Відмінності між версіями «Компенсація за піднайом (найом) житла для військовослужбовців»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
 
Рядок 1: Рядок 1:
 
== Нормативна база ==
 
== Нормативна база ==
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text Закон України  «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»]<br>
+
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text Закон України  «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»]
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/450-2013-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України  від 26.06.2013 № 450 «Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони та військовослужбовцям, відрядженим до Міністерства освіти і науки, Державного космічного агентства, за піднайом (найом) ними житлових приміщень»]<br>
+
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/450-2013-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України  від 26 червня 2013 року № 450 «Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони та військовослужбовцям, відрядженим до Міністерства освіти і науки, Державного космічного агентства, за піднайом (найом) ними житлових приміщень»]
[[Наказ Міністерства Оборони України від 18 лютого 2020 року № 45 «Про бюджетну політику Міністерства оборони України на 2020 рік»]]<br>
+
* [https://www.mil.gov.ua/content/other/45_%D0%BD%D0%BC.pdf Наказ Міністерства оборони України від 18 лютого 2020 року № 45 «Про бюджетну політику Міністерства оборони України на 2020 рік»] (зі змінами, внесеними [https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/mou_2020/145_nm.pdf наказом Міністерства оброни України від 04 травня 2020 року № 145])
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1020-18#Text Наказ Міністерства Оборони України від 31.07.2018 № 380 "Про затвердження Інструкції з організації забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями"]
+
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1020-18#Text Наказ Міністерства оборони України від 31 липня 2018 року № 380 "Про затвердження Інструкції з організації забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями"]
 +
 
 
== Хто має право на виплату компенсації ? ==
 
== Хто має право на виплату компенсації ? ==
'''Право на виплату компенсації мають:'''<br>
+
'''Право на виплату компенсації мають:'''<br>'''''військовослужбовці Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Держспецзв’язку, Держспецтрансслужби, Управління державної охорони у тому числі:'''''
'''''військовослужбовці Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Держспецзв’язку, Держспецтрансслужби, Управління державної охорони у тому числі:''
+
 
'''<br>
+
* особи офіцерського складу (у тому числі за призовом);
* особи офіцерського складу (у тому числі за призовом);<br>
+
* рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом;
* рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом;<br>
+
* курсанти вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які мають сім’ї ;
* курсанти вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які мають сім’ї ;<br>
 
 
* відряджені до Міністерства освіти і науки, Державного космічного агентства.
 
* відряджені до Міністерства освіти і науки, Державного космічного агентства.
 
== Які документи потрібно подати для отримання грошової компенсації? ==
 
== Які документи потрібно подати для отримання грошової компенсації? ==
'''Для отримання грошової компенсації військовослужбовці разом з рапортом подають такі документи:'''<br>
+
'''Для отримання грошової компенсації військовослужбовці разом з рапортом подають такі документи:'''
* копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України військовослужбовця та членів його сім’ї;<br>
+
* копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України військовослужбовця та членів його сім’ї;
* копії документів, що засвідчують реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) військовослужбовця та членів його сім’ї;<br>
+
* копії документів, що засвідчують реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) військовослужбовця та членів його сім’ї;
* інформацію (витяг, інформаційну довідку) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та бюро технічної інвентаризації про нерухоме майно, яке належить військовослужбовцю та членам його сім’ї;<br>
+
* інформацію (витяг, інформаційну довідку) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та бюро технічної інвентаризації про нерухоме майно, яке належить військовослужбовцю та членам його сім’ї;
* копії довідок про реєстрацію місця проживання (перебування), видані органом реєстрації, на військовослужбовця та кожного члена його сім’ї, який проживає разом з ним (військовослужбовці військових частин, які дислокувалися в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, і які переміщені з місць попередньої дислокації, подають довідку про склад сім’ї, видану командиром (начальником) цієї військової частини (підрозділу);<br>
+
* копії довідок про реєстрацію місця проживання (перебування), видані органом реєстрації, на військовослужбовця та кожного члена його сім’ї, який проживає разом з ним (військовослужбовці військових частин, які дислокувалися в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, і які переміщені з місць попередньої дислокації, подають довідку про склад сім’ї, видану командиром (начальником) цієї військової частини (підрозділу);
* копії свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану (про шлюб, розірвання шлюбу, про народження тощо), інших документів, що підтверджують родинні стосунки;<br>
+
* копії свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану (про шлюб, розірвання шлюбу, про народження тощо), інших документів, що підтверджують родинні стосунки;
* належним чином завірену копію довідки про забезпечення житлом з попереднього місця проходження військової служби, видану квартирно-експлуатаційним органом (службою) Міноборони, Національної гвардії, відповідним підрозділом СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецзв’язку, Держспецтрансслужби, МОН, ДКА, Управління державної охорони (крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження).<br>
+
* належним чином завірену копію довідки про забезпечення житлом з попереднього місця проходження військової служби, видану квартирно-експлуатаційним органом (службою) Міноборони, Національної гвардії, відповідним підрозділом СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецзв’язку, Держспецтрансслужби, МОН, ДКА, Управління державної охорони (крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження).
 
== Коли починається виплата грошової компенсації? ==
 
== Коли починається виплата грошової компенсації? ==
'''Грошова компенсація виплачується починаючи з дня реєстрації поданого в установленому порядку рапорту військовослужбовця:'''<br>
+
'''Грошова компенсація виплачується починаючи з дня реєстрації поданого в установленому порядку рапорту військовослужбовця:'''
* особам офіцерського (у тому числі особам, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу), рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - '''за місцем проходження військової служби згідно з наказом командира (начальника) військової частини;'''<br>
+
* особам офіцерського (у тому числі особам, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу), рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - '''за місцем проходження військової служби згідно з наказом командира (начальника) військової частини;'''
* курсантам - '''за місцем проходження військової служби (навчання) згідно з наказом керівника вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу вищого навчального закладу.'''<br>
+
* курсантам - '''за місцем проходження військової служби (навчання) згідно з наказом керівника вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу вищого навчального закладу.'''
 
== У якому розмірі виплачується грошова компенсація? ==
 
== У якому розмірі виплачується грошова компенсація? ==
Грошова компенсація виплачується щомісяця (у поточному місяці за попередній).<br>
+
Грошова компенсація виплачується щомісяця (у поточному місяці за попередній).<br>'''Розмір компенсації встановлений [https://www.mil.gov.ua/content/other/45_%D0%BD%D0%BC.pdf наказом Міноборони від 18 лютого 2020 року № 45 «Про бюджетну політику Міністерства оборони України на 2020 рік».] Так, з 1 січня 2020 року розмір виплати грошової компенсації військовослужбовцям ЗСУ за піднайом (найом) ними житлових приміщень встановлюється:'''
'''Розмір компенсації встановлений [https://www.mil.gov.ua/content/other/45_%D0%BD%D0%BC.pdf наказом Міноборони від 18 лютого 2020 року № 45 «Про бюджетну політику Міністерства оборони України на 2020 рік».] Так, з 1 січня 2020 року розмір виплати грошової компенсації військовослужбовцям ЗСУ за піднайом (найом) ними житлових приміщень встановлюється:'''<br>
 
 
* у місті Київ – 3800 грн на місяць;
 
* у місті Київ – 3800 грн на місяць;
 
* в обласних центрах – 2850 грн на місяць;
 
* в обласних центрах – 2850 грн на місяць;
 
* в інших населених пунктах – 1900 грн на місяць.
 
* в інших населених пунктах – 1900 грн на місяць.
'''При цьому військовослужбовцям за наявності в них трьох і більше членів сім'ї розмір компенсації збільшуються в 1,5 рази:'''<br>
+
'''При цьому військовослужбовцям за наявності в них трьох і більше членів сім'ї розмір компенсації збільшуються в 1,5 рази:'''
 
* у місті Київ – 5700 грн на місяць;
 
* у місті Київ – 5700 грн на місяць;
 
* в обласних центрах – 4275 грн на місяць;
 
* в обласних центрах – 4275 грн на місяць;
Рядок 42: Рядок 41:
 
== Умови, за яких компенсація не виплачується. ==
 
== Умови, за яких компенсація не виплачується. ==
 
'''Грошова компенсація не виплачується у разі:'''
 
'''Грошова компенсація не виплачується у разі:'''
* наявності у військовослужбовця або членів його сім’ї житлового приміщення, яке відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам забезпечення службовим житлом, житловим приміщенням для постійного проживання;<br>
+
* наявності у військовослужбовця або членів його сім’ї житлового приміщення, яке відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам забезпечення службовим житлом, житловим приміщенням для постійного проживання;
* забезпечення грошовою компенсацією за належне йому для отримання житлове приміщення;<br>
+
* забезпечення грошовою компенсацією за належне йому для отримання житлове приміщення;
* проживання військовослужбовця у спеціально пристосованій казармі чи гуртожитку;<br>
+
* проживання військовослужбовця у спеціально пристосованій казармі чи гуртожитку;
* проживання військовослужбовця в населених пунктах за місцем проходження військової служби та/або в безпосередній близькості від місця проходження військової служби, що дає змогу щодня своєчасно прибувати до місця її проходження;<br>
+
* проживання військовослужбовця в населених пунктах за місцем проходження військової служби та/або в безпосередній близькості від місця проходження військової служби, що дає змогу щодня своєчасно прибувати до місця її проходження;
* нездачі службового жилого приміщення (у тому числі в гуртожитку) за попереднім місцем проходження військової служби, крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження;<br>
+
* нездачі службового жилого приміщення (у тому числі в гуртожитку) за попереднім місцем проходження військової служби, крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження;
 
* штучного погіршення військовослужбовцем житлових умов шляхом обміну займаного житлового приміщення, його псування або руйнування, відчуження придатного і достатнього за розміром для проживання житлового будинку (частини будинку), а також внаслідок вилучення житлового приміщення, використовуваного для провадження господарської діяльності промислового характеру, в населених пунктах, зазначених в абзаці другому цього пункту, - протягом п’яти років з моменту вчинення таких дій.
 
* штучного погіршення військовослужбовцем житлових умов шляхом обміну займаного житлового приміщення, його псування або руйнування, відчуження придатного і достатнього за розміром для проживання житлового будинку (частини будинку), а також внаслідок вилучення житлового приміщення, використовуваного для провадження господарської діяльності промислового характеру, в населених пунктах, зазначених в абзаці другому цього пункту, - протягом п’яти років з моменту вчинення таких дій.
[[Військова служба]]
+
[[Категорія:Військова служба]]
 +
[[Категорія:Військовослужбовці]]

Поточна версія на 09:20, 29 липня 2020

Нормативна база

Хто має право на виплату компенсації ?

Право на виплату компенсації мають:
військовослужбовці Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Держспецзв’язку, Держспецтрансслужби, Управління державної охорони у тому числі:

 • особи офіцерського складу (у тому числі за призовом);
 • рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом;
 • курсанти вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які мають сім’ї ;
 • відряджені до Міністерства освіти і науки, Державного космічного агентства.

Які документи потрібно подати для отримання грошової компенсації?

Для отримання грошової компенсації військовослужбовці разом з рапортом подають такі документи:

 • копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України військовослужбовця та членів його сім’ї;
 • копії документів, що засвідчують реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) військовослужбовця та членів його сім’ї;
 • інформацію (витяг, інформаційну довідку) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та бюро технічної інвентаризації про нерухоме майно, яке належить військовослужбовцю та членам його сім’ї;
 • копії довідок про реєстрацію місця проживання (перебування), видані органом реєстрації, на військовослужбовця та кожного члена його сім’ї, який проживає разом з ним (військовослужбовці військових частин, які дислокувалися в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, і які переміщені з місць попередньої дислокації, подають довідку про склад сім’ї, видану командиром (начальником) цієї військової частини (підрозділу);
 • копії свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану (про шлюб, розірвання шлюбу, про народження тощо), інших документів, що підтверджують родинні стосунки;
 • належним чином завірену копію довідки про забезпечення житлом з попереднього місця проходження військової служби, видану квартирно-експлуатаційним органом (службою) Міноборони, Національної гвардії, відповідним підрозділом СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецзв’язку, Держспецтрансслужби, МОН, ДКА, Управління державної охорони (крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження).

Коли починається виплата грошової компенсації?

Грошова компенсація виплачується починаючи з дня реєстрації поданого в установленому порядку рапорту військовослужбовця:

 • особам офіцерського (у тому числі особам, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу), рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - за місцем проходження військової служби згідно з наказом командира (начальника) військової частини;
 • курсантам - за місцем проходження військової служби (навчання) згідно з наказом керівника вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу вищого навчального закладу.

У якому розмірі виплачується грошова компенсація?

Грошова компенсація виплачується щомісяця (у поточному місяці за попередній).
Розмір компенсації встановлений наказом Міноборони від 18 лютого 2020 року № 45 «Про бюджетну політику Міністерства оборони України на 2020 рік». Так, з 1 січня 2020 року розмір виплати грошової компенсації військовослужбовцям ЗСУ за піднайом (найом) ними житлових приміщень встановлюється:

 • у місті Київ – 3800 грн на місяць;
 • в обласних центрах – 2850 грн на місяць;
 • в інших населених пунктах – 1900 грн на місяць.

При цьому військовослужбовцям за наявності в них трьох і більше членів сім'ї розмір компенсації збільшуються в 1,5 рази:

 • у місті Київ – 5700 грн на місяць;
 • в обласних центрах – 4275 грн на місяць;
 • в інших населених пунктах – 2850 грн на місяць.

Коли припиняється виплата грошової компенсації ?

Виплата грошової компенсації припиняється з дня, наступного за днем:

 • отримання (придбання) військовослужбовцем жилого приміщення;
 • виключення із списків особового складу військової частини, Держспецзв’язку (за винятком військовослужбовців, направлених у складі підрозділів для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки);
 • вибуття військовослужбовця в закордонне відрядження разом із сім’єю;
 • встановлення факту подання військовослужбовцем недостовірної інформації, яка стала підставою для виплати грошової компенсації.

Умови, за яких компенсація не виплачується.

Грошова компенсація не виплачується у разі:

 • наявності у військовослужбовця або членів його сім’ї житлового приміщення, яке відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам забезпечення службовим житлом, житловим приміщенням для постійного проживання;
 • забезпечення грошовою компенсацією за належне йому для отримання житлове приміщення;
 • проживання військовослужбовця у спеціально пристосованій казармі чи гуртожитку;
 • проживання військовослужбовця в населених пунктах за місцем проходження військової служби та/або в безпосередній близькості від місця проходження військової служби, що дає змогу щодня своєчасно прибувати до місця її проходження;
 • нездачі службового жилого приміщення (у тому числі в гуртожитку) за попереднім місцем проходження військової служби, крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження;
 • штучного погіршення військовослужбовцем житлових умов шляхом обміну займаного житлового приміщення, його псування або руйнування, відчуження придатного і достатнього за розміром для проживання житлового будинку (частини будинку), а також внаслідок вилучення житлового приміщення, використовуваного для провадження господарської діяльності промислового характеру, в населених пунктах, зазначених в абзаці другому цього пункту, - протягом п’яти років з моменту вчинення таких дій.