочого часу

Див.також Особливості дистанційної (надомної) роботи в умовах карантину