Зміна опікуна над недієздатною особою

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 08:26, 18 вересня 2020, створена Iryna.burcheniuk (обговорення | внесок)

(різн.) ← Попередня версія | Затверджена версія (різн.) | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Поняття опіки та піклування

Опіка та піклування встановлюються з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки (ч.1 ст. 55 Цивільного кодексу України).
Опіка встановлюється над малолітніми особами, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування, та фізичними особами, які визнані недієздатними (ч.1 ст. 58 Цивільного кодексу України).
Піклування встановлюється над неповнолітніми особами, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування, та фізичними особами, цивільна дієздатність яких обмежена (ч.1 ст. 59 Цивільного кодексу України). Опіка або піклування встановлюються за місцем проживання фізичної особи, яка потребує опіки чи піклування, або за місцем проживання опікуна чи піклувальника (ч.1 ст. 62 Цивільного кодексу України).

Особи, які мають переважне право бути опікунами та піклувальниками повнолітніх недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена

Переважне право серед осіб, які бажають стати опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена, надається особі:

 1. у сім'ї якої проживає повнолітня недієздатна особа або особа, цивільна дієздатність якої обмежена;
 2. яка перебуває у сімейних або родинних відносинах із потенційним підопічним;
 3. яку бажає мати опікуном або піклувальником повнолітня недієздатна особа або особа, цивільна дієздатність якої обмежена.

Особа, яка не може бути опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена

Опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена, не може бути особа, яка:

 1. не досягла 18 років;
 2. визнана недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;
 3. інтереси якої суперечать інтересам потенційного підопічного;
 4. за станом здоров'я не може виконувати обов'язки опікуна або піклувальника, що підтверджено відповідною медичною довідкою, форма якої затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань охорони здоров'я;
 5. раніше була опікуном або піклувальником та була звільнена від повноважень опікуна або піклувальника з підстав, передбачених пунктом 4 частини третьої статті 28 цього Закону;
 6. була засуджена за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, злочини з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 166, 167, 187 і 442 Кримінального кодексу України, або має не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;
 7. відбуває покарання в місцях позбавлення або обмеження волі;
 8. під час здійснення кримінального провадження тримається під вартою;
 9. є одним із подружжя, якому встановлено режим окремого проживання з іншою особою з подружжя, яка є потенційним підопічним.

Припинення повноважень щодо здійснення опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена

Повноваження піклувальника припиняються в разі

 1. поновлення цивільної дієздатності підопічного - з дати набрання чинності рішенням суду про поновлення його цивільної дієздатності;
 2. визнання підопічного недієздатним - з дати набрання чинності рішенням суду про визнання його недієздатним;
 3. смерті підопічного - з дати його смерті;
 4. звільнення його від повноважень піклувальника - з дати набрання чинності рішенням суду або з дати прийняття рішення органом опіки та піклування про звільнення від повноважень піклувальника;
 5. обмеження його цивільної дієздатності - з дати набрання чинності рішенням суду про обмеження його цивільної дієздатності;
 6. визнання його недієздатним - з дати набрання чинності рішенням суду про визнання його недієздатним;
 7. його смерті - з дати його смерті.

Підставами для звільнення опікунів та піклувальників від повноважень є

 1. заява опікуна або піклувальника;
 2. невиконання належним чином своїх обов'язків;
 3. неможливість виконання повноважень опікуна або піклувальника внаслідок тяжкої хвороби;
 4. порушення прав і законних інтересів підопічного, зокрема умисне залишення його без нагляду та допомоги в разі, коли він перебував у небезпечному для життя та здоров'я стані, якщо опікун або піклувальник мав змогу забезпечити нагляд або надати допомогу підопічному;
 5. встановлення режиму окремого проживання подружжя, якщо один із подружжя є опікуном або піклувальником іншого;
 6. відбування опікуном або піклувальником покарання в місцях позбавлення або обмеження волі;
 7. перебування опікуна або піклувальника під вартою під час здійснення кримінального провадження щодо нього;
 8. виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих для призначення опікуном або піклувальником;
 9. наявність суперечностей між інтересами опікуна та підопічного, що зумовлює негативні наслідки для підопічного.

Суд або орган опіки та піклування, який призначив опікуна чи піклувальника, за заявою особи звільняє її від повноважень опікуна або піклувальника. Особа виконує повноваження опікуна або піклувальника до винесення рішення про звільнення її від повноважень опікуна або піклувальника чи до закінчення місячного строку від дня подання заяви, якщо її не було розглянуто протягом цього строку.
На час розгляду в судовому порядку справ про звільнення від повноважень опікунів та піклувальників з підстав, визначених пунктами 2, 4 - 8 частини третьої цієї статті, вони відсторонюються від виконання повноважень щодо підопічних органом опіки та піклування в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.
На час відсторонення опікуна або піклувальника опіка або піклування над підопічним здійснюється органом опіки та піклування, на обліку в якому перебуває такий підопічний, або спеціальним закладом, до якого його поміщено.

Повноваження спеціального закладу щодо здійснення опіки або піклування над повнолітньою недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, припиняються у разі

 1. поновлення цивільної дієздатності такої особи - з дати набрання чинності рішенням суду про поновлення її цивільної дієздатності;
 2. призначення такій особі опікуна або піклувальника - з дати набрання чинності рішенням суду про призначення опікуна або піклувальника;
 3. звільнення такої особи від відбуття покарання - з дати закінчення строку відбування покарання, установленого вироком суду;
 4. набуття повноважень щодо здійснення опіки або піклування над такою особою іншим спеціальним закладом - із дати її поміщення до іншого спеціального закладу;
 5. смерті такої особи - з дати її смерті.

Форма заяви до суду на зміну опікуна

Відповідно до ст. 300 ЦПК України,суд, ухвалюючи рішення про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи (у тому числі обмеження або позбавлення права неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїми доходами) чи визнання фізичної особи недієздатною, встановлює над нею відповідно піклування або опіку і за поданням органу опіки та піклування призначає їй піклувальника чи опікуна.

Суд за заявою органу опіки та піклування чи особи, призначеної піклувальником або опікуном, у місячний строк звільняє її від повноважень піклувальника або опікуна і призначає за поданням органу опіки та піклування іншу особу, про що постановляє ухвалу. Суд за заявою особи, над якою встановлено піклування, може звільнити піклувальника від його повноважень і призначити за поданням органу опіки та піклування іншого піклувальника, про що постановляє ухвалу.
Суд розглядає питання про звільнення опікуна в судовому засіданні з повідомленням заінтересованих осіб. Неявка цих осіб не перешкоджає розгляду питання про звільнення опікуна або піклувальника.
Рішення суду після набрання ним законної сили надсилається судом органу опіки та піклування, органам ведення Державного реєстру виборців за місцем проживання фізичної особи.

Строк дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною визначається судом, але не може перевищувати двох років.
Отже, для того, щоб змінити опікуна необхідно:

 1. Рішення органу опіки та піклування про звільнення попереднього опікуна або заява самого опікуна про відмову від опікунства.
 2. Подання органу опіки та піклування до суду про призначення іншої особи опікуном
 3. Рішення суду про визнання особи, над якою встановлюється опіка, недієздатною.